Sidor

onsdag 24 juni 2009

Våld, hot och förstörelse

I dag kan vi läsa i Helsingborgs Dagblad om våld och trakasserier på Öresundstågen.
Säkerhet efterfrågas för dem som ska arbeta på tågen. Mina tankar går till alla de krav på kameraövervakningar och andra verktyg för att få bukt på våldsamheter och övergrepp i stort. Vad har hänt med människan? Jag tycker att det är ett grundläggande problem med att inte vi alla var och en tar vårt ansvar och är en medmänniska. Att säga ifrån när det sker saker i vår närvaro som inte är ok måste vara en naturlig del. När inte vi vuxna tar vårt ansvar och lär små barn och ungdomar hur vi ska agera mot varandra får det följder. Om jag ska generalisera om skolor så är det alldeles för få vuxna som arbetar med etik och moral i alla lägen där barn – och ungdomar vistas. Mest i det senare fallet skulle jag tro utan att ha vetenskapliga belägg för det. Det går inte att titta bort och tro att någon annan löser problemet. När man aldrig får en tillsägelse eller order om att städa upp eller åtgärda något man tar sönder så kan vi bara föreställa oss hur saker och ting utvecklas. Vi kan tillsätta hur mycket poliser, vakter och andra personer som helst utan att problematiken minskar så länge inte vi alla tar ansvar i den miljö vi befinner oss.

måndag 22 juni 2009

Fotboja ett alternativ

I dag kan vi läsa om fotbojan som ett alternativ för ungdomar i Svenska Dagbladet. Se länken.

Jag och Margareta Pålsson har under ett par år tagit upp ämnet som en motion i Riksdagen. I vår motion skriver vi om fotbojan som en möjlighet vid stalking. Sture Åström i Helsingborg är en av de personer som drivit frågan länge och på olika sätt.
Moderaternas arbetsgrupp, där jag medverkat, kring ungdomar och deras möjligheter har varit ett annat forum som tittat på frågan.
Jag tycker att det skapar möjligheter både för den enskilde och för samhället om vi inför fotboja som ett alternativ inom rättsväsendet för unga brottslingar.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3097933.svd

torsdag 18 juni 2009

Siffror på pappret

Bosse Ringholm har ställt en interpellation till arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin i dag. Här kommer utbildningsfrågorna i fokus. Ringholm anser att regeringen gör för lite och berättar själv att (S) hade många fler i utbildning strax innan valet 06. Hör Ringholm vad han säger? Alla andra förstår att människor inte ska vara arbetslösa och i utbildningsåtgärder när det är högkonjunktur och goda tider. Varför var så många utanför den reguljära arbetsmarknaden under den förra regeringens goda år? Om en regering, så som (S) gjorde, låter många människor befinna sig i utanförskap i goda tider så blir det ju inte lättare att få dem i arbete under sämre tider. Det är en dålig politik för människor och för samhället.
Den nuvarande regeringen minskade på utbildningsplatser därför att man istället ville få in människor i arbete, vilket har lyckats väl och hade fortsatt så om inte finanskrisen kommit. Nu är vi i ett tufft läge och det får hanteras. Regeringen har därför ökat utbildningsplatserna. Ringholm klagar över att de är färre än de var förr och vill ha en hög siffra. Man löser inte krisen med siffror på pappret. Det trodde jag (S) hade lärt sig efter att de förde arbetslösa över till pensionskolumnen under sin regeringstid. Det handlar istället om att hitta olika typer av åtgärder för att varje enskild individ ska finna sin väg tillbaka.

torsdag 11 juni 2009

Insändaren som inte kom med

I måndags skrev jag en insändare tillsammans med ordförande i Moderaterna i Bjuv med anledning av beslutet om ilka rättigheter för kommunala och friskolor som vi tog i går i riksdagen.
Tyvärr valde pressen hemma att inte publicera inlägget. Därför får ni nu ta del av det här nedan.
Jag vill också hänvisa till debatten i går http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2008/09:129 Offentliga bidrag på lika villkor. Bjuvs kommun nämns ett flertal gånger i debatten och det är inte utan orsak.
Läs även Mats Gerdaus inlägg på bloggen i går
http://gerdausskolblog.blogspot.com/2009/06/nu-blir-det-lika-villkor.html

Insändaren som inte kom med.

I går Onsdagen den 10 juni debatterade och beslutade Riksdagens Utbildningsutskott om offentliga bidrag på lika villkor för olika skolformer.
Där står det klart och tydligt att regler för kommunal planering och verksamhetsutövning inte får användas för att försämra friskolors möjlighet till etablering och överlevnad. Ett sådant exempel är tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen.
Ändå är det precis detta som socialdemokraterna i Bjuvs Miljö - och byggnadsnämnd tänker göra i dag torsdagen den 11 juni.
De styrande socialdemokraterna väljer att använda detaljplanen för att stoppa skolverksamhet. Socialdemokraterna skulle kunna göra ett annat val genom att ändra detaljplanen för att tillåta skolverksamhet.
Men nu är det de socialdemokratiska politikerna som använder sin politiska makt och ställer sig över medborgarna. De bestämmer att våra barn inte får välja att gå på Fibergatan i Billesholm. Detta tycker vi Moderater är fel.
Vi vill se ett samhälle där det är föräldrarna och deras barn och ungdomar som ska bestämma var man väljer att gå i skola, och det ska gälla alla kommunens barn och ungdomar. Den moderata inställningen är att varje förskola eller skola måste förtjäna sina barn och elever. Detta är till fördel för att garantera kvalitetsutvecklingen inom kommunens skolor och förskolor.

