Sidor

söndag 25 november 2007

Internationella dagen mot kvinnovåld

Vi slår upp dagstidningen och läser om de nya händelserna i världen, i Sverige, i Skåne, eller var vi än bor. Misshandel, inbrott, rån, mobbing, mord, ja listan kan göras lång på rubrikerna i pressen och på nyheterna i tv. De tragiska händelser som leder till att människor kränks, blir bestulna eller rent av skadas väcker sorg, vrede, bitterhet och ibland även hat.
I mitt arbete med ungdomar i skolan och i möten med människor och platser så som kriscentra, familjecentraler, kvinnojourer, öppenvårdspsykiatri och nu senast på Fryshuset i Stockholm finns en gemensam nämnare. Alla som blir utsatta och utsätts har blivit kränkta.
Trakasserade av en nära anhörig, en familjesituation kopplad till droger och våld, människor som med bitterhet och hat skapar sin egen kultur och sina regler utanför det samhälle de egentligen ska vara en del av. Jag vill påstå att signalerna ofta finns där tidigt, men vi blundar för dem. En tjej jag träffat berättade hur storebror tog henne med ut på promenad som alibi för att mamma inte skulle misstänka att han köpte droger. En annan kille var kung i sitt kompisgäng genom att stå för ett alternativ till det samhälle de inte kände sig få en plats i.
Det är alla enskilda människors berättelser i en vardag som emellanåt är svår att förstå.
I dag är det så internationella dagen mot kvinnovåld och många är de kvinnor som upplever våld i nära relationer; Kvinnan som tvingas leva med skyddad identitet, och som faller mellan stolarna hos myndigheter. Kvinnan som söker hjälp, men vars berättelse inte tas på allvar. Kvinnan som i natt flyr hals över huvud från hemmet med barnen tätt intill sig. Kvinnan vars man har satt ett pris på hennes huvud.

onsdag 21 november 2007

Kalt där ute men hög temp i kammaren!

I dag när budgetramarna för o8 debatterades. Vänsterpartiet kör sin 70 tals retorik med ord som patriarkat och hänvisar till Peps Perssons falsk mattematik. Ja, ska (v) öka skatten blir du lätt höginkomsttagare runt 19000 kr, och varför sätter (v) en agenda för att nedvärdera arbeten i tjänstsektorn - är de mindre värda?
Miljöpartiet kallar oss yrvakna i miljö politiken och hänvisar till stapplande steg- är detta ett tecken på en oro för att det kommer mer genomtänkta och sansade förslag från Alliansen som inte ska dubbelskatta medborgare på både inkomst och avgifter?
Socialdemokraterna talar om kräftgång och champagne på is. Själva gör de avdrag på 10 miljarder på två ställen. Tillsammans presenterar de tre partierna en spridd skur av förslag som kan liknas vid en kompass på nordpolen, som (fp) i dag uttryckte det.
Regeringen fortsätter sin politik vars övergripande mål är att minska utanförskapet och öka sysselsättningen. Det handlar så väl om att kunna få arbete som att kunna anställa och bedriva företag, som att få hjälp och stöd av samhället när förmågan brister när så behövs.
Kan budget 08 kanske bli en bestseller till jul?

onsdag 14 november 2007

Tala klartext!

Var ett av budskapen i dag på en hearing med skogsnäringen. Anledningen var frågan om Naturreservat där skogsägare och köpare nu upplever att det som fungerat i 100 tals år nu omyndigförklaras och vem ska sköta och bekosta? Finns det inte en risk här för att vi kommer att skaka på huvudet och undra vad som hände under början av 2000- talet frågar skogsnäringen.

I kammaren var det en lång debatt om att ha sjukintyg första dagen vid återkommande sjukdom. Oppositionen ser spöken överallt! Kräksjuka och förkylning användes som argument och på så vis skrämmer oppositionen upp våra medborgare med osanningar och propaganda.

