Sidor

söndag 25 november 2012

Patient och kund.


I dag lyfter Lotta Hördin ”jakten på patienterna” på opinions sidan i Helsingborgs Dagblad. Det handlar om marknadsföring för att locka patienter till den egna Vårdcentralen. Visst ska det finnas rim och fason på saker och ting. Jag tycker inte heller att det får gå för långt, men jag vill inte heller att vi ska ta steg tillbaka för att landa i ett gammalt tänk där patienten stått till förfogande för vårdcentralen.
Det var inte länge sedan vi befann oss i en tillvaro där patienter  fick besked om att de inte kunde lista sig för att det var fulltecknat på en vårdcentral. Inte heller kunde man få en tid efter arbetsdagen, och ringde man in så skulle man återkomma nästa dag i ny telefonkö om det inte fanns tider samma dag som man ringt in. Tyvärr finns dessa kulturer kvar på en del ställen även om det hänt en hel del. Detta tack vare ett system där man inte med självklarhet får sina patienter. Nu behöver man berätta vad man kan erbjuda patienten, vilket är bra.
Vi talar om jobblinjen och att sätta kunden i fokus. Det blir för mig mycket märkligt att människor ska ta ledigt från arbetet för att sitta i ett väntrum, många gånger lång tid, för att kunna komma till på bokad tid. Här spelar arbetskultur och värderingar roll. Det finns de som berättar om att det går att göra saker på andra sätt och därmed ökar också service för patienten.

lördag 10 november 2012

Att veta vad man missar


Dagen har ägnats åt kommunala bolag under ett utbildningspass inom partiet. Inte helt oväntat kom vi också in på kvinnlig och manlig representation i bolag. Det finns glädjande nog, till nytta för såväl bolag som kunder, kommuner som aktivt arbetat med att få en mångfald av kunskap till sina bolagsstyrelser. Trots att vi i dag befinner oss år 2012 är det långt ifrån alla som uppnått denna klokskap och värre är det på den privata sidan. Likriktighet i tänkande var än den finns innebär att utveckling avstannar med nickande och bekräftande. Dynamiska organisationer och företag behöver en mångfald av tankar och idéer som kan nötas mot varandra och som tar in ett flertal aspekter. Det är både bedrövligt och sorgligt att vi inte kommit längre och förstått nyttan av att ta tillvara hela landets kompetens på olika sätt.

måndag 5 november 2012

Ett lysande exempel på utvecklingssamtal


I dag har jag varit på det bästa utvecklingssamtalet. Vad innehöll då det? Jo det innehöll det som egentligen alla samtal ska innehålla. En tydlig genomgång av var i en process eleven befinner sig. Tydliga mätbara mål framåt där eleven redan i morgon själv kan börja mäta sina framsteg. Läraren nöjde sig inte med korta elev svar utan ställde frågor som ledde samtalet framåt till sammanhang och förståelse.

Läraren använde skolans verktyg där alla elevens kurser, betyg och uppgifter finns samlade som en helhet. Därmed blev det enkelt att få en helhetsbild av alla ämnen med de kommentarer och anvisningar som andra lärare regelbundet ger eleven i lärande processen. Allt finns inlagt på ett och samma ställe och utgör underlag i lärandet och avstämning för elevens vidare lärande. Målformuleringarna för det fortsatta arbetet kom på plats under samtalets gång och när vi skildes åt var allting klart.

Detta arbetssätt med datorn som redskap vill jag påstå skapar mervärde för alla de som behöver ta del av informationen utan att innebära mer dokumentation, vilket är ett av de argument som ofta förekommer i debatten kring lärares arbetssituation. Här blev det inte det också utan redan befintlig information utgör grunden för samtalet framåt och alla har sedan tillgång till denna information kring eleven. Detta är vad jag kallar att jobba smartare utan att springa fortare och jag som förälder är väl informerad om elevens arbete och eleven har tydliga mål att uppnå. Inte bara i dag utan alla andra dagar också.

måndag 22 oktober 2012

Valfrihet, jämställdhet och företagande.


I dag skriver jag med Isabella Jernbeck i HelsingborgsDagblad om valfrihet, jämställdhet och företagande. Det handlar om att kvinnor inom välfärden ska kunna starta och driva företag inom det område där de har skaffat sig gedigen kunskap.

Lena Sommestad (S) kvinnornas ordförande tycker att det är en dålig idé att kvinnor startar verksamhet på detta område. Att tycka att kvinnor inte borde starta företag inom välfärdssektorn för att det är en kvinnodominerad marknad är för mig absurt. Jag tycker det är fantastiskt att kvinnor ser möjligheter och kan hitta nya sätt att ta sig an innehållet och bemötande frågor som gör att människor söker sig till deras verksamhet. I Örkelljunga kommun tog två kvinnor över ett äldreboende som sett sina bästa dagar. De vände trenden och blev ett boende dit många önskade flytta från att ha varit ett boende dit äldre inte ville flytta. I dag driver de också Solljungahälsan, en vårdcentral i Örkelljunga och Solklart vård i Bjuv.

Jag är glad att det växer fram nya verksamheter som tänker modernt och som arbetar med smarta lösningar för människor. Jag är också glad att Lena Sommestad inte sitter vid makten och att det ska införas stopplagar för kvinnor att starta och driva företagande inom välfärdssektorn.

lördag 13 oktober 2012

Måndags sucken (att trivas med jobbet)


I går fick jag lära mig begreppet ”äntligen måndag” av Ulla i hemsjukvården. Hon frågade mig om jag tänkt på hur många människor som på söndagen arbetar upp en stor suck inför jobbet på måndags morgonen då det är dags att gå till jobbet. För att riktigt bekräfta detta, berättar Ulla, så händer det att det rings till en arbetskamrat och sedan kan man tillsammans tala om den stora måndags sucken.

Jag vill ha måndags fika och inte fredags fika fortsätter Ulla. Varför ska inte måndagen vara lika fantastisk som fredagen? Nu har vi gjort måndagen till en ”jobbig” dag och fredagen till en ”toppen” dag.

