Sidor

måndag 31 januari 2011

Utredning fortsätter

I dag har jag varit på besök i sopornas land för att lära mer. Ett riktigt bra besök på NSR i Skåne gav nya insikter på tidigare gammal kunskap. Att jag åkte dit är för att jag är intresserad av verksamheter kopplade till offentlig upphandling dess möjligheter och svårigheter. Kommunalt bolag som växt över kommungränserna och blivit något helt annat än vad de från början var erbjuder studiemöjligheter. En oerhört intressant utveckling samtidigt som de ska tillgodose krav från LOU.
I fredags var jag på work shop på Riksrevisionen och för två veckor sedan på information av Konkurrensverket kring offentlig upphandling.
Ju fler pusselbitar desto klarare bild- eller snarare komplex.

söndag 23 januari 2011

Att överföra pensionsrätt

På DN i dag kan vi i ekonomidelen ” din ekonomi” med rubriken ”Dags att överföra årets pensionsrätt” läsa om att det går att överföra pengar från den ene maken till den andre för året. Här beskrivs också hur det går till och att det sedan 2009 blivit billigare att göra det.
Ämnet är aktuellt och handlar om att vår pension bygger på hela vårt arbetsliv. Här finns då ett sätt att dela på pensionsinbetalningen mellan föräldrar när de är hemma med barn. Familjer gör också valet att den ena föräldern är hemma lite mer under barnens uppväxtår och då kan också detta vara en lösning.
Jag tycker det är oerhört viktigt att informera unga människor och sedan påminna igen om vikten över att känna till de val som vi gör i livet då de senare kommer att leda till den pension vi får som äldre.Det är lätt att tänka att det ordnar sig eller det är långt till dess, men jag är ganska säker på att den som inte planerar kommer att ångra sig.

fredag 14 januari 2011

Närodlat i Skåne en olja från Grekland

Fredag kväll. Lantbruksfrågor och matkultur har stått på dagens meny. Jordbrukets förutsättningar kopplat till riksdagsbeslut, myndighetsutövning och konkurrenskraft på lika villkor i Europa har varit på tapeten.
Mat som företeelse var en självklarhet såväl sätt ur ett konsument mönster som ur ett brukarperspektiv inom kommunal och regionala verksamheter och sist men inte minst som en matresa sätt ur turistens perspektiv och för den som söker sunda levnadsvanor. Allt detta finns det kluster för i vårt skånska Sverige.
Begrepp som kommit på modet är närodlat och ekologiskt. Detta utgör en djungel av åsikter och ibland vilseleds vi att tänka att det som ligger precis runt hörnan är både av högre kvalité och bättre ur miljösynpunkt medan så kanske inte är fallet. På en rak fråga om definitionen på närodlat fick jag svaret att en sådan inte finns och till sist kokar det ner till att det man kan utläsa ur konsument perspektiv är trovärdighet. Som exempel kan nämnas en affär som på sin ”bakgård” säljer produkter från den närmaste omgivningen också har olja från Grekland. Denna olja räknas in i sortimentet närodlat eftersom säljaren själv tillbringar del av tid på året i den trakt där oljan produceras och har en del i det företag som tar fram oljan.

onsdag 12 januari 2011

Vad är rätt behandling?

En pensionär i övre 70 års ålder berättade för mig om att hon äter blodtryckssänkande medicin. Efter att ha testat sitt värde var de fortfarande höga på nätterna. Ny medicin, reaktion, åter ny medicin, reaktion o s v för att slutligen hamna tillbaka på den första varianten. När sedan blodtrycket visar sig vara fortsatt högt på natten får hon en ny medicin och en reaktion med utfall av eksem på handen – en stor röd yta. Hon berättade för mig att detta hänt tidigare och den gången var det under en helg då hon tillbringade lång tid på sjukhuset då hon fick en kraftig biverkning med blossande eksem som reaktion på ny medicin. Nu ringde hon vårdcentralen och en sköterska ville att hon skulle ringa igen dagen efter för att boka tid. Detta ville inte pensionären som istället ville få en tid bokad och slippa sitta i kö dagen efter och till sist blev det så. På plats ville en sköterska skicka henne att köpa en salva mot utslaget. ”denna är till ansiktet och kommer inte att hjälpa på handen” sa pensionären till sköterskan. ” jo, den hjälper sa sköterskan fast det är till ansiktet”. Väl hemma med salvan så visade det sig att den inte hjälpte. Pensionären fick en tid hos en annan doktor än den hon brukar gå till. Denne förklarade att hon inte behövde ta medicin överhuvudtaget då det är ett snittvärde över ett dygn som räknas när man tittar på åtgärder vid högt blodtryck och hon fick också med sig ny salva för utslaget.
Pensionären berättade för mig att hon nu vaknar utan migrän på morgonen, inte behöver gå upp flera gånger på natten utan kan sova i ett streck och inte känner av några biverkningar så som den omtöcknade tillvaro hon levt med ett tag.
Hur ska man som patient veta vad som är det rätta eller fel? En enskild berättelse men i alla fall två helt olika lösningar för patienten med olika utgång och kan patienten nu vara säker på att hon inte insjuknar för att medicinen är borttagen?
Denna berättelse ger en del information som tål att tänka på.

