Sidor

torsdag 31 januari 2008

Klimatförändring

Sista dagen i januari. I dag var det mer än blåsigt i Skåne. Fortfarande har vi inte haft någon vinter och temperaturen åker jojo mellan några minus och + sex grader. Vindkraftverken snurrar på och gräsmattorna är gröna som på sen våren. Vissa säger att saker inte har förändrats men mina vintrar som barn innebar tefatsåkning i backen hos mormor, friluftsdagar med skolan i längdåkningsspår eller utförsåkning, jo t o m det i Skåne, och skridskoåkning på fruset vatten. Så att det pågår en förändring är säkert. Vad den medför kan vi bara gissa.

Vad är det goda skolexeplet?

Har det betydelse för utgången av en klass betyg på vilket sätt (hur) pedagogerna väljer att bemöta och bedriva undervisning av ungdomarna i en grupp?
Denna fråga är nu på tapeten och ska visas i tv om två veckor då får vi som vill följa en klass på en skola i Malmö.
Det finns många faktorer som spelar roll då man mäter olika parametrar. Det kan röra sig om allt från tid med klassen, befogenheter, tillgång till material, bemötande frågor, att det händer något nytt och annorlunda osv. Ändå är det spännande att fundera på vad det är som händer och om det går att få att hända igen och på andra ställen. Vad stimulerar elever och pedagoger i skolans värld?
Jag ser fram emot att få ta del av programmet för att bilda mig en uppfattning.

Vad är vad i olika beskrivningar?

I dag har jag läst på Hans Hoff (s) blogg och han ägnar dagen åt skattesänkningar och spekulationer om tiden fram till valet. Hans Hoff skriver att det finns två tydliga alternativ i opinions mätningarna och att det tydligt syns vad människor väljer. Att Hans Hoff här syftar på sitt eget parti (s) som går upp i mätningarna syns, men vad är det svenskarna får? Var någonstans kan medborgarna läsa och jämföra den socialdemokratiska politiken med regeringens politik? Det är först då det finns en avprickningslista att ta av som det går att jämföra alternativen. Vad får medborgarna kortsiktigt och långsiktigt med en socialdemokratisk politik och kommer det att vara en mix av miljöparti och vänsterpolitik inbakat. Inte minst inom klimatområdet kommer detta att ställa frågorna på sin spets. Skattetrycket hur stort ska det vara? Finns det en politik som stimulerar människor till arbete? Frågetecknen är många…
Till skillnad från Hans Hoffs dystra beskrivning av det ekonomiska läget vill jag tillföra en del fakta så som att sysselsättningen har ökat mycket snabbt och många har gått från utanförskap till innanförskap. Den största förändringen på mycket länge och detta är otroligt positivt.
Detta har gjort att vissa delar av industrin har fått växtvärk (produktiviteten har minskat) d.v.s. att de blir för trångbodda ( lokalerna blir för små) eller inte har hunnit med att investera i fler eller större maskiner i takt med högkonjunkturen och inflödet av arbetskraft. Även en kostnad för att inskola de personer som kommer in i arbetet måste räknas till och en hel del som fått arbete är ungdomar som går in på lägre lönenivå än äldre med längre erfarenhet. Kan vara bra att nämnas i sammanhanget om hur saker hänger ihop när man talar om produktivitetsnedgång tycker jag.
Inflationen som Hans Hoff gärna vill klistra på regeringen tillhör en större bild med ökade livsmedelspriser och energipriser och har en global påverkan. Ekonomin hänger inte lös i en tråd och inflationen för sig själv i en annan. Dessa sitter ihop som i en kompass där de rör sig på två håll i samma pil.
Vi tackar Hans Hoff för att han inte lastar USA krisen på regeringen utan här talar om spridningseffekter i ekonomin.
Regering för en ansvarsfull politik och samlar i ladorna för att klara även sämre tider, som vi vet kommer mer eller mindre framöver så som de alltid gjort genom historien.