Själv tänker jag att hon har rätt. Det är många som med glädje skulle vilja byta bort alla måndagar och göra om till fredagar. Tänk om man kunde göra som i alla de spel som barn och ungdomar deltar i på nätet, där du med några kvicka knapptryckningar på datorn eller via en App. (applikation på telefonen för användaren att installera, tillåta och aktivera) kan köpa – och byta ut måndagar till fler fredagar på din smartphone, surfplatta eller dator.

Men måste det verkligen vara så? Att det inte går att ha samma känsla på måndagen som på fredagen tänker jag? Inte är det Ulla som behöver övertygas om detta. Hon har precis satt ord på de tankar jag bär med mig om att det går att ha ett annat förhållningssätt. Jag funderar på hur man gör för att överföra värden i organisationer som hittat den goda arbetsplatsen med glada arbetstagare och nöjda brukare till alla organisationer - är det möjligt? Mitt svar är att jag tror på det men det behöver med all sannolikhet vara korta beslutsvägar för att få saker att hända och det är ett hårt arbete, ständigt, med attityder, värderingar och inkluderande. Jag kommer att fortsätta min resa inom omsorgen för att lära i vardagen.

fredag 12 oktober 2012

Polisen och kunden


Häromdagen skrev min partikollega om polisens problem. I går var jag själv kund i polisens verksamhet. Jag skulle göra en polisanmälan. Ringde 114 14 och hamnade i kö ” du är nu nummer 25 i kön ” medan jag och funderade på vart den person hade tagit vägen som uppenbarligen kommit i full fart rakt in i de stora stenpartierna vid vår trädgårdstomt hördes så en ny röst ” du är nu nummer 16 i kön” och jag hörde ”du är nu numer 13 i kön” och så fortsatte det. Det tog tid och jag tänkte att om vi nu via denna centrala växel ska slussas vidare till poliser ute i landet så tar det lång tid i väntan i det steget. När jag kom fram tog det några sekunder innan jag blev vidarekopplad till polisens växel och därifrån ut till handläggare. Presenterade mig och att jag ville göra en polisanmälan. Svaret som gavs var ” varför har du ringt till mig?” Inte ett svar som jag förväntade mig att få och inte heller behöva svara på. Ny information från polishandläggaren ” jag sitter redan med en polisanmälan så kan du ringa lite senare”. Nej svarade jag. Nu har jag väntat i en central växel och varit nummer 25 på den listan innan jag kom vidare lokalt och nu har kommit fram. ”Då tar jag ditt telefonnummer och ringer tillbaka” blev svaret. Jag tackade för det. Därefter hade vi ett mycket bra samtal, men jag frågar mig hur många det är ute i vårt avlånga land som får liknande svar när de ringer till polien. Jag kan ju inte vara den enda.

Att det fanns skador på min egendom insåg jag redan från början inte var prioriterat alls, men för mig handlade det om fara för andra som skulle kunna råka ut för att den förare som farit fram också skulle kunna fara fram på andra ställen. Till svar på detta fick jag veta att det inte var något som polisen skulle ta i. Även detta svar blir ett ytterst märkligt svar till mig som medborgare, och jag har funderat på vad dessa olika svar som jag, bara en enda person, fått på polismyndigheten denna dag. Det ska i sammanhanget sägas att chassinummret gick att spåra från den trasiga nummerplåten som låg kvar på platsen.
Som lagstiftare ställer jag mig frågan om det i det sistnämnda svaret är en uppgivenhet inför en uppgift p.g.a. regelverk eller om det har att göra med organisation och hur man arbetar. 

tisdag 9 oktober 2012

Praktik på äldreboende.


Efter att ha läst ett antal debattartiklar och insändare om äldreomsorgen och uppmaningen att  

  var med på ett arbetspass under olika tider på dygnet för de korta besök politiker gör visar inte verkligheten”  

författade jag ett insändarsvar och erbjöd mig att delta i verksamheten under vecka 44. (Ni hittar insändaren längst ner i inlägget.)

Nu har jag fått svar och ska vara i Helsingborg och delta i arbetet inom äldreomsorgen i v44. Mer information kommer om tider och plats och jag ser mycket fram emot de dagarna.  

Tidigare har jag efter ett verksamhetsbesök gjort en helgtjänstgöring i Eslöv då jag efter ett lyssnande besök fick veta att de tyckte det var angeläget att politiker tog del av verksamheten på de äldres helg. Jag blev då intervjuad av Skånskan.

Fyra frågor...
2009-09-28 17:54 ESLÖV
... till riksdagsledamot Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) som i söndags praktiserade på Trollsjögården.

Vad fick du göra?
– Jag fick bre frukostmackor, mata, bädda, fixa med lunchen, städa och bara sitta ner och prata med de äldre.

Varför gjorde du det här besöket?
– Det ger mycket att se verkligheten med sina egna ögon – och att prova på vardagen i olika offentliga verksamheter.

Varför valde du att lägga ett besök på Trollsjögården?
– Jag gjorde ett besök här i våras och då blev jag inbjuden att delta även under en söndag eftersom arbetsdagen ser annorlunda ut då. Jag tyckte att det var en bra idé. I år har jag gjort nio stycken sådana här besök på äldreboenden, i förskolan och på rehabilitering.

Vad leder de här besöken till sedan?
– Det ger dels oss politiker en förståelse för verksamheterna och dels ett bättre underlag när det ska läggas förslag till förändringar eller beslut. I en utvärdering ska vi sedan försöka se om det finns ett mönster i de problembilder som personalen pratar om, om fler upplever samma sak, – och i så fall göra något åt dem.

 

Svar till ”Lyssna och se hur vi arbetar.” HD den 30/9

 Nu har jag rensat i kalendern och står till förfogande för att följa verksamheten inom omsorgen tre dagar i vecka 44 från måndag till onsdag.

Jag har tidigare arbetet – och följt arbetet på ett boende i Eslöv efter att jag varit där på besök. ”Du skulle veta hur det är på helgen” sa de till mig och då erbjud jag mig att komma och ta del av den erfarenheten.

Nu står jag till förfogande för den verksamhet som skulle vilja ha en politiker med i vardags arbetet under några dagar.

