Sidor

torsdag 27 november 2008

Läste Ann-Charlotte Marteus inlägg angående kontraktsskrivning i Expressen i dag.

Kontraktsskrivning sker på olika områden och i olika frågor för att tydliggöra vad som förväntas av den enskilde och vad denne kan förvänta sig tillbaka. I skolans värld skriver tre parter ( elev, lärare och föräldrar) på ett kontrakt om vad som ska göras, hur det ska göras och vem som gör vad. Var och en har en kopia och kan följa överenskommelsen längs vägen.

Moderaterna skriver om ett startkontrakt mellan staten och en enskild medborgare när det gäller att erbjuda arbetsmarknadsanpassad språkutbildning, validering av tidigare utbildning och yrkeserfarenheter och annat som underlättar vägen till ett arbete i det nya landet. Ett kontrakt i vilket det också ska framgå vad som förväntas av den nyanlände när det gäller deltagande i introduktionen.

Detta jämför Marteus med att som svensk sjukskriva sig från jobbet när man är bakfull. Ett dåligt beteende som aldrig kan försvaras och som inte har ett dugg med den andra saken att göra. Inte heller har det något med brottsbalken i lagstiftningen att göra.

torsdag 20 november 2008

Lissabonfördraget

Fortfarande nu i kväll debatteras Lissabon fördraget. Votering blir det efter debattens slut. Det är precis som i gamla tider då debatterna pågick till dess de var slut och därefter var det votering.

onsdag 19 november 2008

En kommentar till dagens budgetdebatt

Årets budget är inte förbrukad, vilket man skulle kunna tro av vänster debatten. Tvärtom har regeringen lagt ett antal tilläggsbudgetar denna höst, så som stabilitetsplanen, insättningsgarantin och nu i veckan tilläggsbudget 2 samt åtgärder för bättre kreditmöjligheter för företag (Almi och Svensk Exportkredit).
Östros använder gärna superlativ och hoppar över led då han beskriver regeringens politik.
Mikaela Valtersson verkar tro att utsläpp känner landsgränser och spär på lågkonjunkturen än värre. Vänsterpartiet med Ulla Andersson i spetsen vill höja skatter för människor som tjänar 18000 kronor och fritt spendera alla pengar utan tak i svensk ekonomi. Vi säger nej till oppositionens överutbud med fokus på långsiktighet och full sysselsättning.

söndag 16 november 2008

Den långsiktiga politiken

Vi sitter i samma utskott men ser inte lika på hur man ska hitta samhällslösningar. Monica Green (s) upplever jag har en mycket kortsiktig syn på åtgärder och ropar på mer pengar innan de som finns tagits i bruk fullt ut.
Här nedan följer några citat av Monica Green (s), från hennes blogg, och mina kommentarer. Hennes kommentarer i fetstil.

”Problemet är ju bara att när regeringen lade sin budget i september hade inte alla dessa varsel lagts.”

Men Monica Green, i årets budget finns det fortfarande pengar som nu används för att möta det som händer. Den budget som lades i september gäller för nästa år, och de pengarna har vi inte börjat använda ännu.

”Vid årsskiftet har inte de varslade ens blivit arbetslösa”.

Nej, och därför så klarar vi årets åtagande på de pengar som finns i årets budget. Nästa år finns det nya pengar och en ny budget som vi inte börjat använda ännu.

”Littorin borde väl någon gång erkänna att omskolning faktiskt leder till jobb. Han tycker AMS är fult därför han tagit bort sådana utbildningar.”

Snälla Monica Green, i en situation av att det tillkommer mer och mer jobb som det gör i en högkonjunktur så ska inte skattepengar användas för att skapa omskolningsplatser utan människor ska i arbete. Lediga arbeten ska matchas men arbetssökande. När sedan arbetsmarknaden vänder, yrken inte längre blir gångbara eller behöver kompletteras, då tillför man platser för omskolning.

”Det kommer att bli ett mycket mörkt 2009 om inte regeringen gör något mer än att påstå att allt som behöver göras är redan gjort.”


Regeringen använder nu årets innevarande pengar till att skapa åtgärder regionalt för att möta de behov som finns. I budgeten från september finns stora reformer för att med finanspolitik stimulera till arbete och utveckling. Regeringen kan också lägga tilläggsbudget som ger mer pengar till systemet.

Låt oss i alla fall följa arbetet som sker innan det underkänns!

torsdag 13 november 2008

I
I dag har det varit offentlig utfrågning med Riksbankschefen Stefan Ingves.
Riksbankschefen påpekade vikten av att alla länder nu vidtar åtgärder och att vi inte hamnar i ett läge där varje land drar sig hemåt. Med anledning av detta ställde jag frågan kring Det möte som ska hållas i Washington i helgen om den finansiella krisen. Där ska man diskutera åtgärder för att förhindra framtida finansiella kriser. Det är ju viktigt att man inte där nu återreglerar marknaden allt för kraftigt och på så viss stoppar utvecklingen.
Vill ni följa debbaten finns en länk ovan.

måndag 10 november 2008

Vad hände med Janne Carlssons SAS ?

I fredags blev jag stående på inrikesterminalen för incheckning ett tag. Under tiden hade jag möjlighet att följa de förbipasserandes resemönster och SAS personalens bemötande av de resande d.v.s. kunderna. Självklart kan man inte säga att detta gäller alla och alltid, men det finns ett mönster som förvånar och det gäller inte bara flygbolag. Det jag vill beskriva handlar om service och SAS får utgöra ett exempel på det som får mig att undra vad som hände och när det hände.
Alla resenärer ska nu lära sig att checka in på egen hand. Den som är snabb i tanken inser att detta kan ta sig olika uttryck. I den värld där jag vill vara kund säger personalen ” välkommen till SAS, vad kan jag stå till tjänst med?”. I den riktiga världen blir istället citatet ” Stopp vart ska du” och sedan följer en order om hur det hela ska gå till eller hur vi kunder borde ha gjort. När jag senare slog upp dagens industri så fanns det en skämtteckning nere på en vänstersida. På bilden fanns en lång kö till incheckningsdisken till ett annat bolag medan SAS inte hade någon kö alls. Damen i SAS luckan har en pratbubbla ovanför sig som säger ” de går snart i konkurs” och riktar sig till en annan SAS anställd angående kön hos det andra bolaget.
Jag är övertygad om att de företag som kommer att gå bra framöver är de som ger kunderna en upplevelse av service. Bemötande frågor är oftast de som leder till klagomål och som istället skulle kunna göra en sådan otrolig skillnad.
Jag kan varmt rekommendera boken ”Det goda samtalet” Konsten att få människor att känna sig välkomna av Jan Gunnarsson och Olle Blohm