Sidor

söndag 31 januari 2010

Lite från partiledardebatten

Delvis tuffa inslag i partiledardebatten i kväll. Ohly sa inte mycket om den egna politiken men betydligt mer om vad den sittande regeringen inte borde och borde göra. Om V ska säga så lite om det egna så kan man ju ana ugglor i mossen.
Miljöpartiet som tror att vindkraften kan ersätta kärnkraften blir farliga för kostnaderna på energiområdet. Och dessutom finns stora risker för import av ”smutsig” kol energi då det tryter under kalla delar av året. 1 % vindkraft mot 50 % kärnkrafts är inte realistiskt. Sahlin har varit lite inne på samma linje då hon sa att Sverige inte ska exportera el. Hallå! Elledningar går på två håll och elen i Skåne har hon fördyrat då hon stängde Barsebäck.
Att ha en fortsatt energiuppgörelse på tre ben av vind, vatten och kärnkraft ter sig mycket smartare och välbalanserat och långsiktigt.

tisdag 26 januari 2010

Rörliga ersättningar.

I dag har Finansinspektionen lagt ut material om rörliga ersättningar på sin sida.

Länk till enkät på Finansmarknaden 2009
http://www.fi.se/Templates/Page____12363.aspx

Dialogträff

I går kväll var jag på dialogträff med Moderaterna i Höganäs. Kvällen handlade om välfärdsbesök och hade stort fokus på sjukvården. Vi talade om de smarta lösningarna och de små förändringarna i vardagen som gör vinster för alla. Att förändra hur man arbetar skapar stort utrymme för den enskilda arbetstagaren likaväl som för patienten. Efter en genomgång på lite mer än en timme var det grupparbete kring borden där deltagarna fick berätta för oss om sina egna iakttagelser och upplevelser. En mycket givande kväll.

fredag 22 januari 2010

Snacka om möjlighet till jobblinje

Höghastighetståg på agendan. Nu väntar kommunpolitiker och tjänstemän på att få ett besked från regeringen på viljeinriktningen. Dags att sätta ner foten för att hålla processen igång.
Från Markaryds kommun berättade man vad det skulle innebära även för den lilla orten som inte skulle få ett stopp av tåget. Här ser man fördelarna med att även regionaltåg bitvis kan köra på de snabba spåren i mitten och sedan stanna på de spår som ligger utanför snabbspåren. För att åskådliggöra hur långt man kommer genom att åka tåg, buss eller ta bilen en timme bort, i dag jämfört med möjligheten till snabbtåg, visades en bild med omkrets som skulle vara möjlig. Att bo i Jönköping skulle kunna innebära att bo på plats och pendla till Göteborg eller Stockholm dagligen på ca 1h 30 minuter. Snacka om möjligheter för jobblinjen.
Europabanan som i Sverige kommer via Helsingborg och tar sig upp genom landet via Ljungby, orten för dagens genomgång, Jönköping och upp mot Stockholm får effekter även på ställen som Gävle. Det blir inga avstånd till Europa. I dag talas det mycket om öst – västlig riktning för utbyggnad i Europa och då finns vi inte med. Här gäller det att få en Europakarta där vi närmar oss den stora marknaden för våra varor. Går snabbtågen på nya spår kommer kapacitetsutrymmet att bli tillgängligt för de mer långsamgående godstågen. Ett problem har vi dock. Sverige har en ålderdomlig infrastruktur. Inte sedan 70 talet har det hänt mycket. (S) har klippt band till projekt på plats men sedan har det varit träda. Alliansen har nu betat av alla projekt som låg på skrivbordet. Nu planeras för det som är möjligt till en infrastrukturplan på riktigt framöver. Pengar ska räcka till mycket och därför har vi sagt ja till dem som vill medfinansiera ute i landet.

Offentligupphandling och närodlat på bordet.