Jag har tidigare i livet arbetat på vårdboenden i kök under sommar – och jullov. Jag har också arbetat i produktionskök på sjukhus. Erfarenheten från omsorgen har jag genom mina besök i rollen som riksdagsledamot, privata kontakter och relationer samt min helgtjänstgöring i Eslöv.  Hör av er så kommer jag gärna till en verksamhet. 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Riksdagsledamot Västra Skåne

fredag 28 september 2012

Miljösmart eller kanske inte...


I går kväll deltog jag i en debatt om antagande av miljömålsprogram i min hemkommun. Debatten blev dock inte så lång, för Kommunstyrelsens ordförande (S) ansåg mina tankar som kloka och därmed blev detåterremiss på ärendet.

När det kommer till miljömål så upplever jag att det allt för ofta förekommer skrivningar och uttalanden som gör att ett förslag kan verka rätt här och nu, men skrapar man lite på ytan så finns det mer och viktig information som förbises.

Det viktiga för framtiden är utveckling och därför blir det också märkligt när exempel hämtas utan att ta tillvarata hela tankekedjan.

Här nedan följer några exempel på hur jag resonerar. 

”Att tvätta med fulla maskiner” Rådet är till för att spara energi för den enskilde men det ger inte alls information om att det i dag vid nyköp finns tvättmaskiner som känner av tvättmängd och att det finns maskiner som stänger strömmen när de är klara. Det kloka måste vara att skriva tankar som innehåller öppningar inför framtiden.

 

”Att regelbundet köpa KRAV märkta produkter” I detta fall går politiken in och gör sig till marknadsförare av en miljö certifiering. Min fråga är om man säkert vet vad man rekommenderar människor att använda? Av en producent jag träffat fick jag veta att det fanns krav ställda för certifieringen hon ville göra som gjorde att hennes kunder, om de är allergiker, inte längre skulle kunna köpa hennes vara. Och riktigt så var det ju inte tänkt.

 

”Att köpa lokalt producerade varor” Kan vid första anblicken vara miljövänligt då det handlar om att ta sig kortare sträckor. Så är det klart också för den som cyklar eller går eller kör sin bil en kortare sträcka. Det kan också vara så om affärerna ligger nära varandra så körsträckan blir en, MEN det behöver inte vara så då man istället för inköp på ett ställe kör till flera olika producenter flera små körsträckor. Å andra sidan kan det vara bättre att handla på nära håll än att varor har åkt lång väg i världen. Allt detta handlar om att mäta rätt saker och det är viktigt att veta vad man mäter.


Med dessa tre olika exempel vill jag belysa att det som vid första tanken verkade vara en smart lösning ur miljösynpunkt, kanske inte är det när man tittar lite närmare på den. Det är därför viktig hur miljö tips skrivs och vad som finns bakom dem för att de ska vara miljö smarta.

lördag 22 september 2012

Tänk efter före om din pension


Pension är ett ord som är ålderdomligt för den som är ung, men det är just när man är ung som det är viktigt att tänka framåt. Kvinnor är den grupp som till allra största del arbetar deltid. Jag menar att det är oerhört viktigt att människor har kunskap om innebörden av de beslut de fattar i dag och som kommer att påverka dem lång tid framöver.

Ett sådant beslut är just pensionen. Det gäller att tänka efter före. Kännedomen om att tänka på att föra över pensionspoäng från den arbetande föräldern till den hemma varande när barnen är små är en sådan åtgärd. I dag finns det en bra artikel som tar upp just denna fråga på Dagens Nyheter och även ger ett par andra tips för ekonomin i dag och i framtiden när pensionen står för dörren. Denna kunskap är ovärderlig. Ett förhållande kan ta slut i morgon dag och familjesituationer förändras.

Inom ramen för arbetet inom Moderat kvinnorna har ja föreslagit en upplysningskampanj om vikten av att tänka efter före just när det handlar om den framtida pensionen.

fredag 14 september 2012

Tänkvärd kunskap


I dag skriver regeringsföreträdare på Svenska Dagbladets debattsida om att fler unga ska få chansen att bidra, och därmed bryta utanförskapet. Ett viktigt arbete som måste fortsätta.

 För de som slutar gymnasiesärskolan har det för några handlat om ”riktiga” arbeten, för några andra lönebidrag, d v s arbete med stöd och hjälp, och för många daglig verksamhet. Med åren har den daliga verksamheten förändrats, men inslagen av terapi har följt med länge…
Åren innan 2006 arbetade jag med ungdomar på gymnasiesär-skolan. De som då testades för arbete/lönebidrag av AF (Arbetsförmedlingen) för praktik för att följa arbetsspåret från gymnasiesärskolan fick en praktikplats som skulle kunna leda till arbete/lönebidrag. Till den verksamheten hade AF resurs en viss summa pengar. Vissa år fanns det fler personer som skulle kunna gå på AF:s praktikplatser än vad det fanns pengar för detta.

När man sedan testats mot arbete på AF kunde det innebära att man fick prova ett arbete och om det inte fungerade blev det sedan daglig verksamhet. Det hade inte fungerat på arbetsplatsen.
Så ser vi inte riktigt på arbete för andra personer som söker ett arbete om det inte fungerar. Då talar vi om att det sitter attityder och kulturer i väggarna och att alla inte passar på alla arbetsplatser. Den som behöver lite extra stöd och hjälp kanske inte på samma sätt som andra lika snabbt snappar upp det som just sitter i väggarna. Detta och mycket annat är tänkvärd kunskap i arbetet med att hjälpa människor.

tisdag 4 september 2012

Skräddarsydd utbildning


I dag skriver Johanna Sturesson att skolor som riskerar att sätta elever i svåra situationer inte ska få starta under rubriken ”Självklara rättigheter”. Artikeln avslutas med att svaret på problematiken måste vara att alla parter tar sitt ansvar och inte att riva upp reformen om elevers självklara rätt att välja. Detta är en åsikt som jag delar. 

Vad händer den elev som vill byta skola av olika anledningar, inte trivs, flyttar, vill byta inriktning. Svaret på den frågan är att skolor är olika och skiljelinjen går inte alltid mellan den kommunala skolan och friskolan utan t o m inom skolor ibland. Därmed kan det bli svårigheter eller gå hur bra som helst och samma svar gäller då en skola lägger ner. Mycket handlar om förhållningssätt och att tänka annorlunda än i de invanda mönsterna.