S V B K

I går arrangerade de fyra borgerliga partiernas kvinnonätverk en mingel träff för kvinnor. Solveig Ternström (c) (och skådespelerska ) berättade om bakgrunden till det tv drama ”Om ett hjärta” som nu sänds i tv. Tillfälligheter av personer som möts börjar diskutera och egna privata upplevelser och omständigheter tillsammans med tabeller och siffror i sjukvård och politik kan plötsligt åskådliggöras genom en drama serie.
Själv kom jag att tänka på S V B K dvs. den förkortning som förr skrevs av läkare i journaler när de inte hittade någon bestämd sjukdom. Bokstäverna, allt annat än smickrande, står för SVIDER VÄRKER BRÄNNER KÄRRING.

måndag 28 januari 2008

Det personliga mötet underskattas

I dag kan vi läsa i media om kränkningar på nätet. När vi skriver våra e-mail kan vi emellanåt märka att det som var avsikten inte framkom i texten. Det är inte alltid lätt att föra en dialog när vi inte ser den andres ansiktsuttryck eller hör hur och på vilket sätt dialogen framställs. Att vara en aktör på nätet kan därför lätt uppfattas och självklart också lätt missbrukas då du inte direkt behöver stå tillsvars för dina handlingar. Det är viktigt att denna värld på nätet blir en del av utbildningen i skolan såväl hos vuxna som hos ungdomarna. Föräldrar måste också skaffa sig kännedom om den trafik av kommunikation som förs.

söndag 27 januari 2008

Morgon tv

Morgonens tv inslag innehöll två delar som jag vill uppmärksamma.

Den första delen är omständigheter kring ungdomars placeringar, där en flicka i dag berättar om en isolering på åtta månader. I inslaget framkom att personen ifråga inte har vetat hur länge den situation hon befann sig i skulle vara. Då jag hört liknande kommentarer tidigare kring placeringar inom skolans områden där en kille eller tjej blivit flyttad från en klass under en period, fastnade den kommentaren på näthinnan. Som exempel kan jag nämna den kille som vid ett tillfälle skulle vara placerad utanför skolan under en viss period säg två månader. Han visste dagen för start på denna period och han räknade sedan ner till den dag han skulle få återvända. Dagen för återvändandet kom, men killen fick stanna kvar då det bara var ett par veckor till sommaravslutningen. Detta hade inte ingått i den överenskommelse som hade gjorts och killen hade skött alla sina åtaganden för att få komma tillbaka. Här svek vuxen världen och killens förtroende för omgivningen rämnade totalt. Människor spelar ibland på väldigt sköra trådar och det som är en liten sak för någon kan vara helt avgörande för någon annan. Detta tål att tänka på.

Det andra är ekonomi delen i programmet där dagens frågor rörde sparande och placeringar av de egna pengarna knutna till världsekonomin och det som nu hänt i USA. ”Är inte en räntesänkning bara en låtsas åtgärd ” var frågan och till svar blev att det kan ha stora effekter på ekonomin inte i morgon men på längre sikt.
Tanken är då att de som har lån får lägre ränta på dessa d v s de behöver inte betala så mycket som de gjorde förra året och får då pengar över för den högre ränta de inte längre ska betala.
Om dessa pengar används av familjerna till att investera i nya saker så som kylar, frysar, tv apparater osv. som de nu får råd med blir effekten att handeln tar fart i USA och pengar strömmar till via varorna. På så vis får då USA snurr på sin ekonomi och pengar börjar strömma in via konsumtion.

lördag 26 januari 2008

”Det är inte mitt huvud de har amputerat utan mitt ben"

I dag gjorde jag en vända in på lite olika sidor för att se vad som skrivs kring spekulationerna om Pär Nuder, nu när han själv framfört sin ståndpunkt i tv soffan.
Hamnade på riksdagsledamoten Monica Green(s) blogg, där hon från sin sida beskriver Regeringens arbete med att få fler i arbete och att människor ska gå från utanförskap till innanförskap i samhället som ett rent elände.
Monica Green påstår att regeringen inte förstår och att (s) använde politiken som redskap för att överbygga skillnaderna i samhället.
Med ovanstående sagt vill jag påstå att skillnaden mellan hur vi resonerar är markant. I somras var det ett debattprogram på radion där sjukskrivningar och förtidspensioner debatterades. En av dem som ringde in berättade att han fått amputera benet och att han därefter fått besked om förtidspension. ”Det är inte mitt huvud de har amputerat utan mitt ben – det finns massor av olika sorters terminalarbete jag skulle kunna göra”. Denna mening är så slående för skillnaden i hur vi resonerar. När människor orkar, kan och vill fortsätta arbeta ska inte samhället gå in och stoppa enskilda personer. Stämpla inte ut människor på livstid utan låt dem ompröva sina möjligheter längs vägen.
Att skapa verktyg för att flytta människor från en plats utanför arbetslivet till arbetslivet anser jag vara den rätta vägen. Det måste löna sig att arbeta i vårt land och helt fel väg kan det ju inte vara med anledning av att det skapats en hel del arbeten, inte bara genom högkonjunkturen, genom omläggning av politiken från ett stort utanförskap till ett allt större innanförskap.

fredag 25 januari 2008

Tar gammal politik plats i ny skepnad?

