Sidor

söndag 28 oktober 2007

Trojkan


Moderaternas partistämma har haft tre glada pigga humoristiska och bestämda damer att leda förhandlingar.

lördag 27 oktober 2007

Partistämma i Gävle


Efter en lång debattdag tickade timmarna på och kvällens sista inslag gav en spänstig debatt.

onsdag 17 oktober 2007

Allmänpolitisk debatt

Alla ska med sa (s) i valrörelsen. Allians regeringen säger Alla behövs!
Alla kan inte leva på bidrag men alla kan bidra säger Alliansen.
Mona Sahlin (s) sa utbildning, utbildning, utbildning i sitt tal.
Till Mona Sahlin undrar jag varför handlar allt om Stockholm, Stockholm, Stockholm i dina exempel? Var finns det öviga Sverige?
Detta och en hel del annat debatteras i dag i partiledarnas debatt som första delen på den allmänpolitiska veckan.


onsdag 10 oktober 2007

Det tog ett år ungefär

Nu kommer de ut i ljuset. Vi märker det hemma i lokaltidningen där det blivit kö på inläggen.
Häromdagen ville miljöpartiet inte regera med vänstern och nu vill vänsterväljarna se en samverkan mellan (v) och (s) utan miljöpartiet. Sossarna själva går på kurs och får veta av nationalekonom att Alliansregeringens jobb politik är rätt och riktig.
Vad månne det bli av detta?

Rosa bandet

tisdag 9 oktober 2007

Vad har hänt med gränser och värderingar?

Reaktionerna från samhället tar längre och längre tid. Jag funderar mycket på avgöranden i livet som får gränser att suddas ut. Den senaste tiden har flera tragiska våldsbrott slutat med dödlig utgång. Det är oerhörda tragedier som ofta både utförs av och drabbar ungdomar Kriminaliteten kryper allt lägre ner i åldrarna. Ungdomar räknar inte brott från första gången utan från den första gången de blir tagna. För att samhället ska kunna reagera snabbare mot ungas brottslighet måste tiden mellan brott, åtal, dom och verkställande av påföljd vara så kort som möjligt. Åklagarmyndigheten får därför ytterligare medel för att skynda på hanteringen i den politiska processen, men allt löses inte av politiker. Det krävs även reaktioner och agerande från det civila samhället. Unga människor som hamnar i kriminalitet kommer ofta från en tuff bakgrund. Inte sällan är föräldrarna arbetslösa och själva har de halkat efter i skolan. En känsla av att inte tillhöra samhället infinner sig snabbt. Detta kan leda till en tillhörighet i grupper av ungdomar där man plötsligt blir en i gänget på villkor som för en långt bort från våra samhällsvärden. Yngre barn används av äldre ungdomar för att utföra dåd som rån, då de yngre inte kan straffas. Det är oroväckande och en utveckling som måste stoppas. .Tidiga och tydliga insatser motverkar en allvarlig utveckling av brottslighet.
Tillsammans har vi ett stort ansvar att förhindra framtida brott. Att engagera oss i ungdomarnas liv och visa att vi bryr oss och tar avstånd från våld och brott är troligen mer betydelsefullt än alla politiska beslut.

Världens barn


måndag 8 oktober 2007

Den sjuka vården

De senaste dagarna har präglats av debatten kring budgetförslagen från de olika partierna.
I går, söndag, lyssnade jag på efter 12.00, där man diskuterade den nya sjukförsäkringen.
Genom att ha studerat sjukdomsbilder och rehabiliteringsperioder har nu en ”normalnorm” blivit konkret omsatt i sjukdagar. Detta har väckt oro hos sjuka och deras anhöriga på vissa håll, medan andra som fått veta att de inte längre får arbeta välkomnar förslaget. Både försäkringskassan och sjukvårdens representanter välkomnade förslaget och menar på att det blir tydligt och kommer att hanteras utifrån varje enskild persons fall. Förslaget jämfördes med att skriva ut medicin. Det finns en ”normal” dos och denna justeras sedan i varje enskild patients fall utifrån dennes förutsättningar.
Under radioprogrammet konstaterades att det inte är rimligt att människor som mår psykiskt dåligt går hemma och inte får den vår de behöver i 10 års tid, vilket var ett konkret exempel.
Inte heller om du amputerar ditt ena ben blir du oförmögen att tänka, vilket gör att du kan utföra många arbetsuppgifter t ex vid terminalarbete. Värre blir det då du önskat ett sådant arbete men klubban går i bordet för en dom som förtidspensionär.

fredag 5 oktober 2007

Wallenbergare på älg

Förr lagade människor mat använde sitt kök intensivt och bytade köket vart 17e år.
Nu har människor en dröm om att hinna med och att laga mat som förr och byter kök vart 10e år. Vi har fått en annan köpkraft än förr och det logiska är inte alltid det som stämmer.
Förr jagade vi mat och samlade bär och växter och vi odlade och skördade i vårt landskap med tanke på återställande. Trenderna vänder i cykler. I går läste jag om viltmaten som är bra ur miljösynpunkt då den inte avger så mycket co2. Förmodligen kommer vi nu att se en miljötrend även på efterfrågan av vilt. Grönsaker från växthus var rent förkastliga så man kan tänka sig ett byte av intag även här eller att vi återgår till att köpa det som går att odla för säsongen. Vilka sektorer av företag kommer att växa fram i miljötankens tecken, och vilka nya nischer vi kommer att efterfråga öppnar upp en spännande framtid. Så sent som i kväll fick vi på nyheterna veta att klädföretag går på kurs i Borås för att lära sig mer om våra kläder. Detta då vi nu som en extra ingrediens önskar köpa kläder inte bara snygga, praktiska, trendiga med god kvalité utan även tillverkade på ett humant sätt under bra arbetsförhållanden och med miljövänliga råvaror.

torsdag 4 oktober 2007

En höstdag på ÖsterMalma


Kunskapskälla om vår natur med många pedagogiska inslag.

Hur tänker vi?

Efter att ha besökt ett frukostmöte i morse funderade jag på hur vi tänker.
Konsumtion stod på dagordningen och angående vård så ser vi helt olika på möjligheter och hinder för djur och människor. Hos veterinären står kunden i fokus, du får en tid till ditt djur och du är villig att betala för kvalité. I sjukvården finns en tröghet i systemet för att få kontakt samt därefter behandling. Vad är det som gör att det fungerar på ett sätt hos veterinären och på ett annat sätt i sjukvården?
Från skolan togs exemplet med hur utbildningar marknadsförs. Gymnasievalet blir ett kortsiktigt tänk kring vad du erbjuda i form av körkortsutbildning, dator och andra lockelser så som kompis val. Tänk om vi kunde marknadsföra program utifrån vilka möjligheter till försörjning de skapar framöver. Medieprogrammet användes som exempel på hur omvärlden påverkar ytligt. Många går utbildningen och får vissa kunskaper men inte andra. Dessutom är det många som inte får arbete eftersom det inte finns det antal arbeten som krävs för att möta önskemålet. Var tar då dessa medieutbildade vägen? Tar de arbete i äldreomsorgen, vilket de absolut inte tänkt, och i så fall hur blir det då?
Äldreomsorgen ett framtidsyrke med god försörjning. Är det kanske så utbildningar borde marknadsföras?