Sidor

torsdag 29 januari 2009

Infrastrukturmöte i Stockholm

Den 30 till den 31 januari är det infrastruktur dagar i Stockholm.
Den svenska såväl som den danska infrastrukturministern är på plats. För såväl Sverige som Danmark med placering långt norr över på världskartan är det viktigt att komma närmare Europa. Det är också av stor vikt att få igång cirkulationen kring Öresund. Malmö till Köpenhamn tur och retur har blivit en så stor succé att det är tufft att möta mer trafik. Precis som med vårt hjärta behövs det en omloppsbana. Tänk om trafiken kunde gå runt från Köpenhamn till Helsingör, under Öresund till Helsingborg och vidare ner till Malmö över bron. Tänk när vi dessutom kan se Europakorridoren från Stockholm ner under Helsingborg/Helsingör och vidare ner genom Danmark till Tyskland. Stockholm kan bara komma närmare världen om vi ser möjligheterna.

Dålig träffyta

Skrotbilspremie har dykt upp i debatten för att stimulera bilköp. Frågan är hur många nybilsköp en sådan åtgärd leder till i den situation vi befinner oss. Åtgärden stimulerar personer som har ”dåliga” bilar att byta upp sig . En sådan lösning är bra om vi vill göra oss av med de gamla bilmodellerna men ger inte träffsäkra resultat för nybilsköp av en eller annan bilmodell.

torsdag 22 januari 2009

(s) räcker inte till!

På DN debatt skriver socialdemokraterna Sven-Erik Österberg och Luciano Astudillo om arbetsmarknadspolitik sett ur deras synvinkel. De beklagar sig över att regeringen drog ner på utbildningsplatser i högkonjunktur, vilket de själva gjort under en tid, och som är helt naturligt eftersom det i de lägena finns många arbeten att söka och få. Omställning till vidareutbildning och omskolning ökar politiskt i tider av brist på arbeten och då arbeten försvinner och ersätts av andra. Därför är det nu befogat att skapa fler utbildningsplatser och se fram emot 2012 då många kommer att gå i pension. Det är då också viktigt att fokusera på vilka arbeten som kommer att bli gångbara och det är ett sådant arbete som påbörjats inom arbetsförmedlingen under denna mandatperiod.
Det är bra att Österberg och Astudillo är självkritiska till 12 års eget socialdemokratiskt styre utan att ha lyssnat på omvärlden. Det är positivt att höra att delar av (s) kan se att det finns saker att lära av de privata aktörerna. En hel del meningar finns som är direkt anammade från alliansens politik ” långvarigt beroende av försörjningsstöd måste brytas”, ” förmedlingen måste få en mycket starkare fokus på att utbilda människor för de jobb som växer fram” för att ta två exempel. Men vad är det nya då? Detta pågår ju redan nu och är en del av regeringens politik.
Mer resurser, mer resurser, mer resurser är (s) mantra, men på vilket sätt och hur ska de användas? Inga svar ges på den egna politiken och det kan tydligen kosta vad som helst och nyttan med de skattemedel som de tänker sätta sprätt på vad är den? Och vems förslag ska egentligen gälla är det (s) eller (v) eller (mp) förslag eller en mix av alla tre? Dessa frågor måste vara de som ställs inför användandet av svenska folkets intjänade skattekronor och ännu har vi inte sett något av det.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=876051

torsdag 15 januari 2009

Toppar och dalar i sjukvården.

