Sidor

lördag 25 september 2010

Valet

Lördag morgon och regnet öser ner. I går var det svenska Brittsommar så vädret skiftar verkligen. Valnatten och dagarna där efter har också blivit omtumlande. En märklig känsla av en sorts tomhet infinner sig. Alla sitter i väntans tider på personvalskryssen och förbereder sig för att packa för in eller utflyttning i kontoren såväl i Riksdag som i Region och i Kommunhus. Men i år var ju situationen än märkligare då det skiljer så få röster mellan att få en Alliansregering i minoritet eller i majoritet. Socialdemokraternas minskade förtroende och historiskt stora nederlag samt ett nytt parti i Riksdagen är ett annat faktum.

Själv har jag äran och glädjen att få fortsatt förtroende som riksdagsledamot och därför känns det angeläget att kunna tacka alla er som på olika sätt visat med ett kryss att ni tycker att jag gör ett bra arbete.

I min egen hemkommun gick vi fram ett mandat från 6 till 7 och det känns fantastiskt roligt att bli personvald. Ett par nya, och i sammanhanget yngre, kandidater till fullmäktige fick bra med kryss. Detta bådar gott för framtiden.

Många tankar har snurrat i huvudet och nu startar det nya arbetet. Redan i veckan kommer jag att delta på sammanträde i Finansutskottet, vilket också är det utskott jag sitter i till dess Riksdagen öppnar på nytt. Därefter får vi se vad de nya Riksdagsåren kommer att innebära.

fredag 17 september 2010

Komvux som ersättning för gymnasiet.

Kan inte hålla mig utan måste bara ta upp skolpolitiken från i går kväll. Där oppositionen påstår att ungdomar inte kan läsa vidare och gå på Komvux. Det som är sagt är att om du går på gymnasiet så ska du göra allt du kan för att jobba dig igenom skolan och få dina betyg. Allt kan hända och enskilda personer kan behöva längre tid eller bestämma sig för att läsa upp betyg senare i livet MEN det som har hänt med gymnasieskolan är att det många gånger har blivit en del av en transportsträcka där ungdomar säger att vi ändå kan läsa på komvux dagen efter att vi slutat på gymnasiet. Det är fel utgångspunkt. Vi ska först göra allt vi kan inom den ordinarie skolgången. Därefter ska det finnas det möjligheter att komma tillbaka Men vi börjar inte i att ha en låt gå attityd i gymnasiet alla elever ska först göra vad de kan efter förmåga.

måndag 13 september 2010

Attityder och att ta vara på människors förmåga på rätt sätt.

När jag har varit ute och samtalat med människor har jag mött några av dem som är sjuka och som rör sig mellan arbetsförmedling och försäkringskassan. Det finns en sak som ständigt är återkommande. I de fall som det trasslar till sig har personen ifråga bytt handläggare, fått en ny och tvingats dra hela sin livshistoria åter en gång. Ibland har detta hänt upprepade gånger.
Ingenting av det som redan utretts eller testats tas till vara. Du blir ett blankt papper. Hur är detta möjligt?
Det som också återkommer är attityder. Nu sist en tjej som fått ett arbete och hade börjat på arbetsplatsen. Då får denna person en ny handläggare som säger att du ska inte arbeta kvar utan du ska till ett nytt arbete. Detta samtidigt som tidigare handläggare vädjar om att den nya inte ska genomföra detta. Jag kommer att fortsätta träffa personer och lyssna på deras samtal för att återkoppla och diskutera med försäkringskassan.

lördag 11 september 2010

Den mobila förskolan.

I dag har jag varit och tittat på och talat om en så enkel MEN så oerhört smart tanke som den mobila förskolan från Huddinge.
Att inte bygga fast sig i hus, att kunna ge barnen möjlighet till studiebesök och olika miljöer olika dagar.
Ett oerhört bra komplement till förskolan alternativt som en rullande skola där naturen ingår som del av konceptet t.ex. för Ur och skur. Det är egentligen bara den egna fantasin som sätter stopp för vad man kan åstadkomma.
Trista tråkiga miljöer kan bytas mot nya upplevelser. Den som aldrig varit i skogen kan få komma dit. Barnen kan få besöka en bondgård, en polisstation eller hälsa på hos en konstnär.
Oerhört smart anser jag. Kan inte alla komma till förskolan så kommer förskolan ut och dessutom då till nya platser. Bussen kan vara en alternativ förskola som en del av alla de andra så att det går att alternera.

