Sidor

lördag 30 mars 2013

Det ska fungera för familjen.

I dag skriver ledaren på Helsingborgs Dagblad om jämställdhet och föräldraförsäkringen. Fler pappa månader och delad föräldraförsäkringen har varit en angelägen fråga under en längre tid. Jag delar uppfattningen om att det vore bra för såväl kvinnors delaktighet på arbetsmarknad och för barn att föräldrar mer jämt tar ut föräldraförsäkringen. Samtidigt ser många familjers ekonomiska situation ut så att det är mannen som tjänar betydligt mer och kvinnor arbetar i stor utsträckning mer deltid. Detta påverkar familjers hushålls ekonomi.  Många familjer använder en stor del av sin ekonomi till boende och förändringar av räntor och matkostnader etc påverkar ekonomin. Detta bör man ha i åtanke vid förslag på hur färäldraförsäkringen ska se ut. En minskad ekonomi skapar en mindre hushållsbudget och mindre ekonomiskt utrymme för familjen. Förutom det jag redan tagit upp så finns det familjer där mannen är egen företagare och där verksamhet inte kan lämnas över på den andre föräldern eller på någon annan. Det kan vara mamman som har eget företag och där pappan behöver ta ut större delen eller hela försäkringen. Kanske är de båda företagare och behöver kunna hitta andra lösningar. Vi behöver ge lika förutsättningar på arbetsmarknaden men också tänka på lösningar som fungerar för familjer. 

onsdag 27 mars 2013

Skolans innehåll i fokus


Kreativitet tar fram den egna kraften. Detta gäller såväl för vuxna som för barn. Vi har en föreställning om vad skolan ska vara men tänk om det är någonting annat. Det är väldigt enkelt att falla in i invanda nedärvda mönster av att fastna i att det ska vara som det alltid har varit - det ligger en trygghet i detta. Tyvärr är denna trygghet också vår ryggsäck för att göra på nya och annorlunda sätt, och den första förändringen måste börja hos oss själva.

Det är viktigt att synliggöra eleverna och få dem intresserade av att lära. Det går att nå kunskap på andra sätt genom att titta på verksamheter ute i vårt samhälle. Genom att med nya ögon hitta mattematik i ett bageri och räkna på vad det kostar att driva en verksamhet kan vi nå kunskaps förståelse på ett annat sätt än att göra uppgifterna på sidan 80-85 i matteboken.

Skolan borde vara de 12 bästa åren av vårt liv. Vi har möjlighet att skaffa oss kunskaper och vi har personer som dagligen hjälper oss med detta.

Barn – och ungdomar vill bli utmanade de behöver använda kunskap kreativt. De lever i en värld där svar kan hämtas på ipaden, iphonen och med datorer på ett par klick tar sig fram på Internet. Detta behöver vi möta och stimulera mycket bredare på barn - och ungdomars arbetsplats skolan.

onsdag 20 mars 2013

Lägsta pris en myt!


I dag har jag pratat offentlig upphandling på längden och tvären. Utgångspunkten den bästa produkten, varan och tjänsten till det bästa priset. Fortfarande finns det tydligen åsikter som cirkulerar i vårt land om att man alltid ska välja lägsta pris.
Fel fel fel säger jag. Utgå ifrån syftet med köpet d v s varför ska vara/produkt eller tjänst upphandlas? Vilken funktion ska fyllas, ändamål samt användning i förfrågningsunderlaget. Affärsmässighet. Då alla faktorer för tänkt köp finns på plats och man erbjuder företag att lägga anbud kommer därför deras svar på vilket pris de kan erbjuda att vara grunden utifrån kvalité man bestämt sig för. Om man får en bra slutanvändning och/eller produkt beror alltså på hur man utformat kraven och man är aldrig tvungen att välja lägsta pris utan att detta beaktats det är en myt.

söndag 3 mars 2013

Min vecka i omsorg och service.


Sen söndag kväll. I morgon börjar jag veckan med offentlig upphandling igen. Den gångna veckan har jag varit i Hörby, Ängelholm och Helsingborg. Jag har praktiserat på ett av Caremas äldreboenden och två av Kosmo äldreboenden. Jag önskar att alla människor skulle göra samma resa som jag inom omsorgen. Varför? Jo därför då skulle de själva kunna berätta om hur det är och inte läsa de beskrivningar som getts i media om hur det är. En kvinna jag träffat berättade för mig att en person berättat för henne om hur förfärligt det är på privata boenden. Hon svarade ” Hur kan du säga så? Det stämmer ju inte alls. Jag jobbar på ett sådant boende du beskriver och så är det inte.” Det pågår mycket bra omsorg i Sverige, och det är sorgligt att myter blir till sanningar. Det positiva är att ju fler personer som med egna ögon ser hur väl verksamheter fungerar också kan ge sin bild i kontrast till den som emellanåt sprids i media. Jag har vid ett antal tillfällen läst att anhöriga skriver om den fantastiska verksamhet som deras anhöriga fått på plats på så väl privata som offentliga boenden.
Jag kommer att fortsätta min resa inom äldreomsorgen under våren och framöver för att skaffa mig en bred bild av innehåll och verksamheter.
I veckan gjorde jag även praktik inom service och RUT tjänst. Det var lärorikt, inte minst då jag fick ny insikt i INSTA kvalitetsverktyg. Det är ett kvalitetsverktyg som beskriver de olika nivåer på städning som offentliga utförare ofta köper.