onsdag 10 juni 2009

Bort med klåfingriga politiker

I dag har riksdagen debatterat ärende Ubu13 om offentliga bidrag på lika villkor.
Det blir nu tydligt att plan- och bygglagstiftningen inte ska användas som ett sätt att stoppa etablering av skolverksamhet. Innehållet i betänkande klarlägger också att det ska finnas en fullständig öppenhet kring hur kommuner beräknar ersättningen till enskilda verksamheter. Därefter beslutar riksdagen i ärendet.
Jag kan inte annat än välkomna detta beslut. I min hemkommun, Bjuv, har vi haft problem med att plan- och bygglagen använts sedan slutet av 90 – talet för att svälta ut Friskolan. Detta trotts att denna skola har mycket nöjda föräldrar och elever. Att skolan fungerar väl och att resultaten är bra tar inte de styrande socialdemokraterna hänsyn till.
Marie Granlund (S) i riksdagens utbildningsutskott är hjärtligt välkommen att titta på den rättvisa hennes parti skapat i min kommun. Här är det bara (S) politikernas egna åsikter som gäller och deras syn på att de vet bättre än både elever och föräldrar vad de vill ha. Kommunen har fått backning på att systemet för att räkna ut skolpengen är så ogenomträngligt att inte ens granskarna förstod det hela. Skolpliktsavdraget har man också valt att själva behålla delar av i kommunen under viss tid. Från och med nästa år blir inte detta möjligt, då får friskolorna de 6 % utan kommunal inblandning och under tiden ska en utredning titta på vilken % som ska gälla framöver.

fredag 5 juni 2009

De artiklar som inte kom med...

Under EU valrörelsen har jag skrivit en artikel om den ekonomiska delen som är en stor bit i valrörelsen. Jag har också skrivit en artikel om de dagliga nära förhållanden för oss medborgare.
Jag har fått svar att det kommit in flera hundra artiklar som inte hinner publiceras.

Här nedan kan du läsa mina artiklar.


En röst i Europa att räkna med!

Vi moderater arbetar aktivt för att göra Sveriges röst hörd i Europa och tar fasta på möjligheterna med Europasamarbetet. Detta gör vi väl.
När det inte gick vägen i alla lägen vid förhandlingar i Bryssel lämnade den förra (S) regeringen walk over och åkte hem. Så är det inte längre. Idag sitter Sverige kvar vid förhandlingsbordet även om vi inte alltid får igenom allt som vi önskar. Det har medfört att vår borgerliga regering har skapat ett förtroende i Bryssel, och det förtroendet kommer vi att förvalta väl under det svenska ordförandeskapet.
Den ekonomiska politiken har kommit att stå i centrum och i dag är det europeiska samarbetet långt viktigare än någonsin p.g.a. den finansoro som svept över Världen. Svensk ekonomi, vår tillverknings industri, bygger på att vi kan sälja våra produkter till andra länder. Detta blev mycket tydligt för alla i och med bilindustrins totalstopp i höstas. I spåren av finans oron börjar ropen på protektionism ljuda runt om i världen, inte minst i Europa. Detta är sakfrågor som måste lösas på Europa nivå, det löser vi inte hemma. Vi behöver också skapa gemensamma regler för tillsyn an banker i Europa. De har tillåtits expandera utan kontroll och lagstiftning har saknats för krishantering. Detta tittar ekonomiska företrädarna på nu i en grupp, tillsatt med svensk representant, i den så kallade De Larosiéreutredningen.
Därför är det avgörande att vi skickar personer som tror på samarbetet över nationsgränserna i frågor som behöver lösas i större sammanhang än hemma i Sverige. Gör vi inte det förlorar Sverige handlingskraft i Bryssel.
Låt oss se till att det förtroendet förvaltas väl och att Sverige fortsätter vara en röst man lyssnar på.
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Riksdagsledamot Finansutskottet

Europapolitiken måste engagera och beröra människor.

Europapolitiken har haft en tendens att komma långt bort från människors vardag.
Dialogen och förklaringarna till goda tankar har lyst med sin frånvaro trotts att de många gånger bidrar till ett mycket bättre samhälle. En sådan fråga är måtten på bussdörrar. Vid första tanken verkar det säkert befängt med att bussdörrar i Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm och Åstorp ska beslutas i Bryssel. Jag kan förstå den tanken, och då är det politikens uppgift att kommunicera vad det egentligen handlar om.
Den goda iden bygger på tillgänglighet. Människor med funktionshinder ska kunna ta sig fram i samhället. Som funktionshindrad ska du veta att vart jag än kommer i Europa så kan jag ta mig in på bussar och åka kollektivt dit jag ska. Plötsligt inser vi alla hur en liten fråga får en enorm betydelse för den lilla människan då värdet av den öppnar upp stora möjligheter över nationsgränserna.
Ett annat exempel skulle kunna vara teknik området. Att kunna använda samma system i mer än ett land innebär praktiska lösningar för konsumenterna som kan köpa varor i olika länder och att dessa sedan fungerar hemma i köket likaväl som elektroniken i vardagsrummet till musik, datorer och mycket annat. Säkert har flera av er varit frustrerade över skillnader mellan USA, Asien och Europa när ni köpt artiklar som inte passar hemma i Sverige. Själva är vi ganska små landsmässigt med våra 9 miljoner människor, men med en röst med stöd av 500 miljoner människor gör att Europa blir en röst att räkna med för att påverka omvärlden.
Visst finns det mycket kvar av byråkrati men en del är myter så som de sneda gurkorna som har en helt annan berättelse. Annat är svensk byråkrati så som regler kring lekplatser som oförtjänat och på ett negativt sätt gör att människor ser samarbetet i Bryssel som något negativt. Låt oss sluta sprida myter och sluta lägga pålagor hemma via våra länsstyrelser och istället värna de bra saker som vi åstadkommer för svensk del i Bryssel.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Riksdagsledamot, Bjuv