Sidor

fredag 28 augusti 2009

Sjukvård på Moderaternas arbetsstämma

I dag debatteras sjukvårdspolitik på Moderaternas arbetsstämma i Västerås.
I juli månad skrev jag en debattartikel med fokus på innehållet i vården. Debattsvaret jag fick kom att handla om Ängelholmssjukhus och vad som inte fungerat i vården. Min mening var att komma ifrån den lokala diskussionen och ta höjd för att diskutera vårdens innehåll i ett helikopterperspektiv utifrån patienten. Därför hängde inte de två inläggen ihop. Jag skickade in ett svar som aldrig publicerades, och som finns längst ner i texten.
I gårdagens Helsingborgs Dagblad kunde vi på Ängelholms sidorna nu se vad som sker på det lokala planet, och som verkar vara en lovande lösning.
På moderaternas arbetsstämma i Västerås, där jag nu befinner mig, är nu sjukvårdens innehållet i fokus, vilket är mycket glädjande.
Läs gärna min tidigare publicerade debattartikel och mitt opublicerade svar här nedan.

”Låt Ängelholms sjukhus leva!” står det i insändare och debattartiklar. Vad innebär det konkret? Vad är det exakt för innehåll som åsyftas i detta upprop?
När vi talar om sjukvård handlar det oftast om huskroppar. Det är Ängelholms sjukhus, Helsingborgs sjukhus, Landskrona sjukhus osv.
Sjukvård berör och upprör för det handlar om känslor. Någon är förbittrad för att de inte får vård snabbt nog p.g.a. köer. Någon annan vill berätta om det fantastiska arbete som görs inne på sjukhuset när vi väl är inlagda.
I dag får vi otroligt bra sjukvård och tekniken blir bara bättre och bättre. För detta krävs det att den som ska operera gör ett stort antal operationer för att vara duktig på det han/hon gör. Det krävs också inbetald skatt för att sjukvården ska kunna investera i den utrustning som ska användas.
Ju mer vi smetar ut operationer och skattepengar till utrustning på många olika ställen, desto mindre kvalitet lyckas vi åstadkomma. Det är något som det sällan skrivs om i debatten. Tvärtom så borde vi alla vara angelägna om att resultaten för den enskilda patienten ska vara så bra som möjligt och att ingreppen ska vara så minimala det går.
Ett exempel från verkligheten är tjejen som fått bröstcancer och fått besked om att båda brösten är angripna och inte kan räddas. Vid ett annat besked på ett annat sjukhus innebar samma ingrepp att man tyvärr var tvungen att konstatera att det blev nödvändigt att ta en tårtbit från vart och ett av patientens bröst. Det är stor skillnad på att avlägsna hela bröst och att ta en bit av vardera.
Detta är ett exempel på när husbyggnader i vår närhet blir viktiga, utan att vi fullt ut inser nödvändigheten av att operera ofta och att kunna ha utrustning koncentrerat för att kunna ge bästa möjliga sjukvård.
Låt oss alla sluta tala huskroppar och istället tala om vilket innehåll inom sjukvården som vi behöver ha nära och vilket innehåll vi ska ha inom räckhåll för att uppnå bästa möjliga resultat.Svar till Christi Brorsson ”Vi behöver fullvärdigt sjukhus i Ängelholm” HD den 21 juli

Christi Brorsson upprörs av min artikel kring resurserna i sjukvården. Jag är ledsen att göra henne besviken, men jag ville med min artikel lyfta diskussionen ovanför perspektivet av våra sjukhus till att handla om ett helhetsperspektiv på vårdens innehåll och hur vi ska möta patientbehovet på bästa möjliga sätt i dag och framöver.
Vi är många som brinner för - och har ett stort engagemang i vårt arbete. Detta innebär inte att vi därför ska låta bli att kritiskt granska – eller att diskutera dessa inte helt enkla frågor. Det är nyttigt att kunna se och att värna vardagen i verksamheten, men det måste kunna kombineras med att se att varje dag ser olika ut för olika yrkeskategorier, på olika arbetsplatser och för olika patienter. Alla dessa komponenter måste med i en helhetsbild. Ytterligare ett perspektiv är att bevaka skattebetalarnas intresse. Det går säkert att räkna upp många exempel, precis som Christi Brorsson gör, på områden där förändringar skett till förmån för vissa och till nackdel för andra. Men vi kommer ändå till vägs ende med att sjukvården, precis som allting annat, måste hitta de smarta vägarna och de effektiva metoderna till rätt pris i takt med tiden. Detta är för mig viktigt att diskutera.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Riksdagsledamot Bjuv

onsdag 26 augusti 2009

Sveriges bästa skolkommun

Är titeln på den undersökning som Lärarförbundet nu genomför runt om i Sveriges kommuner. Jag tog en sådan enkät med hem i går när jag var i Hörby, efter ett besök på en förskola.
Jag tycker det är bra att Lärarförbundet sätter ljuset på skolfrågorna genom att engagera medborgare, tjänstemän och politiker till att fundera på hur det ser ut i den egna kommunen.
När jag läste enkäten så började jag en egen analys. Redan i början får jag veta att det bara gäller kommunala skolor på grundskolenivå. Varför då, blir min omedelbara tanke? Alla barn och ungdomar som bor i en kommun är ju kommunens barn och ansvar. Här kommer en hel del elever att falla utanför mätningarna.
Jag skulle också vilja ha svar på frågor som inte bara är förknippade till antal personer, meritvärden, utbildning och pengar. Dessa parametrar är klart lätta att mäta, då det går att sätta jämförande antal på dem. Det vore bra om diskussionen också kunde förflytta sig från de hårda värdena över till mjuka värden så som metoder i undervisningen, och hur arbetar skolan med förbättringar och smarta lösningar och hur utnyttjar man vardagen genom att tänka utanför klassrummets fyra väggar. Listan kan göras lång och jag menar att vi måste skala löken för att komma in till kärnan i utbildnings frågan.

