Sidor

onsdag 20 april 2011

Att använda de resurser som finns på ett smart sätt.

I dag finns det en artikel på lokalsidan om Ängelholm i Helsingborgs Dagblad som har rubriken ” sjuksköterska med ny kompetens kortar vårdköer”. I artikeln får vi veta att läkarna nu kan arbeta mer med operationer, då sjuksköterskan fått en utbildning som gör att hon nu kan utföra undersökningar som läkarna tidigare tog hand om. Att sätta fokus på det som ska utföras, jobba smartare men inte springa fortare och behandla fler patienter tycker jag är toppen.
http://hd.se/angelholm/2011/04/19/sjukskoterska-med-ny-kompetens/

På Ängelholmssidan i dagens Helsingborgs Dagblad finns en rubrik som lyder "sjuksköterskan med ny kompetens kortar vårdköer.

Här får vi veta att läkare nu kan göra fler opperationer då de blir avlastade av en sjuksköterska som kan ta sig an undersökningar som tidigare gjordes av läkare. Detta anser jag vara ett smart sätt att arbeta med patienten i fokus och kompetensutveckla för bättre nyttjande av resurser.

Vi behöver fler möjligheter bortom referenser.I dag på DN debatt finns det en artikel om att nyanlända akademiker måste få fotfäste på svenska arbetsmarknad. I går träfade jag en kvinna som har en läkarbakgrund, och som fått in foten på tillfälliga praktikplatser om hon skriver på ett papper på att inte kräva tjänst efteråt. Detta har hon gjort för att kunna visa up sin kompetens och komma vidare. Referenser verkar som jag hör det vara ett skäl till att sålla bort söknade. Hur ska vi kunna ge människor en chans att visa vad de går för om vi sätter krav på referenser när det är just de som saknas. Hur många andra grupper utestängs p g a referenser? Detta tänker jag titta vidare på.