Sidor

söndag 14 november 2010

Särskola och normalstörd

Särskolan är åter på tapeten. Skolinspektionen gör sina granskningar och nu har turen kommit till ett antal nya kommuner runt om i landet. Att ungdomarna saknar en eller flera av de utredningar som skolverket rekommenderar är tyvärr inte ovanligt. Barnen har utretts när de var små många gånger och sedan har livet rullat på. Har man en utvecklingsstörning så blir man inte ”frisk” men man kan träna sig och bli duktig i takt med att man utvecklas. Kanske har man en begåvning inom ett specifikt område som bild eller musik och graden av utvecklingsstörningen är självklart avgörande för hur man klarar av olika delar av skolgång och senare också skolgången. De som hamnar i fokus för utredningarna är personer som ligger och gränsar kring den punkt där ”normalbegåvningen” möter ”utvecklingsstörningen”.
En hel del problematik ligger enligt mitt sätt att se det i huset. Det avgör var du ska gå – om det ska vara i en särskola eller om det ska vara i en skola för ”normal” begåvade eller ”normal” störda om man så vill. Jag tycker det är ett mycket märkligt sätt att se på eleverna. Tänk om utgångspunkten istället vore eleven och vad denne kan tillgodogöra sig. Jag tror säkert att flera elever med utvecklingsstörning kan och ska gå i integrerad klass medan andra inte ska det. Någon elev skulle med all säkerhet kunna fixa sitt specialintresse i en ”normal” klass medan jag är övertygad om att en del elever skulle må bra av att få lov att gå i gruppen som innebär den gemenskap och trygghet som ofta särskoleklassen kan ge och där läsa efter grundskolans kursplan. Vi talar om formen men vem har sagt att du måste inrätta dig och inte kunna läsa båda skolformerna beroende av ämne? Är jag duktig i idrott så kan jag skaffa mig ett betyg i idrott från grundskolan och resten av betygen från särskolan. Här behövs det ett öppet synsätt.
När det lilla barnet vuxit upp och lämnar gymnasieskolan så kommer det att vara avgörande för dem att ha sina utlåtanden. Här bestäms nämligen ditt skyddsnät av vilken personkrets du tillhör. Den som skulle varit inskriven i särskolan men som aldrig blev det kommer inte att kunna få del av det skyddsnät som samhället berättigar till medan den som är inskriven men inte har fått chansen att utvecklas p.g.a. att någon sagt att du hör hemma i särskolan kommer att vara låst p.g.a. det beslutet och en sak till skrivs du ut för att du inte tillhörde så hör du inte hemma någonstans.
Det är viktigt att det blir rätt från början med att utredningarna görs och sedan att de återkommer under barnets uppväxt med jämna mellanrum för att se hur barnet utvecklas. Ofta har bara ett psykologsiktutlåtande skett för att omgivningen inte har velat stå för kostnaderna och det har varit svårt för familjerna att både ekonomiskt och rent praktiskt kunna få tid och möjlighet för nya tester.

Det är psykologiskt, medicinskt, pedagogiskt och socialtutlåtande vi talar om och som ska vara en hjälp för barnet, ungdomen på vägen genom livet.
Det händer att ungdomar inte blir inskrivna i särskolan förrän de är tonåringar p.g.a. olika skäl men det är en ren tragedi för den som ska få ett besked i den åldern. Det är då också en tragedi för den som ska vandra den andra vägen och helt plötsligt anses ”normal”begåvad efter att ha levt sitt liv fram till nu i en annan tro.

fredag 29 oktober 2010

Vardagshjältar

I dag på nyheterna intervjuades en mamma, vars son fått sin mobiltelefon stulen. Hon berättar om att familjen valt att ta tillbaka anmälan p.g.a. rädsla för vad som händer fortsättningsvis i rättsprocessen och därefter. Detta betyder att den som i detta fall har begått brottet går segrande om inte det blir en rättssak. Det skulle vara en obehaglig samhällsutveckling och vi måste arbeta för att så inte blir fallet.
I reportaget får vi veta att det nu finns en hel pärm i just denna del av Sverige, där man samlar alla de fall där det finns brott men där den enskildes anmälan dragits tillbaka.
Problematiken finns här och nu. Vuxenvärlden måste börja agera och reagera på det som sker från små incidenter redan då barn och ungdomar tar sig friheter som kränker andra personer och/ eller egendom. Det handlar om att bryta mönster och att stå upp för positiva attityder och beteenden.
Rekrytering till kriminalitet sker bl.a. genom hot från äldre som tvingar yngre, icke straffmyndiga, att begå brotten åt dem eller att yngre ser en chans att få komma med i ett sammanhang genom att ställa upp för de äldre. Sådan rekrytering måste brytas och därför är det oerhört viktigt att veta vad de egna barnen och ungdomarna har för umgänge och var de spenderar sin fritid. Många olika saker behöver ske samtidigt och vuxenvärlden utanför den egna familjen behöver i alla sammanhang ta diskussioner, reagera och agera.
I vår farmor och mormors generation (jag 45 år) och även hos våra föräldrar fanns andan av att alla som gör något dumt får en tillsägelse oavsett vems barn det är. Den samhällsregulatorn och funktionen har trappats av betydligt och dessutom så har det många gånger blivit så att föräldrar vars barn blir tillsagda istället reagerar genom att läxa upp den vuxne som hade ” det dåliga omdömet” att säga ifrån. Normen i samhället har förändrats till det sämre. Det är som jag ser det en orsak till varför vi nu har program där goda exempel lyfts fram. Människor som agerat för att skydda en annan person, förhindra ett brott och på olika sätt blivit en vardagshjälte lyfts fram. Det ser jag som oerhört positivt, men jag skulle vilja se en utveckling där vi alla bestämmer oss för att bli vardagshjältar såväl i smått som i stort. Hjältarna får aldrig bli undantagen.

torsdag 28 oktober 2010

Motioner

I dag skriver Ingrid Runsten om de Västskånska riksdagsledamöternas motioner. Rubriken lyder ” HH-förbindelse bara för nordvästskåningar?”och så är det självklart inte utan vi moderater i Skåne har tillsammans skrivit en motion om infrastruktur för hela Skåne. I den tar vi ett samlat grepp över vår region och sedan förstärker vi olika delar i egna motioner beroende på var vi bor och om vi tycker att det är bra att påtala lite mer, vilket låter sig göras när en del får ett eget utrymme.
Självklart blir det ett mycket starkare argument när vi tillsammans kan prioritera infrastruktur än att var och en talar för sin pusselbit i en helhet. Men det kan också vara ett förtydligande mot allmänheten att ta upp en motion precis som i det här fallet, där HH – förbindelsen får uppmärksamhet medan den gemensamma skånska motionen om infrastruktur ännu inte nått ut. Det ska också i sammanhanget sägas att det fortfarande är motioner på väg ut på riksdagens hemsida och allt är inte på plats. Det skrivs ju en del. HD är i alla fall tidigt ute och det ser jag som positivt.

onsdag 27 oktober 2010

I DI om konsumentkunskap

I en artikel i Dagens Industri den 27 oktober ” unga shoppar till sig status – arbetet har tappat sitt värde” kan vi läsa om barn – och ungdomar som konsumenter. Skribenterna Karin M Ekström och Gunnar Larsson tar upp en avsaknad av kunskapssatsning inom ramen för skolväsendet . Jag delar deras uppfattning att det säkert kan vara så, men å andra sidan så läser alla elever samhällskunskap och talar om privatekonomi och här kan både kreditköp, avbetalningar och andra delar som tv programmet lyxfällan mm bidra till en framgångs diskussion kring att vara medvetna konsumenter.
I mina egna hemtrakter har två stora teknik jättar precis haft erbjudande på ett antal produkter. I den ena affären fanns ytterst få produkter från reklambladet på plats och på den andra affären fanns det ett stort utbud. Detta har skapat en diskussion kring hur man uppfattar affären ifråga. Är de seriösa med sina erbjudande eller är det mer av att luras till butiken för att där upptäcka att varan inte finns. Den här typen av diskussioner sprider sig sedan vidare mellan kompisar och sociala medier och jag tror att vi kommer att få se en annan typ av medvetenhet och påverkan framöver där allt fler gör från val och tillval vilket totaltsätt påverkar de affärer som vill sälja sina produkter.

Budget

De rödgröna har presenterat sin budgetmotion med namnet ”För hela Sverige”.
För den som är intresserad finns den att ladda ner på bl.a. Socialdemokraternas hemsida.
Kommentarerna har redan varit många, men en av dem som andra också kommenterat, och som jag gärna vill påminna om hittar ni på sidan 16. Där står det följande ” Sverige behöver fler jobb. Vi föreslår i denna motion 100 000 fler jobb”, Den spontana kommentaren är varför föreslår ni inte jobb till alla eller 120,140 eller 160 000 fler jobb. På något sätt känns meningen talande för politiken och jag är ganska säker på att de kommer att skriva något annat nästa gång.
Uppfattar att nya begrepp används på utbildningsområdet för att döpa om gamla tankar. Här redovisas också en långsiktig ambition om att alla ska ha en fullständig gymnasieexamen innan 25 års ålder. Jag tycker att ambitionen måste vara att kunna fullfölja sin examen under den skoltid då du gör din utbildning. I detta fall under gymnasietiden.
Valfrihet verkar vara farligt och tesen om att om någon ska få något måste någon annan förlora något tycker jag mig utläsa.
Mycket valrörelse politik för tillfället. Vi får se vad som komma ska.

Företagande och utbildning

Alla har säkert hört historien om oljefläcken. Det är en berättelse som åskådliggör vad som händer då jag som person gör olika val. I det ena fallet kommer en person in på sin arbetsplats och konstaterar att det finns en oljefläck på golvet, det blir jobbigt att ta upp den och eftersom personen själv inte åstadkommit fläcken väljer denne att ignorera den och gå vidare. Nästa person som kommer in kanske gör samma sak medan den tredje stannar till och funderar på varför det finns en oljefläck på golvet. Personen som börjar fundera på oljefläcken börjar härleda varifrån oljan kommer och det till slut leder till att denne kommer på att de packningar man köper in inte riktigt håller måttet. När detta påtalas kommer packningarna att bytas ut, kanske kosta något öre mer men i slutänden så blir det en lönsam affär för företaget att en anställd reagerade, agerade och kan belönas utifrån detta.
I dag på morgonen besökte jag ett frukostmöte som diskuterade småföretagares villkor. Kostnader och regelsystem var på tapeten och engagemanget att driva en idé, produkt eller tjänst man tror på och dessutom anställa andra personer för att kunna öka den försäljningen.
Om då personen som anställs är en person som går förbi oljefläcken kommer de att utgöra en kostnad för företaget medan den person som ser oljefläcken kommer att generera ett mervärde i en bättre produkt och lägre kostnad.
Den som har startat företaget har naturligt ett stort engagemang i det man gör medan den anställde kan ha ställt in sitt engagemang på lite olika nivåer. Hur hittar man drivmotorn hos varje enskild person är min tanke? Detta gäller såväl barn och ungdomar i skolan som den som varje dag går till arbetet. Ett företag har en stor potential i att de anställda har ett stort engagemang i att det går bra för företaget. Hur uppmuntras beteende och hur utvecklar företag sådan drivkraft hos anställda och hur gör pedagoger i skolan?
För att fortsätta dessa tankar ett par meningar till så hade Maria Wetterstrand (MP) ett inlägg på detta frukostmöte där hon sa att attityder inte är politisk fråga ( i sammanhanget kring ungdomars attityder). Jag menar att det är en politisk fråga utifrån att utbildning är en politisk fråga. Att kunna uttrycka sig och att delta i olika övningar under din skoltid tränar dig samtidigt inför vuxenlivet. I skolan diskuteras etik, moral och olika beteenden och blir därmed en del av din utbildning.

torsdag 7 oktober 2010

Betyg

Betygen är i fokus. På nyheterna har man nu på morgonen berättat att 61 % av eleverna inte önskar betyg förrän i åk 8. Detta är inget som förvånar mig. Däremot undrar jag vilka diskussioner som föregått denna fråga. Lilla Aktuellt ska diskutera frågan. Ser fram emot att få veta mer då.
Min spontana reaktion är att precis som med andra frågor så skjuter man gärna den typen av beslut framför sig och långt bort. Så som jag resonerar så är det just det som är problemet, nämligen att ungdomarna får betyg sent och inte riktigt förstår vad det innebär. Lär du dig tidigt att arbeta med verktyg som sedan ska följa dig så blir det också lättare att lära och att kunna bygga vidare. Att de sista åren i grundskolan få betyg för första gången, mitt i puberteten för de allra flesta, är som jag ser det inte det optimala sättet att arbeta med elevers lärande och förståelse.

onsdag 6 oktober 2010

Så var vi igång.