onsdag 19 augusti 2009

Första veckan i skolvärlden

I veckan startar skolorna runt om i landet. Helsingborgs Dagblad har en artikel i går under opinion kring inflation på betygs sidan. www.hd.se
Jag länkade i förrgår på twitter till artikeln på samma tema i Dagens Nyheter. Jag förstår inte riktigt resonemanget om att det är skolformen som är föremål för granskningen. Det måste, som det i går stod i DN, vara ett kontroll system som ska till. Historiken kring skolan och betyg minns en hel del av oss som ”tyvärr är femmorna slut så du kan bara få en fyra”. Det var helt horribelt at resonera på det sättet. Elever fick inte de betyg de hade kunskap för utan istället behandlades kunskaper som en vara som tagit slut på butikshyllan. Inte var det bättre då. Den debatt som nu förs kring inflation i betyg är sund för att hålla kvalité i systemet, men jag anser inte att det har med skolformen att göra.
I min egen kommun har en kommunalskola fått positiva rubriker vid skolavslutningen då betygen gått från IG till G i kärnämnena Ma, Eng och Sv. Skolformen är oviktig och det som är viktigt är om skolan nu funnit metoder som gör att eleverna klarar skolarbetet bättre eller om det är glädjebetyg. Här krävs kontroll system och uppföljning. Precis på samma sätt måste det vara till skolor där många studiemotiverade elever söker sig. Där bör utslaget vara att många då också går ut med höga betyg. Inte som förr att bara några kunde få sin femma innan de tog slut. Jag välkomnar skolverkets uppdrag att kontrollera och mäta innehållet mellan skolorna, inte att koppla det till skolform.

torsdag 6 augusti 2009

Fångad i tidningarnas værld

Nu på førmiddagen har jag ægnat min tid åt at læsa lite exra artiklar i några dagstiningar.
Anita Bråkenhielm fd landshøvding i Kalmar læn skriver om att det ær hårdare granskning nær kvinnor gør fel. Den kænnslan kan jag också få emellanåt, men ær det så och nær ær det så?

Vinster i sjukvård diskuteras återigen får man væl tillægga. Målet måste alltid vara att få valuta før pengarna d v s att pengarna ær væl anvænda. Att ha vinst innebær att kunna investera i och utveckla vården.

Håll diskussionen igång om turordningsreglerna ær en ann rubrik. Det danska systemet diskuteras mycket, i alla fall nær man bor i Skåne. Jag tycker att det tål at diskuteras mer.

Sist men inte minst så innehåller dagens Dn debatt en artikel av Thomas Idegard kring att kommunen kan spara utan att dra ner på vælfærden. Denna artikel kring våra pengar tilltalar mig, och den har sina pengar om hur vi væljer att anvænda de medel som står tillbuds. En fråga som rør såvæl region som landsting och kommunalverksamhet. æpplen balndas dock med pæron då investeringar blandas med utgifter. Idegard ger sig också in i att knacka på dørren till sjælvbestæmmandet och ta øver ansvar via styrning om vad ansvariga i kommunen ska gøra och inte gøra.
Detta och lite till ær funderingar just nu.

tisdag 4 augusti 2009

Sommarpolitik

Vart tog tiden vägen i sommar? Enskilda träffar med partikamrater i frågor från ungdomsförbund till äldre frågor har avhandlats. Jag för dialoger såväl på nätet, som via telefon och fysiska möten äger rum med medborgare.
Under Almedalsveckan debatterade jag skolpolitik och fick kontakter kring företagande och upphandlingsprinciper. Jag har bokat in möten för att lära mer och jag ska gå en kurs. Jag ska också jobba med funktionshindrades möjligheter och hinder i livet. Får se vart vi landar.
Jag har diskuterat kvinnors företagande och deltidsarbete.
Ett möte inom ramen för EPPW (Den partigrupp som Moderaterna verkar inom i Europaparlamentet). där kvinnor från Europas alla hörn träffades under temat den ekonomiska krisen.
Det blir också många dagliga kontakter, och i dag har jag diskuterat skolpolitik med en arbetskollega. I går diskuterade jag sjukvårdspolitik med ett av de moderata kommunalråden i Skåne, och så fortsätter det med en liten händelse här och ett samtal där. Det bästa är att det hela tiden kan varvas med tid för lite lugnare tempo. Det är ett fantastiskt arbete att få arbeta med politik. Tänk att få ta del av människors vardag, lyssna, lära och föra ett samtal kring olika frågor som berör oss alla och en var.