Sidor

fredag 29 oktober 2010

Vardagshjältar

I dag på nyheterna intervjuades en mamma, vars son fått sin mobiltelefon stulen. Hon berättar om att familjen valt att ta tillbaka anmälan p.g.a. rädsla för vad som händer fortsättningsvis i rättsprocessen och därefter. Detta betyder att den som i detta fall har begått brottet går segrande om inte det blir en rättssak. Det skulle vara en obehaglig samhällsutveckling och vi måste arbeta för att så inte blir fallet.
I reportaget får vi veta att det nu finns en hel pärm i just denna del av Sverige, där man samlar alla de fall där det finns brott men där den enskildes anmälan dragits tillbaka.
Problematiken finns här och nu. Vuxenvärlden måste börja agera och reagera på det som sker från små incidenter redan då barn och ungdomar tar sig friheter som kränker andra personer och/ eller egendom. Det handlar om att bryta mönster och att stå upp för positiva attityder och beteenden.
Rekrytering till kriminalitet sker bl.a. genom hot från äldre som tvingar yngre, icke straffmyndiga, att begå brotten åt dem eller att yngre ser en chans att få komma med i ett sammanhang genom att ställa upp för de äldre. Sådan rekrytering måste brytas och därför är det oerhört viktigt att veta vad de egna barnen och ungdomarna har för umgänge och var de spenderar sin fritid. Många olika saker behöver ske samtidigt och vuxenvärlden utanför den egna familjen behöver i alla sammanhang ta diskussioner, reagera och agera.
I vår farmor och mormors generation (jag 45 år) och även hos våra föräldrar fanns andan av att alla som gör något dumt får en tillsägelse oavsett vems barn det är. Den samhällsregulatorn och funktionen har trappats av betydligt och dessutom så har det många gånger blivit så att föräldrar vars barn blir tillsagda istället reagerar genom att läxa upp den vuxne som hade ” det dåliga omdömet” att säga ifrån. Normen i samhället har förändrats till det sämre. Det är som jag ser det en orsak till varför vi nu har program där goda exempel lyfts fram. Människor som agerat för att skydda en annan person, förhindra ett brott och på olika sätt blivit en vardagshjälte lyfts fram. Det ser jag som oerhört positivt, men jag skulle vilja se en utveckling där vi alla bestämmer oss för att bli vardagshjältar såväl i smått som i stort. Hjältarna får aldrig bli undantagen.

torsdag 28 oktober 2010

Motioner

I dag skriver Ingrid Runsten om de Västskånska riksdagsledamöternas motioner. Rubriken lyder ” HH-förbindelse bara för nordvästskåningar?”och så är det självklart inte utan vi moderater i Skåne har tillsammans skrivit en motion om infrastruktur för hela Skåne. I den tar vi ett samlat grepp över vår region och sedan förstärker vi olika delar i egna motioner beroende på var vi bor och om vi tycker att det är bra att påtala lite mer, vilket låter sig göras när en del får ett eget utrymme.
Självklart blir det ett mycket starkare argument när vi tillsammans kan prioritera infrastruktur än att var och en talar för sin pusselbit i en helhet. Men det kan också vara ett förtydligande mot allmänheten att ta upp en motion precis som i det här fallet, där HH – förbindelsen får uppmärksamhet medan den gemensamma skånska motionen om infrastruktur ännu inte nått ut. Det ska också i sammanhanget sägas att det fortfarande är motioner på väg ut på riksdagens hemsida och allt är inte på plats. Det skrivs ju en del. HD är i alla fall tidigt ute och det ser jag som positivt.

onsdag 27 oktober 2010

I DI om konsumentkunskap

I en artikel i Dagens Industri den 27 oktober ” unga shoppar till sig status – arbetet har tappat sitt värde” kan vi läsa om barn – och ungdomar som konsumenter. Skribenterna Karin M Ekström och Gunnar Larsson tar upp en avsaknad av kunskapssatsning inom ramen för skolväsendet . Jag delar deras uppfattning att det säkert kan vara så, men å andra sidan så läser alla elever samhällskunskap och talar om privatekonomi och här kan både kreditköp, avbetalningar och andra delar som tv programmet lyxfällan mm bidra till en framgångs diskussion kring att vara medvetna konsumenter.
I mina egna hemtrakter har två stora teknik jättar precis haft erbjudande på ett antal produkter. I den ena affären fanns ytterst få produkter från reklambladet på plats och på den andra affären fanns det ett stort utbud. Detta har skapat en diskussion kring hur man uppfattar affären ifråga. Är de seriösa med sina erbjudande eller är det mer av att luras till butiken för att där upptäcka att varan inte finns. Den här typen av diskussioner sprider sig sedan vidare mellan kompisar och sociala medier och jag tror att vi kommer att få se en annan typ av medvetenhet och påverkan framöver där allt fler gör från val och tillval vilket totaltsätt påverkar de affärer som vill sälja sina produkter.