Vid ett besök hos LRF i Skåne kom offentlig upphandling på tapeten. Detta intresserade mig och jag blev inbjuden till en heldag i Malmö i går den 21 januari.
Utgångspunkterna har varit att få ner priser på skolorna, men också att hitta kvalité.
Under dagen förekom goda exempel på hur man skulle kunna göra. I ett fall berättade en kock att hon lyckats få barnen att äta mer och därmed presterade de bättre. Hon använde keramikfat till sallader och grönsaker istället för kantiner. Att inte blanda och mixa grönsakerna vet jag av egen erfarenhet från mitt arbete med matråd från min yrkesroll. Den här skolan hade också bestämt sig för att köpa närodlat. Det blev ca 15 samtal om dagen, vilket ju blir en kostnad i tid. Kålen finns det inte tid till att hacka på skolan så de behövde köpa förädlad vara. Den kunde de få nära, men kålen är från Tyskland. Frågan blir då om den är närodlad? Spelar det någon roll att den är från Tyskland? I ett annat föredrag fick vi nämligen höra att sträckan mellan två punkter hade mindre betydelse utan det är det trådfina systemet kring startpunkt och leveranspunkt som är det viktiga. Detta tål att fundera på. Tv programmet Matakutens Paul Svensson var på plats, och berättade om glädjen av att tillaga mat och nödvändigheten av en eldsjäl i köket. En köttbonde från Småland berättade om konceptet med hans kött till skolorna, dock inte alla eftersom offentligupphandling inte tillåter mer än högst 10 % av budgeten. Ett problem, svar ja MEN vi får inte glömma bort att lagen tillkom p.g.a. ”svågerpolitik”. Och vad händer om alla börjar muta in sin försäljning? Alla vill sälja till de egna och andra men andra ska inte få sälja på min bakgård hhhmmm.

onsdag 20 januari 2010

Lyssna på partiledardebatten

I dag var det partiledardebatt och många har kommenterat densamma. Statsministern var tydlig i sina budskap, Folkpartiet drog en hel del miljö och fick frågor om jämställdhet av (V).
(KD) gav (S) klara signaler kring att väntrum inte är något att uppnå utan köer ska arbetas bort. I debatten mellan (C) och (S) fanns övrigt att önska från Sahlin i debattspråket. Miljöpartiet hade svårt att svara Fredrik Reinfeldt om skatter för de som behöver förflytta sig och inte bor i Stockholms innerstad.


Dagens partiledardebatt finns det all anledning att lyssna på.

http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx?op=anf&anf=1111001200070701712

tisdag 19 januari 2010

Skyddat boende.

Att det ska behövas skyddat boende är tragiskt i sig. Tanken går lätt till kvinnor som utsätts av män i sin närhet för hot och våld. Under tiden har samhället fått upp ögonen för ett annat problem, nämligen killar som far illa. Här nedan bifogas en länk kring konsekvens av den problematiken. Åter igen är det oerhört tragiskt att vi måste skapa skyddade boenden i vårt samhälle. http://www.sr.se/cgi-bin/malmo/nyheter/artikel.asp?Artikel=3380505

Stimulerar till vidare tankar.

Jag tycker att det är oerhört viktigt att byta perspektiv. Ett sådant perspektivskifte erbjuder Fabian Wallén och Stefan Fölster i boken ” Sjanghaja de som ligger”. Inkomstskillnader beskrivs som synvilla och exemplifieras med ett antal personer som dels finns under kolumnen låginkomsttagare men egentligen har pengar och därefter av personer som finns i kolumnen över dem som har pengar men som egentligen inte har.
Oerhört nyttigt för var och en och mig som politiker och bli bankad med perspektivskifte. Detta stimulerar till vidare tankar.

söndag 17 januari 2010

Baksidor på sociala medier.

