Sidor

torsdag 26 juni 2008

Vid laxtrappa på finska sidan


På rundtur från Haparanda till Kemi och tillbaka via Tornio.

Haparandaonsdag 25 juni 2008

På resa i Norrbotten


Kommunförbundet Skånes årliga resa. I dag har vi besökt Luleå och är nu på väg till Haparanda.

onsdag 18 juni 2008

Anders Borg väntar på talartid i kammaren


I dag debatteras riktlinjer för den ekonomiska politiken.

onsdag 11 juni 2008

tisdag 10 juni 2008

Skärpning Marie Granlund!

Nu på morgonen debatterades skriftliga omdömen i tv soffan. Skolminister Jan Björklund signalerar skriftliga omdömen för elever redan i åk 1 till hösten. Detta tycker jag är bra. Socialdemokraternas taleskvinna i skolfrågor, Marie Granlund, tycker detta är dåligt och talar om att elever inte ska behöva bli underkända i åk 1. Så ser inte jag på ett omdöme. Detta är ett besked till föräldrarna med tydlighet i hur det går för deras barn. Det är viktigt med både muntligt och skriftligt besked på hur det går. Elever som ännu inte har knäckt läs och skriv koden måste få signaler och dessa måste vara tydliga med en tydlig plan för hur man sedan ska gå till väga med träning i skolan och eventuellt i hemmet för att stötta och hjälpa eleven.Hur kan Marie Granlund vara emot att spelregler för att klara skolgången för den enskilda eleven ska undanhållas?

onsdag 4 juni 2008

Sjukförsäkring – nya regler

I dag diskuteras sjukförsäkringen i Riksdagen. Hela syftet med rehabiliteringsreformen är att ersätta dagens system med långa passiva sjukskrivningar med tidiga och aktiva rehabiliteringsinsatser. Vi vill sänka trösklarna och göra det lättare att återgå i arbete.

I korthet så handlar det om att skapa en kortare väg till ett friskare liv. Där utgångspunkterna är;
Vi vill ha kortare väg till ett friskare liv.
Vi vill att människor ska våga försöka
Vi vill att arbetsgivare ska vilja anställa


Lo har i en sista desperat kampanj skickat ut brev till flera riksdagsledamöters grannar med en uppmaning att de ska försöka påverka dem. LO har försvarat sin kampanj trots mycket kritik.Så här står det att läsa på LO:s hemsida.”Förslaget är i grunden fel och djupt orättvist och vi vill väcka opinion.”

”Vågar de rösta nej till ett dåligt förslag?” undrar LO i brevet.
Det märkliga är också att LO i sitt brev inte har kontakt uppgifter så som telefonnummer eller annat dit brevmottagarna kan vända sig om de vill ha mer upplysning.Resultatet har blivit att grannar istället har reagerat mot brevet och har vänt sig till moderata riksdagsledamöter för att få svar på sina frågor. Brevet har med andra ord blivit ett väldigt bra tillfälle att förklara vad förändringarna innebär och vad de syftar till. Sjukförsäkringen som i dag ska voteras innehåller många möjligheter för den som i dag sitter fast i en sjukpension alternativt en sjukskrivning.
På radio hörde jag en man som sa ” det är benet jag har amputerat inte hjärnan”.

söndag 1 juni 2008