Kurser läses olika år och på olika sätt. Vissa har en kurs utspridd på ett par år medan andra intensiv läser kurser i ett svep under en kort period. Ett tredje sätt är att ha arbetsmoment under dagen där ett antal ämnes och programmål ingår i olika uppdrag. 

Alternativet till att skolor har olika sätt att lägga upp sin utbildning för eleverna är att alla skolor i Sverige läser samma kurser på samma program på samma sätt.

Om vi tror på den lokala skolans frihet att lägga upp sin utbildning för ungdomarna måste de också ta ansvar för att de har strategier för att elever ska kunna börja sin utbildning hos dem mer än vid skolstart i årskurs 1. Elever ska också kunna sluta och få en bra övergång till en annan skola.

Det är inte alltid enkelt, men elever som behöver få en skräddarsydd utbildning behöver inte läsa alla kurser inom det egna programmet utan kan läsa någon kurs med ett annat program. Detta ställer andra krav på skolan oavsett skolform. Jag tycker att debatten handlar för mycket om skolbyggnaderna och driftsformer och alldeles för lite om innehållet och hur skolorna löser sin uppgift att utbilda barn – och ungdomar. I artikeln beskrivs detta i meningen ” relevant och kvalitativ utbildning som är värdefull för framtiden erbjuds, och inte lyxiga studentbaler”.

Min slutpoäng får bli ett fokus på ett stimulerande innehåll i en skola där det finns ett schema för var och inte samma schema för alla.

lördag 1 september 2012

Kunden i fokus


Konsumentfrågor och service är frågor som engagerar mig. På facebook sidan kunden i fokus. Har jag påbörjat ett arbete med att diskutera olika vardagshändelser.Därför har också HDs reportage om restauranger intresserat mig.
 I dag kom listan i Helsingborgs Dagblad på de matställen som på olika sätt inte levt upp till att servera det som deras respektive menyer berättar om innehållet. Produktskyddade märken ersätts med billigare alternativ och andra varor. Detta är inte bara fusk och falsk marknadsföring utan också farligt i de fall produkterna kan framkalla allergiska reaktioner. En bekant till mig har en son som är mycket allergisk och han frågar speciellt efter att pommes frites inte är friterade i samma olja som andra produkter, vilket utlovats av den matkedja han besökte. Om han skulle råka få i sig fel produkter kan det gå riktigt illa. Detta exempel och andra, så som feta ost från får- och getmjölk som skiljer sig åt från komjölk, lär oss om vikten av att förstå vad som kan ske och att rätt produkter ska serveras.
Jag delar Pär Bergkvist
 svar om att restauranger ska vara ärliga och att vi som kunder ska kunna lita på dem. Instämmer också i att kroggäster borde bry sig om att de betalar för något de inte får. Jag hoppas att undersökningen gör att vi som konsumenter mer aktiva säkerställer att vi får den mat vi beställer genom att ställa krav på kvalité och att maten är den som matstället utlovar att den är. Krogägare ska gå att lita på och jag delar uppfattningen om att de matvaror som serveras ska presenteras med dess rätta namn. Inte minst sommarens falska svenska jordgubbar och frysta kräftor som presenterades och sålts som färska har fått mig att bli sorgsen över att vi inte ska kunna lita på dem som säljer till oss. De som missbrukar förtroenden förstör för tillit och de som ärligt arbetar på marknaden genom att skapa en misstänksamhet.

Mitt arbete med frågor om offentlig upphandling har fått mig att fundera mer än en gång på kvalitetsfrågor och vid ett tillfälle fick jag berättat för mig av en kycklinguppfödare att i kriterierna för en certifiering av produkten fanns krav på foder innehållande fiskmjöl, en produkt som många är allergiska mot, så vad döljer sig bakom dessa etiketter av kvalitetsmärkningar över lag- och hur vet vi och hur kan vi garantera att det är bra saker vi gör reklam för?


 

 

måndag 6 augusti 2012

Det är innehåller som räknas

Idag replikerade jag på en debattartikel i Helsingborgs dagblad om äldrevård. När delar av oppositionen (Stefan Löfven kommer att få problem här) vill förbjuda vinster inom vården så använder de tämligen endimensionella glasögon. För mig innebär bra äldrevård att man ser till upplevelsen på boendet.

Efter att ha besökt många äldreboenden de senaste åren så är jag starkt övertygad om att affärsmodellen inte är avgörande för kvalitén på äldrevården. Precis som inom alla arbetsplatser och organisationer så bygger framgången och trivseln på ledarskap, god planering och hög ambitionsnivå i en arbetsmiljö där alla känner att de kan bidra. Oavsett om ägaren av äldreboendet är Bjuvs kommun eller Johannas Äldreservice så avgörs upplevelsen enbart av dessa faktorer, och inte av namnet på ägaren. Jag tror därför att vi ska lägga över fokus på att utveckla innehållet på äldrevården, eftersom det är det som är viktigt för de äldre!

Våld i nära relationer

I förra veckan skrev jag tillsammans med mina två kollegor Eva Solberg och Ewa Thalén-Finné i Aftonbladet om våld i nära relationer. Ingen ska behöva utstå den fysiska skada och mentala kränkning som våld innebär. Vi tre skribenter har alla stort engagemang i Moderatkvinnorna och försöker med vår artikel belysa problemet med våld mot kvinnor i nära relationer. Jag hoppas innerligen att detta är en fråga som vi slipper i framtiden, men då krävs enormt mycket arbete!

