Sidor

onsdag 24 februari 2010

Gränshinder.

Har i dag tillbringat dagen i Malmö där en deligation från Finansutskottet fått dragningar kring tillväxt frågor. Fokus på möjligheter och hinder för dessa. Att extraknäcka på helgen i Malmö är inte möjligt om du till vardags är anställd i Köpenhamn. Detta är dåligt då personen ifråga förmodligen kan den danska kulturen väldigt väl och möter den danska kunnden på svenska sidan också. Statistiken fungerar inte på ett tillfredsställande sätt. Många ungdomar är anställda på den danska sodan, men bor på den svenska sidan. Konsekvensen blir att du i SCB:s statistik är arbetslös.

tisdag 23 februari 2010

Hushållsnära tjänster.

Hushållsnära tjänster på tapeten igen. Märkligt att Socialdemokraterna nu börjar ha lite olika åsikter inom partiet i flera frågor. Det är ju nu som de borde vara eniga internt för att kunna förhandla med (MP) och (V). I dag sa Tomas Östros att det är lite jobb för mycket pengar.
Jag vet inte hur han räknar eftersom det inte bara är antalet jobb på pengarna utan också en tjänstesektor som många fler har råd att anlita, vilket gör att privatpersoner i större utsträckning anlitar personer som i sin tur får arbeten och företag kan utvecklas. Dessutom gör man en sektor med stor del svart arbetskraft vit. Detta är en vinst för den enskilde som får pension på den lön man har och staten får in pengar till kassan till stora belopp jämfört med den högre skatten innan som då inte betalades in.

söndag 21 februari 2010

Skolan som arbetsplats.

I fredags var jag på två mycket intressanta besök i skolans värld. Det ena i rollen som riksdagsledamot för att berätta om hur en vecka kan se ut och de olika arbetsuppgifterna.
Jag har tänkt många gånger på hur vuxna klagar på att ungdomar kan så lite, men när våra ungdomar läser ” Hur Sverige styrs” så kan de oerhört mycket om politik till skillnad från många vuxna.
Mitt andra besök hade tema av innehåll i skolan utifrån vad och hur elever lär sig. Här kom vi in på hela skoldagen från allt till morgon, via lunchen och dess värde vidare till föräldramöten och uppföljningssamtal. En oerhört värdefull dag.

Hur och vad frågor.

Jag skrev ett svar till ett insändarsvar till polisen på lokalsidan i Helsingborgs Dagblad i veckan som gått. Det handlar om hur svar från politiskt styrda organisationer ofta ger just det politiskt styrda som svar till varför man gör som man gör. Detta gör att medborgarna får en mix av rätt/fel i svar. Eftersom politiken styr mot ett mål men verksamheten sköter hur frågorna kan inte svar till medborgarna mixa dessa två delar. Om myndigheten väljer att arbeta med nykterhet i trafiken genom att ta in statistik i volym på utandningsprov så är det deras beslut och inte politikens.

fredag 19 februari 2010

Höjd skatt eller inte?

Det här blir mer och mer intressant. I går skrev Göran Persson i Sydsvenskan om sitt råd till (S) ”Höj inte skatten!”
http://sydsvenskan.se/tags/?q=G%C3%B6ran%20Persson
Intressant tyckte jag och i dag finns det en ny artikel där Tomas Östros säger att han har precis samma uppfattning.
http://sydsvenskan.se/sverige/article631674/Ostros-ingen-hojd-skatt-for-lontagare.html
Varje gång regeringen sänkt skatten en bit åt gången har (S) varit emot för att sedan ändra sig.
Frågan ställdes från Allianspartierna om det även denna gång skulle ske en lägesförflyttning från (S) sida genom att säga nej och sluta på ett ja.
Den stora frågan är vad detta innebär för de tre samarbetspartierna (S), (MP) och (V)?
Vänstern vill ta tillbaka hela den skattesänkning som en sjuksköterska fått, något som Göran Persson anser vara oklokt och som nu Östros verkar ha samma inställning till. Hur ser då övriga (S) politiker på detta? Ska de också behålla den skattenivå som nu ligger eller ska de höja skatten. Eller ska de i nuläget säga att de ska behålla den lägre skatten men efter valet höja den och vad kommer att hända med samarbetet mellan (V), (MP) och (S). Ska (V) ge avkall på sin politik och bli några andra eller ska (S) och (MP) ge avkall på sin politik och ändå låta folket få Vänsterns högre skatt. Kan det bli mer förvirrat än så?

