Sidor

onsdag 17 mars 2010

Skolartikel på bloggen

För nästan en månad sedan skickade jag ett debattsvar till skribenten Ulf Carlsson angående skolan i Helsingborgs Dagbklad. JAg har sedan inte sett något svar på artikeln och väljer därför att lägga ut svaret här på min blogg.

Svar till Ulf Carlsson, lärare Helsingborg, ”Det finns ingen flumskola”, HD den 20 februari 2010.

Att klubba ett förslag är inte tillräckligt för att ett dokument sedan fullt ut ska få genomslag i skolans vardag. Detta har Ulf Carlsson helt rätt i och det är en viktig poäng. Detta har jag också lyft med Utbildningsminister Jan Björklund och vi delar den uppfattningen. Det krävs ett tänk kring hur elever ska kunna förstå och använda sin kunskap.
Jag har vid ett flertal tillfällen haft glädjen att lyssna på Per Måhl, lärare i svenska, religion och filosofi, och som 1991-1992 arbetade som sakkunnig åt betygsutredningen med Läraruppdraget. Han åkte land och rike runt som sakkunnig i betygsfrågor. När jag hörde honom berätta om ”tänket” i Läroplan 94 konstaterade jag att det skulle ha behövts 100 av honom som åkte runt och berättade om hur läroplanen var tänkt att fungera.
Ett bra exempel är när Per Måhl tar upp kunskapen om kartboken, som är föremål för nationellt prov i åk 5. Förr övade vi på vegetation så som öken, stäpp och savann genom att träna på att måla dem på en tom karta över t x e Afrika med kartbokens hjälp. Nästa dag kom vi tillbaka till skolan och fyllde i samma Afrika. Detta ger inte svar på frågan om förståelse utan först genom att använda de kunskaper du tränade på Afrika på en helt annan världsdel
t ex USA så visar du att du förstår hur du ska gå till väga.
Därför har Ulf Carlsson rätt i att det behövs mer än politiska beslut. Men det har betydelse för barn- och ungdomars framtid och det spelar roll hur politiker väljer att se på skolan. Det går inte att blunda och tro att det blir bättre genom att inte ha kontrollstationer. För mig är det lika naturligt som att vid en skogspromenad hela tiden ha koll på och räkna så att alla barn är med. Och här skiljer det sig i synsättet mellan regeringens skolpolitik och den som vänsterpartierna driver. Det är detta vi framför och det är oerhört väsentligt i debatten.

måndag 15 mars 2010

Betyg på vården.

I dag presenteras en lista över betyg till vården. Det är ingen nyhet att bemötande frågor är de som det finns mest klagomål på.
Varför ska man vänta på morgonen fast man får första tiden? Hur långa väntetider är det i väntrum och måste jag vänta lång tid i telefon. När jag fick höra att man på en vårdcentral inte kunde boka tid i luckan utan blev hänvisad att gå hem och ringa dit tänkte jag att detta skulle man kunna göra en parodi på genom att låta patienten gå utanför dörren och ringa in.
Svar som att du finns inte hos oss istället för välkommen hit vad kan vi göra för dig är också ett val av bemötande.
Att tänka sig in i kunden/patientens situation är A och O. Jag är övertygad om att dessa bemötande frågor, service och artighet mot patienterna likaväl som hur länge du får vänta på din tur, sitta i telefonkö och flexibilitet är faktorer som kommer att ha betydelse i val av vårdkontakter.
Ju fler resultat som presenteras om kundnöjdhet offentligt desto bättre blir det för patienterna då alla vill ligga bra till för att få behålla kunderna och för att få nya.

http://hd.se/skane/2010/03/15/flest-nojda-patienter-hos-de/

söndag 14 mars 2010

Fokus på lösningar tack!

För ca fem år sedan skulle jag göra en resa till Stockholm med tåg tillsammans med den ledningsgrupp jag arbetade i. De andra skulle gå på i Lund och jag i Hässleholm. Dröm om min förvåning när jag inte kunde få en sittplats i samma vagn som de. Jag kunde hemifrån boka en sittplats i biosalongen, men inte få en sittplats med mina medresenärer bara för jag gick på i en annan ort. Jag skrev den gången till SJ som svarade kort och gott så är det.JAg kom att tänka på detta då jag läste om hur lång tid saker och ting tar.

Länken handlar om rullstolslyftar som varit trasiga sedan november. Vad är rimlig tid? Och hur ska man göra för att komma med tåget trotts alla de hinder som tas upp.? Fokus på lösningar tack!
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1916126/pernilla-19-nekades-tagplats-med-rullstol

Möte med kvinnor i en invandrarförening.