Sociala medier är ett sätt att synas och höras. Det har också baksidor. Moderatkvinnorna, som jag sitter i styrelsen för, har tagit fram ett material om grooming. Begreppet står för personer som utger sig för att vara någon annan t e x Sara 14, men egentligen är det Olle 54. På så vis får man kontakt och kan utnyttja ungdomar på ett felaktigt sätt. Läs mer om detta på länken.
http://viewer.zmags.com/publication/684743a2#/684743a2/1
Nu har även grupper ”föreningar” för frågor på Facebook kommit att omvandlas till negativa områden för den som tror sig göra något bra. Plötsligt skiftar en rubrik kring ett ämne och blir en ny rubrik med ett helt annat innehåll. Läs mer om det på länken.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6428781.ab

lördag 16 januari 2010

Att säga ifrån.

I dag blev jag påmind om den diskussion vi förde hos polisen i veckan kring civilkurage.
Nämligen att stärka personer för att de i sin tur ska säga ifrån och reagera i de små händelserna i vardagen. På så sätt ökar inte dåliga beteenden och växer till allvarligare händelser.
Händelseförloppet var detta;
Fyra unga killar for runder på den lilla stationen. Vi var några som gick in i väntrummet, och det tog inte lång tid innan kilarna dök upp även där. Ordvalet och sättet att uppträda med att slita i dörrar gjorde att jag fick nog och sa ifrån. Efteråt fick jag höra av en annan passagerare att deras uppträdande upplevts som hotfullt.
Vad hände då när de blev tillsagda, jo de tystnade och satte sig ner på en av bänkarna och inväntade sitt tåg. Säkert förvånade att någon sa ifrån. Detta behöver vi göra oftare.

fredag 15 januari 2010

Dialog med förälder.

Debattera politik är en sak, men att debattera med sina barn och ungdomar om att bädda sängen, diska och dammsuga kan vara svårare. Ännu svårare kan det vara om du är förälder till ett förståndshandikappat barn. Hur mycket ska du kräva av ditt barn? Är jag elak om jag ställer krav eller är det att göra barnet en björntjänst att inte ställa de krav som man egentligen skulle vilja men inte gör? Detta är en fråga som föräldrar med all säkerhet ställer sig. Alla barn testar gränser och vi behöver alla stångas med att låta dem ta ansvar efterhand som de blir äldre och utvecklar sin förmåga. Hur gör man då och vilken stötta kan man få för att få hjälpen att träna sin "upproriska" tonåring till att ta ansvar? Meningen är ju att personen ifråga ska bli så självständig som möjligt och klara sig på ett bra sätt på egen hand i vuxenlivet när vi inte längre finns där tillhands hela tiden. Ett bra sätt måste vara den del av tiden som andra vuxna involveras i ungdomarnas liv. Ställs krav när man bor hemifrån på att sängen ska bäddas och att disken ska ställas i diskmaskinen så blir rutinen också enklare hemma hos mamma och pappa. Värre blir det om man ”slipper” vid bortavaron och istället pysslas om. I de fallen blir konsekvensen att hemmet får en tyngre börda.

Hur små kan kommuner vara?

På ett av mina besök i veckan kom vi in på organisation. Det lede vidare till tankar på vad det innebär för en kommun att ta kostnader i jämförelse med vad det innebär för en annan typ av kommun. Det som för en kommun är en oerhörd kostnad på en halv miljon är kanske frimärkes kostnader för en annan. Följdfrågan på detta blir då hur liten en kommun kan vara. Hur skapar man kvalité och möjligheter som gör att det blir attraktivt att arbeta där och på så vis drar till sig duktiga medarbetare?

Var står du?