Motion kn bli verklighet.

Under ett par års tid har jag tillsammans med min partikompis Meta Pålsson lagt en motion om att kunna förse personer som bedriver stalking (förföljelse) med fotboja/GPS. Nu verkar detta kunna bli verklighet och skapa ett tryggare liv för dem som i dag utsätts. Förslaget bygger på ett medborgar tips vi fick för några år sedan och som vi blev intresserade av.

http://hd.se/inrikes/2010/09/10/forfoljelse-kan-bli-sarskilt-brott/

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=Ju310
Motion om lokater ( lokalisera / GPS)

fredag 10 september 2010

200 tips på kvinnor till styrelseuppdrag

Nu så äntligen! Läs den artikel jag skrev med Maria Plass i Dagens Industri i februari i år. Vi har drivit frågan internt sedan Almedalen 2009. Nu skriver äntligen Maud Olofsson om den i Aftonbladet.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7758074.ab


Följande text hämtad från del av artikeln.

"C-ledaren vill uppmuntra företagen att frivilligt välja in fler kvinnor
Näringsminister (C) Maud Olofsson vill inte kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser.
Nu skickar hon i stället en bok med namn på 200 kompetenta kvinnor till bolagens valberedningar.
– Bolagen ska inte längre få skylla på att det är svårt att få tag i kvinnor, säger hon.
Trots flera års debatt är andelen kvinnor i de börsnoterade bolagen fortfarande knappt 20 procent. Med dagens takt skulle det ta 150 år innan det är hälften kvinnor i styrelserna.
S-ledaren Mona Sahlin har lovat att lagstifta om könskvotering om de rödgröna vinner valet. Både Anders Borg och Fredrik Reinfeldt har hotat med lagstiftning men näringsminister Maud Olofsson är helt emot."

Artikeln från DI
Här finns styrelsekvinnor.
På näringsdepartementet ligger en lista med namn på kvinnor som är kvalificerade för styrelseuppdrag. Samtidigt säger sig svenska bolag söka med lj...us och lykta efter kvinnor med just en sådan kompetens, och politikerna diskuterar kvotering. Listan är ett resultat av det uppdrag som regeringen gett till Näringsdepartementet och Almi för att främja en hållbar ekonomisk tillväxt. Styrelsekraft är ett projekt som riktar sig till kvinnor med hög kompetens, erfarenhet och förutsättningar att sitta i en bolagsstyrelse. Här finns en samlad kompetens som många företagsledningar kanske missar.

Näringsdepartementets lista innehåller ett större antal namn på kvinnor som av Almi ansågs vara för meriterade för att få ta del av programmet och därför lämnades utanför. En styrelse blir inte automatiskt bättre genom att vissa kvoter uppfylls. Men har Sverige råd att avstå den potential och kompetens som finns hos kvinnliga ledare? Som med mycket annat handlar det om att hitta en balans för att för få verksamheten att fungera optimalt.

Vi anser att kompetensen på näringsdepartementets lista ska tas till vara. Såväl bolagsstyrelser som företagsledningar bör uppmuntras att rekrytera utanför den egna sfären genom att låta dem få tillgång till de namn och kvalifikationer som dessa kvinnor har. Självklart ska personerna tillfrågas före publicering, men att inte ta till vara denna sammanställning av kompetens är att kasta bort resurser och kompetens för all framtid.

