Sidor

onsdag 23 januari 2013

Tror inte det Löfven...


I dag skriver socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvenpå DN debatt om jobb, framtid och kopplar det till offentlig upphandling.

Att arbeta för att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden är bra. Men det är inte rätt väg att offentlig upphandling ska uppfylla alla önskemål. Förslag till åtgärder för att få människor med funktionsnedsättningar i arbete menar jag handlar om andra åtgärder ska till.

Bara en sådan enkel sak som att arbetsgivare får frågan om de har arbetsuppgifter som matchar personen som söker arbete får en helt annan signal än om arbetsgivaren blir tillfrågad om denne kan ta hand om en person. Det handlar också om att information och kommunikation ska nå fram om möjligheter till arbetsgivare och vad det innebär i praktiken.

Ibland kan offentlig upphandling innebära att företag har anställda som stått långt ifrån arbetsmarknaden men det förslag som socialdemokraterna presenterat i dag går helt fel väg som jag ser det. Det påverkar företags villkor, det påverkar verksamheters villkor, det påverkar vilka företag som kan komma ifråga.

Socialdemokraterna ger också i slutet av artikeln både ja och nej eller alltid och ibland svar när man säger att alla enligt lag ska göra denna typ av upphandlingar alltid vid alla tillfällen. För att sedan i nästa mening säga att det kan finnas upphandlingar där detta inte passar, för att sedan avsluta med att man ska pröva om det går att göra denna typ av upphandlingar.

Offentlig upphandling börjar bli en trång åtgärd där (S) snart ska lösa de flesta frågor. Det kommer att bli svårt, byråkratiskt och uteslutande.

torsdag 17 januari 2013

Konsekvenser när sakfrågor far iväg utan rim och fason.


Det som debatteras och diskuteras måste vara trovärdigt. Jag ogillar när det i press och politiska debatter far iväg i sakfrågor utan rim och fason. Exemplet från gårdagen om barnfattigdom blir nu ett tydligt exempel på hur fel och farligt detta kan bli. Baksidan av myntet kan vara att organisationerna nu har svårt att bli trovärdiga i sina budskap och personer undrar varför man denna gång ska kunna lita på det som skrivs. Konsekvensen kan också bli att personer som behöver stöd och hjälp i samhället försvinner och bekymmer inte längre tas på allvar och det är en annan farlig väg som behöver beaktas. 

Jag ser också att det här mönstret avspeglar sig på andra områden. Så sent som i dag har jag varit inne ett ärende på SKLs hemsida angående en skolfråga. Här hittar jag en sida som handlar om fakta och myter i skolan. I den politiska debatten handlar vänsterretoriken om att det är för få vuxna i skolan och hur stora grupper barn ska samsas på en liten yta. (Jag skulle här och nu kunna ägna ett helt inlägg åt att diskutera pedagogiska lösningar men ger det eget utrymme i eget inlägg.) Den här sidan på SKL ger rimlighet i debatten tycker jag. Det är dags att stanna upp och skilja på det som uppenbarligen är riktiga bekymmer, men också att fundera på lösningar som är smarta och flexibla istället för rop på förbud och ännu mer gränsdragningar.

Som ett tredje exempel kan äldreomsorgen nämnas där det i dag sprids myter om privata entreprenörer generellt utan att fakta får visa på hur det faktiskt är. Ett exempel från en händelse har gett stora spridningar utan rim och fason med märkliga ageranden av rädsla för att hamna i drev och detta får tråkiga konsekvenser för utveckling av kvalité. Ett sådant exempel är när inte avvikelserapportering får användas som förbättringsredskap med konsekvensen att man kanske inte skriver dem, inte arbetar aktivt med dem eller avstår från att rapportera dem vidare i kvalitetsarbetet. Redovisningen stoppas tydligen ibland på vägen till politiska nämnder för avvikelser uppfattas negativt. För mig är detta helt feltänkt och det får felaktiga konsekvenser. Detta medan innehåll, förhållningssätt och bemötande fått stå tillbaka för ägarformer. Det leder diskussionen bort från det viktigaste av allt. Och det är att arbeta smart med korta beslutsvägar till nytta för utförare och de som behöver hjälp och stöd. Nu börjar debatten så smått komma på banan om precis detta och det är bra.

onsdag 16 januari 2013

Kul att få positiv uppmärksamhet i press ...

Det är inte varje dag man får beröm i pressen när man skrivit ett debattinlägg, men i dag hände det.
När man använder konkreta exempel från verkligheten som inte kommer att handla om privat och offentlig utförare utan om den som det berör och vad olika arbetssätt leder till får vi en helt annan diskussion.
Här nedan följer dagens positiva insändare från  MIN MENING HELSINGBORGS DAGBLAD den 16/1 2013.


Att själv få bestämma över sitt liv

Svar till Ann-Charlotte

Hammar Johnsson (M), riksdagsledamot

och rubriken

”Utgå från den äldres vilja”,

A3 Debatt, 7/1.