Gårdagen gick från en händelse till en annan. Först kyrkobesök med en trist och tråkig upplevelse, som alla kunnat följa i media. Därefter öppnandet med kungen och statsministerns tal. En händelse som är mäktig.
Nu är riksdagens arbete i full gång. I dag var det debatt med Finansutskottet, redan dag tre. Ärenden som ska klaras av innan de nya utskottsledamöterna är utsedda. Känns skönt att få starta de nya fyra åren framåt. Nytt kontor och nya utmaningar.

måndag 4 oktober 2010

Det har varit en lång dag. Ibland blir spänningen lite väl hög kan jag tycka och så var det i dag. Jag är oerhört glad över att Moderaterna har kunnat få talman Per Westerberg omvald. Talmannen har en gedigen bakgrund för arbetet och har skött uppdraget med bravur.
I morgon är en annan dag och då öppnar Riksdagen.

lördag 25 september 2010

Valet

Lördag morgon och regnet öser ner. I går var det svenska Brittsommar så vädret skiftar verkligen. Valnatten och dagarna där efter har också blivit omtumlande. En märklig känsla av en sorts tomhet infinner sig. Alla sitter i väntans tider på personvalskryssen och förbereder sig för att packa för in eller utflyttning i kontoren såväl i Riksdag som i Region och i Kommunhus. Men i år var ju situationen än märkligare då det skiljer så få röster mellan att få en Alliansregering i minoritet eller i majoritet. Socialdemokraternas minskade förtroende och historiskt stora nederlag samt ett nytt parti i Riksdagen är ett annat faktum.

Själv har jag äran och glädjen att få fortsatt förtroende som riksdagsledamot och därför känns det angeläget att kunna tacka alla er som på olika sätt visat med ett kryss att ni tycker att jag gör ett bra arbete.

I min egen hemkommun gick vi fram ett mandat från 6 till 7 och det känns fantastiskt roligt att bli personvald. Ett par nya, och i sammanhanget yngre, kandidater till fullmäktige fick bra med kryss. Detta bådar gott för framtiden.

Många tankar har snurrat i huvudet och nu startar det nya arbetet. Redan i veckan kommer jag att delta på sammanträde i Finansutskottet, vilket också är det utskott jag sitter i till dess Riksdagen öppnar på nytt. Därefter får vi se vad de nya Riksdagsåren kommer att innebära.

fredag 17 september 2010

Komvux som ersättning för gymnasiet.

Kan inte hålla mig utan måste bara ta upp skolpolitiken från i går kväll. Där oppositionen påstår att ungdomar inte kan läsa vidare och gå på Komvux. Det som är sagt är att om du går på gymnasiet så ska du göra allt du kan för att jobba dig igenom skolan och få dina betyg. Allt kan hända och enskilda personer kan behöva längre tid eller bestämma sig för att läsa upp betyg senare i livet MEN det som har hänt med gymnasieskolan är att det många gånger har blivit en del av en transportsträcka där ungdomar säger att vi ändå kan läsa på komvux dagen efter att vi slutat på gymnasiet. Det är fel utgångspunkt. Vi ska först göra allt vi kan inom den ordinarie skolgången. Därefter ska det finnas det möjligheter att komma tillbaka Men vi börjar inte i att ha en låt gå attityd i gymnasiet alla elever ska först göra vad de kan efter förmåga.

måndag 13 september 2010

Attityder och att ta vara på människors förmåga på rätt sätt.

När jag har varit ute och samtalat med människor har jag mött några av dem som är sjuka och som rör sig mellan arbetsförmedling och försäkringskassan. Det finns en sak som ständigt är återkommande. I de fall som det trasslar till sig har personen ifråga bytt handläggare, fått en ny och tvingats dra hela sin livshistoria åter en gång. Ibland har detta hänt upprepade gånger.
Ingenting av det som redan utretts eller testats tas till vara. Du blir ett blankt papper. Hur är detta möjligt?
Det som också återkommer är attityder. Nu sist en tjej som fått ett arbete och hade börjat på arbetsplatsen. Då får denna person en ny handläggare som säger att du ska inte arbeta kvar utan du ska till ett nytt arbete. Detta samtidigt som tidigare handläggare vädjar om att den nya inte ska genomföra detta. Jag kommer att fortsätta träffa personer och lyssna på deras samtal för att återkoppla och diskutera med försäkringskassan.

lördag 11 september 2010

Den mobila förskolan.

I dag har jag varit och tittat på och talat om en så enkel MEN så oerhört smart tanke som den mobila förskolan från Huddinge.
Att inte bygga fast sig i hus, att kunna ge barnen möjlighet till studiebesök och olika miljöer olika dagar.
Ett oerhört bra komplement till förskolan alternativt som en rullande skola där naturen ingår som del av konceptet t.ex. för Ur och skur. Det är egentligen bara den egna fantasin som sätter stopp för vad man kan åstadkomma.
Trista tråkiga miljöer kan bytas mot nya upplevelser. Den som aldrig varit i skogen kan få komma dit. Barnen kan få besöka en bondgård, en polisstation eller hälsa på hos en konstnär.
Oerhört smart anser jag. Kan inte alla komma till förskolan så kommer förskolan ut och dessutom då till nya platser. Bussen kan vara en alternativ förskola som en del av alla de andra så att det går att alternera.

Motion kn bli verklighet.

Under ett par års tid har jag tillsammans med min partikompis Meta Pålsson lagt en motion om att kunna förse personer som bedriver stalking (förföljelse) med fotboja/GPS. Nu verkar detta kunna bli verklighet och skapa ett tryggare liv för dem som i dag utsätts. Förslaget bygger på ett medborgar tips vi fick för några år sedan och som vi blev intresserade av.

http://hd.se/inrikes/2010/09/10/forfoljelse-kan-bli-sarskilt-brott/

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=Ju310
Motion om lokater ( lokalisera / GPS)

fredag 10 september 2010

200 tips på kvinnor till styrelseuppdrag

Nu så äntligen! Läs den artikel jag skrev med Maria Plass i Dagens Industri i februari i år. Vi har drivit frågan internt sedan Almedalen 2009. Nu skriver äntligen Maud Olofsson om den i Aftonbladet.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7758074.ab


Följande text hämtad från del av artikeln.

"C-ledaren vill uppmuntra företagen att frivilligt välja in fler kvinnor
Näringsminister (C) Maud Olofsson vill inte kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser.
Nu skickar hon i stället en bok med namn på 200 kompetenta kvinnor till bolagens valberedningar.
– Bolagen ska inte längre få skylla på att det är svårt att få tag i kvinnor, säger hon.
Trots flera års debatt är andelen kvinnor i de börsnoterade bolagen fortfarande knappt 20 procent. Med dagens takt skulle det ta 150 år innan det är hälften kvinnor i styrelserna.
S-ledaren Mona Sahlin har lovat att lagstifta om könskvotering om de rödgröna vinner valet. Både Anders Borg och Fredrik Reinfeldt har hotat med lagstiftning men näringsminister Maud Olofsson är helt emot."

Artikeln från DI
Här finns styrelsekvinnor.
På näringsdepartementet ligger en lista med namn på kvinnor som är kvalificerade för styrelseuppdrag. Samtidigt säger sig svenska bolag söka med lj...us och lykta efter kvinnor med just en sådan kompetens, och politikerna diskuterar kvotering. Listan är ett resultat av det uppdrag som regeringen gett till Näringsdepartementet och Almi för att främja en hållbar ekonomisk tillväxt. Styrelsekraft är ett projekt som riktar sig till kvinnor med hög kompetens, erfarenhet och förutsättningar att sitta i en bolagsstyrelse. Här finns en samlad kompetens som många företagsledningar kanske missar.

Näringsdepartementets lista innehåller ett större antal namn på kvinnor som av Almi ansågs vara för meriterade för att få ta del av programmet och därför lämnades utanför. En styrelse blir inte automatiskt bättre genom att vissa kvoter uppfylls. Men har Sverige råd att avstå den potential och kompetens som finns hos kvinnliga ledare? Som med mycket annat handlar det om att hitta en balans för att för få verksamheten att fungera optimalt.

Vi anser att kompetensen på näringsdepartementets lista ska tas till vara. Såväl bolagsstyrelser som företagsledningar bör uppmuntras att rekrytera utanför den egna sfären genom att låta dem få tillgång till de namn och kvalifikationer som dessa kvinnor har. Självklart ska personerna tillfrågas före publicering, men att inte ta till vara denna sammanställning av kompetens är att kasta bort resurser och kompetens för all framtid.

I riktlinjerna för svensk bolagsstyrning står det att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Verkligheten är en annan. I de svenska börsbolagen var siffran för andelen kvinnor i styrelsen förra året 19,6 procent. Några av bolagen, t.ex. Skanska, hade inte en enda kvinna i styrelsen. I andra ser det betydligt bättre ut, som t.ex. Swedish Match, vars styrelse består av sex män och fyra kvinnor. Utvecklingen går framåt, men inte snabbt nog. Om den ökning av kvinnliga styrelsemedlemmar som vi har haft de senaste åren fortsätter i samma takt, kommer det att dröja ungefär 70 år innan vi har nått en jämn fördelning. Är det rimligt i ett modernt samhälle?

Listan ger valberedningar möjligheten att på ett enkelt sätt identifiera de kvinnor som har den kompetens som söks. Att det inte finns tillräckligt många kompetenta kvinnor som platsar i bolagsstyrelser är en myt. Kompetensen finns, det handlar bara om att ta tillvara den.

Låt de kvinnor som vill, ge sitt samtycke för publicering och presentera dem vitt och brett i Sverige. Så får vi slut på diskussionen om att det är svårt att hitta kompetenta kvinnor. Det blir upp till bolagens valberedningar att använda sig av informationen.

Maria Plass
Riksdagsledamot (M), näringsutskottet

Ann-Charlotte Hammar Johnsson
Riksdagsledamot (M), finansutskotetVisa mer

måndag 6 september 2010

Inte vet vad man ska bestämma.

Läste i Helsingborgs Dagblad i dag att Maria Wetterstrand (MP) inte vet vad det förslag hon och hennes parti ska ha tillsammans med de rödgröna om förmögenhetsskatten ska handla om. Det innebär då också att de inte kan förhandla ett förslag som de inte ens har bestämt vad de har bestämt. Låter rörigt eller hur?

Skolfront

I kväll har jag lyssnat på skolfront och Lars Ohly tycks inte gilla något av de tre gemensamma förslagen med (MP och (S)om friskolor - valfrihet, betyg från åk 7 eller vinst i skolan. Vinst är en nödvändighet för att kunna investera och det är därför alla verksamheter vill liga på pluss och inte minus.
Skolan står verkligen inför ett vägval.

Ohlys tankar

Det är långa dagarna med sena kvällar och tidiga morgnar. Under dagens kampanjande har Lars Ohlys otroliga inlägg från igår förföljt mig. Det ena riktat till landets alla barn och de kvinnor som ammar. Ni ska sluta amma och ersätta detta med pump för att männen ska kunna vara hemma efter 6 månader. Jag kunde inte tro att jag hörde rätt. Vems rätt är det egentligen man tar hänsyn till i ett sådant förslag?
Den andra delen i debatten som jag reagerade mot var att Ohlys vänsterparti vill korta ner strafftiderna för brott. Det går inte en dag utan att jag möts kring åsikten om att Svenska brott har allt för korta straff och debatten om att inte de svenska straffskalorna används fullt ut har nu varit på tapeten länge.
Jag tycker mig se, medveten om att jag är färgad av mina egna åsikter, en politik som går ut på att genomföra den egna idén om vad människor ska ha istället för att lyssna av verkligheten där ute.
Afghanistan och de militära insattserna som Ohly nu fått med sig (S) och (MP) på innebär att vi nu ska ta bort våra militärer och lämna biståndsarbetarna kvar. Vem kan tycka att detta är en god idé i ett läge som skulle ställa dessa personer helt utan skydd och samtidigt minska lokalbefolkningens chanser till att få leva i sitt land på demokratiska villkor.

lördag 4 september 2010

Politiskt arbete

Nu har det varit full rulle på valaktiviteterna sedan slutet av juli. Det har samtalats, lappats lådor, varit kick offer på lokal och regionalnivå. Studiebesök, partiarrangemang och debatter har ägt rum. Cykeln har gått som aldrig förr, så även bilen kors och tvärs genom valkretsens åtta kommuner och ett par skor är totalt uppslitna.
Jag har träffat företrädare för förståndshandikappade, funktionshinder, företagare, diskuterat med sjukskrivna, förtidspensionerade, förskolelärare, pedagoger av skilda slag, pensionärer och sjukvårdspersonal och många fler. Jag har diskuterat pensioner, arbetsmarknad, Sverige i dag och det som varit långt tillbaka, rättssystemet, trygghetsfrågor mm. Människor har ringt mig och jag har knackad dörr hos andra. Trygghetsfrågor och välfärdsfrågor har varit i fokus i går. Jag diskuterade också alliansens politik med ungdomar på en folkhögskola i Svalöv. De ville veta allt från hur vi ser på genmanipulering till bostäder, utbildning och trygghetssystem. Många frågor kräver återkommande och längre diskussioner och jag har lovat återkomma på besök efter valet .
Artiklar har skrivits och besvarats. Jag har varit med i så väl skolledare som Chef och ledarskap som en av få rektorer i Riksdagen. De sociala medierna går också varma. Väl hemma på kvällar eller innan jag far iväg på morgonen så försöker jag hinna något MEN jag prioriterar alla där ute som vill samtala, veta, berätta och möta. Nu går vi in i de två sista veckorna inför valdagen.
Telefonen ringer och brev kommer från personer som läst artiklar, fått vårt material och min personvalsfolder. Vissa vill diskutera och andra vill tacka för ett gott arbete.
I måndags knackade jag dörr i Eslöv och diskuterade sjukförsäkringen med en kvinna. Hon återkom en kort stund senare med ett sms kring en fråga. Jag är så tacksam för alla dessa samtal som skapar djupare insikt och som gör att sakfrågor kan diskuteras från olika vinklar och vrår. Förhoppningsvis ger de oss alla ett mervärde. I mitt fall leder de till en hel del kunskap som jag bär med mig vidare i mitt arbete. Det här med val är en oerhört angelägen fråga inte bara nu i valrörelsen utan alltid och det finns alltid en viktig fråga att få kunskap om eller en fråga att och en avgörande fråga för hur Sverige kommer att utvecklas framåt.

