Sidor

lördag 24 februari 2007

Att pendla till jobbet

För de riksdagsledamöter som har mer än fem mil från sin bostad till Riksdagshuset i Stockholm finns det möjlighet att få ett boende i Stockholm. Några av oss bor inom riksdagens väggar i det s k Ledamotshuset. Andra bor i en liten lägenhet på stan.
Nedan syns en vy från mitt boende, stort som ett studentrum ungefär.

Livet i riksdagen


Boende på plats

SkåneVinter i veckan


Snö i hela landet

Inflationsrapport blev penningpolitiskrapport

En ny mer folkligt pedagogisk variant av Riksbankens rapport har givits ut. Det är också ett trendbrott att Riksbanken från och med i år publicerar sin egen prognos för reporäntan.
I torsdags fick finansutskottets sju partier möjlighet att ställa en del frågor till riksbankschefen med anledning av rapporten.

Moderaterna undrade över synen på överskottsmålet och svaret blev att finanserna ska vara stabila. Hur världen ser ut framöver får vi ta ställning till då det eventuellt blir aktuellt svarade Riksbankschefen mycket demokratiskt.
Centern funderade på hur Riksbanken nu ska kommunicera vidare med en marknad som har satt lite olika ränteprognoser. "Vi kommunicerar när vi tänkt färdigt det blir bättre så" svarade Stefan Ingves.
Folkpartiet var intresserade av hur hög sysselsättningen och minskad arbetslöshet man kan tänka sig utan att inflationen förändras. Här svarade Riksbankschefen att arebstlösheten inte minskar i riktigt samma omfattning som arbetena ökar men att en större flexibilitet på marknaden kan kanske skapa lite mer.
Kristdemokraterna ville veta vad som händer om vi får en lönerörelse på 5-6 %. Då får vi sätta oss och räkna igen svarade Stefan Ingves.
Vänsterpartiet undrade över jämviktsarbetslösheten och om inte det målet skulle kunna vara lägre. Riksbankschefen enade att den nivå som är satt utgår från de faktorer som i dag gäller i deras prognos.
Miljöpartiet ställde en fråga kring huspriserna och varför Riksbanken inte riktigt följt den hänvisning om att huspriserna fått för stort utrymme i diskussionen enligt vad Francesco Giavazzi och Frederic Mishkin kommit fram till i sin rapport "En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005". Stefan Ingves svarade att huspriserna var en faktor som de vägt in och de delade inte riktigt ekonomernas uppfattning, vilket de kommer att svara när Riksbanken skall ge sin syn på rapporten.
Socialdemokraterna ställde frågan kring enhetsarbetskostnaden och fick till svar att Riksbanken bedömer att det kommer att ske en måttlig löneutveckling och produktivitetsutveckling. Prisökningstakten kommer att vara låg.
I alla svar och i Stefan Ingves anförande betonades hela tiden vikten av att det är prognoser.
Utfrågningen ägde rum i torsdags den 22 februari och gick att följa på tv

torsdag 22 februari 2007

Fråga Ingves


Nu har det varit utfrågning av Riksbankschef Stefan Ingves.

tisdag 20 februari 2007

Framtid och möjligheter

Måndagen den 19 februari besökte några av de skånska riksdagsmoderaterna IKEA och ICA i Helsingborg. Det blev en dag full av framtidstänkande. Det finns bara möjligheter blev en bra sammanfattning på vad det går att åstadkomma med god kommunikation, den fria tanken och tekniken som möjlighet.

Icasöndag 18 februari 2007

Vad är en förebild?

I massmedia är diskussionen livlig kring mobbing i skolan.
På nyhetsmorgon var Amelia Adamo bollplank i diskussionen med tittarna på mejl.
Amelia hänvisade till samhället i stort och vad det är vi gör och säger. När vuxna säger och gör saker i olika sammanhang hur tror vi då att dessa fenomen skall undgå skolgårdarna?
Förra helgen kunde vi i Helsingborgs Dagblad läsa att Mona Sahlins uttalat sig i Göteborg om hur socialdemokraterna skall agera framöver. I sitt uttalade står det att ”varje dag skall Fredrik Reinfeldt och hans anhang veta att de lever”.
Är det så här som politiker skall uttrycka sig?
Flera personer har reagerat och tyckt att det var rent oförskämt att uttrycka sig på ett sådant sätt. I tidningen beskrevs uttalandet som att socialdemokraterna verkar tro att det är en statskupp som begåtts. Den 15 februari kunde vi i samma tidning förstå att reaktionen varit stark på Mona Sahlins sätt att uttrycka sig.
Arvid Ahnborg i Ängelholm slog upp de ord som redovisades kring Mona Sahlins uttalande i lexikon och fick fram följande:
Anhang = otrevligt följe och används om den folkvalda regeringen.
”Veta att de lever” beskrivs i Bonniers ordbok för ”bli grundligt utskälld” och här skriver Arvid Ahnborg vidare och undrar om det är så oppositionen tänker agera mot landets styre?