Nu på morgonen debatterade Catharina Elmsäter - Svärd och Ylva Johansson sjukvårdspolitik i tv med anledning av debatten kring varsel på Karolinska sjukhuset. Ylva Johansson drar växlar på skattesänkningar och på finanskrisen och talar om mer pengar till systemet. Hur mycket pengar ska tillföras och hur länge ska dessa pengar tillföras av Ylva Johansson? Problematiken är inte så enkel som (s) gör den. Det handlar om hur de pengar används som tillförs vården från skattebetalarna. Som företag kan man inte gå med förlust år ut och år in och så fyller en givmild givare på i systemet efterhand som pengar behövs utan att företaget kontrollerar sina läckage. Inte heller i sjukvården, vars givare är skattebetalarna, låter detta sig göras. Det finns systemfel och det går att hitta smarta lösningar. Ylva Johansson borde vara lite mer realistisk som tidigare socialminister. Det finns all anledning att fundera på hur sjukvården framöver kan bli mer pro cyklisk vid toppar och dalar i konjunkturen.

onsdag 14 januari 2009

Att lyssna eller inte.

I dag var det partiledardebatt i kammaren. Exakt på sekunden när Mona Sahlin avslutat sitt anförande reser sig 2/3 av (s) riksdagsledamöterna och lämnar salen. Maud Olofsson var snabb och säger i sitt anförande att det kanske kan vara bra att lyssna på även andra partier än det egna. Maud har en poäng i detta.

söndag 11 januari 2009

Påverkan

Boken "Den hemlige kocken" berättar för oss om tillsatser i maten. Hur stort blir konsumenttrycket på att kött och mjölkprodukter är från när och inte fjärran? Kommer vi svenskar att vara intresserade av att betala mer för det som finns nära och det som anses hålla en högre kvalité?
I Skåne har listor börjat cirkulera för att City Gross ska använda Skånemejerier. Jag tycker det är bra när konsumenterna säger ifrån. Det måste vara marknaden som styr och inte politiker som fördelar bidrag.

lördag 10 januari 2009

Vilda västern med (s) ekonomi

Heléne Fritzon, Morgan Johansson och Anders Karlsson tre socialdemokrater från Skåne med höga poster inom sitt parti höjer sina röster för att luckra upp budgetreglerna. De anser att situationen kräver detta. Det finns en stor risk med det de föreslår och det är att det blir lätt att nalla i skafferiet. För mig är det ett tecken på en stress och ändå är det just i problematiska situationer som det gäller för en ansvarstagande regering att hålla fokus på uppgiften. Med socialdemokraternas uttalande känns det som om hela havet stormar och nu har de rest sig upp i båten och gungar och vinglar på alla håll. Är detta den regering vi vill se framför oss där några står och pekar åt ett håll och de andra åt andra hållet och det blir osäkerhet på att både navigera och styra? Nu verkar båten ha fått spinn och kör runt runt med vågorna yrande runt öronen på dem. Det känns betydligt tryggare att sitta i båten där manskapet sitter ner och styr mot målet och det känns mycket angeläget att hålla sig ifrån den allt farligare båtturen på det andra fartyget kallat opposition.

söndag 4 januari 2009

Hur bra är din skola egentligen?

Expressen listar skolor i dag”Här hittar du bästa skolan”. De 16 bästa ämnena räknas samman och delas med antalet elever. Detta är bra, men det räcker inte. Vi måste också ha andra nyckelfaktorer som mäter innehållet i den verksamhet som eleverna erbjuds. Når eleverna så långt som de kan nå utifrån sin förmåga? Får eleverna utmanande frågor och uppgifter som gör att de får visa sin förståelse eller mäter man fortfarande vilka kunskaper som eleverna kan rapa upp till provet, läxförhöret och redovisningen? Vet eleverna hur deras betyg räknas fram och vad de ska åstadkomma vid olika mättillfällen för de olika betygen? Används fortfarande siffror för att berätta om resultat fast vi har ett annat betygssystem med bokstäverna IG, G, VG och MVG sedan flera år tillbaka? På många ställen har skolan förändras med utvecklingen men det finns fortfarande skolor eller delar av skolor där mycket ser ut som det gjorde innan 1994.

http://stockholm.expressen.se/nyheter/1.1263589/sa-bra-ar-din-skola-egentligen

Tack Expressen

På ledarsidan under rubriken ” Håll ut Husmark” förtydligar man regeringes avsikt med det nya sjukförsäkringssystemet, nämligen att ta tillvara människors kompetens och arbetsförmåga samt ge rehabilitering. Så var inte fallet tidigare vilket Veronica Palm (s) gärna glömmer att berätta för våra medborgare. Därför blir det också intressant när man ett par rader ner i texten kan läsa ” Socialdemokraternas system var knappast godhjärtat tvärtom.”
http://www.expressen.se/ledare/1.1421212/hall-ut-husmark

lördag 3 januari 2009

Är skola ett negativt begrepp som bör bytas ut?

