Sidor

tisdag 9 december 2008

Sälja eller utförsäljning?

Under morgonens nyhetssändningar har vi i dag tagit upp försäljning av apoteket. Vid varje tillfälle som detta nämns säger reportern att det är en utförsäljning. Varför används den benämningen? Vi ska inte gå på rea och handla utan det är staten som säljer verksamhet. Det är med andra ord en försäljning och inte en utförsäljning.

söndag 7 december 2008

Oppositonen bestämde sig den 7 december

I kväll lyckades så de tre oppositionspartierna samla ihop sig till en enad front. Svar ska vi få på innehållet i en gemensam politik våren 2010. Det kan bli två tydliga alternativ för väljarna att ta ställning till. Jag tyckte att det kändes lite märkligt att se dem berätta att de ska regera ihop efter en lång rad veckor av tydlig skiljelinje och strandade förhandlingar.

lördag 6 december 2008

Man väljer att höra det man vill...

Man hör det man vill höra och resten lägger man till. Så uppfattar jag en del av de uttalanden som nu sker kring regeringens förstärkning av åtgärder på 8 miljarder. I tv rutan i går kväll uttalas följande mening ” regeringen har sagt att budgeten var till räcklig tills nu”. Detta är då en förvrängd bild av det sagda. Det som sagts är att budgeten som lades i september, och som börjar gälla nu i januari, är en bra grund. Det som inte heller framkommer tillräckligt tydligt i debatten är att det fortfarande finns pengar detta år, och att det går att lägga tilläggsbudgetar hela nästa år efter hand som det behövs. Jag begriper inte att vissa socialdemokrater fortsätter sitt enkelspåriga resonemang och nu senast läste jag på en blogg att de 8 miljarderna har kommit för sent. Jag frågar mig då för sent för vadå, mer än att (s) gärna skulle spendera alla våra pengar på ett bräde, och sedan är det slut.

fredag 5 december 2008

Undra vad (s) kommer med nu...

I förmiddags presenterade regeringens partiledare en fortsättning på Budget 09.
En av de mest expansiva budgetarna i Europa på 32 miljarder kronor för stimulans till svensk ekonomi förstärks nu ytterliggare. OECD poängterade i sin rapport de tre T:na för åtgärder.
De ska vara rätt i tid (Timely) De ska ge störst effekt där de tillförs (Targeted) och de ska vara långsiktigt hållbara över tid trotts att de är temporära (Temporary).
Att tillföra utbildningsplatser som är specifikt riktade till yrkesutbildning är att pricka in till en arbetsmarknad. Att som (s) bara generellt tillföra platser ger inte en styrning mot arbete.
Att ge pengar till infrastruktur när priset är lågt och när människor riskerar arbeten ger långsiktigt positiva effekter, och vi får mer för pengarna än att bygga i högkonjunktur. Detta är bra för Sverige. Forskning för oss mot framtiden och här ska vi ge ökade möjligheter att utveckla nya idéer. Vi är duktiga på teknik och på miljö.
Socialdemokraterna tycker att barnbidraget ska höjas. Eftersom åtgärder nu ska vara tillfälliga innebär det att de ska sänka dem igen efter ett tag. Generella bidrag har också den effekten att de kostar mycket till liten effekt. Hur tänkte (s) i denna fråga?
Diskussionen om bilindustrin har blivit märklig. Oppositionen med (s) i spetsen talar sig varma för att skicka in våra skattekronor i bilfabrikerna. Det som har hänt är att människor har ändrat sitt konsumtionsmönster och väljer allt mer mindre - och mer miljövänliga bilar. Denna utveckling har pågått ett tag och kräver att bilindustrin anpassar sig till dem som ska köpa. När så finanskrisen kom blev det tvärbroms på att köpa kapitalvaror, så som bilen är, och därför blev känningen inom bil tillverkningen extremt märkbar. Bilindustrin måste ändra på sina bilar. Det går inte att använda pengar för att de ska fortsätta tillverka de bilar de gör. Inte heller ska staten äga en bilindustri som inte fungerar på marknaden. Människor köper inte fler bilar för att staten äger fabriken. Det är andra åtgärder som ska till för att inte förlora kunnande och teknik i bilindustrin.
Socialdemokratiska inlägg som handlar om att regeringen dragit ner på komvux är också intressanta. När ska de begripa att när Sverige går bra så ska det ske en minskning på komvux för att människor ska i arbete och när det blir sämre tider så tillför regeringen utbildningsplatser, dock inte bara vilka som helst, utan styrda mot en arbetsmarknad dit människor ska ut i arbete.

torsdag 4 december 2008

Service A och O

Boken ”Det goda värdskapet” har följande rader på baksidan; ”I många år har jag bett människor omkring mig att berätta om senaste gången de fick ett mottagande utöver det vanliga.”
Nu har det hänt. Det händer för sällan men när det händer tycker jag att det förtjänar uppmärksamhet så att fler kan följa det goda exemplet.
På min resa ner till Skåne fick jag och alla andra en fantastigt trevlig information vid avfärd och en först klassig service i kontakt med personalen. Vi som var med kände att den här personalen har roligt på jobbet och de känner en glädje över att ge bra service till resenärerna. När vi gick av tackade jag för denna trevliga resa. Det kommer att bli en allt viktigare komponent i människors val hur vi blir bemötta och vilken service vi får.

onsdag 3 december 2008

De av oss som ville i Finansutskottet hade i eftermiddag möjlighet att sitta ner med delegationen från OECD. Nu är jag part i målet, men regeringens politik med sänkta skatter för med borgare, stimulans till ekonomin genom infrastruktursatsningar och att göra rätt saker vid rätt tillfälle framfördes som rätt metoder. Det går inte att skicka goda pengar efter dåliga lösningar.
Vi får väl se vilka frågor som ställs av vänstern till statsministern i morgon på frågestunden.

Offentlig upphandling

I dag har det varit en heldag om offentlig upphandling i Riksdagen. Jag fick egentligen bekräftat det som jag redan trodde, nämligen att det avgörande är beställaren och beställningen. Ex. om en skola är i behov av en viss sorts skrivböcker i pedagogiskt syfte och det är ekonomikontoret som tillfrågas om behovet, så har upphandlaren inte gjort sitt jobb.
Uppmaningen är att se till att ha en duktig upphandlare.