Nu blir det justeringar i Finansutskottet. Pär Nuder går ut och in kommer Thomas Östros, om vi ska hålla oss till den bild som nu figurerar, som jag upplever det står Östros för andra värden i hur arbetet kring politiken sker genom att bromsa och förhala i alla lägen. I Finansutskottet har delar varit av samma intresse för så väl moderater som socialdemokrater. Endast (v) har avvikit i ett par frågor. Vad händer nu kan man fråga sig?

torsdag 24 januari 2008

Synen på ekonomi

I dag kom beskedet om att pär Nuder lämnar uppdraget som ekonomisk talesman för socialdemokraterna.
Aftonbladet skriver att Pär Nuder har ifrågasatt om a-kassan verkligen ska höjas.
Efter att ha läst denna mening kan jag inte låta bli att tänka på Kjell-Olof Feldt, tidigare finansminister för (s), som efter sin avgång har ändrat sin syn på ekonomisk styrning av Sverige.

onsdag 23 januari 2008

Europaparlamentet


Dag 2 ekonomi

tisdag 22 januari 2008

Bryssel


Utskottet för ekonomi och valuta

söndag 20 januari 2008

Väntrummet

Socialdemokraterna blandar ihop skatter till sjukvården med vem som utför vården.
Det ena är systemet för hur det hela ska betalas d v s att vi alla betalar skatt till sjukvården via vår Landstingsskatt. En betalningsform som alla partier står bakom. Detta gäller även för personer som väljer att söka sig till privatprivat vård där du betalar allting själv. Med andra ord betalar dessa personer både det gemensamma och det egna, detta nämndes aldrig i debatten och kan vara intressant att fundera på.
Väntrum ska delas av alla fortsatte Mona Sahlin. Varför då frågar jag? Det bästa vore väl ändå om inte dessa väntrum runt om i landet delades alls och istället bara var en passage in till sjukvården snabbt och lätt utan köer. Väntetider är dåligt för patienter och är ett problem som hänger kvar historiskt. Det sker en resa inom sjukvården med politiska verktyg men det måste också ske en resa inom sjukvården genom att arbeta smartare.

lördag 19 januari 2008

Vad beror högre priser på?

Det finns olika orsaker till att priser stiger. En produkt blir mer attraktiv och därför kan säljaren höja priset och sälja mer- vi köper. Dyrare råvaror gör att priset blir högre eller att det finns ett minskat utbud dvs. det finns färre produkter att få tag på och många vill ha produkten. Som exempel på det sista kan nämnas kö för att få en konsertbiljett.
När lönerna ökar kan det få effekter på priserna eftersom de som tillverkar produkterna ska få mer i lönekuvertet. Det är inte alltid så, men mycket hänger ihop.
De två sista åren har svenska folket fått både sänkt skatt och högre lön. Vissa skatter har ökat och vissa priser har ökat. Då skatten på inkomst minskar får den enskilda människan mer kvar i plånboken att själv bestämma över.

torsdag 17 januari 2008

Att svälta ut friskolor

Ekonomiska underlag för tilldelning av pengar till elevers skolgång går att dribbla med för den kommun som så önskar. Detta kan vara ett sätt att bokstavligen svälta ut en skola som på studs i slutet av året får nya spelregler att möta kommande år. Det här är inte moraliskt riktigt och drabbar tredje part d v s eleven.

onsdag 16 januari 2008

Dagens partiledardebatt
Bort med avgaserna!

Sa statsministern i dag i partiledardebatten, och det är ju alldeles rätt. Bilen är inte ond som miljöpartiet säger. Det handlar om hur vi utvecklar nya möjligheter till drivmedel med mindre förbrukning och det handlar om styrmedel från politiken. Miljöpartiet vill skuldbelägga människor istället för att tala om teknik och utveckling för att hitta nya möjligheter.
Till Jan Björklund fanns frågan om kärnkraften från Maria Wetterstrand. Folkpartiledaren tog upp den gamla sloganen ” vad ska väck Barsebäck, vad ska in sol och vind” och berättade att dessa två energislag inte räcker för att fylla Sveriges behov av energi. Efter Barsebäck har kolkraft importerats från Danmark och det kan ju inte var lösningen på miljön och klimatet fortsatte Björklund.
Maud Olofsson svarade Maria Wetterstrand på miljöfrågan utifrån EU perspektivet och att Sverige i dag med Alliansregeringen är med och diskuterar och inte som förr sitter på läktaren och surar.