Feltänkt av (V)

Oppositionen lyckas överträffa varandra tycker jag. Inget fel i att önska arbete till alla. Tvärtom är det ett mycket bra mål, men att höja arbetsgivaravgiften för tillfälliga anställningar – vad leder det till? Mindre anställningar skulle jag gissa på. Blir det dyrare och dessutom osäkrare att anställa så gör man det inte. Då blir det istället så att man väljer att ge mer tid redan anställda eller avstår att utöka verksamheten till dess man har både livrem och hängsler. Det som (V) också missat är att det finns personer som vill jobba på timmar eller med kortare anställningar för de har ett annat jobb också t ex på ett familjeföretag eller på en gård. Nu minskar deras flexibilitet också.

torsdag 2 september 2010

Om äldreomsorg och hur debatten förs.

I dag på morgonen har jag lyssnat på en debatt mellan Ylva Johansson (S) och Maria Larsson (KD) angående äldreomsorg. Ett vanligt ord i debatten från sossarna i valrörelsen är att de säger att borgerliga partier ljuger. Jag ogillar skarpt detta sätt att föra debatt och vet att många med mig reagerar på det. Jag vill ta upp detta då sossarna själva vill framstå som ärliga men tänjer gränserna långt över det faktiska och dessutom utelämnar sammanhang. Ett sådant exempel gav Ylva Johansson ett prov på i dag då hon först sa att arbetslösheten aldrig hade varit så hög som nu, vilket hon snabbt insåg var långt förbi rimligheten och trovärdigheten.
Därefter kommer ett inlägg om att arbetslösheten nu är högre än när de borgerliga tog över 2006, vilket inte stämmer och det går att kontrollera. Arbetslösheten tas upp av (S) som om det vore ett resultat av förd politik och nämner inte med ett enda ord att Sverige såväl som andra länder gått igenom en finanskris som gjorde tvärtstopp i ekonomin. Oerhört märklig syn på hur man väljer att beskriva det läge vi befinner oss i.
Ylva Johansson talar om en ambitionshöjning i äldreomsorgen. Märkligt att man kan ha innehaft regeringsmakten i 12 år men först nu när den inte finns där längre vilja vara villig att förändra.

onsdag 25 augusti 2010

Skoldebatten

I går talade jag skolfrågor och medverkade vid en dialog mellan LR och politiker i Skåne.
En av frågorna som var uppe var väljarnas benägenhet att välja parti efter hur man ser på skolfrågan. Detta är säkert sannolikt likaväl som jobbfrågan och andra frågor som berör människor.
Frågan om hur frågor ställs och vilka svar man då får var på tapeten. Jag menar att man många gånger får de svar man frågar efter eftersom det går att få in svaret i efterfrågad kolumn.
Exempelvis kan en fråga se ut så här: ”Är skolfrågan en av de frågor som skulle kunna vara avgörande för vilket parti du kommer att rösta på i riksdagsvalet i höst?”

”Skulle kunna” svar kan öppna upp för att täcka in otroligt många svar. Det behöver inte vara fel för det, men ofta är frågor ställda på ett sådant sätt att man kan få svaret att som i detta fall många skulle kunna vara avgörande för valet men det kan också bli jobbfrågan eller trovärdighet i ekonomi o s v.
Jag vill påpeka att skolfrågan är oerhört viktig och att det är stor skillnad på en skola med mätbara mål, uppföljningsbara mål och betyg och ett parti som (V) som är emot betyg. Det är ett stort vägval att välja Allianspartierna och att välja de rödgröna.
Ett förstatligande av skolan drivs fackligt, och själv var jag med den gången skolan kommunaliserades och hade då inte en önskan om att så skulle ske. Att det finns en tanke på att likvärdigheten blir lika om den utgår från staten kan jag förstå men samtidigt vill jag poängtera att staten inte kan ersätta alla de frågor som rör hur undervisningen ska ske och hur en skola styrs. Den största frågan av alla tycker jag är innehållet och hur det går till. I dag finns det inspektioner för att se hur skolor fungerar och dessa ska följas upp och åtgärder vitas om sådana påpekas.
Jag tror också att öppna resultat och målbeskrivningar är nyttigt för att få förändringar tillstånd. Jämför du dig med andra så skapar detta en kraft i att följa med och utvecklas.

söndag 22 augusti 2010

Att föra Sverige framåt.

I dagens DN skriver Peter Wolodarski om ett oreformerat kommunistparti som ska få plats i Sveriges regering. Det väcker onekligen en del kännslor hos människor. Andra åter reagerar på att miljöpartiet som de tänkt rösta på allierar sig med de röd gröna. Säkert finns det fler åsikter av olika slag men jag hoppas att människor är förnuftiga och funderar på vem som bäst kan sköta den svenska ekonomin och föra Sverige framåt.

Samtalskampanj med sol i sinnet.

Samtalskampanjandet i full gång. I stort sätt alla är positivt inställda och välvilliga. Endast någon enstaka är negativ. Försökte ändå få veta vilken fråga som var viktig för dem även om de ska rösta på något annat parti, men inte ens det gick i det ena fallet men gav ett svar i det andra.
En förskolelärare var inte glad på förslaget om att utöka barnens tid på förskolan från 15 till 30 timmar. Barn behöver tid med sina föräldrar . Instämmer till fullo i detta. Det är för att vi arbetar vi behöver verksamhet för våra barn inte för att vi ska abdikera från föräldrarollen och vår egen del av ansvar och vikten av att vara förälder.Margareta Pålsson (M) skrev en bra artikel om detta i Helsingborgs Dagblad för ett tag sedan.

FUB

I går var jag på FUB och debatterade frågor för funktionshindrade under två timmar. Bra att frågorna är igång och jag tar med mig en del tankar tillbaka till politiken. Vi som var där lärde oss begreppet ”normalstörda” i förhållande till utvecklingsstörda. Arbetslinjen även på detta område och att komma från dagligverksamhet som är en återvändsgränd var på tapeten.

måndag 16 augusti 2010

Möte med HSO

I dag har jag varit i Eslöv på ett möte med HSO. Vi var två från (M) och (FP) och en (C).
Arbetsmarknad, PBL, tillgänglighet, sjukvård och mycket annat kom på bordet under våra diskussioner. Det var ett par väl använda timmar då förståelsen och allas olika erfarenheter kunde ge plats för nya möjligheter i tänk och att se möjligheter istället för svårigheter. Tar med mig detta till riksdagsarbetet även om en hel del frågor landar på kommuner och regionen och andra åter är ledarskapsfrågor.

Gör om och gör rätt.

Att det finns affärer vid tunnelbanestationer är väl praktiskt, men när det kommer till att ha förskolverksamhet nära stationen blir jag tveksam. Visst det kan finnas alla tänkbara miljöer såväl som parker som ren asfalt, men tanken på att nu göra mammor och pappor till löpandeband föräldrar känns skrämmande. Gör om och gör rätt har varit oppositionens paradmelodi. Jag vill gärna använda detta uttryck för det förslag som i dag kom i ett utspel i Stockholm.

fredag 13 augusti 2010

Är det någon som blir förvånad över att personer väljer att lämna facket?

LO har klagat på att de tappar medlemmar. Kanske skulle LO fundera på hur människor ser på sin situation och vad de önskar av ett fackförbund.
Att ett fackförbund i ett modernt samhälle låter sig vara fastklistrade vid ett politiskt parti och dessutom har en önskan om att dess medlemmar ska rösta på ett parti upplever jag som anmärkningsvärt.
Med anledning av att Maria Linder helst vill se att medlemmarna väljer socialdemokraterna borde de kanske gå ut med att andra icke göre sig besvär. Hur försvarar en facklig organisation som ska företräda sina medlemmar att de lägger medlemspengar på politisk kampanj för socialdemokraterna. Dessutom vänder sig deras affischkampanj mot regeringen inte för en fråga, utan mot regeringen. Helt otroligt!

onsdag 11 augusti 2010

Vinst i välfärdsektorn.

Vinst i vård, skola och omsorg. Inte bra säger speciellt vänstern eftersom företag tjänar pengar på sjuka och barn. I en artikel skriver Svenskt Näringsliv om just detta.
Det intressanta med att inte gilla vinst är att den som ska bedriva verksamhet inte kan förbättra och förändra om man inte har pengar över till att köpa nya sängar, utrustning, datorer mm. Man kan ge pengar i anslag skulle svaret bli, javisst kan man det men har du samma summa hela tiden så kommer du snart att upptäcka att det gräver ur ekonomin. En dag måste man investera. Det som också är intressant är att företag inte ska kunna leva på att driva bra verksamhet inom välfärdssektorn. MEN det går bra att företag säljer utrustning, böcker och andra förbrukningsvaror som ska användas inom välfärden. Hur denna tankevurpa går ihop överlämnar jag till vänstern att själv berätta om. När föräldrar, barn, äldre och sjuka är nöjda med verksamheten och har fått ett mervärde så skapar också detta ett mervärde genom att andra försöker bli lika bra eller bättre. Det är bra för den som ska använda tjänsterna.
Om det skulle finnas företag som skapar vinst genom att inte tillhandahålla bra verksamhet så kommer de inte att bli långlivade och ingen tycker om dem som missbrukar ett förtroende. Detta gäller alla sektorer ingen undantagen.

Hushållsnära tjänster.

Oppositionspartierna är emot en subventionering av RUT, hushållsnära tjänster, men ändå finns det motståndare mot reformen som köper densamma. Snurrigt, svar ja om man utgår från att de är emot och ändå gör det. Den andra sidan av saken är att vi hela tiden inför förändringar som vi får leva med fast vi inte ville ha dem för egen del. Men det som skiljer detta mot annat är att det är ett erbjudande och det behöver man inte ta. Nu gör vissa av dem det, och har man stått på barrikaderna och kämpat mot detsamma så ter det sig märkligt. Speciellt märkligt blir det när de kallar det pigjobb.
Svarta jobb blir vita och kvinnor, mest men även män, som stått långt ifrån arbetsmarknaden har fått ett arbete som ger såväl en lön som försäkring och är pensionsgrundande.
I min närhet har jag ensamstående mamma som tycker att detta är bland det bästa som hänt henne. Hon värderar att kunna ha råd att unna sig att köpa denna tjänst.
Kvinnor och män som arbetar och köper hushållsnära tjänster och kvinnor och män som kan få arbete genom att sälja hushållsnära tjänster.

Länge leve köksbordsdialogen!

Köksbordsdialogen är igång. Föräldrar i klassrummet då elever är stökiga. Visst väcker det diskussionslusten. En del föräldrar sitter hemma och tycker att en annan elevs föräldrar borde vara på plats och ta hand om sitt barn som stör all andra. Skolpersonalen önskar lugn och ro men skulle nog inte bli överförtjusat över att ha föräldrarna med under lektionstid. Föräldrar kan nämligen också vara jobbiga för skolan samtidigt som de å andra sidan också skulle kunna vara till hjälp – det beror på.
Jobblinjen gäller! Kan föräldrar vara borta från sitt arbete och bör de vara det om det förekommer stök i klassrummet av de egna barnen? Vad tycker arbetsgivare om att föräldrar lämnar sina arbeten och ska vi lagstifta om det? Problematiken finns där och den är välbeskriven. Föräldrar i klassrummet ser inte jag som den optimala lösningen men det är en bra debattväckare.

Betyg i åk 6 eller åk 7?

