Sidor

måndag 19 december 2011

Julskinka

Politiken kan göra vissa saker men det är också upp till konsumenten att göra sina val i butikerna. I dag skriver jag i Helsingborgs Dagblad om griskött. Regeringen satsar 90 miljoner kronor för att sänka kontrollavgiften för slakterier och på så sätt stärka den svenska bondens konkurrenskraft.

torsdag 15 december 2011

Elområden

Det pågår en intensiv debatt om elpriserna i Skåne,och i veckan skrev några av mina kollegor och jag följande debattartikel i Helsingborgs Dagblad:

Riv upp indelning av elområden

DEBATT. Elområdesindelningen är en märklig reform genomförd av Svenska Kraftnät. De flesta är överens om att vi är på väg mot först en nordisk och därefter en europeisk elmarknad. Med den nya indelningen tas i stället ett stort steg i andra riktningen genom en kvasiregional indelning som saknar all förankring hos medborgarna.

Märkligt är också att Svensk Energi – energibolagens branschorganisation – nu uttrycker sig så odelat positivt om denna reform. Vårt intryck, efter samtal med åtskilliga energibolag, är att branschen inte alls är särskilt positiv. Tvärtom uppfattas reformen som omöjlig att förklara och bidragande till att ytterligare sänka förtroendet för hela branschen.

Det största problemet är att reformen riskerar att slita sönder Sverige genom att den skapar konstlade motsättningar mellan nord och syd. I Sverige har vi länge ansett att förutsättningarna beträffande viktig infrastruktur bör vara så likvärdiga som möjligt i hela landet. I och med elområdesreformen gäller inte denna princip längre.

Både privatpersoner och företag drabbas. Störst är problemet för den elintensiva industrin. Den handlar upp el till fast pris på lång sikt och gynnas således inte av årets varma väder. Nu tvingas den, till följd av reformen, att betala merkostnader på över 20 procent för sin viktigaste basvara.

Grundproblemet är nedläggningen av Barsebäck och att inte kraftöverföringen byggdes ut i samband med den. På lång sikt löses detta genom att såväl elproduktion som ledningskapacitet byggs ut, men det tar tyvärr tid.

Frågan är vad som kan göras på kort sikt. Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att granska effekterna av reformen och att föreslå åtgärder som kan dämpa effekterna. Delrapport kommer i april och slutrapport i juni.

Redan nu menar vi dock att det finns en möjlig lösning – nämligen den som branschen tidigare själv har förordat. I en rapport om elområden från 2007 – gjord av Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Svensk Energi och Svenskt Näringsliv – sägs nämligen i klarspråk ”att en prisområdesindelning i snitt 4 inte bör komma ifråga”. I stället förordas en gräns enbart längs snitt 2. En sådan indelning – i två områden i stället för fyra – skulle jämna ut prisskillnaderna avsevärt och dämpa problemen i Skåne och resten av södra Sverige.

Enligt vår uppfattning borde Energimarknadsinspektionens förslag därmed redan vara klart: Kräv att Svenska Kraftnät omedelbart gör om elområdesindelningen så att Sverige får två områden i stället för fyra.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Thomas Finnborg (M)

Hans Wallmark (M)

riksdagsledamöter från nordvästra Skåne

http://hd.se/ledare/2011/12/14/riv-upp-indelning-av-elomraden/

torsdag 8 december 2011

Arkitektur och offentlig upphandling

Om en arkitektfirma ska bygga ett äldreboende, varför ska de då ha kontakt med en teknisk enhet och inte med dem som ska verka på äldreboendet?
Den frågan kan man fundera länge på. I dag har jag besökt en arkitektfirma som ritat ett äldreboende. Vi hade ett mycket bra samtal om processen att förverkliga en idé fram till färdigt boende.
Här var kontakten nära ägarna, personalen och de boende. Processen är avgörande kunde jag konstatera och kopplade sedan ihop smarta lösningar till mitt ansvarsområde offentlig upphandling. Hur och vem som sköter offentlig upphandling i en kommun kommer att ge resultat för vad kommunen får. Har någon mer än jag tänkt på att äldreboenden i Sverige ofta ser likadana ut. Det blir en enfald istället för en mångfald. Ett förmat överförs och används överallt utan tanke på omgivning, innehåll och individer.Om dessa våra boenden är funktionella och motsvarar våra krav så är det rätt, men om det skapats en modell för boenden som spritt sig och som inte motsvarar det vi tänkte- ja då är det värre.
Efter dagens besök så är jag än mer övertygad om att det går att göra smarta saker i den kommunala vardagen för att offentlig upphandling ska kunna bli ett verktyg för smarta lösningar. En påse pengar, en väl beskriven verksamhet och ett öppet synsätt- med det kan man göra under.

onsdag 7 december 2011

Nytt betyg i fous

Med anledning av media inslag bl.a. i debatt på tv vill jag skriva några rader om det nya betygssystemet.I det gamla betygssystemet sa läraren ”du har klarat VG+ men du nådde inte ända fram till ett MVG”. Lärare sa också att "G är för brett det behövs fler steg”. Nu finns dessa steg att använda och nu har det gått för fort.Det har varit känt i tre år att det skulle komma. Visst jag kan hålla med om att jag också skulle önska att det fanns ett antal Per Måhl som samtidigt spred samma information ut över landet, vilket jag sagt vid ett tillfälle för länge sedan till utbildningsministern, men lärare har å andra sidan satt betyg i många år och kan som proffs plocka in de tidigare avsaknade betygsstegen i den nya betygsskalan. Är man nyutexaminerad så blir det betygsättning för första gången oaktat betygssystem.Tror att detta kan skapa nya ögon på betygssättning och utveckla goda resonemang om bedömning.Samtidigt så finns det i dag otroligt mycket mer information på skolverkets sida, även om den då inte uppfyller allt.
Såg kommentar på facebook från lärare som skrev ”vi kan sätta betyg” och på debattprogram fanns orolig förälder och fackförbund. Eleverna å sin sida verkar tycka det är bra när de tillfrågas. ”Bättre B än VG+ som inte syns” är en kommentar. Såg andra positiva inlägg fladdra förbi i tv rutan.

torsdag 1 december 2011

Kunden skapar lön och arbetstillfälle.

Under november månad och även tidigare har det kommit rapporter om att handeln inte gått så bra. Kläder och väder har inte riktigt stämt överens och svenskarnas sug efter nya varor har trappats ner. Samtidigt har vi fått veta att julhandeln kommer att slå alla rekord. Som kund i en affär kan det vara besvärligt att ta sig fram i dessa köp tider och den som jobbar har mycket att göra. Visst kan man som affärsanställd vilja sucka och bara försvinna i åsynen över ännu en kund då det varit en påfrestande dag, men samtidigt är det inte just detta man måste le åt? Att det strömmar till med villiga betalande till affären som genererar lön och verksamhet. Att kunden inte förstått hur affärsinnehavaren och dennes anställda jobbar med olika saker verkar för mig naturligt, och ska man inte serva kunder så kanske man ska packa upp varor bakom kulisserna. Tänk efter - är det inte fantastiskt att ännu en dag kunna ha kunder som vill köpa och generera pengar så jag även i morgon har ett arbete att gå till så säg.