Sidor

måndag 28 mars 2011

Offentlig upphandlin om närproducerat.

I dag finns det en artikel i Helsingborgs Dagblad om att det är kris för svenska bönder. En mörk bild presenteras och svenska konsumenter uppmanas köpa svenskt kött. Det är en bra strategi. Så gjorde Skånemejerier. Där marknadsförde man sig och protestlistor i affärerna ledde till att Arla mjölken inte helt tog över i Skåne.
En av Ängelholms grisbönder tar fram sitt förslag om att all offentlig verksamhet bara ska köpa svenskt kött. Kostchefen i Ängelholm svarar att det inte finns någon laglig rätt att kräva närproducerat kött och så är det. Lagen om offentlig upphandling infördes för att motverka korruption och gynna konkurrens. Det finns fem grundläggande principer man ska rätta sig efter. Kan man då inte ha krav som gör att kvalitén uppfylls? Jo visst går det och man kan ha mycket högt ställda krav. Det handlar om att de som ska göra upphandlingen vet vd de gör.

HH förbindelse.

Under en heldag har jag i dag tillsammans med ett antal intressenter för infrastruktur varit och lyssnat på olika inspel kring en Helsingborg- Helsingörförbindelse. Representanter från Näringsdepartementet var med tillsammans med vår Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. En mycket bred bild belyst från många olika håll gav en god helhetssyn på hur det ser ut. Nu ska pusselbitarna samlas i den utredning som pågår och som kommer att redovisas senare i år.
Människors möjlighet till en större och redare arbetsmarknad, Sveriges plats i Europa och vår globala världsekonomi är punkter som upprepats ett otal gånger tillsammans med det lilla export beroende landet som vill atrahera företagande och då behövs infrastruktur.
Själv åkte jag tåg över bron frå Kastrup till helsingborg i fredags och de som gick på längs den svenska sidan fick stå för platserna var upptagna av de göteborgare som bokat platsbiljetter. Inget ont o göteborgarna, tärtom är det bra att vi väljer tåget, men jag skulle inte vilja vara pendlare till jobbet stående på vardagarna.Kan inte heller vara någon hit säkerhetsmässigt då det var både trångt och många människor när tåget tog fart och bromsade in.

lördag 5 mars 2011

Den 8 mars

På måndag är det internationella kvinnodagen. Själv har jag skrivit ett par artiklar om deltidsarbete för kvinnor och den påverkan det har på livet, om inte förr så i alla fall, när man ska börja ta ut sin pension.
Jag tycker att det är viktigt att var och en förstår sina livsval. Politiken ska inte lägga sig i dem men vara klara och tydliga på vad det ena eller andra valet innebär.

Läste en artikel i Aftonbladet om kvinnodagen som den danska jämställdhetsministern
vill göra den 8 mars till en dag för mäns och kvinnors lika möjligheter. Det tycker jag är en klok tanke och ganska rätt vill jag ge henne då hon säger att det oftast är kvinnor som talar med kvinnor om dessa frågor. Det vore bra att debatten vidgades till at fler män också diskuterar och kan se och vilja ha förmågan att göra något åt snedvridna föreställningar. Självklar ska då detta också gälla vise versa. Det är alltid ett bekymmer då det blir utslagningseffekter på ett eller annat område.

Det är positivt att tjejer uppnår bra resultat och går vidare till högskolor men det är ett bekymmer att killar inte gör det. Totalt sätt är det också ett bekymmer att ett samhälle som gått från att vara industrination och nu utvecklas mer och mer på tjänstesidan inte har en befolkning som i tillräcklig grad följer mönstret. Detta är ett bekymmer för oss alla.För att ta ett exempel...

torsdag 3 mars 2011

Konsumenternas

I dag har jag gjort studiebesök i vår huvudstad. Jag har besökt konsumenterna. På deras hemsida kan man hitta otroligt mycket matnyttigt som den enskilde och dennes familj kan ha mycket glädje av.
Under portalen http://www.konsumenternas.se/ hittar vi frågor och svar som har med vägledning kring bank, försäkring och el frågor.
Egentligen borde vi alla ta oss en titt här i förebyggande syfte för att lära oss och på ett enkelt sätt skapa oss en bild över den djungel av information som emellanåt faktiskt gör att vi kanske ger upp och inte orkar sätta oss in i frågor som vi borde.
För att ta ett exempel så finns det en smart uträknare av din pension som hjälper dig att få en överblick över de val du har att göra.
För den som ska köpa hus finns det en hel del tips osv..
Lycka till med ditt surfande på denna sida.

Peningpolitik och Sveriges finanser.

I dag har det varit offentlig utfrågning av Riksbankschef Stefan Ingves kring den Penningpolitiska rapporten. (S) efterfrågade svar på sin egen politik d v s att Alliansen gör fel prioriteringar i deras tycke, något som de ville få bekräftat från Riksbankschefen.
För mig är detta ett mycket märkligt sätt att agera då vår Riksbank är självständig och därför inte sysslar med politik. Samtliga (S) frågor blev som en grammofonskiva som kört fast d v s de ställde samma fråga om och om igen om arbetslöshet.
Som alltid tycker jag att Riksbankschefen svar mycket bra på alla de sorters frågor han får och vänligt men bestämt avvisar det som politiken har att sköta.