Besök på gymnasiet

Dags för gymnasiebesök. I dag har jag varit ute och talat om mitt uppdrag som riksdagsledamot. Jag gör det till och från under året och det är fantastiskt roligt att få möjlighet att träffa alla ungdomar. I dag hamnade vi bl.a. i en diskussion kring skolmat när vi talade om budget och pengar till skolan och vad man får för en skollunch. Avgiften 500 kr ansågs mycket för det man fick och därefter gled samtalet in på påverkansmöjligheter, förväntningar och att ta ansvar för att ta en diskussion och inte bara ha åsikter i stort. Ämnet engagerade mycket och debatten kom igång ordentligt.

tisdag 11 januari 2011

Sopor en hård valuta.

I dag har jag tillbringat del av dagen att diskutera sopor och sophantering. En diskussion som pågått från och till och som tog ny fart i går.
Vi är alla glada över att det finns hämtning av vårt avfall, och med en skiss skulle detta kunna åskådliggöras av att jag som konsument står vid brevlådan och räcker över pengar till den som hämtar soporna. Under denna bild skulle det sedan finnas en annan bild som ser ut precis tvärtom d v s att personen som hämtar soporna betalar mig för att denne sedan antingen som återförsäljare av sopor eller som direkt sopföretag kan köpa mina sopor för att tillverka energi och omvandla till nya produkter. Mina och dina sopor är ju egentligen hårdvaluta i dag och istället betalar vi i steg ett för att industrin ska ta hand om dem, redan när vi köper dem, och sedan betalar vi för att någon annan ska vilja ta hand om dem. Vi betalar med andra ord flera gånger istället för att få betalt. Tål att tänka på.

måndag 10 januari 2011

En ökande tjänstesektor är bra för alla.

I dag kan vi läsa om RUT och ROT på DN. En stadigt ökande kurva av försäljning och köp av tjänster. Detta är bra för dem som säljer och för de som köper. Priset ska vara det rätta och därmed minskar även den svarta sektorn, vilket gör att skattepengar kommer dit de ska. En vinnarsituation för alla.
Läste i min egen lokaltidning i somras om en firma som erbjöd tjänst som inte går under ROT avdraget, plattläggning. Det gäller att se upp för de oseriösa. Ta riktig reda på vad som gäller innan. Annonsen är numera borta så det är bra.
Vänstersidan har länge velat göra RUT tjänsterna till något fult, vilket jag är glad för att de inte lyckats med. En tjänstesektor och ett företagande som säljer något som efterfrågas och som kan bidra till att fler ökar sin kvalitets tid är bara bra. Å ena sidan så vill (S), (V) öka jämställdheten mellan kvinnor och män och ge kvinnor fler chanser till heltidsarbete i välfärdssektorn men unnar dem inte att då kunna betala en slant för att på att ett bättre sätt kunna kombinera yrkesliv med familjeliv. Inte heller verkar de tycka att det är en smart idé att låta kvinnor starta företag på tjänsteområdet och sälja tjänsterna till andra. Jag är glad för att Alliansen tog detta initiativ som skapat en växande välfärdssektor.

söndag 9 januari 2011

Se till att vässa skolor.

Läste ett inlägg av Elisabeth Braw i dag under temat utblick London.
Under rubriken ” underklass och överklass i skolvärlden” talar författaren om erfarenheter från England där hon menar att föräldrar väljer skola till sina barn och flyttar till områden, inte för att lärarna är bättre utan för att hamna i en miljö där skolkamraterna är av ”rätt sort”.
Jag har funderat en del på detta och på vad som avgör skolval i Sverige. Säkert finns det exempel på att föräldrar väljer som i det engelska exemplet men merparten väljer efter faktorer som kompetens, intresse, kvalité i innehåll, lokaler d v s skolmiljö och ordning och reda o s v. Det i sig är signal på att det som finns inte varit vad man förväntat sig eller att man ser att det är ännu bättre på ett annat ställe. Här har såväl politiker som skolor ett arbete att göra med att se till att vässa sina skolor för att kunna leva upp till förväntningar. Gör skolorna inte det så borde de inte leva vidare. Ett problem som politiker brottas med utan mod att göra något åt det på sina håll.
I artikeln talar Elisabeth också om fattigdom och utanförskap kopplat till skolor i England. Ett exempel tas från Liverpool där ” folk växer upp, går i skolan, hoppar av skolan och kan inte se fram emot något annat än ett liv på socialbidrag”. Detta är för mig en oerhört tragisk utveckling, men varför tillåts det bli så? Har de som undervisar bestämt sig för att de som de undervisar inte kan eller vill eller har de kapitulerat av annan anledning? Samhället kan ju inte ge upp om sina barn och ungdomar för att deras föräldrar blivit arbetslösa, tvärtom så borde man inrikta ännu mer kraft på att enskilda lyckas med sin utbildning för att kunna bygga sitt eget liv framöver. I dessa sammanhang blir det oerhört viktigt att bryta en dålig trend och se till att människor inte hamnar i en återvändsgränd.