Skolan är på tapeten. I våras fick jag frågan om jag trodde att den skulle bli en valfråga. Svaret var nej utifrån att det inte är specifikt nu utan det finns alltid åsikter om skolan. Alla har gått i den och alla vet hur de tycker det ska vara utifrån egna och andras erfarenheter.
De fackliga organisationerna har också åsikter, vilket de ska ha. Nu önskar de att de politiska partierna ska enas om en åk för betygen för långsiktigheten. Man vill inte se vänsterpartierna driva en linje för åk 7 och de borgerliga en linje för åk 6. Det kan jag förstå att de fackliga organisationerna tycker och de åsikterna delas säkert många gånger på skolorna. Däremot kan jag inte tycka att det kan kvitta vilket, min översättning av vad lärarorganisationerna säger, om det är i åk 6 eller i åk 7 eleverna får betyg. Den tid under vilken vi haft betyg endast i åk 8 har jag och många med mig sagt att detta är alldeles för sent. För mig är det inte optimalt att ge de första betygen i åk 7, ett år tidigare. Jag tycker att det är oerhört viktigt att få ett papper i handen tidigare. Jag håller med om att det är bättre än i åk 8 men jag menar att eleverna tjänar på att få det redan i åk 6. Lärarorganisationerna föreslår en kompromiss med några betyg i åk 6 och andra i åk 7 för att de politiska partierna ska kunna kompromissa. Det tycker jag är en dålig lösning för eleverna. Varför röra till det så? Betyg i åk 6 är inte bara påhittat utan det finns en tanke bakom.

söndag 8 augusti 2010

Personvalskampanj

I dag den 8 augusti diskuteras personvalskampanj i Helsingborgs Dagblad. Politik handlar om att synas i valrörelsen och att bli hörd i bruset. Som nummer tre på Riksdagslistan i Västra valkretsen
( Bjuv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör och Svalöv) bedriver också jag personvalskampanj,och flera andra med mig, genom att marknadsföra mitt namn och påminna väljarna om vem jag är och vad jag står för så försöker vi alla på olika sätt att nå fram i mediebruset.
I dagens Sverige så överöses vi med reklam från alla möjliga håll och ärligt talat så är det precis som i det gamla kinesiska ordspråket: Så länge man har sin hand nere i vattnet och plaskar runt så märks det, men i det ögonblick du drar upp handen så är du borta. Med det vill jag säga att vi politiker är ganska okända. När jag åker runt på skolor och berättar om rollen som riksdagsledamot så brukar jag visa en bild på nuvarande riksdagsledamöter från valkretsen. Utslaget är att de inte känner till oss. Detta tål att fundera på och det är ju bra för demokratin att vi vet vilka de förtroendevalda är och vad de står för.Socialamedier hjälper till i detta arbete.
Därför handlar också politikerrollen om så mycket mer än att föra krysskampanj i valrörelsen. Det handlar om att vara ute och lyssna, det handlar om att det är viktigt att lägga örat mot marken och höra efter vad som sker ute i vardagen. Möten med människor spelar roll och jag knyter gedigna kontakter som jag bär med mig i det politiska arbetet i form av idéer och tankar.
Under de fyra år som gått då jag har haft förmånen att kunna göra detta har jag mött otroligt mycket kunskap, erfarenheter och intressanta förslag. Allt går inte att genomföra och allt ska kanske inte genomföras men i diskussionerna kan vi vända och vrida på det som blir konsekvenser av fattade beslut. Mycket fungerar och ofta kommer diskussionerna att handla om knepigheterna, baksidor av en god tanke som inte fungerat fullt ut. Jag får reda på vad människor upplever och har råkat ut för samtidigt som jag får en möjlighet att kunna förklara hur tanken varit då ett beslut tagits. Allt blir inte bra,den perfekta världen finns inte,och alla blir inte nöjda men meningen är att det ska bli så bra som möjligt.
Inte minst alla de besök som vi moderater genomfört inom välfärdssektorn har satt fokus på att många aldrig upplevt en politikers närvaro, där de som personer fått möjlighet att sitta ner och någon har lyssnat på dem i den roll de har på sin arbetsplats. Detta skickar signaler till oss alla som arbetar med politik som förtroendevalda. Jag är glad och tacksam för att människor välkomnar dessa möten som jag tror kommer att göra nytta i beslutsleden.

onsdag 21 juli 2010

Mikrolån

Mikrolån är positivt och jag hoppas och tror att detta kommer att växa i Sverige. Kvinnor är en grupp som gärna startar företag i liten skala för att steg för steg bygga upp sin verksamhet.http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=3849424
Många gånger blir det mindre summor som ska till men ändå på en nivå som gör att du som enskild person inte själv fixar det. Därför tycker jag att detta med mikrolån är en lysande idé och jag hoppas att det finns investerare som ser möjligheter i detta för att Sverige ska kunna växa på mer än ett sätt. Det finns otroligt många små företagare som kan driva verksamheter som håller sysselsättningen igång lokalt och regionalt och som sedan skulle kunna utökas och bli mer men någonstans måste vi börja och då är mikrolån oerhört positivt.

måndag 19 juli 2010

Kundperspektiv från handelns sida.

Var vill jag vända mig när jag handlar? I dag på morgonen har jag jagat chokladpengar. Ett av de ställen jag ringde till var Lidl. Jag började på deras hemsida och försökte hitta telefonnummer, men landade i ett stockholmsnummer centralt. Efter åtskilliga minuter i telefonkö kom jag fram. Det visar sig att det inte finns några direkta telefonnummer ut till varuhusen för kunderna, utan vill du något så är det centralväxel som gäller. Som kund och samhällsmedborgare upplever jag det oerhört frustrerande att jag kommer allt längre ifrån de personer som finns i min närhet. Om Greta glömmer sin väska i affären måste hon ringa, och sitta i kö till huvud växel. Och ska jag eller någon annan fråga efter en vara så ska personen i växeln ringa vidare ut till butik för att ta reda på min fråga medan jag väntar i andra änden.
Samtalen gick vidare och jag ringde ICA Maxi butik i Helsingborg. En pigg glad röst svarade inom en minut och frågade vad de kunde hjälpa till med. En ursäkt för att jag fick vänta en liten stund medan han tittade efter om produkten fanns. Det tog ca en minut.
Oaktat om produkten fanns eller inte eller vilken affär det handlar om så utgör dessa två exempel på a) hur jag inte vill bli behandlad som kund och b) hur jag vill bli bemött.
Jag är övertygad om att det koncept som jag i detta fall mötte vid dialogen på den uppringda ICA Maxi butiken är det som avgör mer och mer var jag som kund väljer att lägga mina pengar.
Konceptet med att hänvisa till en centralväxel är inte bara en fråga för Lidl utan flera andra. Telia är ett annat sådant exempel där jag vid fråga inte kan ringa min närmaste butik utan hänvisas till centralväxel. Jag förväntas sätta mig i bilen och köra ca 2 mil till butiken för att ställa min fråga eller få reda på om produkten finns. Här kan man då också fundera på vad det innebär i ett helhetsperspektiv kring miljöaspekter och kostnader för kunderna. När man blir äldre och kanske inte kan ta sig själv, ska man då ta färdtjänsten på vinst och förlust för att uträtta ett ärende som kanske inte var möjligt ens från början.

lördag 17 juli 2010

Att ta sig rätten att utsätta andra.

Samhällsklimatet har hårdnat. I perspektiv med vår tidiga historia då det var ett öga för ett öga och en tand för en tand har mycket hänt till det bättre och vi har fått ett annat samhälle. Men i detta moderna samhälle kommer det nya brott som tidigare inte fanns. Ungdomar som inte varit straffmyndiga har tvingats utföra brott åt äldre personer under utpressning, vilket jag upplever som en mycket obehaglig utveckling. I dag läser jag om en annan berättelse där ett gäng under utpressning tvingat en 26 åring att handla på kredit till dem för att de tycker sig ha rätt att leva på andra människor. Jag blir heligt förbannad när jag hör om detta.
De återkommande nyhetsrapporteringarna om äldre människor som utsätts av personer som tar sig rätten att råna, slå ner och stjäla tyder på en ynkedom. Hur kan man ge sig själv rätten att ge sig på andra personer? Självklar så finns det en förklaring till varför enskilda personer begår brott, och då är det där vi får börja. Parallellt med att samhället förändrats och moderniserats har vi också fått en samhällssyn där allt för många duckar, går undan och väljer att inte ingripa. Det är nödvändigt att hitta tillbaka till det samhälle där alla sa ifrån och agerade.

fredag 16 juli 2010

Våga vittna

Fler måste våga vittna och stå upp för våra värderingar har det sagts och den uppfattningen delar jag fullt ut. Problematiken är när enskilda personer kan vittna om att deras situation blivit värre av att de stått upp för sin eller någon annans sak.
I går trädde en mamma fram på nyheterna och gav sin berättelse om att anmäla brott. Hennes berättelse om ett liv där den som blivit utsatt och anmäler ett brott i slutänden är förloraren väcker känslor hos mig.
Jag har i många år arbetat med ungdomar och har på nära håll lyssnat på, diskuterat med och stöttat elever som blivit hotade när de varit vittne till brott. Att inte våga ta sig till skolan eller att röra sig runt på skolområdet eller att inte ens våga sig ut från hemmet är upplevelser som gör ont.
Det händer saker på rättsområdet även om lagstiftning tar tid. Denna regering har flyttat fram positionerna och satt ljus på ett flertal punkter som tidigare inte genomförts eller som inte ens varit aktuella för den dåvarande (S) regeringen att beakta eller titta närmare på.
Nu ser regeringen över hela brottsmålsprocessen för att kunna snabba upp hantering av ärenden och att jobba smartare för att nå resultat utan att riskera rättssäkerheten. Samhället står inte stilla utan frågeställningar och nya infallsvinklar måste hela tiden testas för att hitta framkomliga vägar, något som inte riktigt verkar ligga i linje med hur Thomas Bodström (S) resonerar.

torsdag 15 juli 2010

Offentlig upphandling

Under två dagar har jag varit djupt engagerad i att söka på fakta kring offentlig upphandling. Ju mer man får reda på desto mer märkligt framstår det. Lagen som jag i grunden anser är bra för att motverka korruption blir i hanteringen en källa till frustration både vad gäller hur den används och hur den upplevs så väl i utformning av dokument som användning. Jag kommer att fortsätta borra i lagen för att se om det ligger en problematik där eller det är vid tillämpningen som svårigheterna uppstår. Det är lätt att konstatera att behovet av kunskap är stort ute där lagen ska hanteras. Många gånger känner jag att det blir mer invecklat än det behöver vara. Just nu tittar jag på begreppet samhällsnytta.

onsdag 7 juli 2010

Välfärdsfrågor för enskilda individer.

Skolfrågor och sjukvårdsfrågor samt handikappfrågor har i dag diskuterats i mindre forum under rubriken perspektivet av allmänintresset, inkluderande och inte exkluderande. Hur kan en elev som arbetar längre än vad som var målet i matte få en utskällning för att denne gjort för mycket och därmed är förbi den genomgång som ska hållas. Här är något riktigt fel eftersom vi alltid bör uppmuntra barn- och ungdomar som knäcker koder och visar engagemang för kunskapsinhämtning. Hur är det möjligt att det finns väntetid redan vid första besöket hos vårdcentralen på morgonen och vilka vägar tar en remiss från det att den skickas i första ledet och till dess patienten blir kallad. Sist men inte minst – vad händer när en person med handikapp själv hittar en arbetsplats utanför ramarna hos arbetsförmedlingen? Fungerar processen då som en av flera vägar eller finns det fyrkantigheter i systemet? Det finns i alla fall inslag av förbättringspotential.

Hushållsnära tjänster

I dag har Moderatkvinnorna haft ett seminarium om RUT- avdraget . Inför detta seminarium delade vi ut 900 disktrasor med budskapet om att göra svarta jobb till vita.
Ulla-Maj Wideroos från Svenska Folkpartiet i Finland var en av debattörerna i dag.
Finland har inte haft den diskussion kring tjänsterna som pigjobb som förekommer i vårt land från vänster sidan. Där har det funnits en enighet om att det är bra för de kvinnor som gått från arbetslöshet in och fått arbeten samtidigt som företag bildats och utvecklats.
Vem har rätt att bestämma att dessa arbeten är ovärdiga och när i tid beslutades det? Jag tycker själv att det är en skrämmande inställning att lägga en börda på dem som utför arbetena och att skuldbelägga användandet av dem. Kvinnor som stått utanför arbetsmarknaden tar ett steg in och får möjligheter till riktiga arbeten med lön, försäkring och pension. Hur kan man trampa på detta? Varför för inte vänster sidan samma diskussion kring ROT om det nu är så illa kan det väl inte handla om att rikta sig mot kvinnor eller? Och hur kan man tycka att det är dåligt att kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden och kan jobba samtidigt som de kan unna sig att få avlastning i hemmet. Vem är förloraren på detta? Svarta pengar blir vita och tjänstesektorn växer. Det går pengar tillbaka in i systemet .
Någon har sagt ” Kan man få ett större förtroende än att få arbeta i någons privata hem?”
Min fråga till vänstern: Var idén inte bra för att den inte kom från er och därför ska den avskaffas?

tisdag 6 juli 2010

SPN och speeddating

Har träffat ett antal olika företagare på dagens Speeddating i Almedalen. Det är tredje gången det anordnas och jag har varit med alla gångerna. Under en timmes tid träffar du en ny företagare var fjärde minut och företagaren träffar en politiker. Det här är ett fantastiskt bra sätt att nätverka. Input kring olika problemfrågor, möjligheter, förståelse mellan olika världar och utvecklingsmöjligheter växer fram.
Denna gång utvärderades aktiviteten direkt på plats. Mycket bra grepp. Vi som var där fick svara på vad vi lärt oss av dessa möten. Själv kommer jag att diskutera vissa frågor vidare bl.a. kring potential inom utbildning, andra kommer jag att ha kontakt med för vidare kunskapsinhämtning och vissa frågor lämna över till partikamrater internt. Ni som inte testat detta sätt att nätverka kan jag varmt rekommendera det till.