torsdag 18 februari 2010

Offentlig sektor, privatsektor

I dag besökte Mona Sahlin (S) tv soffan. Bland de svar som gavs kring jobb politik sa partiledaren att de flesta jobben kommer att finnas i offentlig sektor framöver. Detta kräver en kommentar. Svensk ekonomi bygger på att det finns en privatsektor; industri, tillverkning, tjänster, hantverk, små företag, medelstora företag, stora företag osv. som kan dra in dessa pengar som behövs för att bygga offentlig sektor. Det är mer än hög tid att oppositionen ändrar sin syn på vinst och tillväxt för Sveriges skull. Pengar från privatsektor sektor används för att bygga den offentliga sektorn. Utan en privatsektor som utvecklas och växer blir det inget.

lördag 13 februari 2010

Politikerbesök på skolor.

Politikerbesök på skolor eller inte. I dag finns det ett par artiklar på temat i Helsingborgs Dagblad. Under rubriken på ledarsidan ” Rätt att säga nej” http://hd.se/ledare/2010/02/13/ratt-att-saga-nej/
skriver Ingrid Runsten om svårigheterna med vad som ska vara tillåtet och inte. Ängelholm, Värmdö och Klarabergsskolans hantering i Köping används som exempel.
Under rubriken ”Större öppenhet främjar demokratin” http://hd.se/skane/2010/02/13/storre-oppenhet-framjar-demokratin/
Diskuteras bokbord, utdelning av flygblad och aula dragningar.
Jag delar Gustav Schyllerts uppfattning om att skolan är en del av demokratiprocessen och vikten av att ungdomar vill ta på sig ett demokratiskt uppdrag i framtiden.
Mikael Sundströms förslag om att skolor kan arrangera vissa dagar då de är öppna för politiker att möta förstagångsväljarna tycker jag är ett alldeles utomordentligt förslag på lösning för att hantera såväl bokbord, som flygblad och enskilda dialoger som föredrag och debatter. Skolans problem är ju att man inte kan avdela pedagogiskpersonal att hålla koll på vad som sker på skolans område samtidigt som lektioner ska genomföras. För mig är det inte ok att låta skolan bli en plats där politiker rör sig fritt på egna påtagna mandat att ”ragga” väljare. Men om det sker i ordnade former där pedagoger kan delta i verksamheten och det tilldelas arenor på skolans område för politiken så kan de olika syftena med att utbilda, fråga, ifrågasätta, berätta, beskriva och att väcka intresse väl tas tillvara. Ungefär som när man arrangerar en mindre utbildningsmässa men nu med politiskt tema.
En tredje artikel handlar om hur man tänker i de olika kommunerna. http://hd.se/skane/2010/02/13/hur-tanker-man-i-de-olika/
Min uppfattning är att det är bra att elever tränar sig i att möta och bemöta politiska argument. Kan man koppla på andra diskussioner så som retorik så fyller dessa samtal många olika funktioner och delar av läroplanen. Därför tycker jag att det är oerhört märkligt när man på vissa skolor talar om lektioner kopplat till schema och tid i ämnet som en del som tar stryk av att vi har politiska val. Det är trist när man hör att det på någon skola ses som att samhällsdebatten tar en massa lektionstid. Kunskap sker långt ifrån alltid inom de rutor som ritas på ett veckoschema.

Lev upp till kraven.

Greklands ekonomi har kommit i ljuset. Häromdagen fick de återvända hem från EU möte utan att ha fått hjälp med pengar. Stöd för att göra det som behöver göras, nämligen att få ekonomin i ordning var beskedet. Jag tycker att det är rätt och riktigt. Euron ska stå garant för ett innehåll som man ska leva upp till. Det går inte an att det finns medlemsländer som inte tar sig igenom det stålbad man måste då den egna ekonomin inte klarar gränserna. Det finns bara en sak att göra och det är att ta krafttag.
Estland är ett land som går genom et sådant stålbad och kämpar med oerhört tuffa politiska beslut för att klara målet att komma in i valutaunionen. I den jämförelsen blir det än märkligare om andra medlemsländer inte skulle behöva leva upp till kraven, självklart ska de det.

