Sidor

tisdag 24 november 2009

Sjukvård - för vems skull?

http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/telekompaketet-eu-parlamentet-rostade-ja-1.1001084

I DN i dag kan vi läs om titthålsoperationer i knäet utan effekt om patienterna är över 40 år.

Den diskussion som förs i ämnet innebär att astroskopi, som dessa operationer benämns, inte har någon verkan på patienter över 40 år. Det innebär i så fall att de görs helt i onödan. Sjukvården gör med andra ord i så fall operationer som kostar skattebetalarna pengar utan att leda till resultat. Artikeln tar upp anledningar till att dessa operationer ändå utförs.
Det är i perspektivet av att operationer utförs och inte har effekt som funderingarna går vidare till att ställa frågan kring hur många andra behandlingar eller olika insatser i sjukvården som det skulle gå att skriva en liknande artikel om?
När vi talar om demografi, människors förväntningar på sjukvården och vissa partiers åsikter om att i alla lägen höja skatten vill jag ställa frågan kring hur man ska komma till rätta med vad som bör utföras och inte inom sjukvården.
Jag anser att det går att göra mer för de pengar vi redan tar in i skatt, och att lösningen inte är att i alla lägen ropa på att det behövs fler skattekronor in i sjukvården.

onsdag 18 november 2009

Skilsmässa vems ansvar?

Läste i Aftonbladet om att skilsmässor drabbar kvinnor hårdare.
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article6119429.ab

Unni Drougge skriver att: ”Mammor som investerar mest i familjelivet, har blivit systemets förlorare”.

Ja, så är det klart, men måste det vara så? Jag vet förhållanden där parterna löser detta mellan sig genom att den som är hemma får pensionssparande av den part som arbetar.

Två personer i ett förhållande har ju också möjligheten att tillsammans diskutera hur de ska göra med sitt gemensamma liv och planera för eventuella framtida konsekvenser.

Att säga att mammor kanske skaffar mindre bostad och i samma mening skriva att pappor skaffar en ny kvinna och därmed får dubbla inkomster är för mig en märklig kombination.

Jag vet förhållanden där pappan lämnat allt bohag och lite till för att barnen ska ha det bra då mamman krävde att få ha barnen hos sig. Å andra sidan vet jag också förhållande där mamman sagt att pappan är bättre förälder än hon själv och därför bör vara huvudansvarig, vilket båda var överens om.

Unni talar om en tickande bomb då kvinnor trappar ner i arbetstid, tar mest föräldraledigt, gör avkall på karriären, vabbar, springer på föräldramöten och sköter markservicen och sedan blir den stora förloraren vid skilsmässa.

Vabba har riksdagen nu tagit beslut på att du som förälder kan överlåta till vem man önskar och på så vis kan båda föräldrarna arbeta.
I mitt tidigare blogginlägg skriver jag om hushållsnära tjänster som en möjlighet.
Pensionssparande från den som jobbar till den som är hemma nämner jag här ovan.
Jag tycker att det är viktigt att man som enskild individ funderar på hur man vill ha sitt liv och vad olika vägval betyder. Därefter kan man göra ett val men det är viktigt att då veta konsekvenserna av det.

Hushållsnäratjänster för vem?

I dag har det varit debatt i Kammaren angående budgetramarna som sedan är underlag för fackutskottens innehåll.

Återigen var hushållsnära tjänster på tapeten. Det är inget som tilltalar vänstern utan finns som en av de punkter man vill riva upp och ta bort. Vänsterns Ulla Andersson debatterade om att lågavlönade kvinnor inte ska städa åt lågavlönade män.
Carl B Hamilton (FP) frågade varför man ser ner på denna typ av arbetsuppgifter och tycker det är dåliga arbeten. Jag ställer mig själv samma fråga. Tidigt i tisdagsmorse lyssnade jag på radio kring den debatt som ägde rum kring städning. Tjejen talade om hushållsnära tjänster och berättade om hur bra det var. Hon var själv ensamstående och fick tjänsten utförd varannan vecka. Hade jag haft mer pengar så skulle hon som städar få komma varje vecka eller t o m varje dag. Varför ska jag ägna den tid jag har åt städning när jag kan göra annat blev svaret.
I debatten från vänstersidan framförs det alltid att det är rika människor som får subventionerade tjänster från. Detta är inte fallet utan många med små och medelinkomster väljer att få dessa tjänster utförda för att de vill kunna göra annat med sin tid. Samtidigt får många arbeten inom en tjänstesektor som ger både inkomster och pensioner framöver.
Många äldre väljer att använda RUT och ROT avdrag.
Varför ta bort något som är bra och som människor vill ha vänstern?

