Sidor

söndag 26 januari 2014

Blixtdiagnosor rätt väg framåt i sjukvården.


Läste om ”blixtdiagnoser receptet mot cancerköerna” i Sydsvenskan

Arbetssätt och metoder är A och O för att se till att patienten enkelt och smidigt får hjälp i sjukvården. Jag är oerhört glad över att läsa om de här positiva signalerna från Kristianstad och att Malmö gör något liknande. I boken ”Byt spår”, som jag tidigare refererat till, beskrivs vad som sker från det att en kvinna lägger märke till en knöl i bröstet vid egenkontroll. Hon ringer för at få tid för kontroll och därifrån börjar sedan en resa i olika steg med väntetider. Läkare bekräftar efter bokad tid att knölen bör undersökas, och patienten remitteras till radiolog på ett annat ställe för mammografi, och därefter väntan på resultat. Resultatet visar att patienten behöver remitteras till kirurg, där det igen konstateras en knöl. Tyvärr har vid tillfället inte bilderna från mammografin kommit fram vid tillfället och därför blir det ytterligare fördröjning medan radiologen kontaktas. Kirurgen tar cellprov som skickas till patologen för att ta reda på om provet innehåller cancer. Under tiden skickas kvinnan hem i väntan på svar.

I boken får vi veta att om en cancer upptäcks får patienten genomgå ett kirurgiskt ingrepp och blir sedan remitterad till ett radiumcentrum för strålbehandling och till onkologen för kemoterapi. Strålning och cellgiftsbehandling ges på olika platser med skilda bokningar och förseningar. För att processen ska gå framåt utan fördröjningar, av olika klinker som var och en gör ett bra arbete men som inte hänger samman i tidslinje för patienten alla gånger, håller patienten själv ordning på journaler, rapporter, röntgenbilder. Exemplet är hämtat från USA men påminner om hur det hela gått till i Sverige. Det här är en sönderhackad process som inte skapar en helhetssyn på patienten, utan istället är olika delar som var och en gör mycket bra men som sammantaget ger patienten lidande och väntan.

 I boken får vi följa läkaren som blir bestört över proceduren och bestämmer sig för att förändra logistiken med patienten i centrum. En bröstvårdsklinik skapas där kvinnan som kommer in med en knöl i bröstet på morgonen kan komma hem på kvällen med ett svar på att knölen var harmlös alternativt med en behandlingsplan redan upprättad. Det här handlar om att förändra interna kulturer av hur sjukvården mycket länge har varit organiserad och det är mycket viktiga signaler som nu kommer att det görs förändringar på ett par håll för att åstadkomma goda resultat för patienten. Det är nödvändigt att förändra den inre kulturen och strukturen i sjukvården om vi ska få en bättre sjukvård, såväl för patienter som för personal.

fredag 24 januari 2014

Bra att vildsvinsköttet lyfts som en bra måltid som borde komma många fler till del.


Tycker det är bra att Nyheterna och Jordbruksverket i Jönköping i dag uppmärksammar vildsvinskött och ska fundera på lösningar för att få ut det på marknaden. Jag har uppmärksammat vildsvinsköttet på olika sätt och upphandling i kommuner och landsting är alldeles utmärkt för att föra in köttet på matborden. Har b l a lyft frågan i en artikel i SvenskJakt i februari och här nedan är ett litet utdrag från tidningen.

Februari - Viltkött behövs på marknaden

Om priset vore det rätta kunde fler skolor, äldreboenden och restauranger kunna ha det välsmakande viltköttet på menyn oftare. Viltkött är nyttigt, klimatsmart och kan dessutom vara en riktig festmåltid.

Ann-Charlotte Hammar-Johnsson (M)
Riksdagsledamot Västra Skåne
 

Jag har också skrivit om vildsvinsköttets roll i att kunna vara ett klimatsmart alternativ genom att man t ex inför en vilt måndag på skolor. Om detta har jag skrivit med partikollegan Johan Hultberg.

onsdag 22 januari 2014

Snabba kloka vägar i vården


I dag på nyheterna talas det om den danska modellen på paketlösning för att på 20 dagar ha en hel paketlösning från start till behandling för patienter. Det är bra, och ännu bättre var den berättelse jag fått mig till livs om en läkare som omorganiserade bröstcancervården så att den patient som kom in på morgonen var klar med alla prover på morgonen, slussades vidare under dagen till alla olika delstationer och lämnade sjukhuset på eftermiddagen med en plan för behandling igång. Det var snabbt, smidigt och patienten visste vad som skulle ske i nästa steg. Detta innebar en trygghet. Medveten om att det redan görs mycket för att förbättra för patienter så behöver interna osynliga murar av klinikgränser och andra hinder arbetas bort till just paketlösningar för patienterna inom vården. Det finns fantastisk kunskap och underbara människor i vården men organisatoriskt lever gamla lösningar kvar som hinder för utvecklingen.