Budget

De rödgröna har presenterat sin budgetmotion med namnet ”För hela Sverige”.
För den som är intresserad finns den att ladda ner på bl.a. Socialdemokraternas hemsida.
Kommentarerna har redan varit många, men en av dem som andra också kommenterat, och som jag gärna vill påminna om hittar ni på sidan 16. Där står det följande ” Sverige behöver fler jobb. Vi föreslår i denna motion 100 000 fler jobb”, Den spontana kommentaren är varför föreslår ni inte jobb till alla eller 120,140 eller 160 000 fler jobb. På något sätt känns meningen talande för politiken och jag är ganska säker på att de kommer att skriva något annat nästa gång.
Uppfattar att nya begrepp används på utbildningsområdet för att döpa om gamla tankar. Här redovisas också en långsiktig ambition om att alla ska ha en fullständig gymnasieexamen innan 25 års ålder. Jag tycker att ambitionen måste vara att kunna fullfölja sin examen under den skoltid då du gör din utbildning. I detta fall under gymnasietiden.
Valfrihet verkar vara farligt och tesen om att om någon ska få något måste någon annan förlora något tycker jag mig utläsa.
Mycket valrörelse politik för tillfället. Vi får se vad som komma ska.

Företagande och utbildning

Alla har säkert hört historien om oljefläcken. Det är en berättelse som åskådliggör vad som händer då jag som person gör olika val. I det ena fallet kommer en person in på sin arbetsplats och konstaterar att det finns en oljefläck på golvet, det blir jobbigt att ta upp den och eftersom personen själv inte åstadkommit fläcken väljer denne att ignorera den och gå vidare. Nästa person som kommer in kanske gör samma sak medan den tredje stannar till och funderar på varför det finns en oljefläck på golvet. Personen som börjar fundera på oljefläcken börjar härleda varifrån oljan kommer och det till slut leder till att denne kommer på att de packningar man köper in inte riktigt håller måttet. När detta påtalas kommer packningarna att bytas ut, kanske kosta något öre mer men i slutänden så blir det en lönsam affär för företaget att en anställd reagerade, agerade och kan belönas utifrån detta.
I dag på morgonen besökte jag ett frukostmöte som diskuterade småföretagares villkor. Kostnader och regelsystem var på tapeten och engagemanget att driva en idé, produkt eller tjänst man tror på och dessutom anställa andra personer för att kunna öka den försäljningen.
Om då personen som anställs är en person som går förbi oljefläcken kommer de att utgöra en kostnad för företaget medan den person som ser oljefläcken kommer att generera ett mervärde i en bättre produkt och lägre kostnad.
Den som har startat företaget har naturligt ett stort engagemang i det man gör medan den anställde kan ha ställt in sitt engagemang på lite olika nivåer. Hur hittar man drivmotorn hos varje enskild person är min tanke? Detta gäller såväl barn och ungdomar i skolan som den som varje dag går till arbetet. Ett företag har en stor potential i att de anställda har ett stort engagemang i att det går bra för företaget. Hur uppmuntras beteende och hur utvecklar företag sådan drivkraft hos anställda och hur gör pedagoger i skolan?
För att fortsätta dessa tankar ett par meningar till så hade Maria Wetterstrand (MP) ett inlägg på detta frukostmöte där hon sa att attityder inte är politisk fråga ( i sammanhanget kring ungdomars attityder). Jag menar att det är en politisk fråga utifrån att utbildning är en politisk fråga. Att kunna uttrycka sig och att delta i olika övningar under din skoltid tränar dig samtidigt inför vuxenlivet. I skolan diskuteras etik, moral och olika beteenden och blir därmed en del av din utbildning.

torsdag 7 oktober 2010

Betyg

Betygen är i fokus. På nyheterna har man nu på morgonen berättat att 61 % av eleverna inte önskar betyg förrän i åk 8. Detta är inget som förvånar mig. Däremot undrar jag vilka diskussioner som föregått denna fråga. Lilla Aktuellt ska diskutera frågan. Ser fram emot att få veta mer då.
Min spontana reaktion är att precis som med andra frågor så skjuter man gärna den typen av beslut framför sig och långt bort. Så som jag resonerar så är det just det som är problemet, nämligen att ungdomarna får betyg sent och inte riktigt förstår vad det innebär. Lär du dig tidigt att arbeta med verktyg som sedan ska följa dig så blir det också lättare att lära och att kunna bygga vidare. Att de sista åren i grundskolan få betyg för första gången, mitt i puberteten för de allra flesta, är som jag ser det inte det optimala sättet att arbeta med elevers lärande och förståelse.

onsdag 6 oktober 2010

Så var vi igång.

Gårdagen gick från en händelse till en annan. Först kyrkobesök med en trist och tråkig upplevelse, som alla kunnat följa i media. Därefter öppnandet med kungen och statsministerns tal. En händelse som är mäktig.
Nu är riksdagens arbete i full gång. I dag var det debatt med Finansutskottet, redan dag tre. Ärenden som ska klaras av innan de nya utskottsledamöterna är utsedda. Känns skönt att få starta de nya fyra åren framåt. Nytt kontor och nya utmaningar.

måndag 4 oktober 2010

Det har varit en lång dag. Ibland blir spänningen lite väl hög kan jag tycka och så var det i dag. Jag är oerhört glad över att Moderaterna har kunnat få talman Per Westerberg omvald. Talmannen har en gedigen bakgrund för arbetet och har skött uppdraget med bravur.
I morgon är en annan dag och då öppnar Riksdagen.