tisdag 15 januari 2008

Skriftliga omdömen av godo

När vi går och lär oss att simma får vi ett märke och ett diplom på vår kunskap när vi nått målet. Vi kan sedan välja att simma för att klara olika distanser med olika utmaningar.
Målet för simskolan är att alla ska ha nått målet att kunna simma när kursen är slut. Vissa kommer att vara klara innan, andra efter genomgången kurs och någon behöver träna mer.
Här är vi tydliga för om vi skulle sägas klara kursen och få papper på det utan att det var sant skulle vi riskera en drunkningsolycka. För de som klarar en simundervisning på kortare tid än utsatt ges nya mål med större krav på avstånd och innehåll.
Skolan ska fungera på samma sätt, men gör det inte alltid. Tyvärr kan elever gå genom utbildningar under en hel grundskoletid utan at det funnits tydliga kommunikationsplaner på vägen. Jag har fått berättat för mig om elever som på IV befinner sig på nivå åk 4. Våra barn och ungdomar får en skolgång i livet och den ska vara till för dem. Därför tycker jag att det är viktigt att det kommer på pränt för eleven och föräldrarna var på resan eleven befinner sig. På så vis blir skolan tvungen att vara tydlig i sitt budskap.

måndag 14 januari 2008

En mixad dag

På nyheterna har försvarsministern rullat på hela dagen. Själv har jag diskuterat politik med pensionärer och varit på Rotary lunch och lyssnat på CC Höganäs verksamhet.
På hemmaplanet diskuteras elevpeng och vilka parametrar som bör ingå. Kan man fördela resurser utifrån att ett barn på sex år kostar samma summa som en elev som är 15 år?

söndag 13 januari 2008

Adoptioner på vems villkor?

Väntan på adoptioner tar tid. Nu är väntan längre än någonsin. Förändringar i att fler vill adoptera i fler länder, adoptionsländer själva börjar med inhemska adoptioner, att svenska par väntar med att skaffa barn och att regler på åldersgräns införs gör att många faktorer spelar in.
En fråga som är av central betydelse är att barnets bästa står före vuxnas rätt till barn.
I min egen lokala dagstidning tas aspekten på närheten till egna familjemedlemmar och släktingar upp i en artikel.
Morgonens tv stund, en dialog kring adoption, hade inslag av funderingar kring att vissa länder låter barnen bo på institutioner kontra att de istället skulle kunna få en familj att bo i.
I dessa funderingar tänker jag på hur vissa barn har det i vårt eget land. Många barn tas om hand och hamnar i stödfamiljer när den egna familjesituationen brister. Att följa detta på närmare håll innebär att barn kan få flytta mellan olika familjer flera gånger under ett eller flera år p.g.a. olika omständigheter. Rötter rycks upp och nya band ska knytas. Hur mycket orkar ett barn? Att ha målsättningen att barnen ska kunna förenas med sin egen familj och att det ska fungera är en bra målsättning. Tyvärr blir denna målsättning inte alltid sann. Var går då gränsen för denna möjlighet? När är förhållanden förbrukade så till vida att vi kan säga att ett barn skulle ha det bättre om det fick adopteras och få en fast grund att stå på?

lördag 12 januari 2008

Frågor på tapeten

Löser kärnkraften klimat hotet? Denna webbfråga redovisas i dag i Kvällsposten.
85 % av svenskarna anser att så är fallet. Detta är en hög siffra mot de 12 % som säger nej. Endast 3 % svarar att de inte vet.
En annan fråga som varit på tapeten i veckan är fildelning. Media spekulerar i motsättningar i det moderata partiet. Tvärtom skulle jag vilja säga har vi högt i tak och kan landa frågan gemensamt.

fredag 11 januari 2008

Kärnkraft ja eller nej?