Angående kvotering

I expressen kan vi läsa om att Arbetsmarknadsminister Sven-Otto littorin vill införa kvotering i styrelserhttp://www.expressen.se/Nyheter/val2010/1.2053466/littorin-kvotera-in-kvinnor-i-styrelserna. Själv har jag skrivit en artikel på ämnet för ett tag sedan i Helsingborgs Dagblad. Artikeln hittar du på min hemsidahttp://www.anncharlottehammar.se/a/kvotering_inte_ratt_vag.
Moderatkvinnornas ordförande Magdalena Andersson kommenterar i dag debattinlägget på Moderatkvinnornas hemsida.http://www.moderatkvinnorna.se/?x=artiklar&tmp=nej-till-kvotering.

En ärlig artikel om sjukvården

I dag har jag besökt ett seminarium om välfärden bortom nästa hörn. Ett antal meningar fastnade på mitt anteckningsblock. Bl.a. meningen ” prata om problemet”. Oerhört mycket bra görs inom sjukvården, men om vi inte lyfter upp det till ytan som behöver sägas så kommer vi heller aldrig vidare. Det finns systemfel och mönster och kulturer som gör att debatten handlar om högre skatter för att få välfärden att fungera i framtiden, men är det nödvändigt? Jag menar att vi måste börja tala om de systemfel som sätter människor i väntan på vård och i kö för att komma till i vården. Det går inte an att en remiss från ett ställe till nästa på en sträcka på ca sex mil ska ta två år. Hur hanteras de personer som kallas till sjukvården? Ett brev hem med en tid och sedan en process med tidskrävande insatts för att tiden inte fungerade för dig som patient. Telefontider på en timme om dagen och telefonsvarare är frustrerande mur mellan dig själv och den vård du försöker få kontakt med. Är det då så överallt, svar nej. Behöver det vara så, svar nej. Jag anser att det handlar om en inställning till de man är till för d v s patientfokus. De upplevda berättelser från arbetskollegor, grannar och bekanta och människor som jag möter följer ett mönster som handlar om ” när du passar in i vårdens schema” inte när har du möjlighet att komma till oss. Detta och lite annat tänker jag koka ner till en ärlig artikel om sjukvård.

lördag 19 juni 2010

Vilka fantastiska dagar!

Det har varit två fantastiska dagar i Stockholm. I går hade jag förmånen att få lyssna på konserten tillägnad vårt kungliga brudpar. Känslor av såväl gråt som skratt far genom kroppen då man blir så oerhört rörd. Vilken fantastisk tillställning. Jag har förstått, av personer i min närhet, att det var flera som var berörda hemma i tv sofforna.
I dag har jag med många många andra kunnat följa bröllopet i Stockholm. När man tittade ut över folkhavet var det ännu en oerhört stor känsla av gemenskap, glädje och stolthet.
Vilket väder och vilket bröllop. Ett minne för oss alla hela livet.

fredag 18 juni 2010

Jobb för vem och på vilka villkor?

I veckan har jag besökt LSS verksamhet i en Skånekommun. För var gång jag gör dessa besök inser jag att det blir lite krångligare d v s att en åtgärd löser inte allt utan därefter behövs i nästa steg ytterligare en åtgärd och en åtgärd.
Även om en person arbetsprövar och detta skulle visa sig inte fungera så är det mycket troligt att det skulle kunna gå på en annan arbetsplats. Ibland blir hanteringen och reglerna lite knepiga i överlappningen mellan de olika myndigheterna. Kultur på arbetsplatsen och information ”som sitter i vägarna” tar tid att lära för oss alla men än mer för den som inte alltid är med i alla turer. Detta har jag tänkt titta närmare på. Oerhört tacksam för att jag får möjlighet att göra dessa besök och få information på djupet.

torsdag 17 juni 2010

Debatt om kärnkraft.

Kärnkraftsdebatten i Riksdagen har pågått hela dagen. Det är ett ämne som berör och upprör både de på ja sidan och på nej sidan av vår befolkning. Som riksdagsledamot har jag fått oerhört många mail kring att avstå från att rösta ja. Det som utmärker alla dessa mail är att de till 90% ingår i ett utskick som har en och samma text men med olika avsändare. Dagen har varit lång och debattinläggen många. åtta timmars debatt. Nu följer en andra debatt inom samma område. Voteringen om kärnkraften börjar se vägs ände men än är debatten inte klar på ett tag.

Debatt om kärnkraft.

Kärnkraftsdebatten i Riksdagen har pågått hela dagen. Det är ett ämne som berör och upprör både de på ja sidan och på nej sidan av vår befolkning. Som riksdagsledamot har jag fått oerhört många mail kring att avstå från att rösta ja. Det som utmärker alla dessa mail är att de har en och samma text men olika avsändare, utan att ange den egna personliga ståndpunkten.
I en strid ström skickas samma mail av många olika personer och fyller mailborarna på Sveriges Riksdag. Det finns en konsekvens av detta. Enskilda personer och organisationer som skriver i andra frågor för att lämna sina analyser, tankar och frågor till en riksdagsledamot dränks av enorma mängder av kollektiva mail.
Nu börjar debatten gå mot sitt slut och nu är det snart tid att rösta.
Idag ska vi votera om propositionerna Kärnkraften – förutsättningar för

tisdag 8 juni 2010

Besök i Bohuslän

I går måndag besökte jag, Lena Asplund (styrelseledamot MQ), Inger René (riksdagsledamot) och Yvonne Svengard (ombudsman för MQ) kvinnliga företagare i Bohuslän tillsammans med lokala MQ styrelsen. Vi diskuterade allt från tandvård till dörrar och företagarfrågor.
Resan som vi gör är en del i att ta reda på hur det är att vara företagare och kvinna i Sverige.
Det finns en berättelse bakom varje besök och ju fler berättelser desto större underlag för olikhet och likhet i tankar och idéer. Detta ska vi ta tillvara.
I dag tisdag går resan vidare och i kväll flyttar vi oss söderut mot Halland.

måndag 31 maj 2010

Tillgänglighet

I torsdags eftermiddag ringde jag till tandläkaren, min ordinarie tandläkare hade ingen tid, men jag fick en akuttid direkt på fredag morgon hos en kollega till denne. Efter undersökning konstaterades att min tand behövde åtgärdas. Bedövning, uppborrning och en tillfällig lagning åtgärdade problemet utan att tid avsatts för detta innan jag kom. En patient i ett annat rum fick sin tandprotes vidgjord medan min bedövning verkade och på ett suveränt logistiskt sätt behövde varken jag eller den andra patienten vänta. Inte heller hänvisades någon av oss till ett återbesök för att åtgärda det tandläkaren sett behövde åtgärdas.
Vid besök på mottagning inom sjukvården tidigare i vår bokar jag en tid någon vecka fram i tiden, kommer dit i tron att jag nu ska avlägsna det märke jag är där för. Inte alls visar det sig. Vid detta besök ska man bara ta en titt på vad det handlar om och någon minut senare konstaterar läkaren att jag ska boka en ny tid för återbesök för att åtgärda problemet.
I mina ögon borde det ha gått att åtgärda problemet som behövde sjukvård redan vid första besöket istället för att jag skulle hitta en ny tid och återkomma en gång till.
Skillnaden mellan sjukvården och tandvården är uppenbar då det handlar om vad andra personalgrupper utför för patienten hos tandläkaren och vad personal inte utför i sjukvården för patienten. Det går att överföra arbetsuppgifter från läkaren till sjuksköterskan för att frigöra resurser och optimera för patienten och verksamheten.

torsdag 27 maj 2010

En skräckfärd.

I kväll har jag läst Fokus. En lång artikel om de tre oppositionspartiernas arbete med att skapa en gemensam politik.
Artikeln har rubriken Rödgrön skräckfärd http://www.fokus.se/2010/05/rodgron-skrackfard/ och jag måste säga att det var min upplevelse också.

Hästkött

I går visade Uppdrag Granskning ett inslag om slakteriet Knorrevången, en hästägare intervjuades och vi fick se hur dennes häst, som är i livet, förekommer i statistik av slakt flera gånger om . Granskningen beskriver hur det gått att dribbla med kontroll. En intervju med Livsmedelsverket finns också med i inslaget och en restaurangägare.
Det här inslaget gjorde mig upprörd och det finns ett stort obehag kring hur kött som aldrig skulle komma ut på marknaden hamnar där ändå. Det är förfärligt när oseriösa företagare förstör för såväl kunder som konsumenter.
http://svtplay.se/t/103535/uppdrag_granskning

tisdag 11 maj 2010

Att missgynna kvinnor

I dag kan vi under debatt i Aftonbladet läsa om ” En röd tradition att missgynna kvinnor”. Det finns ett synsätt hos (S) och (V) politiker om att all verksamhet ska drivas av kommun och landsting. Kvinnor inom äldreomsorg eller sjukvård med lång erfarenhet och goda idéer ska inte kunna starta en egen verksamhet inom dessa områden enligt de röda. I min värld är detta helt ofattbart. Poängen är ju att detta öppnar upp för så många positiva delar så som kreativitet, kvalitetsökning, fler arbetsgivare och möjlighet till högre lön. De äldre får fler äldreboenden att välja på och därmed också en bättre påverkan.
Tanken är ju att man tror sig kunna erbjuda något annat och bättre utifrån den erfarenhet man har.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article7070903.ab

söndag 9 maj 2010

Agenda i kväll

Nu har jag lyssnat på partledarna i Agenda. I debatten kring ensamståendes situation så svarar Fredrik Reinfeldt att det är viktigt att kunna leva på sin lön. Mona Sahlin svarar att man ska få bidrag för att klara vissa delar av livet. För mig blir det ett märkligt resonemang då man som (S) har tänkt att personer ska vara beroende av bidrag i form av te.x bostadbidrag för att klara sig. Jag vill se ett samhälle där människor får behålla mer av sin lön och därmed inte ska behöva fylla på med bostadsbidrag. Redan nu har skatten sänkts med ca 1400 kr/månad.Jag tycker att det är en bättre idé att sänka skatten även framöver än att människor ska betala hög skatt som de har svårt att klara sig på och därför ska de sedan få bidrag tillbaka av (S).

söndag 18 april 2010

Debatt om var hjärtbyten ska få utföras

Hjärtbyte i Lund och Göteborg och inte längre på Karolinska i Stockholm har i dag varit temat på Kalla Fakta. På nätet har människor röstat på om detta är rätt eller fel. 23 % säger att det är rätt att koncentrera hjärtbytena så att de som opererar gör fler hjärtbyten och blir duktigare och duktigare. 77 % säger att det är fel och att hjärtbyten måste göras på Karolinska också.
http://www.tv4.se/1.1505065/2010/02/12/vad_tycker_du
I programmet träder en kvinna fram som bor i Stockholms området och som fått en vård som gör att hon i dag känner att hon kan tacka Karolinska för att hon är i livet.
Jävsituation i utredningen tas upp som svar på varför Karolinska inte fått hjärttrans-plantationer medan Lund har fått.
Det talas om 12 veckors väntetid i Skåne och det dubbla i Stockholm. Just i den delen av programmet tycker jag att man börjar närma sig en analys. Man börjar berätta att det finns samtal där det tackats nej till patienter och där man säger att organisationen inte riktigt är rustad i Stockholm som i de andra två städerna Göteborg och Lund. Detta skulle jag som tittare ha velat höra mer om är det så eller är det på något annat sätt? Oaktat var dessa operationer ska göras så är det väl just analysen och jämförelser av faktorer, varav patientsäkerhet är en, som är av intresse.
I min mening saknar jag delar i programmet som tar in perspektivet på vad som sker med patienter som t ex bor i Norrland. Så som resonemanget förs stundtals så skulle alla behöva bo kring sjukhuset som har hjärttransplantationer för att kunna klara sig som jag uppfattar inläggen. Med den ingången så skulle det i så fall tala för att vi skulle ha många fler ställen som utför hjärttransplantationer och därmed också färre operationer per sjukhus och det leder i så fall till ett mindre antal operationer. Det går då stick i stäv med att det är just att rigga för att vara duktig genom att hela tiden utföra operationer och att korta ner väntetider och utforma organisationer.
Det skulle också ha varit intressant att få höra patienter som blivit opererade i Lund och Göteborg uttala sig och det skulle varit intressant att få höra en hjärtpatient från Norrland berätta hur det är att inte ha sjukhuset nästgård. Dessutom skulle det vara intressant att ta in perspektivet på de gånger mycket sjuka patienter endast kan få sjukvård på en annan plats än i Sverige.Hur gör man då med operationer eller ska alla länder ha allting i svåra sjukdomsfall?

torsdag 15 april 2010

Ensamma mamman

Hur kan en politik där det blir dyrare att anställa, högre skatt på lön samt 2 kr mer när man tankar/liter, 2 kr mer i km skatt och högre skatt och mindre kvar i plånboken göra att det blir fart på landet? De som vänstern säger sig vurma för t e x ensamma mammor och barn på vilket sätt blir det bättre för dem när en sjuksköterskas lön minskas med en månadslön per år (V) och när (MP) vill höja kostnaden för att köra bil med 2 kr per liter och när (S) höjer kostnaden för att anställa?
Dags att syna sömmarna i politiken på riktigt!

onsdag 14 april 2010

Vad hände med sjukskrivna innan 2006?

