Sidor

torsdag 31 oktober 2013

SFI som framgångsfaktor istället för bromskloss


Svenska för invandrare, som SFI står för, är vägen in till det svenska samhället via det svenska språket. Tyvärr finns det en historik av att allt för många hamnat i lång utbildning utan att komma vidare in på arbetsmarknaden och utan att tillgodogöra sig språket. Detta har nuvarande Allians regering tagit tag i och i dag finns olika kombinationer av arbete och utbildning för att komma vidare ut på arbetsmarknaden.

Med ett exempel från 2005 och IVIK, introduktionsutbildning för nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans individuella program, hänvisades elever till ett antal provtillfällen på kurser under året. Ingen hänsyn togs till om eleverna arbetade fortare och lättare tog till sig mer kunskaper. Det gjorde att eleverna fastnade i systemet och fick väntetider för att komma vidare. Det var och är en dålig lösning.

Nu skriver den särskilde utredare Christer Hallerby i DN om ytterligare förbättringar i SFI där man tittat på kommuner som gått före för att sätta utbildare /skolor med goda resultat i fokus och snabba vägar framåt för de studerande i centrum. Moderatstyrda Helsingborg och Nacka har infört ett valfrihetssystem som gör att eleverna får tillgång till de utbildningar som ger bäst resultat och inte bli sittande i systemet.  Viktigt för den enskilde och viktigt för samhället med kvalitetskrav som sätter den studerandes framgång i fokus. 

tisdag 29 oktober 2013

Öppna dörren för småföretagande i offentlig upphandling


I dag skriver jag och Katarina Brännström i ”Smålänningen” om att öppna dörren för småföretagande i offentlig upphandling. Lagstiftningen får många gånger klä skott för det som går att förändra genom att förändra hur man skriver underlag på upphandlingar. Växjö kommun är ett exempel på en kommun där man förändrat arbetssättet med upphandlingsförfaranden.

Här nedan vår artikel.

 

Öppna dörren för småföretagare i offentlig upphandling

 

Sveriges småföretagare är en viktig del i vår framtida tillväxt, och därför vill vi göra det så enkelt som möjligt att starta och driva företag. Alliansen har sedan 2006 genomfört en lång rad reformer och satsningar för att stärka företagsklimatet och förutsättningarna för att befintliga företag kan expandera, utländska företag kan etableras och nya företag kan startas. Förenklingsarbetet måste fortsätta, och dörren på riktigt öppnas för småföretagares att delta i offentlig upphandling.

 

Studier som gjorts av småföretagens upplevelser av offentlig upphandling ger en bild av en ganska snårig situation där små detaljer har blivit stora hinder. Företagen upplever problem med kommunikationen av kommande upphandlingar, information som kommer med kort varsel och underlag som känns krångliga och svåra att förstå. Kraven som ställs i offentliga upphandlingar upplevs ofta av småföretagarna som allt för standardiserade och kanske inte alltid relevanta för den enskilda upphandlingen. Kontrakten som upphandlas är ofta för stora för att de små och lokala företagen ska kunna delta i upphandlingen, och upphandlingarna är ofta utformade för just större företag som har tidigare erfarenhet av offentlig upphandling. Allt för högt ställda krav på storlek och erfarenhet kan bli en ond cirkel för de mindre företagen som aldrig kommer in i processen.   

 

Det här kan låta som en väldigt problematisk situation där omfattande åtgärder krävs, men i själva verket kan små förändringar göra stor skillnad. Genom att dela stora upphandlingar i delkontrakt, anpassa kraven i den enskilda upphandlingen, undvika allt för hög grad av standardisering och ge företagen tillräckligt med tid att utforma anbuden är mycket vunnet. Det öppnar upp möjligheten för fler företag att delta, och därmed även för att växa.

 

Medborgarna har mycket att vinna på att kommuner hittar lösningar för att fler företag ska ta steget och vilja delta i upphandlingar, då stort deltagande ger bättre produkter till bättre priser.  I dag används bara en bråkdel av de möjligheter som finns inom ramen för LOU (lagen om offentlig upphandling) fullt ut. I Kronobergs län är det till exempel bara 12 procent av småföretagen i länet deltar i offentliga upphandlingar. Småföretagares möjligheter att delta i offentlig upphandling är viktigt för deras utvecklingsmöjligheter, och kan hjälpa till att förkorta steget ut på större marknader och mot större tillväxt. Låt inte den fulla potentialen hos svenska småföretagare förbli outnyttjad.

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Riksdagsledamot i näringsutskottet

 

Katarina Brännström (M)

Riksdagsledamot från Kronobergs län

 

 

 

lördag 26 oktober 2013

Företag med service till kund är framtidens vinnare.


I dag har jag talat konsumentfrågor. En familj som byter kök berättade för mig att de hade lagt på många veckors marginaler för att vara ute i god tid för att allt skulle klaffa när alla delarna ska in i köket. Ändå blir det förseningar, och när de hör av sig till säljaren så vet inte personen att det blivit förseningar på deras varor. Familjen kör själv en vända till Hässleholm för att hämta hem varor som blivit försenade. En dag innan det är dags för installation av vitvarorna (en av de stora kedjorna) får de veta att det är förseningar i leverans och i olika omgångar. Diskmaskinen kommer i sista vändan.

Det är enkelt att konstatera att den som säljer varorna inte sedan följer upp den kund som ska få leveransen. Man släpper sin kund och säljer till nya utan att veta att allt klaffade på vägen och att kunden blev nöjd. Inte heller finns det inlagt en kund information så att kunden kan förbereda sig på att det blir förändringar av leverans, utan det sker först då leveransen ska vara hos kund i stort sätt.

I dag kan vi följa våra paket från det de lämnar företaget till dess de kommer fram till oss där vi bor. Det borde därmed vara mycket enkelt att kunna veta när ett kylskåp, en frys och en diskmaskin mm lämnar för vidare transport och när de kommer att vara framme hos kunden. Med den teknik vi har så finns alla förutsättningar för att ge kunden en bra leverans och ändå så sker det inte.

Företag som har kundfokus och som levererar service och visar att de bryr sig kommer att vara vinnare i framtiden – det är jag övertygad om.