I dag har kärnkraften varit på tapeten och Folkpartiet har varit tydliga i sin politiska åsikt.
De vill bygga ut kärnkraften. Ett beslut som tilltalar mig.
Kärnkraften och dess hantering likaväl som slutförvaring har tagit många steg på utvecklingsområdet. I dag är inte samma grund att stå på, som när vi hade folkomröstning.
Det ska bli spännande att följa den kommande debatten där parametrar av säkerhet ska ställas mot utsläpp, miljö och klimat.

torsdag 10 januari 2008

Gymnasieelever

I dag har jag besökt en gymnasieklass och talat om rollen som riksdagsledamot. Det är härligt med ungdomar som spontant under mer än en timme ställer frågor. Varje gång jag kommer ut inser jag hur mycket mer jag önskar att jag kan ha möten med människor. Det konkreta mötet är otroligt lärorikt och ger tankar, frågor och insikter både för dem jag möter och för mig själv. Sällan blir det numera ett möte så som jag tror att det kommer att utvecklas. Istället blir det något helt annat och då mycket bättre eftersom utgångspunkten är att möta ungdomarna i de tankar och funderingar de befinner sig.

Tack för att ni delar med er!

onsdag 9 januari 2008

Möten

I dag har varit en dag full med energi. Det är helt fantastiskt hur många goda idéer och tankar som kan skapas under en förmiddag i möten med människor på ett café.
Änglar finns dom? Ja, i alla fall när man lyssnar på två av dessa damer på bilden, som varje år arrangerar en mor/dotter träff där man äter gott och har klädtema efter färg och form. Ett år var det änglar i år funderar de på sagotema. I 20 års tid har de träffats och reportage har det blivit i pressen. Två döttrar, svägerska, svärmor, två mödrar, en bekant till en mor som fick hänga på och så har det utvecklats. En mor fyller 100 år i augusti och då ska det firas rejält.

En bok har det blivit för Lou som berättar om sina upplevelser med barn på förskolan. "Att få ännu ett barn i gruppen och en större belastning är ett sätt att se det. Ett annat säger Lou är att få ännu en härlig unge i gänget." Vi väljer själva vilka ingångsvärlden vi vill ha till det vi gör och hur vi bemöter varandra. Från sin bok tar Lou exemplet med besöket på djurparken där ett barn vägrar titta på delfinerna. ”Varför vill du inte det fråga läraren, nej säger eleven för då tvingar du mig att rita dem när vi kommer tillbaka till skolan. I det läget skulle jag ha sagt att det är toppen att du lärt dig se konsekvenserna av dina handlingar. ”Då var jag inte så klok utan sa att du får rita i alla fall.”

Tack till alla er som i dag bidragit till en härligt stimulerande dialog. Många tankar om hur vi kan ta tillvara möten med unga, såväl som gamla har i dag förstärkts. Vi vet inte så mycket om framtiden, men jag är övertygad om att det kommer att bli fler café besök för min del.

tisdag 8 januari 2008

Träff med LRF Skåne i Höör

Svenska kycklingar borde vara världsledande på exportmarknaden, men så är ej fallet.
Vi är ganska ensamma om att ha produktion utan salmonella. Vad är det som gör att den svenska hanteringen och metoden inte går på export eller att vi inte säljer på kvalité. Kommer svensk produktion att minska till små enheter för närområdet eller kan vi dra nytta av våra kvalité fördelar?

Miljön var också på tapeten och här togs exemplet med en liter Mellanmjölk som har sin största miljöbelastning i transporten.

Visste ni att mjölkproduktionen i Sverige är beroende på vädret i Australien och Nya Zeeland. När vädret blir dåligt och bete till korna minskar blir det inte tillräckligt med mjölkpulver framställt. Detta gör att Sverige plötsligt kommer in på världsmarknaden på en produkt som i vanliga fall inte är lönsam.


Den synlia polisen

Polisen ska bli mer synlig på gator och torg är tv inslaget i dag på nyheterna. Polischefen har uppmärksammat att allmänheten upplever polisen som osynlig.
Jättebra att polisen funderar på dessa upplevelser från medborgarna.
Fler vuxna behövs i samhället, och med tanke på att det finns en hel del att göra förebyggande för att undvika att barn och ungdomar hamnar i polisens och andra myndigheters händer redan under skoltiden, efter skoltiden och i vuxenålder undrar jag om det finns andra aktörer som kommer att ha samma tankebana som polisen?

måndag 7 januari 2008

Tragiska konsekvenser

I dag kom domen mot de pojkar som åtalats för dödsmisshandeln av Riccardo Campogiani. Det känns som om vi är på rätt väg när nu tre av de 16-åriga pojkarna döms för grov misshandel och vållande till annans död. Samhället måste svara med att det inte är okej att begå brott.
Samtidigt måste vi gå till roten med att allt våld kan härledas bakåt i tiden för varje enskild person och skapa ett klimat där händelser besvaras med reaktioner och agerande för att förebygga innan händelser får tragiska konsekvenser, vilket det blir för alla inblandade vid denna typ av utgång som chockartat ger ett uppvaknande.

söndag 6 januari 2008

Trettondagn

Kaspar, Melkior och Baltasar d.v.s. de tre vise männen besökte denna dag Jesusbarnet med gåvor. En tid före jul satt jag och tittade i boken över ledamöterna i Riksdagen och upptäckte på så vis att vi är tre kvinnor som har födelse dag denna dag. 365 dagar på ett år och 349 ledamöter ger en spännande tanke för hur troligt detta egentligen är.