I fredags var jag inbjuden till att diskutera politik för invandrarkvinnor. Vi var två från Moderaterna och det kom två personer från Socialdemokraterna. Frågorna som var på tapeten handlade om arbetsmarknad, utbildning, jämställdhet, hedersrelaterade brott och våld mot kvinnor samt diskriminering och segregation.
En tjej från stöd och rådgivning vid diskriminering inledde och därefter följde en dragning av (S). Ett tag tänkte jag att det skulle gå vägen, men sedan så kom de in på felen som regeringen gör i deras ögon och även andra partier som inte var representerade. Jag hade hoppats att vi själva skulle ha fått berätta om vår politik fullt ut och att (S) höll sig till sin för att kvinnorna skulle kunna jämföra och ställa frågor till oss.
Jag kommer att återvända för att lyssna på dessa kvinnor som har oerhört mycket erfarenhet av att börja om i ett nytt land, söka arbete, och känna till och ha upplevt saker som bara de vet hur det är. Lyssnande samtal kan många gånger vara bättre än att komma ut och få berätta om politiken.

onsdag 10 mars 2010

F skattsedel Ja tack!

Läser i min lokaltidning att ett överklagande till Länsstyrelsen gick från ett nej hos skatteverket till ett ja för att få vara sin egen företagare. Jag tycker att det är oerhört trist att tjejer får nej. Vi lever i en föränderlig värld och att inte kunna få F skattsedel för en välfärdstjänst som människor efterfrågar utan att vara anställd är oerhört fel tycker jag.
Inför förra valet diskuterade vi i Regionen F skattsedel för tjejer inom vårdyrket. Det kunde inte ges p.g.a. att Landstinget ansågs vara en arbetsgivare och om man skulle ha F skattsedel så behövde man ha flera kunder. Jag är oerhört glad för att det blev ett överklagande i detta fall och jag hoppas att dessa historier om inlåsning som anställd inom den offentliga sektorn snart är ett minne blått.

http://hd.se/angelholm/2010/03/10/hon-ar-barnflicka-med-eget-foretag/

Vinst i offentlig sektor en förutsättning!

I dag har det varit motionsdebatt om kommunala frågorna. I debatten lyfte (S) representant upp frågan om vinstintresse inom den offentliga sektorn.
Att få vinst innebär att företaget får kapital till att kunna driva och utveckla sin verksamhet. Det ger utveckling, teknik, löner och möjlighet till att bygga fler verksamheter.
Utan vinsten kan inte företagen existera och utan dem kan inte heller personer välja arbetsgivare. Detta drabbar en sektor som traditionellt har en mycket hög andel kvinnor som arbeta här. Dessa kvinnor ska då (S) bestämma över genom att neka dem att starta eget inom områden som de är duktiga på och dessutom säger (S) att det räcker med en arbetsgivare. Jag tycker att detta är fel. Val ska göras av medborgarna och inte av politiker. Alla människor gör val varje dag och varför är det bara sektorer med manliga yrken som ska kunna välja olika arbetsgivare och kunna starta företag? Jag undrar om (S) har funderat på att företag som inte går med vinst inte kan fortleva, men det kanske är en linje man vill driva?

torsdag 4 mars 2010

Fult med RUT och fint med ROT

Debatten går hög när det gäller avdrag för hushållsnära tjänster.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tva-av-tre-vill-behalla-rut-avdrag_4363613.svd

Samhället har förändrats och så också vardagen för människor. I dag förvärvsarbetar såväl pappor som mammor och många hushåll är ensamföräldrar. Att kunna använda sig av skatteavdrag för hushållsnära tjänster är ett sätt att få livspusslet att gå ihop. En annan grupp som använder RUT avdraget är pensionärer som tar hjälp i hemmen.
Tjänstesektorn växer och personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden får arbete och företag växer. Inte nog med att arbetstillfällen skapas de gör också att människor som tidigare arbetade svart nu får en trygg anställning med försäkringar och pensionspoäng i en sektor som blivit vit. Nivån för när arbetsutbud möter viljan att betala har nåtts. Så var det inte tidigare.
Vi menar att det är bra för Sverige och jobben att de av (S) så förhatliga avdragen på hushållsnära tjänster finns och vi vill att de ska finnas kvar. Mona Sahlin glömmer att skatt är pengar som från början kommer från dem som arbetar. Socialdemokraterna diskuterar ofta skatt som om det är deras pengar istället för att se det som att det är varje enskild persons inbetalda pengar.


http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/varfor-sa-viktigt-att-gora-rut-anstallda-arbetslosa_4363173.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/de-rodgrona-lovar-avskaffa-rut_4356283.svd