torsdag 11 februari 2010

Styrelseposter

I dag tar Debatt upp frågan om kvotering. Jämställdhetsministern ska delta. Förra året skrev jag om det mentorprogram som Näringsdepartementet beställt av Almi. 1400 kvinnor sökte och 200 går nu ett ettårigt mentorprogram. Vid uttagningen konstaterade Almi, på det möte som ägde rum i Almedalen 2009, att det fanns många tjejer som var överkvalificerade för att få gå denna utbildning. Vad hände med dem då?
I dag har jag tillsammans med Maria Plass skickat in en artikel på detta tema.

Tandläkarfusk.

I går kväll såg jag reportaget om konsekvenser av att få sina tänder förstörda för alltid av tandläkare. Det var ett gripande inslag och som tittare blev man heligt förbannad över att se vad patienter utsätts för. Inte bara av att det finns tandläkare som väljer att göra dåliga arbeten i människors munnar utan att det sedan inte blir någon åtgärd mot tandläkaren. Så här får det inte gå till. Jag hoppas att inslaget sätter fart på kontrollerande myndighet.

tisdag 9 februari 2010

Verkar orimligt.

Jag har funderat i dag och funderat och funderat. Vart är vi på väg och vad är det som händer.
Är det verkligen möjligt att Arbetsförmedlingen dömts att betala 60 000 i ersättning till en muslimsk man som inte fått praktikplats på ett företag eftersom han inte ville skaka hand med företagets kvinnliga vd. Hela situationen verkar orimlig.

Vår närvaro har betydelse.

Afghanistan påverkar oss alla. Nu mer än någonsin självklart med tanke på de två sista dagarnas händelseförlopp och våra svenska soldaters bortgång. De finns i tankarna.
Kvinnor, barn och män drabbas av kriget. Det är inte de som bedriver krig utan det gör extremisterna. Deras idé är att förstöra ett samhälle. Lärare hotas och flickor har fått syra i ansiktet och vägrats skolgång. Vår närvaro gör att utbildningen kan ges till många innan var det inga. Hälsovård gavs för till 8 % nu är det 80 %. Det går inte att stänga dörren till vår omvärld. Kriget där är inte så nära men det var inte heller så länge sedan som Balkan i vår närhet nästan räknades ut. Nu är länder på väg i Europa gemenskapen.
Visst det tar tid men det går. Vår närvaro har betydelse.

söndag 7 februari 2010

Ta tillvara tillfällena.

Är lågkonjunkturen ett tillfälle som vi tar tillvara för alla de kreativa idéer som kan skapa nya jobb och nya produkter och tjänster? Vi skulle kunna göra mycket bättre är en slutsats man kan dra när man läser om den undersökning som Grant Thornton presenterar. Vi är inte bäst i klassen på att hantera lågkonjunkturen och att förbereda oss för bättre tider. Tvärtom så finns det mycket kvar att önska. Svensson mentaliteten verkar slå igenom på område efter område. Vad ska till för att företagsledare ska våga sticka ut hakan marknadsföra sig och sina produkter samt ta dem ett steg längre även i bistra tider eller för att inte säga speciellt i bistra tider för att liga tre steg före vid en uppgång. När det är som tuffast drar man lätt in på alla ”onödiga ” utgifter ” men frågan är när man biter sig själv i svansen. Är det rätt att svenska företag är världens mest okunniga om vad som skapar lönsamhet? Tänker på danskarna som har rykte om sig att vara otroligt bra på att göra smarta affärer.

Åre och Almedalen - är det möjligt?

Läste att det finns intressen som önskar att Åre blir ett nytt Almedalen. Jag undrar när på året det ska vara? Ganska många åker till Folk och Försvar i januari. Kanske ska det vara en del av helheten eller hur tänker ni? Det kan bli svårt att klämma in i nuvarande års planering men å andra sidan vem säger att saker ska vara för evigt?

Mat ger jobb.