fredag 3 augusti 2012

Mitt kök i Helsingborg


I går deltog jag vid ett mat seminarie i Helsingborg, på Gröningen, tillsammans med Anna Jähnke. Lokalt kopplat till det nationella och vice versa.
Temat lokalproducerad mat för alla under flaggan Mitt kök, Sverige resan och Hushållningssällskapet.
Många intressanta aspekter av mat och hur vi på olika sätt kan arbeta med smarta lösningar ute i verksamheter och inom lagstiftningen. Klippans kommun har gjort en mycket bra lösning på hur de upphandlar sin kost till kommunens skolor och boende. De beskriver den vara de vill köpa, och kan på så vis få fram den produkt de önskar.
Jag är nu ute och lyssnar av kommunerna i valkretsen angående offentlig upphandling d.v.s. de regler som kommunerna verkar för att köpa varor och tjänster från företag. Meningen är att ta med lärdomar tillbaka till politiken för att hitta de goda lösningarna och smarta idéerna. Men det är långt ifrån politiken som kan göra allt. De breda penseldragen målas upp och sedan handlar det om kreativitet i vardagen. Själv gillade jag föredragshållaren som sa fel om att tiden inte räcker till, Det är det vi har mest av och då är det vad vi prioriterar som vi får. Om jag varit i skolans värld skulle jag nappa på idén att låta barnen få en presentation av dagens lunch på lektionen innan måltiden serveras. Tänk vad mycket olika fakta man kan få in genom att beskriva kalops och hur den tillagas. Efter en tid kan barnen själva få i läxa att presentera dagens måltid för klassen. Det går att göra så mycket med enkla medel istället för att tala om att det behövs nya ämnen och fler timmar. Smarta lösningar är ofta väldigt enkla i sin lösning.

tisdag 24 juli 2012

Första jobbet viktigt.


Under rubriken ”Sverige ska lösa dansk jobbkris” läser jag om hur de nyutexaminerade danska sjuksköterskorna Jytte Möller och Nathalie Böcker Ahlström pendlar från Köpenhamn till Ystad. Pendlingstiden är nästan fyra timmar och lönen är 20 % lägre än i Sverige. Tågresorna kostar 2500 danska kronor (ca 2800 svenska kr) varje månad. Varför gör de då detta? Deras svar är följande ” Det är möjligheten att få erfarenhet i yrket som var avgörande när jag började söka jobb i Sverige. Det hjälper mig att ta mig vidare. Dessutom tjänar jag ju ändå mer än a-kassa.”  Hämtat från Helsingborgs Dagblad den 24 juli.

Det är detta tankesätt som är så viktigt. Att ta de möjligheter som erbjuds för att se att detta ger mig nya förutsättningar för att sedan komma vidare till det jag önskar i nästa steg. Alternativet till att inte hänga på jobbchanser eller utbildning när det erbjuds är att förlora utbildningsplats och att tiden går och man kommer längre ifrån arbetsmarknaden där man ska konkurrera med nya utbildade personer som har nya erfarenheter med sig i bagaget. Detta kan inte sägas nog många gånger.

torsdag 21 juni 2012

En minister att gilla

Vår biståndsminister Guilla Carlsson får mycket kred för sitt arbete. Hon har med sina år sedan 2006 blivit " gammal " i gemet. I EU har det kommit och gått ministrar efter val och hon är en av dem man ser upp till. Det blir därför otroligt lätt att vara svensk på plats i Rio där vårt arbete är väl känt ute i världen. Många förväntningar fanns på detta Rio+20möte. Själv tänkte jag i detta inlägg välja att fokusera på det positiva i att det nu sker olika gruppbildningar,likekind, som startar för att driva på i olika frågor. Det gör att det finns många positiva viljor att driva framåt. Ett perspektiv på detta är att för 15-20 år sedan hängde allt på ett dokument och inget mer. I dag sker det mycket framåtsyftande verksamhet vid sidan om som driver på inte minst på företagarsidan har det lyfts röster och presenterats företagsledningar där det hållbara och gröna ingår. Det är viktigt att ta tillvara dessa bitar och inte stanna i besvikelsen över de förväntningar som inte infriades.

onsdag 20 juni 2012

Världsbankens seminarie Rio+20

Förutom dagens invigning vid Rio + 20 konferensen finns det ett antal sido seminarier att ta del av. Ett av dessa är The Natural Capital Declaration. Exempel från England, Norge och Danmark för att nämna några exempel på länder som redogjorde för hur de jobbar för att påverka med nationeltt eget kapital. Danmark berättade om sina långsiktiga mål som är mätbara. England berättade om börmarknaden. Vietnam om grön GDP från 2014 som de tänker införa. Ett genomgripande tema är offentliga privata lösningar där man gemensamt jobbar för att nå framgång. Biståndminister Gunilla Carlsson gjorde i ett inlägg om att Sverige ser positivt på att Världsbanken tar ledartröjan för att driva på för att hittar mätmetod brett över världen. Transparans och mätbarhet är svenska ledord.

lördag 16 juni 2012

Rehabilitering och sen då...

I dag har jag varit på avslutning för en tio dagars afasi kurs. Under tio månaders tid har jag kunnat följa en rehabiliterings process efter en stroke på nära håll. Uttrycket att vara frisk för att kunna vara sjuk stämmer mycket väl. Det är många olika kontakter att hålla rätt på och olika intyg att fylla i efterhand den dagen en person åter är tillbaka i sitt hem. Jag har hört och sett hur olika professioner och agerande spelar roll. Att vara rätt person på rätt plats är avgörande. Man behöver inte bara förstå det som behöver göras här och nu, och den lilla del som är det egna ansvaret. Alla som har en liten del att fylla behöver förstå hela bilden och agera därefter för att en person som inte klarar det själv ska få det som är tänkt. Jag har varit med om hur ofta kedjan av kunskap kan göra under och hur fantastiskt det kan vara, men jag har också sett hur det kan brista. Det goda exemplet som kan stå förebild för tänk i en sjukvårdskedja där olika aktörer har sina separata roller men tillsamman utgör vara och ens ansvar att det blir en helhet för patienten. Jag har också tagit del av information där man inser att teamet är en sammansatt grupp, men där varje person endast sköter sitt eget och inte tillåts ta de steg som behövs för att helheten ska uppnås. Detta gör att patienter och anhöriga kan missa viktiga pusselbitar i sina liv. Vårdkedjan med träning, hjälp, stöd och information behöver hänga samman och ha ett väl fungerande överlämnande med feedback. Det behövs personer som gör lite mer än det egna genom att ha omvärldsanalys och ett tänk som går längre än det egna uppdraget. Det är teambuilding när den är som bäst med gott ledarskap. Då blir arbetet både skickligt och genomtänkt och patienten/brukaren är i fokus med gott resultat.

fredag 27 april 2012

Videoblogg om "Våpen"

Hej! Jag har ju börjat med att videoblogga. Det är ett ganska bra medium för mig eftersom jag då får chans att prata av mig om mina tankar. Alla videoblogginlägg kommer att publiceras här i den skrivna bloggen, så ni behöver inte surfa runt för att hitta mig! För er som är kompis med mig på Facebook så får ni alltid länktips om mina senaste inlägg. Ha det fint!

torsdag 26 april 2012

40 +

Spana in mitt senaste videoblogginlägg! Jag snackar om 40+ och miljön!

onsdag 28 mars 2012

Videobloggen om äldrevård

Hej!

