Sidor

söndag 31 maj 2009

Skolan ett inlägg från i går.

Den senaste tiden har jag kommit i kontakt med skolan på olika vis. dels genom egna besök, men även via ungdomar jag mött i valrörelsen och deras föräldrar. Bemötande frågorna i skolan och hur personer uttrycker sig eller hur det som sägs upplevs av de som är nrukare i skolan får mig att fundera.
En IG varning i julas utan att uppleva att man får svar på frågan "vad ska jag göra för att bli godkänd". Vid föräldrakontakt låter en rektor meddela, enligt förälder, att ungdomar som läser på dessa program inte bryr sig om teoretiska ämnen. Detta trotts att eleven har betyget, VG, i ett annat ämne enligt föräldern. Och hur kan det vara möjligt att generalisera ungdomar på dett sättet över lag och dessutom inom professionen?
Ett par tjejer jag träffade häromdagen, den ena gick ut gymnasiet förra året och den andra slutar nu i år, berättade om pedagoger som sagt att de som åkte på examensresa skulle få IG i betyget. Detta var deras upplevelse. Kan man sätta betyg på att någon gör en resa svar nej. Som pedagog ska man tydligt berätta vilken kunskap en elev har att tillgodogöra sig. Det ska också sägas att om eleven åker i väg och dessa kunskaper inte uppvisas för betygssättande lärare så är det inte heller möjligt att sätta betyget.

torsdag 14 maj 2009

Med fokus på förbättringar i vården!

I dag talas det om bemötande i vården. Jag behöver inte gå långt hemma i Skåne för att råka ut för patientfientligt beteende. Det har inte gått att gå till vårdcentralen utan att ringa först. Det värsta exemplet i Skåne var när jag fick höra att en patient stått i kassan och önskat boka tid. Svaret blev att ” du måste ringa hit”. Då tog patienten upp telefonen och frågade om han kunde få telefonnumret. Svaret blev ”nej”.

Om man vill göra en You Tube film av detta skulle man låta en patient gå in på vårdcentralen för att boka besök och få nej till detsamma. Därefter ser man hur patienten går utanför lokalen och ringer in.

Nu kommer Skåne att ha hälsoval, där patienten är bäraren av pengar. Detta gör att vården ska spetsa sig för att leva upp mot patientkvalité. Tydligen är det fortfarande svårt att komma ur det gamla mönstret på sina håll. Hörde av en patient att denne fått veta vid kontakten på vårdcentralen att man inte fick komma dit om man inte var patient på plats. Många gamla som råkar ut för detta kommer att tro att det är sanningen, vilket det ju inte är.

Tänk den dagen man säger välkommen till oss, vad kan vi hjälpa er med i dag? Efteråt skulle man artigt kunna fråga hur patienten känner sig. Det är så enkelt att med några få väl valda ord göra skillnad för de som i ett utsatt läge av sjukdom behöver detta så mycket mer än vanligtvis.

onsdag 13 maj 2009

JHur mäter vi kvalité?

En av nyheterna i dag var bonusar för sjuksköterskor som svarar snabbt på patientärenden i telefon. Ju fortare ett samtal kan avslutas desto bättre. 1000 kronor i månaden om man har en kortare tid. Detta är klart till för att hinna med alla som ringer inom en rimlig tid. Problematiken ligger i att det blir mer effekt på tid än att det blir kvalité i arbetet. Det tragiska var det lilla barn som dog av tarmvred p.g.a. fel information p.g.a. tidsbristen enligt rapportering på nyheterna.
Det gäller att se upp och inte få en så stort fokus på tid att det tar ut innehållet i samtalet. En jämförelse skulle kunna göras med skolan s betyg där betyget G. Det gäller att lärarnas uppdrag inte fokuseras till målsättning G på ett sådant sätt att man använder ”genvägar” för att nå sina individuella mål. Det finns då en risk för att elever inte har den kunskap de ska ha för att uppnå betyget och komma vidare. Detta förlorar vi kunskaper på och vidareutbildningar samtidigt som vi ger kredit på falska grunder till pedagoger för betyget G hos eleverna som egentligen inte motsvarar det de har lärt sig längs vägen, och som kan lägga hinder för deras fortsatta studier.