Såg ni inget


Detta är en av alla de meningar som i dag refereras i sjukskrivningsdebatten.

söndag 11 november 2007

Historiensvindslag som inspiration

Denna kylans dag i november kom att framstå som en ljus och fridfull dag i vår annars så hektiska värld. På Kungsgården Tomarp, Kvidinge utanför Åstorp i Skåne. Här stupade den danske prinsen som blev ett av argumenten för att slå ihäl Axel von Fersen. Här i höstmörkret samlades i dag 10 kvinnor för att göra skillnad i sina liv. Det handlar om att utveckla talangen att skriva. Med inspirationsmiljö av detta slag och tända ljus bakom tunga gardiner har vi studerat effekterna i film och förmågan att berätta en story. Jag ser redan fram till nästa gång.


torsdag 8 november 2007

En dag i valkretsen

Torsdag morgon lite hesare och hängigare än i går. Det märks att det är förkylningstider.
Klockan 07.50 ringde telefonen och i andra änden hörs "hej det är Sture" har du lyssnat på radion?". Svaret blir nej då jag tittar på min rumsgranne Sofia i tv soffan. Sture tipsade om en lokator tidigare i år. Denna blev en motion och nu berättar Sture att kriminalvården säger att fotboja är på gång för män som följer och trakaserar kvinnor. Blev jätteglad för det innebär en ökad frihet och trygghetskännsla för de kvinnor som blir utsatta.

Därefter har jag haft en givande dag på Olympia skolan- och Tycho Brahe skolan i Helsingborg där jag berättat om en riksdagsledamots arbete under ämnet statskunskap.

Förkylningen gör sig påmind igen så en stor kopp te står på tur.

(Lokator är en variant av fotboja utformad till klocka eller vad du vill där signaler avges på ett inställt avstånd ungefär som en GPS)

onsdag 7 november 2007

Besök på familjecentral

Att nyttja öppenförskola i samma lokal som är väntrum för besök hos distriktssköterska är att slå två flugor i en smäll. Här skapas nätverk mellan nyinflyttade, mammor och pappor med barn sedan tidigare och med det förstfödda barnet. Föräldrarna lär känna varandra, får en stund tillsammans med barnen och en möjlighet att höra hur andra har det. Verksamheten i Perstorp erbjuder också studiecirkel "aktiv förälder" där du kan lära mer om tips för att inte hamna i tjatar rollen och förbud situationen. En spännande verksamhet med samverkans effekter som jag tänker höra mer om på andra orter.


tisdag 6 november 2007

En deppig dag

Ibland händer saker mitt i verkligheten som du inte riktigt har räknat med.
Hon stod på vänster sidans ytter och jag på den moderata höger flanken. En arbetskamrat som i mångt och mycket bidragit till härliga diskussioner. I dag fick jag veta att hon inte längre finns hos oss.
En påminnelse i vardagen om att allt inte är för evigt och att vi aldrig vet när det tar slut.

Plenifrivecka

Betyder studiebesök på hemmaplan. I går måndag besökte jag Aveny Teamet där vi diskuterade problematik kring flickor som skär sig och förde en dialog kring psykiatri och andra tjänster kopplade till närsjukvården.

I dag tisdag har jag varit på gymnasiebesök och talat om arbetsveckan och arbetsåret som riksdagsledamot. En tanke kring hur ämnesområdet statskunskap kan utvecklas för att bli mer levande i samverkan med lärarna ligger för planering inför vårterminen.

torsdag 1 november 2007

I dagarna

I går onsdag blev en intensiv mötes dag med allt från Moderatkommitéträff till Departementsträff med Finansminister Andersborg, Skatteutskottet och Finansutskottet.
Samma gäng träffade sedan Företagarnas förening för en dialog kring hur företagarna ser på de beslut som riksdagen beslutat och vad de mer skulle önska.

Torsdagen har präglats av utskottsarbetet och frågan kring pensionen.
I media har statssekreterarens avgång präglat nyheterna.