Idag gjorde Henrik (min politiska sekreterare) och jag mitt andra videoblogginlägg. En snabb minut om äldrevården och vad lagen om valfrihet skapar för möjligheter. Vad innebär brist på valfrihet?

Besök inlägget här, tar bara en minut!

Nu ska jag lyssna på islänningar. Deras kris kan inte analyseras nog. Spännande dag!

fredag 23 mars 2012

Förmånen att få arbeta i människors hem.

Moderatkvinnornas magasin är på väg ut i brevlådorna till medlemmarna. Under rubriken " Framtidens äldreomsorgen hur ska den se ut?" skriver jag ett MQ reportage. Du är välkommen att läsa mer om verksamheten, lokaler och innehåll på detta boende samt mina reflektioner över hur fel det blir när politiken sätter sig över människors möjligheter att göra egna val.
Det finns berättelser att berätta från den svenska äldreomsorgen som ger oss vägledning framåt och som tipsar om smarta lösningar och genomtänkta idéer. Dessa ska vi ta tillvara och låta goda värden att blomma. För medborgarna ska inte driftform spela roll utan det handlar om innehåll och upplevelser. Jag tror och hoppas att inlägget på Moderatkvinnornas hemsida ska ge en tänkvärd läsning.

tisdag 20 mars 2012

Min videoblogg gör debut!

Klicka på länken/filmen så får du se mitt första klipp i min videoblogg!

Här är klippet

söndag 18 mars 2012

Offentlig upphandling på tapeten

När moderaterna håller kommundagar finns det många olika seminarier att lyssna på. Ett av årets handlar om välfärd och offentlig upphandling. Jag sitter med i vår arbetsgrupp som ska titta på dessa frågor från olika perspektiv. Att tala med upphandlare, kommun- och landstingspolitiker är en del av informationsinsamlingen för min egen del. Det finns massor att lära av de svårigheter och lösningar som upphandlarna möter på området. I andra änden sitter företagen och svarar på anbuden och även de ser svårigheter med upphandlingar.
Anders Wijkman har regeringens uppdrag att leda och leverera en utredning på området. Det jag hört än så länge verkar stämma väl överens med vad jag själv hört. Kunskap och utbildning efterfrågas, konkurrensen behöver öka genom att fler företag vill vara med och lägga anbud, vilket i sin tur ställer krav på hur anbudsunderlag skrivs.
Under våren behandlar riksdagen också ett antal ärenden på upphandlingssidan. Ett sådant betänkande kommer att behandla en modernisering av regelverket.

lördag 17 mars 2012

Kontanter och kort

I Örebro på (M) Sverigemöte läste jag i den lokala pressen NA om en blind person som blivit lurad på sina pengar när han fått hjälp med att hämta ut pengar i uttagsautomat med sitt kort. Händelsen påverkar mig. Det gör det alltid när människor utnyttjas och luras. Händelsen får mig också att tänka på många äldre och personer som är beroende av sin godman. Som godman blir det en brottslig gärning att använda huvudmannens kort. Detta med kontanter blir därför bekymmersamt då banker stänger kontoren från uttag i kassa. Även äldre som har svårt med sina uttag i automater, ser dåligt, kommer inte ihåg koden osv kan bli ett lätt byte om de i god tro ber någon i omgivningen om hjälp eller då någon erbjuder sig att hjälpa dem. Samhället utvecklas hela tiden och det ska fortsätta men det måste ske på ett sätt så att alla människor kan vara med på resan.

torsdag 15 mars 2012

Offentlig utfrågning konsumentperspektiv

I dag har Finansutskottet arrangerat en offentlig utfrågning kring finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv. Många medverkande i panelen och du hittar deras namn och titlar längst ner i inlägget. Det här var ett nytt grepp och ett bra grepp. Viktiga frågor ur konsumenternas perspektiv kom på bordet. Här ett axplock av dagens frågor: Lätt att byta bank men får gör det( 5 %) och det skapar inte konkurrens, telefonrådgivning ett aber, speciellt för äldre- framöver kanske kunna kräva skriftliga avtal, förbättringar kring sms lån fortsättning följer, konsumentportal utreds, investeringssparkonto blivit bra, bolånetaket gett effekt, svårt för kunder att sätta sig in i finansiella produkter - mer transparens.

Stefan Ingves, riksbankschef, Martin Andersson, generaldirektör finansinspektionen, Annika Falkengren, Koncernchef SEB, Oivind Neiman, VD Sparbankernas Riksförbund, Johan Hansing, tf VD Svenska Bankföreningen, Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket, Gunnar Larsson, generaldirektör Konsumentverket och Peter Norman, Finansmarknadsminister.

onsdag 14 mars 2012

Kvinnors företagande

Konkurrensverket har gett ut en delrapport ” Kommunernas valfrihetssystem- så fungerar konkurrensen". I den kan vi läsa om att kvinnors företagande har ökat inom välfärdssektorn.
På temat kvinnligt företagande skrev jag och Margareta Pålsson en artikel till Helsingborgs Dagblad som publicerades i dag. Vi menar att när fler kvinnor startar företag så genererar detta effekter för kvinnor som får tillgång till fler arbetsgivare. Fler arbetsgivare ger fler arbetsplatser och nya möjligheter att trivas på jobbet och att påverka arbetsvillkor och inkomst. Företagande är bra för Sverige och många goda idéer tas tillvara. Läs gärna vår artikel.

torsdag 23 februari 2012

Barometern steg.