Vad är det för signaler vårt språkbruk för med sig?

torsdag 15 februari 2007

The smell of politics…

I dagens debatt kring A-kassan införde arbetsmarknadsminister Littorin ett nytt uttryck, nämligen ” det luktar politik”. Det betyder att enskilda ledamöter vill driva sina egna sakfrågor och låtsas att det är allmänintressant politik. Frågor kommer upp som redan är besvarade. Debatten fylls på med spekulationer. Allt innan vi ens har sett resultaten av besluten vi fattat.

En tankefälla!

Med anledning av besöket hos Fondbolagens förening som finansutskottet besökte i går den 15/2 så funderade några av oss på pedagogiken i hur ett budskap formuleras till en kund.

Hur tänker vi när vi ska sätta en liten slant eller två på fondsparande? Numera så låter bankfolket oss skriva på att vi själva tar ansvar för de val vi gjort, och kanske tänker vi då en gång extra eller?
När vi då väljer hur tänker vi då? Är det att vi ska ha en högriskfond för chansen att det går utför är liten i jämförelse med vad vi kan få i vinst? Kanske tänker vi att det är för mycket att förlora och därför väljer jag en fond med mindre risk eller bara en fond med ränta. Vem av oss tänker på att det även finns en risk med en räntefond, nämligen att pengarna på sikt kan minska i och med att räntan blir så liten eller rent ut av obetydlig att man förlorat på att inte göra andra val. Kanske borde bankerna mer på ett pedagogiskt sätt berätta för oss för och nackdelar med alla sparande så att vi kan ta ställning till alla konsekvenser. Detta är en pedagogisk finess!

Offentlig sektor har högre löner!

I landet Luxemburg bor det 429200 personer. Landet har många inpendlare som arbetar i den privata sektorn framförallt inom bankverksamheten som är mycket stor. Luxemburgarna själva arbetar inom den offentliga sektorn som har högre löner än på den privata sidan. Det är alltså den offentliga sidan som är lönedrivande…

Sverige har två domare som är verksamma i Luxemburg. Det är Nils Wahl som började sin tjänstgöring i oktober 2006, och som sitter i första instansen samt Pernilla Lindh som sitter i EG domstolen sedan Sverige gick med i EU.
En vanlig missuppfattning i Sverige kring EG domstolen är att svenska beslut kan överklagas i EG domstolen. Så är inte fallet. Det EG domstolen tar ställning till är att EU:s lagar följs. Domstolen är alltså inte överprövande för domar som inte går igenom i Sverige.
I domslut tar man alltså ställning till om länderna följer de gemensamma EU lagarna som man har att rätta sig efter. Till EG domstolen vänder sig också länderna för rådgivning.

Luxemburg har lite olika verksamheter för EU och här finns bl.a. även centrat för statistik och granskningar.

Det skulle gått ännu bättre för Sverige!

Vecka 6 var Finansutskottet i Frankfurt och besökte tyska Finansinspektionen (BaFin) samt den Europeiska Centralbanken. Frågan som vi talar om här hemma då det är resor och semestrar på gång eller i arbetslivet och när det görs olika valuta mätningar är; hur hade det varit i Sverige om vi hade haft euron nu?
Samma fråga ställdes under besöket och svaret från centralbankschefen Jean-Claude Trichet blev ” det skulle ha gått ännu bättre för Sverige”.
Vad tror man då i Frankfurt om Sverige framöver- finns gissningar på att Danmark, Sverige och Norge tar sina steg på samma gång när och om de bestämmer sig.

onsdag 14 februari 2007