Blir en verksamhet bättre av att byta namn? Det kan man fråga sig då en skola i Sheffield valt att förbjuda ordet skola som de anser har en negativ klang. Jag kan delvis förstå tanken med att försöka förändra en bild av verksamheten med att sätta ett annat varumärke.
Självklart är i alla fall att det inte går att byta varumärke utan att anpassa innehållet till den bild man vill sätta av verksamheten som bedrivs. I dag har jag diskuterat erfarenheter från skolan med personer som arbetar såväl i skolmiljö som i privat verksamhet. Vi landade i ledarskaps frågor och hur man arbetar med förändringar och attityder.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=869773

fredag 2 januari 2009

Sjukvård för vem?

Sjukvårdsfrågan är på tapeten igen. I veckan har det debatterats i pressen hemmavid och jag har själv svarat på en insändare i ämnet. Det finns saker att fundera kring i vården som inte handlar om pengar. Om var och en tänker på sig själv så kommer vi att se att vi har rätt olika behov av vårdapparaten. I mitt eget fall behöver jag förnya recept ett par gånger om året och ta några blodprov ungefär lika ofta. Detta innebär att en del av min vård kan ske och bör ske via receptinlämning där jag inte besöker läkaren. Väntrummet passar därför bättre för de som fysiskt behöver komma i kontakt med vårdpersonal.
Jag såg framför mig en annons där jag beskriver mitt behov och att vården hörde av sig till mig för att få mig som patient. Detta är klart inte möjligt men ett system där du listar dig och sedan ska stå på kö för att få komma till är inte rimligt. Vi måste vända på diskussionen och göra det attraktivt att ta emot patienter. Så sker redan i viss mån men mycket gamla invanda mönster lever kvar och de måste förändras om vården ska förändras.

torsdag 1 januari 2009

Gott nytt år!

Det har varit mycket debatt om fyrverkerier i veckan som gått. Själv tillhör jag dem som oftast ser baksidan av den färgsprakande himlascenen.
Fyrverkerier är en del av nyårsfirandet, men det är inga leksaker. Som det ser ut idag börjar det smällas vid jul och fortsätter sedan fram till veckan efter nyår. Tjusningen övergår för många till ett irritationsmoment över att det smäller i tid och otid.
Alla uppskattar inte fyrverkerier på samma sätt och det borde finnas en större förståelse för att det drabbar såväl människor som djur.
För att köpa fyrverkerier i Sverige måste man vara arton år gammal. Det innebär rimligen att de barn och ungdomar som skadas varje år antingen har köpt fyrverkerierna hos handlare som inte kontrollerar att de har åldern inne, eller att någon över 18 år köpt fyrverkerierna åt dem. Båda alternativen är lika illa.
Det vilar ett tungt ansvar på de handlare som säljer fyrverkerier att följa de regler och förordningar som finns. Att sälja till minderåriga är inte acceptabelt. Hur många av olyckorna som hade kunnat förhindras om legitimationskontrollerna varit hårdare är ett mörkertal.
Även föräldrar har ett stort ansvar. Det är klart att det finns en tjusning med fyrverkerier och att det är roligt när det smäller. Men tänk om det som inte får hända ändå händer.
Alla olyckor innebär inte trasiga fingrar eller brännskador, en del blir värre än så. Till min glädje fanns det i år affärer som tydligt deklarerar att de inte längre säljer fyrverkerier p.g.a. skada för djur och människor.