I dag har det varit Penningpolitisk utfrågning av Riksbankschefen Stefan Ingves. Bland annat kom frågan om Världsbanken och Sveriges roll som bidragsgivare. Svaret som gavs till Erik Almqvist på dennes fråga var att det aldrig finns ett riskfritt läge. I ett läge då Sverige ställs inför att vara med och bidra så använder vi pengar för att hjälpa andra på fötter och för att vi själva är ett litet exportberoende land i Norr på vår jordglob. Att inte vara med och sätta sig med armarna i kors innebär också ett riskläge. Vi har historiskt deltagit och att då välja att inte delta kan påverka oss längre fram dels vid egna eventuella knivigheter, dels synen på vårt land och att vi är beroende av att kunna sälja våra varor till andra. Det är mest gagn för alla att vara med blev slutklämmen.

Vänsterns Ulla Andersson ställde sin sedvanliga fråga, har gjort i flera sammanhang, om Grekland och att själv kunna påverka sin ekonomi. Den uppfattningen kan jag sympatisera med, men då det är andra länder som ger sina pengar för att hjälpa till så behöver de också hemåt veta att de går till att skapa förbättringar, annars får bidragande länder inte hemma mandat för att ge pengar. Att grekland levt över sin levnadsnivå då de inte producerat i högre takt än utgifterna är också tydligt för alla. Tyskland får emellanåt klä skott för att de inte hjälper till, men vem kan sägas ha ställt upp mer än vad detta land gjort, även om det är svårt att se för de som drabbas av ekonomiska omständigheter. Våra baltiska stater har tagit tag i sin ekonomi och jobbat hårt för att komma på rätt köl. Det är den enda vägen ut. Den är tuff men nödvändig.

Många frågor kom att handla om bolåneräntorna och reporäntan och allra sist ställde Anders Sellström en fråga till Riksbankschefen om dagens barometer från Konjunkturinstitutet. ”Barometerindikatorn steg” lyder rubriken och på det svarade RB chefen att ”det talar inte emot vår bedömning”.

fredag 13 januari 2012

Starka intryck!

Besöket på BaanChivitMai skapade verkligen intryck. Där bor ca 120 barn vars föräldrar antingen har separerat, dött i HIV/AIDS, sålt barnen för egenförsörjning eller av annan anledning inte kunnat ansvara för barnens uppväxt. Tidigare fungerade det som så att man sökte upp barn i ”utanförskap” och placerade dem i barnhemmet, men idag finns det ett samarbete med polisen som tillsammans med myndigheterna kontaktar barnhemmet när de hittar hemlösa eller på annat sätt drabbade barn.
På plats fick vi ta del av ett fantastiskt uppträdande av de olika folkgrupperna som barnen tillhör. Denna typ av uppträdande gynnar deras kulturella inlärning och stärker deras självförtroende. När vi hade varit i barnhemmet ett tag så vågade de sig fram för att ställa nyfikna frågor om oss och våra familjer. Det var värmande att få prata med dem och lite speciellt att berätta om våra egna barn, som de var nyfikna på.
Jag är glad att som ledamot i vår biståndskommitté se vad vår kunskap och vårt engagemang bidrar med. Jag önskar verkligen att vi kan utveckla denna typ av arbete världen över och att fler vill bidra. Att se ett barn få en fin skolgång och ett tryggt hem är så mycket mer glädjande än den misär som tyvärr så många drabbas av!

torsdag 12 januari 2012

Svenskt bageri på Thailändskt barnhem


Torsdagen började med uppstigning kl 04.00 för avfärd mot Norra Thailand och barnhemmet BaanChivitMai i Chang Rai. Vi fick träffa barnen på BaanChivitMai och även se grund- och gymnasieskolan som tillhör barnhemmet.

Moderatkvinnornas biståndskommitté stöttar detta barnhem sedan en tid tillbaka och det är kul att få komma hit. Vi har bland annat utbildat en flicka till bagare i Sverige och idag driver barnhemmet ett välbesökt och väletablerat bageri. På bageriet hittar man syltkakor, drömmar, chokladbullar och prinsesstårtor. Se på bilden, visst ligger där en kanelsnäcka på assietten!

Gymnasieskolan utbildar delvis i konst och det var fantastiska skisser och oljemålningar som visades upp av en grupp unga pojkar.

Dagarna är långa och transporterna likaså. Jag försöker komma åt internet och förmedla dagens händelser så snart jag kan. Det finns så mycket att berätta efter en sådan här resa!

onsdag 11 januari 2012

Studiebesök i Thailand!

Just nu är jag med Moderatkvinnornas (MQ) styrelse i Thailand för att lära mer om exploateringen av sex- och människohandel. Som styrelseledamot i MQ jobbar jag en hel del med biståndsfrågor då MQ har två verksamheter som vi stöttar lite extra. Den ena är Fistula-sjukhuset i Etiopien och den andra är ett barnhem i Chang Rai, Norra Thailand, som vi ska besöka under resan.

Igår besökte vi ECPAT i Bangkok. ECPAT är ett globalt nätverk som jobbar för att barn inte ska utsättas för prostitution, barnpornografi eller människohandel (trafficking). ECPAT har funnits sedan 1990 då problemen med barnprostitution i Thailand uppmärksammades av en grupp forskare inom turism. Därefter har nätverket expanderat och samarbetar idag med bland andra FN och UNESCO. Akronymen ECPAT står för End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes.

Vårt möte med ECPAT var mycket givande och vi fick en bra dragning om situationen i landet och vilka problem man jobbar med lokalt. De beskrev även problemet med de gränsöverskridande problemen och de globala frågorna. Definitionen av sex- och människohandel är nämligen olika i olika länder och man konstaterar att man måste se på problemen med samma ögon för att lösa dem på samma sätt. Detta är väldigt komplext och så är det tyvärr med lagstiftning och kultur. Det skiljer så från område till område i världen och det försvårar arbetet för ECPAT.