Diskussioner kring om Facebook borde vara eller är förbjudet att använda under arbetsdagen har varit på tapeten. Vissa säger att det kan likställas med att ta en rökpaus och kan de som rökar så kan vi. Andra säger att om skrivandet sköts snyggt och prydligt under de pauser som finns så är det inget bekymmer. Det fungerar inte så säger då andra.
Är Facebook en marknadsföring för företaget, skolan och kommunen eller tar det kraft från det ordinarie arbetet.

torsdag 14 januari 2010

Nja ord

I dag har jag talat om skolfrågor på längden och bredden. I det sammanhanget kom det fram att svenska ord som kanske, eventuellt och vi får se upplevs av elever som att de fått klartecken. Därför är det viktigt att säga nej till den punkt då du med säkerhet kan lämna ett ja.
Att vara tydlig och att kommunicera på ett sätt som inte kan missförstås tror jag är en stor del av varför vissa pedagoger lyckas bättre än andra med att nå sina elever. Ord av betydelse i sammanhanget är att skapa förtroende, att känna tillit och att inte alltid dela åsikten men respektera varandra.

Egenförmåga eller låsta områden?

I går var jag och lyssnade på ett pilotprojekt som polisen driver. Det handlar om att skapa egenförmåga hos individerna.
Vid genomgången av polisen kom jag att tänka på det samtal jag haft med en medborgare som berättade om hur han och andra husägare på gatan agerat på felaktigheter när deras barn växte upp. I dag har den kollektiva uppfostran suddats ut och individen agerar och reagerar inte på det som sker i samhället på samma sätt. Kanske är det därför vi har fått program på tv och i dagspress som efterlyser hjältar och beskriver i vårt samhälle. Projektet jag lyssnade till i går arbetar med att föra tillbaka initiativet till individen så att denne vågar stå upp för sig själv och andra.
Projektet är mycket intressant och såväl fastighetsområden som skolor kan öka sin egen förmåga att agera och reagera t e x på språkbruk och dåliga beteende. Jag blev oerhört inspirerad av att lyssna på resonemanget. För hur vill vi ha vår framtid egentligen?
På tisdag kommer det vara interpellationsdebatt i Kammaren på temat kring kameraövervakning.
” Ska det bli enklare för kommunerna att sätta upp övervakningskameror? Justitieminister Beatrice Ask (m) svarar. ” http://www.riksdagen.se/

tisdag 12 januari 2010

Brev från tandläkaren.

I dag fick kallelse till tandläkaren på Folktandvården. Jag ringde dit för att berätta att jag valt en ny tandläkare och räknade med att jag skulle tillfrågas om jag ville ange varför jag gjort bytet. Inte en enda fråga för att få kännedom om kundens val och frånval. Det blev bara en anteckning i journalen och så var samtalet över.

Steget har tagits till att vara mån om att kalla patienterna/ kunderna så att pengen och patienten knyts till kliniken. MEN återbesök ligger längre fram och tar lite tid och kunder man förlorar frågar man inte ens om anledningen. I alla fall var det så i mitt fall. Något att tänka på för kommande dagar.

Offentlig upphandling

Just nu har en hel del tankar gått till offentlig upphandling. I min egen kommun upphandlades renovering av vattentorn. Det visade sig att den upphandlingen inte var vad den borde vara eftersom det man fick var endast ny färg till utsidan. Det som mer skulle göras kom inte med utan blir istället extra köp. En dålig upphandling kostar medborgarna mycket extra skattemedel.

I går besökte jag Höör och lyssnade till LRF och Livsmedelsakademin i Skåne. En av punkterna var också här upphandling. Genom att upphandla kvalité och t e x ett bättre välbefinnande så går det att åstadkomma en upphandling som leder till att slutresultatet blir som det var tänkt från början. Sättet, innovationsupphandling, bygger på möte mellan köpare och säljare för att t ex ta fram en vara som levererar en tjänst t e x att patienterna avmagrar inte utan får en bättre livskvalité.

Att upphandla via samtal i upphandlingen finns det en rädsla för eftersom man är rädd att göra fel. Det har inneburit att man avstått från möjligheten. Nu när verktyget ökar i användning tror jag också att vi kommer att få se mer pricksäkra och därmed kostandseffektiva lösningar.