Är det någon som minns hur det var med sjukförsäkringen innan 2006? Ibland kan man lätt få för sig att frågan kom med nuvarande regering. Hur hanterades sjukskrivna då? Är det redan glömt?

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GT11709
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2005/06&dok_id=GT12709&nr=709

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GT111081
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2005/06&dok_id=GT121081&nr=1081


http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GT11907
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2005/06&dok_id=GT12907&nr=907

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GT11906
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2005/06&dok_id=GT12906&nr=906

lördag 3 april 2010

Möten med människor.

I går var jag ute på den årliga ägg promenaden som Friluftsfrämjandet arrangerar vid Mölledammarna i Bjuvskommun. Solen sken och tipsrundan hade många entusiaster. Det kommer familjer från kommunerna runt omkring och jag vet med säkerhet att några var från Helsingborg.
För mig var besöket inte bara en härlig promenad utan också ett tillfälle då människor valde att berätta för mig om mitt politiska arbete. "Vi ser och hör vad du gör." "Du syns och vi delar inte allt du säger, men fortsätt jobba på för du gör ett bra arbete." Det går knappast att få en bättre respons på ett mer spontant vis. Jag passade på att be dem höra av sig om det det inte instämmer i.
Nu bär det strax iväg på fotboll med sonen och kanske bär dagen med sig nya tankar och idéer från de föräldrar som hejar längs sidorna på sina ungdomar.

Dagens citat ” Det finns bara möjligheter.”

onsdag 17 mars 2010

Skolartikel på bloggen

För nästan en månad sedan skickade jag ett debattsvar till skribenten Ulf Carlsson angående skolan i Helsingborgs Dagbklad. JAg har sedan inte sett något svar på artikeln och väljer därför att lägga ut svaret här på min blogg.

Svar till Ulf Carlsson, lärare Helsingborg, ”Det finns ingen flumskola”, HD den 20 februari 2010.

Att klubba ett förslag är inte tillräckligt för att ett dokument sedan fullt ut ska få genomslag i skolans vardag. Detta har Ulf Carlsson helt rätt i och det är en viktig poäng. Detta har jag också lyft med Utbildningsminister Jan Björklund och vi delar den uppfattningen. Det krävs ett tänk kring hur elever ska kunna förstå och använda sin kunskap.
Jag har vid ett flertal tillfällen haft glädjen att lyssna på Per Måhl, lärare i svenska, religion och filosofi, och som 1991-1992 arbetade som sakkunnig åt betygsutredningen med Läraruppdraget. Han åkte land och rike runt som sakkunnig i betygsfrågor. När jag hörde honom berätta om ”tänket” i Läroplan 94 konstaterade jag att det skulle ha behövts 100 av honom som åkte runt och berättade om hur läroplanen var tänkt att fungera.
Ett bra exempel är när Per Måhl tar upp kunskapen om kartboken, som är föremål för nationellt prov i åk 5. Förr övade vi på vegetation så som öken, stäpp och savann genom att träna på att måla dem på en tom karta över t x e Afrika med kartbokens hjälp. Nästa dag kom vi tillbaka till skolan och fyllde i samma Afrika. Detta ger inte svar på frågan om förståelse utan först genom att använda de kunskaper du tränade på Afrika på en helt annan världsdel
t ex USA så visar du att du förstår hur du ska gå till väga.
Därför har Ulf Carlsson rätt i att det behövs mer än politiska beslut. Men det har betydelse för barn- och ungdomars framtid och det spelar roll hur politiker väljer att se på skolan. Det går inte att blunda och tro att det blir bättre genom att inte ha kontrollstationer. För mig är det lika naturligt som att vid en skogspromenad hela tiden ha koll på och räkna så att alla barn är med. Och här skiljer det sig i synsättet mellan regeringens skolpolitik och den som vänsterpartierna driver. Det är detta vi framför och det är oerhört väsentligt i debatten.

måndag 15 mars 2010

Betyg på vården.

I dag presenteras en lista över betyg till vården. Det är ingen nyhet att bemötande frågor är de som det finns mest klagomål på.
Varför ska man vänta på morgonen fast man får första tiden? Hur långa väntetider är det i väntrum och måste jag vänta lång tid i telefon. När jag fick höra att man på en vårdcentral inte kunde boka tid i luckan utan blev hänvisad att gå hem och ringa dit tänkte jag att detta skulle man kunna göra en parodi på genom att låta patienten gå utanför dörren och ringa in.
Svar som att du finns inte hos oss istället för välkommen hit vad kan vi göra för dig är också ett val av bemötande.
Att tänka sig in i kunden/patientens situation är A och O. Jag är övertygad om att dessa bemötande frågor, service och artighet mot patienterna likaväl som hur länge du får vänta på din tur, sitta i telefonkö och flexibilitet är faktorer som kommer att ha betydelse i val av vårdkontakter.
Ju fler resultat som presenteras om kundnöjdhet offentligt desto bättre blir det för patienterna då alla vill ligga bra till för att få behålla kunderna och för att få nya.

http://hd.se/skane/2010/03/15/flest-nojda-patienter-hos-de/

söndag 14 mars 2010

Fokus på lösningar tack!

För ca fem år sedan skulle jag göra en resa till Stockholm med tåg tillsammans med den ledningsgrupp jag arbetade i. De andra skulle gå på i Lund och jag i Hässleholm. Dröm om min förvåning när jag inte kunde få en sittplats i samma vagn som de. Jag kunde hemifrån boka en sittplats i biosalongen, men inte få en sittplats med mina medresenärer bara för jag gick på i en annan ort. Jag skrev den gången till SJ som svarade kort och gott så är det.JAg kom att tänka på detta då jag läste om hur lång tid saker och ting tar.

Länken handlar om rullstolslyftar som varit trasiga sedan november. Vad är rimlig tid? Och hur ska man göra för att komma med tåget trotts alla de hinder som tas upp.? Fokus på lösningar tack!
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1916126/pernilla-19-nekades-tagplats-med-rullstol

Möte med kvinnor i en invandrarförening.

I fredags var jag inbjuden till att diskutera politik för invandrarkvinnor. Vi var två från Moderaterna och det kom två personer från Socialdemokraterna. Frågorna som var på tapeten handlade om arbetsmarknad, utbildning, jämställdhet, hedersrelaterade brott och våld mot kvinnor samt diskriminering och segregation.
En tjej från stöd och rådgivning vid diskriminering inledde och därefter följde en dragning av (S). Ett tag tänkte jag att det skulle gå vägen, men sedan så kom de in på felen som regeringen gör i deras ögon och även andra partier som inte var representerade. Jag hade hoppats att vi själva skulle ha fått berätta om vår politik fullt ut och att (S) höll sig till sin för att kvinnorna skulle kunna jämföra och ställa frågor till oss.
Jag kommer att återvända för att lyssna på dessa kvinnor som har oerhört mycket erfarenhet av att börja om i ett nytt land, söka arbete, och känna till och ha upplevt saker som bara de vet hur det är. Lyssnande samtal kan många gånger vara bättre än att komma ut och få berätta om politiken.

onsdag 10 mars 2010

F skattsedel Ja tack!

Läser i min lokaltidning att ett överklagande till Länsstyrelsen gick från ett nej hos skatteverket till ett ja för att få vara sin egen företagare. Jag tycker att det är oerhört trist att tjejer får nej. Vi lever i en föränderlig värld och att inte kunna få F skattsedel för en välfärdstjänst som människor efterfrågar utan att vara anställd är oerhört fel tycker jag.
Inför förra valet diskuterade vi i Regionen F skattsedel för tjejer inom vårdyrket. Det kunde inte ges p.g.a. att Landstinget ansågs vara en arbetsgivare och om man skulle ha F skattsedel så behövde man ha flera kunder. Jag är oerhört glad för att det blev ett överklagande i detta fall och jag hoppas att dessa historier om inlåsning som anställd inom den offentliga sektorn snart är ett minne blått.

http://hd.se/angelholm/2010/03/10/hon-ar-barnflicka-med-eget-foretag/

Vinst i offentlig sektor en förutsättning!

I dag har det varit motionsdebatt om kommunala frågorna. I debatten lyfte (S) representant upp frågan om vinstintresse inom den offentliga sektorn.
Att få vinst innebär att företaget får kapital till att kunna driva och utveckla sin verksamhet. Det ger utveckling, teknik, löner och möjlighet till att bygga fler verksamheter.
Utan vinsten kan inte företagen existera och utan dem kan inte heller personer välja arbetsgivare. Detta drabbar en sektor som traditionellt har en mycket hög andel kvinnor som arbeta här. Dessa kvinnor ska då (S) bestämma över genom att neka dem att starta eget inom områden som de är duktiga på och dessutom säger (S) att det räcker med en arbetsgivare. Jag tycker att detta är fel. Val ska göras av medborgarna och inte av politiker. Alla människor gör val varje dag och varför är det bara sektorer med manliga yrken som ska kunna välja olika arbetsgivare och kunna starta företag? Jag undrar om (S) har funderat på att företag som inte går med vinst inte kan fortleva, men det kanske är en linje man vill driva?

torsdag 4 mars 2010

Fult med RUT och fint med ROT

Debatten går hög när det gäller avdrag för hushållsnära tjänster.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tva-av-tre-vill-behalla-rut-avdrag_4363613.svd

Samhället har förändrats och så också vardagen för människor. I dag förvärvsarbetar såväl pappor som mammor och många hushåll är ensamföräldrar. Att kunna använda sig av skatteavdrag för hushållsnära tjänster är ett sätt att få livspusslet att gå ihop. En annan grupp som använder RUT avdraget är pensionärer som tar hjälp i hemmen.
Tjänstesektorn växer och personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden får arbete och företag växer. Inte nog med att arbetstillfällen skapas de gör också att människor som tidigare arbetade svart nu får en trygg anställning med försäkringar och pensionspoäng i en sektor som blivit vit. Nivån för när arbetsutbud möter viljan att betala har nåtts. Så var det inte tidigare.
Vi menar att det är bra för Sverige och jobben att de av (S) så förhatliga avdragen på hushållsnära tjänster finns och vi vill att de ska finnas kvar. Mona Sahlin glömmer att skatt är pengar som från början kommer från dem som arbetar. Socialdemokraterna diskuterar ofta skatt som om det är deras pengar istället för att se det som att det är varje enskild persons inbetalda pengar.


http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/varfor-sa-viktigt-att-gora-rut-anstallda-arbetslosa_4363173.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/de-rodgrona-lovar-avskaffa-rut_4356283.svd

onsdag 24 februari 2010

Gränshinder.

Har i dag tillbringat dagen i Malmö där en deligation från Finansutskottet fått dragningar kring tillväxt frågor. Fokus på möjligheter och hinder för dessa. Att extraknäcka på helgen i Malmö är inte möjligt om du till vardags är anställd i Köpenhamn. Detta är dåligt då personen ifråga förmodligen kan den danska kulturen väldigt väl och möter den danska kunnden på svenska sidan också. Statistiken fungerar inte på ett tillfredsställande sätt. Många ungdomar är anställda på den danska sodan, men bor på den svenska sidan. Konsekvensen blir att du i SCB:s statistik är arbetslös.

tisdag 23 februari 2010

Hushållsnära tjänster.

Hushållsnära tjänster på tapeten igen. Märkligt att Socialdemokraterna nu börjar ha lite olika åsikter inom partiet i flera frågor. Det är ju nu som de borde vara eniga internt för att kunna förhandla med (MP) och (V). I dag sa Tomas Östros att det är lite jobb för mycket pengar.
Jag vet inte hur han räknar eftersom det inte bara är antalet jobb på pengarna utan också en tjänstesektor som många fler har råd att anlita, vilket gör att privatpersoner i större utsträckning anlitar personer som i sin tur får arbeten och företag kan utvecklas. Dessutom gör man en sektor med stor del svart arbetskraft vit. Detta är en vinst för den enskilde som får pension på den lön man har och staten får in pengar till kassan till stora belopp jämfört med den högre skatten innan som då inte betalades in.

söndag 21 februari 2010

Skolan som arbetsplats.