Senare i dag har vi kunnat glädjas åt landets positiva siffror från finansministern. Sverige visar på fantastiska siffror och det känns bra för framtiden.

onsdag 2 mars 2011

7,5 % positivt

I går fick vi en mycket ljus beskrivning av nationalräkenskaperna för fjärde kvartalet 2010.
BNP ökade med 7,3 % jämfört med motsvarande kvartal året innan. Vår riksbankschef sa igår vid en offentlig hearing att Sverige är annorlunda men att vi inte vet hur länge vi kan vara annorlunda. Det är en klockren beskrivning som jag ser det av det ekonomiska läget. Europa totalt sätt har inte det läge som Sverige har. Länder gör nerskärningar och i vissa fall tvingas man be om hjälp utifrån för att rätta till sina ekonomier. I norra Afrika blåser det förändringsvindar som påverkar oss och som framöver förhoppningsvis leder till goda affärer relationer och marknader på båda sidor Medelhavet, men som i dag skapar en del osäkerheter på vägen.
Tillväxten har i alla fall börjat sin vandring uppåt och USA har en liten tillväxt precis som UK som ligger på 1,5 %. Vi ska alla vara glada för att det går på rätt håll men vi måste också vara beredda på att våra höga egna siffror kan avstanna och inte ta dem för givet. Som sagt så är vi unika nu, men historien visar att allt går upp men också kommer ner så vi ska se till att stå väl rustade inför nästa lågkonjunktur också.

tisdag 1 mars 2011

Talet till bankerna

I dag har det varit en öppen hearing i Förstakammarsalen i Sveriges Riksdag kring kreditutveckling och myndigheternas åtgärder. Det var en tydlig signal ut mot bankerna om ansvarstagande. Socialdemokraterna ville gärna få det till att det avgörande är bostadslån. Så är dock inte fallet utan det finns en komplexitet med en rad faktorer som alla tillsammans om de får råda under en längre tid kan komma att bli problematiska.
Som läget nu är så finns det en medvetenhet hos hushållen om risker som inte fanns där på samma sätt förr. Förutom att debatten varit igång ett tag och att det finns förslag på amortering så tror jag personligen att program som Lyxfällan skapar ett igenkännande och en medvetenhet hos tittarna som gör att den sammanlagda informationen via tv, radio och press tillsammans med verktyg från myndigheter skapat en viss försiktighet. Från vänstersidan ropas det inte allt för sällan om krav på införande av åtgärder en sådan amortering på bolån gör att unga hushåll kan ha svårt att etablera sig eller behålla sina boenden. Kanske tar de då lån som gör att de istället får högre kostnader som de sedan betalar och amorterar av de billigare huslånen med. En sådan situation blir då förödande och sämre än att bara ge rekommendationer utan tvång. Det gäller att tänka rätt från början.

Medvetenhet för mödradödlighet

I veckan som gått har jag tillsammans med en grupp tillbringat min tid med att besöka sjukhus, utbildning och arbetet med att förlösa och förhindra skador på kvinnor i Etiopien.
Det var 1998 som ett antal kvinnoorganisationer bildade en stiftelse där ekonomiskt stöd ges till Fistulasjukhuset.

En stor andel kvinnor dör i Afrika och Asien under graviditeten eller förlossningen. Siffran skulle kunna minskas radikalt med mer resurser och utbildad personal. Att utbilda barnmorskor som kan rädda liv är en av de viktigaste åtgärderna i detta sammanhang. Bristen på barnmorskor, för Etiopiens del finns det ca 2000 och behovet är 155 000, gör att tusentals kvinnor dör eller ådrar sig skador som skulle kunna undvikas. För att millenie målet nummer fem, om minskad mödradödlighet, ska kunna infrias krävs det att fler kvinnor kan utbilda sig och att satsningarna når ut på landsbygden. Just detta mål har vi nu fått uppleva i Etiopien, där vi på plats kunde följa arbetet med att rekrytera unga tjejer som fick utbildning till barnmorskor mot kontraktet att återvända till sin hemby för att under sex år hjälpa till att förlösa mödrarna. Detta förebyggande arbete kopplades samman med det regionala sjukhuset i Bahir Dar, för att ta ett exempel, som drivs av staten. På så vis kan man med tidiga kontroller hjälpa mödrar som behöver kejsarsnitt in till en säker förlossning.

För de som inte fått denna möjlighet utan istället fått skador som behöver omhändertas via rehabilitering och operationer finns som ett utmärkt exempel Fistula sjukhuset i Addis Abebar.

Jag kommer att fortsätta följa detta arbete och hjälpa till att sprida informationen om vad som kan åstadkommas för att förhindra omskärelse, för tidiga giftermål, förlossningar på kvinnors villkor och sjukvård till de som redan drabbats av skador.