Tänk att den dagen skulle komma då vi ringer och hem kommer mat med recept för en lyckad middag direkt till dörren. Jag har själv svårt att se mig använda mig av denna tjänst eftersom jag tycker det är kul att handla. Fenomenet med ”jag har inte tid” har skapat en ny efterfrågan på tjänster. Det är bra för den enskilde som skapar sig mer tid och det är bra för arbetstillfällen i Sverige.

lördag 6 februari 2010

Bolag

Dagens Nyheter skrev den 3 februari om att statligt finansbolag delar ut miljonbonus.
I artikeln kan vi läsa att SEK (Svensk Export kredit) får svidande kritik av Riksgälden.
Kritiken handlar om att man ägnar sig åt ”vanlig” företagsutlåning och spekulationer av värdepapper istället för den typ av exportkrediter som SEK bör ägna sig åt. Artikeln tar upp SEK:s huvuduppgift som är att främja svensk export, men att bolaget tidigare påkommits med att låna ut betydande belopp till finska kommuner och göra storförluster på isländska obligationer o s v. I detta sammanhang måste jag medge att jag verkligen hoppas att finansbolaget gör det de ska och att detta behöver kontrolleras och att jag därför delar Riksgäldens kritik. Jag är glad över att handelsminister Ewa Björling svarat att det är viktigt för regeringen att bidra till bra och rättvisa villkor för exportindustrin.
I sammanhanget känns det också märkligt att läsa om dessa bonusar inom statligt bolag när vi har haft den värsta krisen sedan 30-talet. Samtidigt så tror inte jag på en framtid utan ersättningar för gott arbete, men lite rim och fason tycker jag att man kan förvänta sig inom den egna statliga biten i första hand.

Elräkningen som exempel.

Nu finns det reklam på tv för elräkningen som är så enkel att du kan läsa den klockan 03.00 på natten. Detta tycker jag är toppen. Allting ska vara enkelt för konsumenten. Inte bara när man köper en vara eller en tjänst utan även sedan i kontakten med företaget som man anförtrott sig till. Långa samtalsköer, hänvisningar till att själv lösa problemet på Internet eller att tvingas åka till butiken fysiskt när problem uppstår. Det sista gäller bl.a. för Telia som har en central telefon och du kan inte själv ringa din butik, även om de bett dig per telefon att bekräfta åter. Konsumenten måste komma i fokus med upplevd kvalité som en av delarna i hanteringen. Att sitta i kö är inte upplevd kvalité. Och man ska inte behöva sitta i kö för att begripa den räkning man fått. Därför hoppas jag att verkligheten blir lika bra som reklamen och att andra följer efter.

Nu får det vara slut på tyckandet!

Denna vecka har det förekommit en hel del olika frågeställningar. En av dessa var när Birgitta Olsson utsågs till minister och diskussionen kring hennes graviditet och hur man bör göra när man har barn blev en fråga för alla. Jag har alltid ogillat när andra ska bestämma vad som är rätt och fel för andra människor/ familjer. Det finns många som har ont av att personer med barn har arbeten som inte överensstämmer med hur de själva tycker att det ska vara när man har barn. För många år sedan ställdes också frågan till mig om vad min man sa om att jag kandiderade till Riksdagen. Nä, nu får det vara slut på allt tyckande och stämplande av människor som dåliga föräldrar! Vad är egentligen rätt val för vem?
Jag rekommenderar Anna Kinberg Batras artikel från veckan. http://www.newsmill.se/artikel/2010/02/03/bry-dig-inte-om-dina-borgerliga-medsystrars-svek-birgitta

fredag 5 februari 2010

Ledarskapet

I dag har jag gjort ett par återbesök i vår välfärd. Dessa besök innehåller så mycket tankar och upplevelser från personalen. Reflektioner kring ledarskap och hur det utövas är städigt tankar jag bär med mig. Vissa organisationer har ett ledarskap som ger ansvar, befogenheter och möjligheter ut till personalen. Andra ledare vill gärna ha full kontroll på allt själva, vilket gör att det finns väldigt lite möjligheter ute i organisationerna till egna initiativ. Sedan finns det många arbetstagare som gärna vill ha och tar för sig av befogenheter och får egen energi av att utvecklas. Andra åter vill gärna att någon annan styr dem. Jag tror på en politik mer riktlinjer och ett ledarskap som sedan skapar möjligheterna för att skapa organisationer där medarbetare växer med uppgifterna och där man hittar de smarta lösningarna på jobbet. Jag tror också på en utveckling där jämförelsetal, mål och uppnådda resultat publiceras på hemsidor öppet för alla och en var.