Sidor

tisdag 10 maj 2011

Läxan en repetition av kunskap

I går skrev (V) representant i Utbildningsutskottet, Rossana Dinamarca, i Aftonbladet om att en läxfri skola är en rättvis skola. Som ni säkert förstår så delar jag inte hennes syn på att skippa läxor. En rättvis skola är en skola som ser alla. Att ta bort läxor är att ta bort förutsättningar för lärande.
För att få bättre förståelse, lära mer och att komma ihåg det man lär sig så är det naturligt att repetera. Det är en mycket olycklig syn att säga att man inte ska ha läxor. Vissa saker behöver man nöta in och andra behöver man läsa en gång till för att vara säker eller så behöver man träna för man har inte riktigt förstått. Att ha läxa är ett alldeles ypperligt sätt till att träna på det som man gått igenom på skolan under dagen. Detta oavsett om man får det i läxa eller förutsätts fundera och tänka vidare och att träna på egen hand. Så gör vi inom idrotten och vi gör det inom musik och sång. Språk utvecklar vi genom träning och repetition t.ex. kan vägen till och från skolan för att träna ord vara ett sätt att öva sitt ordförråd och sitt uttal. För mig blir det ett mycket märkligt sätt att resonera när det kommer förslag på at ta bort ett moment som ska leda till mer och säker kunskap.
Elevens möjligheter ska inte vara beroende av om föräldrarna klarar av att hjälpa eleven att lösa sin läxläsning. Skolans uppgift är att se individen och att hjälpa denne att utveckla sin kunskap efter dennes förutsättningar. Det kommer att se olika ut för olika elever men vi ska inte ta från dem deras möjlighet till träning.

lördag 7 maj 2011

Vänligen skriv ditt namn i fotnoten

I går var jag på ett seminarium med temat att vara invandrar kvinna och starta företag i Sverige. Under föredraget fick vi höra en historia om en tjej som på arbetsförmedlingen uppmanats att skriva sitt namn i fotnoten. Istället för att göra som hon blev tillsagd ringde tjejen ett annat samtal och fick en referens som hon sedan kunde använda. Tjejen fick sitt jobb och kunde ringa tillbaka till handläggaren på Arbetsförmedlingen och berätta att hon inte använt fotnoten. Vad händer med de sökande som inte har den möjligheten och hur hamnade vi här d v s att handläggare nu tipsar om hur du som person ska göra för att få jobb då ditt namn verkar bli en black om foten? Vad har arbetsgivare att säga till sitt försvar då personer uppenbarligen sållas bort p.g.a. sitt namn eftersom personer rekommenderas att skriva det i fotnoten?
Jag fastnar ofta i förbättringar och därför är det också viktigt att berätta att detta företag som kunde hjälpa tjejen, vars namn höll på att bli en fotnot, kunnat hitta flera arbetsgivare som söker en mångfald av kompetens och har därigenom kunnat matcha sökande till olika jobb. Det är min tro och min förhoppning att vi kommer att få se mer av detta framöver.

torsdag 5 maj 2011

Nationella prov

I dag diskuterades de nationella prov i morgonsoffan. Jag välkomnar en debatt på området då det finns en direkt felaktig användning av dessa prov. Det är bra om skolverket och tillsynsmyndigheten nu uppmärksammar och gör en mätning av hur det står till i den svenska skolan för det finns för många olika källor som vittnar om en syn som bygger på att det nationella provet används som ett examensprov, vilket det alls inte är tänkt att vara.
Ett nationellt prov är ett av många moment för att göra en bedömningsgrund av elevers kunskaper. För läraren är provet ett instrument för att stämma av hur eleverna förhåller sig i jämförelse med övriga landet.

Jag möter såväl ungdomar som föräldrar och de berättar om upplevelser som vittnar om att det fortfarande på vissa håll förekommer att prov 1 läggs till prov 2 och till prov 3 och sedan säger läraren att ditt betyg avgörs av hur det går på nationella provet. Detta är inte så det ska gå till. Istället behöver och ska beskedet till eleven vara hur denne utvecklar sina kunskaper och vilka moment eleven behöver träna på. En person som genomgår en kurs i ett ämne ska mätas på hur denne utvecklar sina kunskaper inte på att t ex. fyra prov dagar läggs ihop och att man gör ett snitt av dessa provtillfällen för att se vilket betyg eleven ligger på inför ett nationellt prov. På det nationella provet har sedan provresultatet blivit avgörande för om det väger för ett G eller ett VG. Så kan vi inte ha det.