Det är helt riktigt när du anför

”Jag tycker att det är

dags att fokusera helt och

hållet på vad det kunden får

när personer från hemtjänsten

ska vara behjälpliga med

stöd i den enskildes vardag”.

För det är ju helt klart så

att äldre människor, inte

minst de som uppnått 80

plus, upplever saknaden

över att kanske inte längre

kunna klara sig själva och att

inte längre känna att man är

den man alltid varit och då

måste ha hjälp av andra, till

exempel hemtjänsten.

Men som mottagare av

hemhjälpen vill man ju vara

med och bestämma vad man

är i behov av och vad man

vill ha hjälp med. Livet ska

ju inte behöva bli så mycket

annorlunda än det var före

anlitandet av hemtjänsten.

Behov av insatser som

egentligen ska kunna varieras

dag från dag utifrån mottagarens

önskemål.

Den äldre ska få ha inflytande

över ”utformningen” av den

hjälp han/hon är i behov av och

således ha rätt att själv bestämma

över tider och rutiner, som

givetvis inte ska vara schemalagda

på minuten, utan det kan

vid tillfällen förekomma spontan

och akut hjälp som inte är

”inbokad”, eller hur? Man

måste hela tiden vara klar

över att det rör sig om människor

som till följd av hög ålder

och kanske viss rörelseoförmåga

hamnat i ett beroendeförhållande.

Helt riktigt slutar du ditt uttalande

med att hemtjänsthjälpens

utövares kanske olika

bemötanden av mottagaren

är ”det vi måste tala om”

då sådana bemötanden kan

vara ytterst olika.

Roland Klintman

Landskrona

tisdag 15 januari 2013

Jag är också bekymrad.

Jag har gjort en handfull praktikdagar inom äldreomsorgen och kommer att fortsätta min besöks - och praktik verksamhet framöver. Jag har också tagit del av exempel från hemtjänst och hemsjukvård. Under dessa besök har jag lyssnat på personal som arbetat i olika verksamheter och som kunnat berätta om likheter och skillnader. Smarta arbetssätt till förmån för arbetstagare och boende har tydligt framkommit i så väl verksamhetsbeskrivningar som i utföranden. Därför blir också jag bekymrad precis som Saila Quicklund, gruppledare i Socialutskottet, blivit och hon har till TT i dag sagt att hon är bekymrad över LO:s förslag. Citat "Det riskerar att försämra förutsättningarna för arbetstillfällen inom välfärdssektorn, och även begränsa människors valfrihet. " Jag undrar också precis som hon; citat " Den stora frågan nu är hur Stefan Löfven och Socialdemokraterna ställer sig till förslaget. "

torsdag 10 januari 2013

En bank nära dig.


I dag träffade jag småföretagare och vi kom att tala om bankkontakter.
En av erfarenheterna som i dag kom upp var berättade om hur en av företagarna för många år sedan letat och hittat en bil han var intresserad av att köpa. För att kunna köpa bilen var han tvungen att sälja de två han redan hade och det skulle ta några veckor. Han gick då in på sitt lokala bankkontor och bad att få ett lån på summan. Det var inte möjligt att få ett sådant lån, men bankmannen hänvisade honom till kassörskan där han fick hjälp med att betala bilen. Papper skrevs på detta och företagaren skulle komma tillbaka då han sålt sina begagnade bilar, och då skulle man göra upp om hur det hela skulle lösas. Företagaren återvände efter ett tag och berättade att han nu sålt bilarna. Han fick då av bankmannen en summa att betala ränta på för de veckor som banken lånat honom pengar, och därefter var affären avslutad. Det var där och då som företagaren bestämde sig för var han skulle vara bankkund.

Dagens affärer är långt ifrån lika enkla, men det finns fortfarande banker som jobbar nära kunderna, medan andras kunder kommer långt ifrån. Det finns fördelar med det kontantlösa samhället och att alltid kunna nå sin bank var man än står och går, men det finns samtidigt nackdelar med att grupper i samhället hamnar i utanförskap när kontanter försvinner och bankbeslut ska beslutas långt ifrån kunden. Viktigt att hitta lösningar för alla.

måndag 7 januari 2013

Olika arbetssätt ger olika resultat i omsorgen


I dag skriver jag i Helsingborgs Dagblad om äldreomsorgen utifrån att det i media och debatten är ett fokus på om verksamheten är privat eller offentlig istället för att den handlar om det faktiska innehållet. Frågan borde vara vad som fungerar väl för att åstadkomma god verksamhet.
Det är mycket positivt att Helsingborg tar initiativ för att den enskilde ska få makt över beslut som i högsta grad berör dem, och att dessa inte ska tas av politiker för dem.
Jag lyfter i artikeln upp två helt olika arbetsmetoder och förhållningssätt som ger den enskilde helt olika förutsättningar. Exemplen är just exempel för att vi ska börja tala om innehåll och hur olika den äldres vardag blir om man väler den ena eller andra vägen. Viktigt att brett sprida goda exempel.