fredag 7 januari 2011

Var god ring senare...

I dag har jag ringt för att boka en tid för vaccination. Ett tips lämnas om att använda Internet tjänster för att slippa köa. Därefter följer att det gäller för förnyade recept och att avboka tid.
Tänk när de kommer så långt att det går att boka in en tid så som man gör på bilprovningen t e x. detta kan inte vara något större logistikproblem.
Jag går ut på länken som berättar om hur öppettiderna ser ut under jul och nyår och där står det begränsad verksamhet. Jaha och vad innebär det då för kunden?
Nu är såväl telefon vägen som webbinformationen otillgänglig för mig.
Jag väljer att lyssna vidare på telefonmeddelandet och i slutet får jag besked om att de tyvärr inte kan ta mitt samtal och att jag ska prova igen senare samt att anknytningen inte tar emot meddelanden. Häromdagen ringde jag till Telia och var nummer 36 i kö, ingen rolig information i sig, men jag fick veta att jag kunde knappa in mitt telefonnummer så skulle de ringa upp. Vilket de gjorde och jag kunde göra annat under tiden. Jag efterlyser lite mer kreativa lösningar inom sjukvården. Tandvården som jag skrev om häromdagen har lyckats på ett antal ställen och utmanar andra att följa efter.

måndag 3 januari 2011

Tandläkare med väntrum i onödan.

I dag har jag gjort besök hos tandläkaren. När jag satt där i väntrummet, själv, kunde jag konstatera att jag nästan alltid är själv i detta väntrum och att de alltid kallar in mig på utsatt tid. Hos den förra tandläkaren var det alltid 4-5 personer i väntrummet och man fick alltid vänta. Jag kan undra om det blivit förändring där sedan den nya tandläkarmottagningen tillkommit eller om det är som det alltid varit kö och väntetid? Det jag kan konstatera är att det går att göra annorlunda på ett bra sätt för kunden.

söndag 2 januari 2011

Det är i det lilla som man når fram i det stora

Varför handlar inrikesdebatten så lite om globaliseringens konsekvenser för svensk ekonomi frågar sig Peter Wolodarski i dag på DN debatt. Därefter följer ett par meningar om att Carl Bildt och Birgitta Ohlsson verkar vara de enda som skaffat sig ett pass. Sorry men jag delar inte författarens påståenden och kanske känner någon igen meningen ”Det går bra för Sverige…” och sedan följer en berättelse om andra länder som inte klarat krisen på samma sätt som vi själva och att Sverige är ett litet export beroende land långt upp i norr. Ett land som befinner sig i en globalvärld och där vi alla påverkas av vad som sker omkring oss.
Jag är övertygad om att detta berör människor och att människor har hört och förstått men till sist så handlar det ändå om människors vardag och vad det innebär för den lilla människan. Hur påverkas jag i dag av räntehöjningar, matpriser, jobbtillfällen, mina barns skolgång och mina föräldrars ålderdom? Inte tänker man på USA eller Kina utan mer på jag här och nu och ändå så vet man någonstans att det eget lilla hushållet är beroende av att det går bra för det egna företaget eller den arbetsplats jag befinner mig på och att det går bra för andra företag och att företag vill finnas i Sverige och att företag vill köpa svenska produkter och tjänster o s v. Vi måste tala om det lilla om vi ska kunna nå människor i det stora.

lördag 1 januari 2011

Kvalité även på rea

Första dagen på nya året. Har varit och handlat. I en frysbox i affären låg det på botten kvar några oxfiléer. Tidigare i veckan har annonsen med extra pris synts i reklambladet. Det kött som i dag fanns kvar hade fettrender gula som den bästa äggula. Såg inte vidare aptitligt ut.
Hur är det egentligen med alla extra priser på mat och saker? I julas visade det sig att i alla fall en butikskedja höjt vissa priser för att sedan sänka dem inför rean enligt information på tv. Hur mycket kan vi konsumenter egentligen lita på kvalité och att det är rea på riktigt? Inte ska det väl vara sämre saker när de erbjuder dem inför helger och inte ska det väl vara lockpriser som egentligen inte är det rea pris som man saluför.