Vi besökte även Interpol som dels berättade om det goda samarbete de har med de nordiska länderna. För deras del gäller det att nå ut lokalt och skapa förtroende på plats för att de ska ha inflytande. Interpol lider också av gränsöverskridande problem, men då snarare att exempelvis en pedofil även ägnar sig åt att sälja knark osv. Interpols samarbete sträcker sig över 190 länder och är därmed världens största polisorganisation. Organisationens primära mål är att stärka arbetet mellan länderna och att därmed göra världen mycket säkrare.

Vi reser mycket och har många besök de kommande dagarna. Jag ska försöka återkomma till bloggen så fort jag kan och berätta mer om Moderatkvinnornas viktiga arbete!

måndag 2 januari 2012

Att lagstifta om sunt förnuft.

Kan man lagstifta fram sunt förnuft frågar Lotta Hördin, politisk chefsredaktör på Helsingborgs Dagblad, på dagens Opinion. Svaret på frågan är nej eftersom det och alltid är en enskild person som utför en handling. Ramar, lagar och regler är politiska beslut som på lokalnivå blir policydokument och viljeinriktningar men det är ute i verksamheterna som hur frågorna ska lösas. Med det sagt vill jag säga att det går att påverka i den riktning som är önskvärd. Thyra Frank, som är dansk politiker med en bakgrund från ett gott exempel inom dansk äldreomsorg lyfts fram i debattartikeln. Genom at ta med sig erfarenheter och goda exempel som lyfts fram sprider sig idéer från väl fungerande verksamheterna i medias olika kanaler. De blir då intressanta och lärdomar dras av de verksamheter som på olika sätt hittar sina lokala lösningar. På så sätt har då politiken genom att lyfta dessa enheter i tal och skrift fört ut ett budskap kring vilken väg man önskar gå. Journalister snappar också upp idéer som i detta fall med Thyra Frank och funderar precis som politiker på om det går att få till dessa goda exempel brett över landet. Med rubriken med politik av sunt förnuft får vi oss alla en tankeställare eller en bekräftelse på vad som görs, för vem det görs och om det går att förändra. De som driver och arbetar på äldreboenden läser, tar till sig eller förkastar det som står. Några kommer med all sannolikhet att googla på ”Lotte” för att se vad mer man åstadkommer på det boendet i Köpenhamn. Erfarenheterna inom politiken används för att forma morgondagens politik. I alla fall arbetar jag med att lära i vardagen. Dessa tankar och idéer går in i mitt arbete på riksplanet och jag skriver och berättar om dem på olika sätt.
Som ansvarig för offentligupphandling för mitt part i Finansutskottet, med egen erfarenhet av kvalitetsarbete, är jag oerhört engagerad i att plocka fram dessa goda exempel som finns i vårt land och i granländerna för att ta lärdom av. Självklart kan inte ett äldreboende på en plats kopieras rakt av till nästa plats men det finns smarta tänkta tankar kring lösningar som gör att man lyckas. Ofta visar det sig att en tänkt idé på ett äldreboende också kan användas på en skola eller vise versa. Det är pedagogiken och innehållet som spelar roll och som genomsyrar verksamhets tänket. Ibland är de kommunala och ibland är de privata och det som avgör är ledarskapet och hur man når ut med en samsyn. Sunt förnuft måste finnas hos alla dessa medarbetare som kommer at hamna i avgränsningar som måste lösas för den enskildes skull.

söndag 1 januari 2012

När arbetsklimatet rasar i en klass och på en skola.

Varför är det så många elever som inte når sina resultat i skolorna och vad beror det på. Svaret är att det beror på många olika faktorer och på olika sammansättning av grupper i skolor, tydliga regler och ansvarstagande. Det beror också på ledarskapet på skolor och på vilket sätt personalen arbetar med barnen, ungdomarna och deras föräldrar. Jag menar att det tidigt måste finnas positiva samtal för utveckling som även alar om vilka olika delar av ett barns studier som föräldrarna respektive skolan ska arbeta med och ur de gemensamt ska nå framgång för den enskilde eleven. Att vara förälder innebär inte att det går att abdikera från saker so sker i skolan och säga att det där och då är skolans ansvar. På samma sätt gäller att skolan inte kan abdikera från ansvaret att ta tag i problem som uppkommer i skolan och visa flathet mot beteenden som går ut över andra ungdomars möjligheter att få studiero, skaffa sig kunskap och underlag för betyg för att komma vidare med studierna för att sedan kunna ansöka om arbete eller att starta företag.
I en vanlig klass finns det ledare, såväl killar som tjejer, som av olika anledningar får en efterföljande svans av ungdomar. Det kan vara en, två, tre eller fler påhejare. Frågan är varför de valt dessa roller. Är det för att det är enkelt att leva på den vinnande sidan eller kanske anser man det kolt och häftigt att hålla på. Det finns också de som utgör publiken och som kan tänka sig att avge en applåd och för vilka föreställningen pågår. Det finns också de som tyst sitter i klassen och ber för att de inte själva ska bli utsatta. De går till skolan dagligen med en klump i magen och kanske även ett illamående. Kanske utsätts de för olika former av påhopp i form av blickar på att de inte duger eller att de inte har rätt fritidsaktivitet eller att de helt enkelt bara inte passar in i den mall som ledaren bestämt ska vara rådande. Det finns prinsar och prinsessor som styr och ställer i det tysta och det finns de som är elaka och de som väljer att slåss. Vissa barn kan stänga av och ägna sig åt studierna, men det förutsätter också att läraren kan hålla den tänkta lektionen. Alla dessa olika kombinationer av individer samsas i en och samma klass. Samtidigt så abdikerar vissa föräldrar medan andra blundar och hoppas att bekymren ska försvinna. Andra vill hjälpa men har lovat sin ungdom att inte säga ifrån för med det följer repressalier. Detta har alltid förekommit på olika sätt men min upplevelse är att det är långt mycket större i dag. Vuxen närvaron finns inte där på samma sätt och det gäller inte bara på skolan som arbetsplats utan överhuvudtaget. Föräldrar reagerar och agerar mot andra vuxna som säger ifrån, när vuxna gör det, och istället för att själva fundera över vad det är som pågår och ta reda på orsaken och kunna se att det ligger någonting bakom en tillsägelse tar man i alla lägen det egna barnet/ ungdomen i försvar. Detta leder till riktiga björntjänster.