Sidor

söndag 25 november 2012

Patient och kund.


I dag lyfter Lotta Hördin ”jakten på patienterna” på opinions sidan i Helsingborgs Dagblad. Det handlar om marknadsföring för att locka patienter till den egna Vårdcentralen. Visst ska det finnas rim och fason på saker och ting. Jag tycker inte heller att det får gå för långt, men jag vill inte heller att vi ska ta steg tillbaka för att landa i ett gammalt tänk där patienten stått till förfogande för vårdcentralen.
Det var inte länge sedan vi befann oss i en tillvaro där patienter  fick besked om att de inte kunde lista sig för att det var fulltecknat på en vårdcentral. Inte heller kunde man få en tid efter arbetsdagen, och ringde man in så skulle man återkomma nästa dag i ny telefonkö om det inte fanns tider samma dag som man ringt in. Tyvärr finns dessa kulturer kvar på en del ställen även om det hänt en hel del. Detta tack vare ett system där man inte med självklarhet får sina patienter. Nu behöver man berätta vad man kan erbjuda patienten, vilket är bra.
Vi talar om jobblinjen och att sätta kunden i fokus. Det blir för mig mycket märkligt att människor ska ta ledigt från arbetet för att sitta i ett väntrum, många gånger lång tid, för att kunna komma till på bokad tid. Här spelar arbetskultur och värderingar roll. Det finns de som berättar om att det går att göra saker på andra sätt och därmed ökar också service för patienten.

lördag 10 november 2012

Att veta vad man missar


Dagen har ägnats åt kommunala bolag under ett utbildningspass inom partiet. Inte helt oväntat kom vi också in på kvinnlig och manlig representation i bolag. Det finns glädjande nog, till nytta för såväl bolag som kunder, kommuner som aktivt arbetat med att få en mångfald av kunskap till sina bolagsstyrelser. Trots att vi i dag befinner oss år 2012 är det långt ifrån alla som uppnått denna klokskap och värre är det på den privata sidan. Likriktighet i tänkande var än den finns innebär att utveckling avstannar med nickande och bekräftande. Dynamiska organisationer och företag behöver en mångfald av tankar och idéer som kan nötas mot varandra och som tar in ett flertal aspekter. Det är både bedrövligt och sorgligt att vi inte kommit längre och förstått nyttan av att ta tillvara hela landets kompetens på olika sätt.

måndag 5 november 2012

Ett lysande exempel på utvecklingssamtal


I dag har jag varit på det bästa utvecklingssamtalet. Vad innehöll då det? Jo det innehöll det som egentligen alla samtal ska innehålla. En tydlig genomgång av var i en process eleven befinner sig. Tydliga mätbara mål framåt där eleven redan i morgon själv kan börja mäta sina framsteg. Läraren nöjde sig inte med korta elev svar utan ställde frågor som ledde samtalet framåt till sammanhang och förståelse.

Läraren använde skolans verktyg där alla elevens kurser, betyg och uppgifter finns samlade som en helhet. Därmed blev det enkelt att få en helhetsbild av alla ämnen med de kommentarer och anvisningar som andra lärare regelbundet ger eleven i lärande processen. Allt finns inlagt på ett och samma ställe och utgör underlag i lärandet och avstämning för elevens vidare lärande. Målformuleringarna för det fortsatta arbetet kom på plats under samtalets gång och när vi skildes åt var allting klart.

Detta arbetssätt med datorn som redskap vill jag påstå skapar mervärde för alla de som behöver ta del av informationen utan att innebära mer dokumentation, vilket är ett av de argument som ofta förekommer i debatten kring lärares arbetssituation. Här blev det inte det också utan redan befintlig information utgör grunden för samtalet framåt och alla har sedan tillgång till denna information kring eleven. Detta är vad jag kallar att jobba smartare utan att springa fortare och jag som förälder är väl informerad om elevens arbete och eleven har tydliga mål att uppnå. Inte bara i dag utan alla andra dagar också.