Sidor

fredag 25 september 2009

Generation Y

I dag har jag haft förmånen att få lyssna på unga företagare i Malmö. Vissa av dem agerar i en värld som de vill att vi förstår utifrån tidsaspekten på att efter tre google sökningar annars finns inte informationen. Dessa unga företagare behöver andra hjälpmedel än de våra verk tillhandahåller. Varför finns det inte en lathund på skatteverket för att snabbt se vad det skulle kosta att anställa en person i företaget? Varför måste vi söka på tullverket och flera andra verk för olika information? Gör som webbföretagen som tillhandahåller alla resor på en och samma sida. Vi vill snabbt kunna fylla i vad vi söker och sedan ska det rassla till i systemet med olika möjligheter och information. Ett slags blocket men för företagare. Ett annat företag hjälper dig att söka jobb samtidigt som de har ett företag till som är en variant av ett modernt fackförbund. Det finns i dagens rumme en uppsjö av idéer. Vi behöver lära snabbt och ta tillvara inte bara deras tankar utan de hinder som finns för att fler ska komma igång.

lördag 19 september 2009

Myter och sanning om sjukvård.

I dag skriver Christi Brorsson på debattsidan i Helsingborgs Dagblad om Ängelholmssjukhus.
Jag lämnar sjukhuset därhän i artikeln eftersom det finns en otroligt bra plan för att utveckla sjukhuset och möta framtiden på ett för medborgarna fantastiskt bra sätt, men vill bemöta en del av de påståenden som används i artikeln och som är både felaktiga och direkt skrämmande för medborgarna.
Att likna en centralisering av sjukvård vid hur man har det i kommunistiska stater är en märklig företeelse eftersom man bl.a. i Estland har fler sjukhus än vad vi har i Sverige på betydligt färre medborgare. Detta är en rest sedan Sovjettiden och landet behöver nu genomgå en struktur förändring för att skapa en sjukvård som motsvarar den befolkning man har. Detta är nödvändigt eftersom de som arbetar inom vården måste ha ett stort antal patienter för att kunna bli duktiga på det de gör d v s operera och sätta diagnos. Oavsett land så måste man antingen anpassa kostymen till det egna behovet alternativt ha kapacitet att sälja till andra. För det är både en dålig idé med för få patienter att behandla och kostsamt att ha för många sjukhus. Tanken här hemma är att se till att koncentrera olika delar av sjukvården för att det ska bli många operationer av samma sort så att man underhåller kunskapen och även för att inte behöva investera ny utrustning på många ställen då det genererar bättre nytta att ha dem på ett eller ett par ställen. Inte heller når Christi Brorsson framgång med att hålla en nedvärderande ton mot dem som inte i exakta termer resonerar kring sjukvård så som hon själv gör.
Bolagstiden som framställs som den bästa i Ängelholm var bra, men en bolagsform kan tas bort och skulle med all säkerhet tas bort av en annan majoritet, läs (S).
Att patienter vårdas på vägarna som skribenten tar upp som något negativ, är ju precis tvärtom en tidigare behandling som startar direkt då ambulans personalen når patienten i hemmet. I bilen finns sedan utrustning som gjort att många fler i dag kan överleva just p.g.a. att man inte väntar till dess man når sjukhuset. Färdvägen blir därmed inte heller avgörande så som förr i tiden. Lite sans och reson får det vara i det som skrivs. http://hd.se/ledare/2009/09/19/akutvaard-behoevs-i-aengelholm/

måndag 14 september 2009

Dagen i dag

I dag har jag ägnat en del av dagen åt kontorsarbete i Stockholm. Eftermiddag ägnades åt presentationsmaterial för presentation av riksdagsarbetet hemma i valkretsen.
På gruppmötet med partiet var EU ordförandeskapet på tapeten. Det känns mycket bra och det möte Finansutskottet hade i förra veckan var väldigt uppskattat av deltagande länder.
På det lokala planet har två dagar i pressen ägnats åt (S), (M)och (SD). Jag följer diskussionerna.

onsdag 9 september 2009

Dags att ta bort bjälken ur ögat

I dag kan vi läsa om det möte som ägde rum på Ängelholms kommunhus angående sjukhuset i Ängelholm. Ett upprop var samlat för att överlämna namnunderskrifter för att Ängelholmssjukhus inte ska läggas ner och att det ska vara ett fullvärdigt akutsjukhus.
Båda dessa delar är fel. Ängelholms sjukhus går en framtid till mötes där man ska vara ett närsjukhus och till det ha specialist sjukvård i form av ögon och rygg. Allt detta ska samlas på den norra delen av sjukhusområdet, medan den södra blir öppen för nya möjligheter av sådan karaktär som kan vara bra att ha i anslutning till sjukvården. T ex kan man tänka sig apotek, optiker och andra delar som väl förknippas med sjukvården. Möjligheterna blir många. Detta koncept blir en variant av den gamla tanken på hälsostaden.
Socialdemokraterna vänder sig mot detta, och vill inte utveckla sjukvården i denna riktning. Då kan man fråga sig vad de vill istället. Den tanken är okänd.
Att inte Ängelholm är ett akutsjukhus beror på att det krävs ett underlag på 400000 invånare för att detta ska vara möjligt att genomföra.
Det finns en oro för avstånd, men vi glömmer lätt bort att det numera redan är i ambulansen som liv räddas vid t e x hjärt problem. Behandling påbörjas med andra ord redan vid hemmet.
Vi går också nya möjligheter till väga då röntgen och ekg utrustning kan tas med hem till patienten och därefter skickas resultatet in till en central. Det betyder att vi inte behöver och ska ha all utrustning utspridd på alla ställen. Tvärtom går vi mot mer och mer specialisering av sjukvården då en som ska utföra operationer/ingrepp blir proffs först då de utförs i större skala. Detta gynnar såväl patienten som sjukvården.
Jag tror verkligen på det koncept som nu läggs fram för Ängelholms sjukhus och tycker at det är mycket olyckligt att (S) inte delar uppfattningen utan funderar på att driva minoritets återremiss i beslutsärendet. Det är också olyckligt att myter sprids och att det förs fram en hel del snack om att det inte fungerar när sedan verkligheten är en annan. Det är viktigt att medborgarna och sjukhuspersonalen nu i alla delar får rätt information.
Detta inlägg gör jag med stort engagemang för sjukvårdsfrågor och en bakgrund i Region skåne.