Grattis till alla födelsedags barn av i dag.

fredag 4 januari 2008

Fånga dagen!

Det märks att det börjar röra på sig så smått efter ledigheterna. Jag har fått en del inbjudningar till att tala om politik. Själv filar jag på några texter, sorterar och läser böcker för att vara mer förberedd på morgondagen. I press, radio och tv rör vi oss mellan globala händelser så som presidentkandidater i USA, börsens påverkan, mord i Asien och naturkatastrofer till våra inhemska händelser i Sverige. Det gäller att fånga dagen och ta vara på den här och nu.

torsdag 3 januari 2008

Bemötande

I går kväll såg jag året som gått med kungafamiljen på tv. Under programmet visades bl.a. statsbesöket i Danmark och ett inslag från ett äldreboende för dementa. När personalen fick frågan om varför detta boende var så speciellt blev svaret att vi arbetar på det sätt som vi själva skulle önska om vi hade bott här. Med de orden satte de uppgiften mitt i prick. Tänk om alla som arbetar med människor hade detta tänk framför ögonen i alla kontakter och vid alla möten. Då skulle människorna komma före systemen. Det finns många goda exempel på att detta fungerar och därför kan jag inte riktigt förstå varför det på andra ställen kan vara ett hinder.
Att t e x vid långvarig väntan på en akutmottagning få tillgång till en kudde var för en äldre patient omöjligt. Vid ett äldre boende någonstans i mellan Sverige önskade en dam få lite mer kaffe efter maten. Detta var omöjligt, då det skulle skapa mer arbete för personalen då mer kaffe ledde till fler toalettbesök. I ett annat fall ville en äldre dam som skulle på eftermiddagsbjudning byta klänning. Den du har duger blev svaret. Är detta ett sätt som vi önskar bli bemötta på själva då vi kommer i kontakt med vården eller skrivs in på äldre boende. Svaret är självklart nej.

onsdag 2 januari 2008

Feminism eller humanism?

Att vara feminist är enkelt att säga, men har olika betydelse för olika personer vilket ofta glöms bort. Pär Ström har i sin artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet gått på denna nitlott och klumpar ihop alla feminister till en grupp som han sedan ställer mot männen. Speciellt viktigt är det därför att påpeka att likhetstecken sätts mellan vänsterdebattörer och ordet feminism och att det är den agendan som beskrivs när ordet används. Detta gör att jag är mer tilltalad av att använda ordet humanism.
Människor är i första hand individer. Det gäller oavsett kön, ras, ålder eller vilken grupp man väljer att dela in människor i. Betydelsen måste vara att kvinnor och män skall kunna leva och verka under samma villkor, förutsättningar och möjligheter.
Jag kan inte se en enda poäng i att ställa en grupp mot en annan. Ingen tjänar på att ett kön betraktas som godare, bättre eller sämre än det andra, jag ser det istället som en tydlig signal på att ett framåtsyftande samhälle måste ta tillvara både mäns och kvinnors intressen, erfarenheter och kunskap. Detta oavsett om det handlar om utbildningsmöjligheter, behandling inom vården, i medicinsk forskning, yrkesförutsättningar, personlig utveckling, arbetsplatser eller styrelsearbete för att nämna en rad av områden.

tisdag 1 januari 2008

Fyrverkerier och kamphundar

Nytt år!

Ämnet i tiden är fyrverkerier och kamphundar. Det är inte rimligt att människor och djur ska skadas för att andra tycker att det är kul att i tid och otid bränna av smällare och raketer. Nu siktas det även medvetet på byggnader och föremål för att förstöra. Vart är vi på väg?

Likaså gäller det frågan om dessa kamphundar och hundraser som enskilda personer och familjer inte klarar av att hantera utan att de i vissa fall slutar med dödlig utgång för enskilda individer. Signalerna om skador är starka och jag tycker att det är för många människor som på olika sätt har råkar illa ut för att vi bara ska låta det passera.

I båda dessa fall borde lagen ses över för att hitta en tillvaro som är acceptabel för alla.