I riktlinjerna för svensk bolagsstyrning står det att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Verkligheten är en annan. I de svenska börsbolagen var siffran för andelen kvinnor i styrelsen förra året 19,6 procent. Några av bolagen, t.ex. Skanska, hade inte en enda kvinna i styrelsen. I andra ser det betydligt bättre ut, som t.ex. Swedish Match, vars styrelse består av sex män och fyra kvinnor. Utvecklingen går framåt, men inte snabbt nog. Om den ökning av kvinnliga styrelsemedlemmar som vi har haft de senaste åren fortsätter i samma takt, kommer det att dröja ungefär 70 år innan vi har nått en jämn fördelning. Är det rimligt i ett modernt samhälle?

Listan ger valberedningar möjligheten att på ett enkelt sätt identifiera de kvinnor som har den kompetens som söks. Att det inte finns tillräckligt många kompetenta kvinnor som platsar i bolagsstyrelser är en myt. Kompetensen finns, det handlar bara om att ta tillvara den.

Låt de kvinnor som vill, ge sitt samtycke för publicering och presentera dem vitt och brett i Sverige. Så får vi slut på diskussionen om att det är svårt att hitta kompetenta kvinnor. Det blir upp till bolagens valberedningar att använda sig av informationen.

Maria Plass
Riksdagsledamot (M), näringsutskottet

Ann-Charlotte Hammar Johnsson
Riksdagsledamot (M), finansutskotetVisa mer

måndag 6 september 2010

Inte vet vad man ska bestämma.

Läste i Helsingborgs Dagblad i dag att Maria Wetterstrand (MP) inte vet vad det förslag hon och hennes parti ska ha tillsammans med de rödgröna om förmögenhetsskatten ska handla om. Det innebär då också att de inte kan förhandla ett förslag som de inte ens har bestämt vad de har bestämt. Låter rörigt eller hur?

Skolfront

I kväll har jag lyssnat på skolfront och Lars Ohly tycks inte gilla något av de tre gemensamma förslagen med (MP och (S)om friskolor - valfrihet, betyg från åk 7 eller vinst i skolan. Vinst är en nödvändighet för att kunna investera och det är därför alla verksamheter vill liga på pluss och inte minus.
Skolan står verkligen inför ett vägval.

Ohlys tankar

Det är långa dagarna med sena kvällar och tidiga morgnar. Under dagens kampanjande har Lars Ohlys otroliga inlägg från igår förföljt mig. Det ena riktat till landets alla barn och de kvinnor som ammar. Ni ska sluta amma och ersätta detta med pump för att männen ska kunna vara hemma efter 6 månader. Jag kunde inte tro att jag hörde rätt. Vems rätt är det egentligen man tar hänsyn till i ett sådant förslag?
Den andra delen i debatten som jag reagerade mot var att Ohlys vänsterparti vill korta ner strafftiderna för brott. Det går inte en dag utan att jag möts kring åsikten om att Svenska brott har allt för korta straff och debatten om att inte de svenska straffskalorna används fullt ut har nu varit på tapeten länge.
Jag tycker mig se, medveten om att jag är färgad av mina egna åsikter, en politik som går ut på att genomföra den egna idén om vad människor ska ha istället för att lyssna av verkligheten där ute.
Afghanistan och de militära insattserna som Ohly nu fått med sig (S) och (MP) på innebär att vi nu ska ta bort våra militärer och lämna biståndsarbetarna kvar. Vem kan tycka att detta är en god idé i ett läge som skulle ställa dessa personer helt utan skydd och samtidigt minska lokalbefolkningens chanser till att få leva i sitt land på demokratiska villkor.