onsdag 4 november 2009

Ungdomars tankar bör tas tillvara.

http://hd.se/bjuv/2009/10/28/unga-efterlyser-nattvandrare/

I dag efterlyser unga nattvandrare i Bjuvs kommun för att få ner problematiken med förstörelse. Jag tycker det är en alldeles utmärkt idé att unga tillsammans med vuxna nattvandrar för att få ett lugnare klimat i närmiljön.
Initiativ av detta slag bör uppmuntras av vuxenvärlden.

Lokalpolitik på hemmaplan.

På lokalsidan i Helsingborgs Dagblad kan vi i dag under Bjuv läsa om oförändrad kommunalskatt nästa år.
Kommunalrådet Stefan Svalö säger ” Vi är för lägsta möjliga skatt, men även bästa möjliga utförande. Då kan vi inte sänka skatten nu.”
Jag kan förstå att Bjuv inte kan sänka skatten med anledning av det läge som råder, MEN Bjuvs styrande socialdemokrater har inte heller sänkt skatten i tider av högkonjunktur. I kommunen råder enligt min mening inte ett konjunktur problem utan ett strukturproblem. Bästa möjliga utförande finns inte i dag. Invånarna betalar många gånger dyrt för utföranden och det gör att man får än mindre för inbetalda skattemedel. Det senaste exemplet är fördyringen av en upphandling av renovering av vattentornet.
Kritik har framförts av bl.a. skolverket om uppföljning och utvärdering mot mål för verksamheten. Sedan kan man också fundera på vad en baskommun ska göra och vad man inte ska göra. Vilka verksamheter ska man driva själv och vilka ska man inte driva? Att ge invånarna mesta möjliga nytta per skattekrona kräver ett ständigt arbete med mätbar utvärdering av uppnått resultat mot mål. Här finns mycket att göra.
Vidare säger Kommunalrådet Svalö följande om kommunalskatten: ” Jämför man med de andra nordvästskånska kommunerna så ligger vi i topp. Men inte om man tittar på hela regionen. Och ser man på hela landet så ligger vi lägre än riksgenomsnittet.”
Min fråga är vem han tycker att vi ska jämföra oss med? Att vara en ort ca två mil utanför Helsingborg i en utvecklingsregion innebär för mig att det finns potential. Att vara en kommun i Norrlands inland är inte alls samma sak. Människor vallfärdar till Ullared och Kommunalrådet i Haparanda har lyckats få ett IKEA. Därför menar jag att allt är möjligt i Bjuv en ort i Västra Skåne. Denna potential anser inte jag att de styrande Socialdemokraterna utnyttjar. Det går att göra smartare lösningar som inte blir dyrare för invånarna som man i dag väljer att bortse från.

Diskriminering av gravida

I dagarna har frågan kring enskilda kvinnors problematik vid graviditet blivit föremål för rättslig dom. Jag har funderat på frågan själv emellanåt och minns såväl det svar som gavs mig 1996 då jag var gravid med barn två. Foglossning och mycket ont var vad jag led av.
Jag hade fött ett barn 1995 och det var tätt mellan barnen. När jag vände mig till försäkringskassan då för att påtala medicinska problem fick jag till svar att det aldrig ges till gruppen lärare. Det fanns också fler grupper inom ”kontorsyrken” och säkert fler som jag nu glömt som hamnade i Försäkringskassans kategori att inte beviljas sjukpeng. Att överhuvudtaget dela in medicinska åtkommer i grupper för beviljande eller inte istället för att se hur arbetssituationen ter sig för olika individer och med olika medicinska besvär var för mig då fullständigt befängt. Jag är glad för att Försäkringskassan nu 2009 ska titta på hur enskilda personer hanteras. Det är på tiden.


"Gravida blev diskriminerade"
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3745485.svd


"Det var inte ok att behandla oss så"
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3745633.svd