I fredags var jag på två mycket intressanta besök i skolans värld. Det ena i rollen som riksdagsledamot för att berätta om hur en vecka kan se ut och de olika arbetsuppgifterna.
Jag har tänkt många gånger på hur vuxna klagar på att ungdomar kan så lite, men när våra ungdomar läser ” Hur Sverige styrs” så kan de oerhört mycket om politik till skillnad från många vuxna.
Mitt andra besök hade tema av innehåll i skolan utifrån vad och hur elever lär sig. Här kom vi in på hela skoldagen från allt till morgon, via lunchen och dess värde vidare till föräldramöten och uppföljningssamtal. En oerhört värdefull dag.

Hur och vad frågor.

Jag skrev ett svar till ett insändarsvar till polisen på lokalsidan i Helsingborgs Dagblad i veckan som gått. Det handlar om hur svar från politiskt styrda organisationer ofta ger just det politiskt styrda som svar till varför man gör som man gör. Detta gör att medborgarna får en mix av rätt/fel i svar. Eftersom politiken styr mot ett mål men verksamheten sköter hur frågorna kan inte svar till medborgarna mixa dessa två delar. Om myndigheten väljer att arbeta med nykterhet i trafiken genom att ta in statistik i volym på utandningsprov så är det deras beslut och inte politikens.

fredag 19 februari 2010

Höjd skatt eller inte?

Det här blir mer och mer intressant. I går skrev Göran Persson i Sydsvenskan om sitt råd till (S) ”Höj inte skatten!”
http://sydsvenskan.se/tags/?q=G%C3%B6ran%20Persson
Intressant tyckte jag och i dag finns det en ny artikel där Tomas Östros säger att han har precis samma uppfattning.
http://sydsvenskan.se/sverige/article631674/Ostros-ingen-hojd-skatt-for-lontagare.html
Varje gång regeringen sänkt skatten en bit åt gången har (S) varit emot för att sedan ändra sig.
Frågan ställdes från Allianspartierna om det även denna gång skulle ske en lägesförflyttning från (S) sida genom att säga nej och sluta på ett ja.
Den stora frågan är vad detta innebär för de tre samarbetspartierna (S), (MP) och (V)?
Vänstern vill ta tillbaka hela den skattesänkning som en sjuksköterska fått, något som Göran Persson anser vara oklokt och som nu Östros verkar ha samma inställning till. Hur ser då övriga (S) politiker på detta? Ska de också behålla den skattenivå som nu ligger eller ska de höja skatten. Eller ska de i nuläget säga att de ska behålla den lägre skatten men efter valet höja den och vad kommer att hända med samarbetet mellan (V), (MP) och (S). Ska (V) ge avkall på sin politik och bli några andra eller ska (S) och (MP) ge avkall på sin politik och ändå låta folket få Vänsterns högre skatt. Kan det bli mer förvirrat än så?

torsdag 18 februari 2010

Offentlig sektor, privatsektor

I dag besökte Mona Sahlin (S) tv soffan. Bland de svar som gavs kring jobb politik sa partiledaren att de flesta jobben kommer att finnas i offentlig sektor framöver. Detta kräver en kommentar. Svensk ekonomi bygger på att det finns en privatsektor; industri, tillverkning, tjänster, hantverk, små företag, medelstora företag, stora företag osv. som kan dra in dessa pengar som behövs för att bygga offentlig sektor. Det är mer än hög tid att oppositionen ändrar sin syn på vinst och tillväxt för Sveriges skull. Pengar från privatsektor sektor används för att bygga den offentliga sektorn. Utan en privatsektor som utvecklas och växer blir det inget.

lördag 13 februari 2010

Politikerbesök på skolor.

Politikerbesök på skolor eller inte. I dag finns det ett par artiklar på temat i Helsingborgs Dagblad. Under rubriken på ledarsidan ” Rätt att säga nej” http://hd.se/ledare/2010/02/13/ratt-att-saga-nej/
skriver Ingrid Runsten om svårigheterna med vad som ska vara tillåtet och inte. Ängelholm, Värmdö och Klarabergsskolans hantering i Köping används som exempel.
Under rubriken ”Större öppenhet främjar demokratin” http://hd.se/skane/2010/02/13/storre-oppenhet-framjar-demokratin/
Diskuteras bokbord, utdelning av flygblad och aula dragningar.
Jag delar Gustav Schyllerts uppfattning om att skolan är en del av demokratiprocessen och vikten av att ungdomar vill ta på sig ett demokratiskt uppdrag i framtiden.
Mikael Sundströms förslag om att skolor kan arrangera vissa dagar då de är öppna för politiker att möta förstagångsväljarna tycker jag är ett alldeles utomordentligt förslag på lösning för att hantera såväl bokbord, som flygblad och enskilda dialoger som föredrag och debatter. Skolans problem är ju att man inte kan avdela pedagogiskpersonal att hålla koll på vad som sker på skolans område samtidigt som lektioner ska genomföras. För mig är det inte ok att låta skolan bli en plats där politiker rör sig fritt på egna påtagna mandat att ”ragga” väljare. Men om det sker i ordnade former där pedagoger kan delta i verksamheten och det tilldelas arenor på skolans område för politiken så kan de olika syftena med att utbilda, fråga, ifrågasätta, berätta, beskriva och att väcka intresse väl tas tillvara. Ungefär som när man arrangerar en mindre utbildningsmässa men nu med politiskt tema.
En tredje artikel handlar om hur man tänker i de olika kommunerna. http://hd.se/skane/2010/02/13/hur-tanker-man-i-de-olika/
Min uppfattning är att det är bra att elever tränar sig i att möta och bemöta politiska argument. Kan man koppla på andra diskussioner så som retorik så fyller dessa samtal många olika funktioner och delar av läroplanen. Därför tycker jag att det är oerhört märkligt när man på vissa skolor talar om lektioner kopplat till schema och tid i ämnet som en del som tar stryk av att vi har politiska val. Det är trist när man hör att det på någon skola ses som att samhällsdebatten tar en massa lektionstid. Kunskap sker långt ifrån alltid inom de rutor som ritas på ett veckoschema.

Lev upp till kraven.

Greklands ekonomi har kommit i ljuset. Häromdagen fick de återvända hem från EU möte utan att ha fått hjälp med pengar. Stöd för att göra det som behöver göras, nämligen att få ekonomin i ordning var beskedet. Jag tycker att det är rätt och riktigt. Euron ska stå garant för ett innehåll som man ska leva upp till. Det går inte an att det finns medlemsländer som inte tar sig igenom det stålbad man måste då den egna ekonomin inte klarar gränserna. Det finns bara en sak att göra och det är att ta krafttag.
Estland är ett land som går genom et sådant stålbad och kämpar med oerhört tuffa politiska beslut för att klara målet att komma in i valutaunionen. I den jämförelsen blir det än märkligare om andra medlemsländer inte skulle behöva leva upp till kraven, självklart ska de det.

torsdag 11 februari 2010

Styrelseposter

I dag tar Debatt upp frågan om kvotering. Jämställdhetsministern ska delta. Förra året skrev jag om det mentorprogram som Näringsdepartementet beställt av Almi. 1400 kvinnor sökte och 200 går nu ett ettårigt mentorprogram. Vid uttagningen konstaterade Almi, på det möte som ägde rum i Almedalen 2009, att det fanns många tjejer som var överkvalificerade för att få gå denna utbildning. Vad hände med dem då?
I dag har jag tillsammans med Maria Plass skickat in en artikel på detta tema.

Tandläkarfusk.

I går kväll såg jag reportaget om konsekvenser av att få sina tänder förstörda för alltid av tandläkare. Det var ett gripande inslag och som tittare blev man heligt förbannad över att se vad patienter utsätts för. Inte bara av att det finns tandläkare som väljer att göra dåliga arbeten i människors munnar utan att det sedan inte blir någon åtgärd mot tandläkaren. Så här får det inte gå till. Jag hoppas att inslaget sätter fart på kontrollerande myndighet.

tisdag 9 februari 2010

Verkar orimligt.

Jag har funderat i dag och funderat och funderat. Vart är vi på väg och vad är det som händer.
Är det verkligen möjligt att Arbetsförmedlingen dömts att betala 60 000 i ersättning till en muslimsk man som inte fått praktikplats på ett företag eftersom han inte ville skaka hand med företagets kvinnliga vd. Hela situationen verkar orimlig.

Vår närvaro har betydelse.

Afghanistan påverkar oss alla. Nu mer än någonsin självklart med tanke på de två sista dagarnas händelseförlopp och våra svenska soldaters bortgång. De finns i tankarna.
Kvinnor, barn och män drabbas av kriget. Det är inte de som bedriver krig utan det gör extremisterna. Deras idé är att förstöra ett samhälle. Lärare hotas och flickor har fått syra i ansiktet och vägrats skolgång. Vår närvaro gör att utbildningen kan ges till många innan var det inga. Hälsovård gavs för till 8 % nu är det 80 %. Det går inte att stänga dörren till vår omvärld. Kriget där är inte så nära men det var inte heller så länge sedan som Balkan i vår närhet nästan räknades ut. Nu är länder på väg i Europa gemenskapen.
Visst det tar tid men det går. Vår närvaro har betydelse.

söndag 7 februari 2010

Ta tillvara tillfällena.

Är lågkonjunkturen ett tillfälle som vi tar tillvara för alla de kreativa idéer som kan skapa nya jobb och nya produkter och tjänster? Vi skulle kunna göra mycket bättre är en slutsats man kan dra när man läser om den undersökning som Grant Thornton presenterar. Vi är inte bäst i klassen på att hantera lågkonjunkturen och att förbereda oss för bättre tider. Tvärtom så finns det mycket kvar att önska. Svensson mentaliteten verkar slå igenom på område efter område. Vad ska till för att företagsledare ska våga sticka ut hakan marknadsföra sig och sina produkter samt ta dem ett steg längre även i bistra tider eller för att inte säga speciellt i bistra tider för att liga tre steg före vid en uppgång. När det är som tuffast drar man lätt in på alla ”onödiga ” utgifter ” men frågan är när man biter sig själv i svansen. Är det rätt att svenska företag är världens mest okunniga om vad som skapar lönsamhet? Tänker på danskarna som har rykte om sig att vara otroligt bra på att göra smarta affärer.

Åre och Almedalen - är det möjligt?

Läste att det finns intressen som önskar att Åre blir ett nytt Almedalen. Jag undrar när på året det ska vara? Ganska många åker till Folk och Försvar i januari. Kanske ska det vara en del av helheten eller hur tänker ni? Det kan bli svårt att klämma in i nuvarande års planering men å andra sidan vem säger att saker ska vara för evigt?

Mat ger jobb.

Tänk att den dagen skulle komma då vi ringer och hem kommer mat med recept för en lyckad middag direkt till dörren. Jag har själv svårt att se mig använda mig av denna tjänst eftersom jag tycker det är kul att handla. Fenomenet med ”jag har inte tid” har skapat en ny efterfrågan på tjänster. Det är bra för den enskilde som skapar sig mer tid och det är bra för arbetstillfällen i Sverige.

lördag 6 februari 2010

Bolag

Dagens Nyheter skrev den 3 februari om att statligt finansbolag delar ut miljonbonus.
I artikeln kan vi läsa att SEK (Svensk Export kredit) får svidande kritik av Riksgälden.
Kritiken handlar om att man ägnar sig åt ”vanlig” företagsutlåning och spekulationer av värdepapper istället för den typ av exportkrediter som SEK bör ägna sig åt. Artikeln tar upp SEK:s huvuduppgift som är att främja svensk export, men att bolaget tidigare påkommits med att låna ut betydande belopp till finska kommuner och göra storförluster på isländska obligationer o s v. I detta sammanhang måste jag medge att jag verkligen hoppas att finansbolaget gör det de ska och att detta behöver kontrolleras och att jag därför delar Riksgäldens kritik. Jag är glad över att handelsminister Ewa Björling svarat att det är viktigt för regeringen att bidra till bra och rättvisa villkor för exportindustrin.
I sammanhanget känns det också märkligt att läsa om dessa bonusar inom statligt bolag när vi har haft den värsta krisen sedan 30-talet. Samtidigt så tror inte jag på en framtid utan ersättningar för gott arbete, men lite rim och fason tycker jag att man kan förvänta sig inom den egna statliga biten i första hand.

Elräkningen som exempel.

Nu finns det reklam på tv för elräkningen som är så enkel att du kan läsa den klockan 03.00 på natten. Detta tycker jag är toppen. Allting ska vara enkelt för konsumenten. Inte bara när man köper en vara eller en tjänst utan även sedan i kontakten med företaget som man anförtrott sig till. Långa samtalsköer, hänvisningar till att själv lösa problemet på Internet eller att tvingas åka till butiken fysiskt när problem uppstår. Det sista gäller bl.a. för Telia som har en central telefon och du kan inte själv ringa din butik, även om de bett dig per telefon att bekräfta åter. Konsumenten måste komma i fokus med upplevd kvalité som en av delarna i hanteringen. Att sitta i kö är inte upplevd kvalité. Och man ska inte behöva sitta i kö för att begripa den räkning man fått. Därför hoppas jag att verkligheten blir lika bra som reklamen och att andra följer efter.