lördag 4 september 2010

Politiskt arbete

Nu har det varit full rulle på valaktiviteterna sedan slutet av juli. Det har samtalats, lappats lådor, varit kick offer på lokal och regionalnivå. Studiebesök, partiarrangemang och debatter har ägt rum. Cykeln har gått som aldrig förr, så även bilen kors och tvärs genom valkretsens åtta kommuner och ett par skor är totalt uppslitna.
Jag har träffat företrädare för förståndshandikappade, funktionshinder, företagare, diskuterat med sjukskrivna, förtidspensionerade, förskolelärare, pedagoger av skilda slag, pensionärer och sjukvårdspersonal och många fler. Jag har diskuterat pensioner, arbetsmarknad, Sverige i dag och det som varit långt tillbaka, rättssystemet, trygghetsfrågor mm. Människor har ringt mig och jag har knackad dörr hos andra. Trygghetsfrågor och välfärdsfrågor har varit i fokus i går. Jag diskuterade också alliansens politik med ungdomar på en folkhögskola i Svalöv. De ville veta allt från hur vi ser på genmanipulering till bostäder, utbildning och trygghetssystem. Många frågor kräver återkommande och längre diskussioner och jag har lovat återkomma på besök efter valet .
Artiklar har skrivits och besvarats. Jag har varit med i så väl skolledare som Chef och ledarskap som en av få rektorer i Riksdagen. De sociala medierna går också varma. Väl hemma på kvällar eller innan jag far iväg på morgonen så försöker jag hinna något MEN jag prioriterar alla där ute som vill samtala, veta, berätta och möta. Nu går vi in i de två sista veckorna inför valdagen.
Telefonen ringer och brev kommer från personer som läst artiklar, fått vårt material och min personvalsfolder. Vissa vill diskutera och andra vill tacka för ett gott arbete.
I måndags knackade jag dörr i Eslöv och diskuterade sjukförsäkringen med en kvinna. Hon återkom en kort stund senare med ett sms kring en fråga. Jag är så tacksam för alla dessa samtal som skapar djupare insikt och som gör att sakfrågor kan diskuteras från olika vinklar och vrår. Förhoppningsvis ger de oss alla ett mervärde. I mitt fall leder de till en hel del kunskap som jag bär med mig vidare i mitt arbete. Det här med val är en oerhört angelägen fråga inte bara nu i valrörelsen utan alltid och det finns alltid en viktig fråga att få kunskap om eller en fråga att och en avgörande fråga för hur Sverige kommer att utvecklas framåt.

Feltänkt av (V)

Oppositionen lyckas överträffa varandra tycker jag. Inget fel i att önska arbete till alla. Tvärtom är det ett mycket bra mål, men att höja arbetsgivaravgiften för tillfälliga anställningar – vad leder det till? Mindre anställningar skulle jag gissa på. Blir det dyrare och dessutom osäkrare att anställa så gör man det inte. Då blir det istället så att man väljer att ge mer tid redan anställda eller avstår att utöka verksamheten till dess man har både livrem och hängsler. Det som (V) också missat är att det finns personer som vill jobba på timmar eller med kortare anställningar för de har ett annat jobb också t ex på ett familjeföretag eller på en gård. Nu minskar deras flexibilitet också.

torsdag 2 september 2010

Om äldreomsorg och hur debatten förs.

I dag på morgonen har jag lyssnat på en debatt mellan Ylva Johansson (S) och Maria Larsson (KD) angående äldreomsorg. Ett vanligt ord i debatten från sossarna i valrörelsen är att de säger att borgerliga partier ljuger. Jag ogillar skarpt detta sätt att föra debatt och vet att många med mig reagerar på det. Jag vill ta upp detta då sossarna själva vill framstå som ärliga men tänjer gränserna långt över det faktiska och dessutom utelämnar sammanhang. Ett sådant exempel gav Ylva Johansson ett prov på i dag då hon först sa att arbetslösheten aldrig hade varit så hög som nu, vilket hon snabbt insåg var långt förbi rimligheten och trovärdigheten.
Därefter kommer ett inlägg om att arbetslösheten nu är högre än när de borgerliga tog över 2006, vilket inte stämmer och det går att kontrollera. Arbetslösheten tas upp av (S) som om det vore ett resultat av förd politik och nämner inte med ett enda ord att Sverige såväl som andra länder gått igenom en finanskris som gjorde tvärtstopp i ekonomin. Oerhört märklig syn på hur man väljer att beskriva det läge vi befinner oss i.
Ylva Johansson talar om en ambitionshöjning i äldreomsorgen. Märkligt att man kan ha innehaft regeringsmakten i 12 år men först nu när den inte finns där längre vilja vara villig att förändra.