Nu får det vara slut på tyckandet!

Denna vecka har det förekommit en hel del olika frågeställningar. En av dessa var när Birgitta Olsson utsågs till minister och diskussionen kring hennes graviditet och hur man bör göra när man har barn blev en fråga för alla. Jag har alltid ogillat när andra ska bestämma vad som är rätt och fel för andra människor/ familjer. Det finns många som har ont av att personer med barn har arbeten som inte överensstämmer med hur de själva tycker att det ska vara när man har barn. För många år sedan ställdes också frågan till mig om vad min man sa om att jag kandiderade till Riksdagen. Nä, nu får det vara slut på allt tyckande och stämplande av människor som dåliga föräldrar! Vad är egentligen rätt val för vem?
Jag rekommenderar Anna Kinberg Batras artikel från veckan. http://www.newsmill.se/artikel/2010/02/03/bry-dig-inte-om-dina-borgerliga-medsystrars-svek-birgitta

fredag 5 februari 2010

Ledarskapet

I dag har jag gjort ett par återbesök i vår välfärd. Dessa besök innehåller så mycket tankar och upplevelser från personalen. Reflektioner kring ledarskap och hur det utövas är städigt tankar jag bär med mig. Vissa organisationer har ett ledarskap som ger ansvar, befogenheter och möjligheter ut till personalen. Andra ledare vill gärna ha full kontroll på allt själva, vilket gör att det finns väldigt lite möjligheter ute i organisationerna till egna initiativ. Sedan finns det många arbetstagare som gärna vill ha och tar för sig av befogenheter och får egen energi av att utvecklas. Andra åter vill gärna att någon annan styr dem. Jag tror på en politik mer riktlinjer och ett ledarskap som sedan skapar möjligheterna för att skapa organisationer där medarbetare växer med uppgifterna och där man hittar de smarta lösningarna på jobbet. Jag tror också på en utveckling där jämförelsetal, mål och uppnådda resultat publiceras på hemsidor öppet för alla och en var.

söndag 31 januari 2010

Lite från partiledardebatten

Delvis tuffa inslag i partiledardebatten i kväll. Ohly sa inte mycket om den egna politiken men betydligt mer om vad den sittande regeringen inte borde och borde göra. Om V ska säga så lite om det egna så kan man ju ana ugglor i mossen.
Miljöpartiet som tror att vindkraften kan ersätta kärnkraften blir farliga för kostnaderna på energiområdet. Och dessutom finns stora risker för import av ”smutsig” kol energi då det tryter under kalla delar av året. 1 % vindkraft mot 50 % kärnkrafts är inte realistiskt. Sahlin har varit lite inne på samma linje då hon sa att Sverige inte ska exportera el. Hallå! Elledningar går på två håll och elen i Skåne har hon fördyrat då hon stängde Barsebäck.
Att ha en fortsatt energiuppgörelse på tre ben av vind, vatten och kärnkraft ter sig mycket smartare och välbalanserat och långsiktigt.

tisdag 26 januari 2010

Rörliga ersättningar.

I dag har Finansinspektionen lagt ut material om rörliga ersättningar på sin sida.

Länk till enkät på Finansmarknaden 2009
http://www.fi.se/Templates/Page____12363.aspx

Dialogträff

I går kväll var jag på dialogträff med Moderaterna i Höganäs. Kvällen handlade om välfärdsbesök och hade stort fokus på sjukvården. Vi talade om de smarta lösningarna och de små förändringarna i vardagen som gör vinster för alla. Att förändra hur man arbetar skapar stort utrymme för den enskilda arbetstagaren likaväl som för patienten. Efter en genomgång på lite mer än en timme var det grupparbete kring borden där deltagarna fick berätta för oss om sina egna iakttagelser och upplevelser. En mycket givande kväll.

fredag 22 januari 2010

Snacka om möjlighet till jobblinje

Höghastighetståg på agendan. Nu väntar kommunpolitiker och tjänstemän på att få ett besked från regeringen på viljeinriktningen. Dags att sätta ner foten för att hålla processen igång.
Från Markaryds kommun berättade man vad det skulle innebära även för den lilla orten som inte skulle få ett stopp av tåget. Här ser man fördelarna med att även regionaltåg bitvis kan köra på de snabba spåren i mitten och sedan stanna på de spår som ligger utanför snabbspåren. För att åskådliggöra hur långt man kommer genom att åka tåg, buss eller ta bilen en timme bort, i dag jämfört med möjligheten till snabbtåg, visades en bild med omkrets som skulle vara möjlig. Att bo i Jönköping skulle kunna innebära att bo på plats och pendla till Göteborg eller Stockholm dagligen på ca 1h 30 minuter. Snacka om möjligheter för jobblinjen.
Europabanan som i Sverige kommer via Helsingborg och tar sig upp genom landet via Ljungby, orten för dagens genomgång, Jönköping och upp mot Stockholm får effekter även på ställen som Gävle. Det blir inga avstånd till Europa. I dag talas det mycket om öst – västlig riktning för utbyggnad i Europa och då finns vi inte med. Här gäller det att få en Europakarta där vi närmar oss den stora marknaden för våra varor. Går snabbtågen på nya spår kommer kapacitetsutrymmet att bli tillgängligt för de mer långsamgående godstågen. Ett problem har vi dock. Sverige har en ålderdomlig infrastruktur. Inte sedan 70 talet har det hänt mycket. (S) har klippt band till projekt på plats men sedan har det varit träda. Alliansen har nu betat av alla projekt som låg på skrivbordet. Nu planeras för det som är möjligt till en infrastrukturplan på riktigt framöver. Pengar ska räcka till mycket och därför har vi sagt ja till dem som vill medfinansiera ute i landet.

Offentligupphandling och närodlat på bordet.

Vid ett besök hos LRF i Skåne kom offentlig upphandling på tapeten. Detta intresserade mig och jag blev inbjuden till en heldag i Malmö i går den 21 januari.
Utgångspunkterna har varit att få ner priser på skolorna, men också att hitta kvalité.
Under dagen förekom goda exempel på hur man skulle kunna göra. I ett fall berättade en kock att hon lyckats få barnen att äta mer och därmed presterade de bättre. Hon använde keramikfat till sallader och grönsaker istället för kantiner. Att inte blanda och mixa grönsakerna vet jag av egen erfarenhet från mitt arbete med matråd från min yrkesroll. Den här skolan hade också bestämt sig för att köpa närodlat. Det blev ca 15 samtal om dagen, vilket ju blir en kostnad i tid. Kålen finns det inte tid till att hacka på skolan så de behövde köpa förädlad vara. Den kunde de få nära, men kålen är från Tyskland. Frågan blir då om den är närodlad? Spelar det någon roll att den är från Tyskland? I ett annat föredrag fick vi nämligen höra att sträckan mellan två punkter hade mindre betydelse utan det är det trådfina systemet kring startpunkt och leveranspunkt som är det viktiga. Detta tål att fundera på. Tv programmet Matakutens Paul Svensson var på plats, och berättade om glädjen av att tillaga mat och nödvändigheten av en eldsjäl i köket. En köttbonde från Småland berättade om konceptet med hans kött till skolorna, dock inte alla eftersom offentligupphandling inte tillåter mer än högst 10 % av budgeten. Ett problem, svar ja MEN vi får inte glömma bort att lagen tillkom p.g.a. ”svågerpolitik”. Och vad händer om alla börjar muta in sin försäljning? Alla vill sälja till de egna och andra men andra ska inte få sälja på min bakgård hhhmmm.

onsdag 20 januari 2010

Lyssna på partiledardebatten

I dag var det partiledardebatt och många har kommenterat densamma. Statsministern var tydlig i sina budskap, Folkpartiet drog en hel del miljö och fick frågor om jämställdhet av (V).
(KD) gav (S) klara signaler kring att väntrum inte är något att uppnå utan köer ska arbetas bort. I debatten mellan (C) och (S) fanns övrigt att önska från Sahlin i debattspråket. Miljöpartiet hade svårt att svara Fredrik Reinfeldt om skatter för de som behöver förflytta sig och inte bor i Stockholms innerstad.


Dagens partiledardebatt finns det all anledning att lyssna på.

http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx?op=anf&anf=1111001200070701712

tisdag 19 januari 2010

Skyddat boende.

Att det ska behövas skyddat boende är tragiskt i sig. Tanken går lätt till kvinnor som utsätts av män i sin närhet för hot och våld. Under tiden har samhället fått upp ögonen för ett annat problem, nämligen killar som far illa. Här nedan bifogas en länk kring konsekvens av den problematiken. Åter igen är det oerhört tragiskt att vi måste skapa skyddade boenden i vårt samhälle. http://www.sr.se/cgi-bin/malmo/nyheter/artikel.asp?Artikel=3380505

Stimulerar till vidare tankar.

Jag tycker att det är oerhört viktigt att byta perspektiv. Ett sådant perspektivskifte erbjuder Fabian Wallén och Stefan Fölster i boken ” Sjanghaja de som ligger”. Inkomstskillnader beskrivs som synvilla och exemplifieras med ett antal personer som dels finns under kolumnen låginkomsttagare men egentligen har pengar och därefter av personer som finns i kolumnen över dem som har pengar men som egentligen inte har.
Oerhört nyttigt för var och en och mig som politiker och bli bankad med perspektivskifte. Detta stimulerar till vidare tankar.

söndag 17 januari 2010

Baksidor på sociala medier.

Sociala medier är ett sätt att synas och höras. Det har också baksidor. Moderatkvinnorna, som jag sitter i styrelsen för, har tagit fram ett material om grooming. Begreppet står för personer som utger sig för att vara någon annan t e x Sara 14, men egentligen är det Olle 54. På så vis får man kontakt och kan utnyttja ungdomar på ett felaktigt sätt. Läs mer om detta på länken.
http://viewer.zmags.com/publication/684743a2#/684743a2/1
Nu har även grupper ”föreningar” för frågor på Facebook kommit att omvandlas till negativa områden för den som tror sig göra något bra. Plötsligt skiftar en rubrik kring ett ämne och blir en ny rubrik med ett helt annat innehåll. Läs mer om det på länken.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6428781.ab

lördag 16 januari 2010

Att säga ifrån.

I dag blev jag påmind om den diskussion vi förde hos polisen i veckan kring civilkurage.
Nämligen att stärka personer för att de i sin tur ska säga ifrån och reagera i de små händelserna i vardagen. På så sätt ökar inte dåliga beteenden och växer till allvarligare händelser.
Händelseförloppet var detta;
Fyra unga killar for runder på den lilla stationen. Vi var några som gick in i väntrummet, och det tog inte lång tid innan kilarna dök upp även där. Ordvalet och sättet att uppträda med att slita i dörrar gjorde att jag fick nog och sa ifrån. Efteråt fick jag höra av en annan passagerare att deras uppträdande upplevts som hotfullt.
Vad hände då när de blev tillsagda, jo de tystnade och satte sig ner på en av bänkarna och inväntade sitt tåg. Säkert förvånade att någon sa ifrån. Detta behöver vi göra oftare.

fredag 15 januari 2010

Dialog med förälder.

Debattera politik är en sak, men att debattera med sina barn och ungdomar om att bädda sängen, diska och dammsuga kan vara svårare. Ännu svårare kan det vara om du är förälder till ett förståndshandikappat barn. Hur mycket ska du kräva av ditt barn? Är jag elak om jag ställer krav eller är det att göra barnet en björntjänst att inte ställa de krav som man egentligen skulle vilja men inte gör? Detta är en fråga som föräldrar med all säkerhet ställer sig. Alla barn testar gränser och vi behöver alla stångas med att låta dem ta ansvar efterhand som de blir äldre och utvecklar sin förmåga. Hur gör man då och vilken stötta kan man få för att få hjälpen att träna sin "upproriska" tonåring till att ta ansvar? Meningen är ju att personen ifråga ska bli så självständig som möjligt och klara sig på ett bra sätt på egen hand i vuxenlivet när vi inte längre finns där tillhands hela tiden. Ett bra sätt måste vara den del av tiden som andra vuxna involveras i ungdomarnas liv. Ställs krav när man bor hemifrån på att sängen ska bäddas och att disken ska ställas i diskmaskinen så blir rutinen också enklare hemma hos mamma och pappa. Värre blir det om man ”slipper” vid bortavaron och istället pysslas om. I de fallen blir konsekvensen att hemmet får en tyngre börda.

Hur små kan kommuner vara?

På ett av mina besök i veckan kom vi in på organisation. Det lede vidare till tankar på vad det innebär för en kommun att ta kostnader i jämförelse med vad det innebär för en annan typ av kommun. Det som för en kommun är en oerhörd kostnad på en halv miljon är kanske frimärkes kostnader för en annan. Följdfrågan på detta blir då hur liten en kommun kan vara. Hur skapar man kvalité och möjligheter som gör att det blir attraktivt att arbeta där och på så vis drar till sig duktiga medarbetare?