Sidor

tisdag 9 december 2008

Sälja eller utförsäljning?

Under morgonens nyhetssändningar har vi i dag tagit upp försäljning av apoteket. Vid varje tillfälle som detta nämns säger reportern att det är en utförsäljning. Varför används den benämningen? Vi ska inte gå på rea och handla utan det är staten som säljer verksamhet. Det är med andra ord en försäljning och inte en utförsäljning.

söndag 7 december 2008

Oppositonen bestämde sig den 7 december

I kväll lyckades så de tre oppositionspartierna samla ihop sig till en enad front. Svar ska vi få på innehållet i en gemensam politik våren 2010. Det kan bli två tydliga alternativ för väljarna att ta ställning till. Jag tyckte att det kändes lite märkligt att se dem berätta att de ska regera ihop efter en lång rad veckor av tydlig skiljelinje och strandade förhandlingar.

lördag 6 december 2008

Man väljer att höra det man vill...

Man hör det man vill höra och resten lägger man till. Så uppfattar jag en del av de uttalanden som nu sker kring regeringens förstärkning av åtgärder på 8 miljarder. I tv rutan i går kväll uttalas följande mening ” regeringen har sagt att budgeten var till räcklig tills nu”. Detta är då en förvrängd bild av det sagda. Det som sagts är att budgeten som lades i september, och som börjar gälla nu i januari, är en bra grund. Det som inte heller framkommer tillräckligt tydligt i debatten är att det fortfarande finns pengar detta år, och att det går att lägga tilläggsbudgetar hela nästa år efter hand som det behövs. Jag begriper inte att vissa socialdemokrater fortsätter sitt enkelspåriga resonemang och nu senast läste jag på en blogg att de 8 miljarderna har kommit för sent. Jag frågar mig då för sent för vadå, mer än att (s) gärna skulle spendera alla våra pengar på ett bräde, och sedan är det slut.

fredag 5 december 2008

Undra vad (s) kommer med nu...

I förmiddags presenterade regeringens partiledare en fortsättning på Budget 09.
En av de mest expansiva budgetarna i Europa på 32 miljarder kronor för stimulans till svensk ekonomi förstärks nu ytterliggare. OECD poängterade i sin rapport de tre T:na för åtgärder.
De ska vara rätt i tid (Timely) De ska ge störst effekt där de tillförs (Targeted) och de ska vara långsiktigt hållbara över tid trotts att de är temporära (Temporary).
Att tillföra utbildningsplatser som är specifikt riktade till yrkesutbildning är att pricka in till en arbetsmarknad. Att som (s) bara generellt tillföra platser ger inte en styrning mot arbete.
Att ge pengar till infrastruktur när priset är lågt och när människor riskerar arbeten ger långsiktigt positiva effekter, och vi får mer för pengarna än att bygga i högkonjunktur. Detta är bra för Sverige. Forskning för oss mot framtiden och här ska vi ge ökade möjligheter att utveckla nya idéer. Vi är duktiga på teknik och på miljö.
Socialdemokraterna tycker att barnbidraget ska höjas. Eftersom åtgärder nu ska vara tillfälliga innebär det att de ska sänka dem igen efter ett tag. Generella bidrag har också den effekten att de kostar mycket till liten effekt. Hur tänkte (s) i denna fråga?
Diskussionen om bilindustrin har blivit märklig. Oppositionen med (s) i spetsen talar sig varma för att skicka in våra skattekronor i bilfabrikerna. Det som har hänt är att människor har ändrat sitt konsumtionsmönster och väljer allt mer mindre - och mer miljövänliga bilar. Denna utveckling har pågått ett tag och kräver att bilindustrin anpassar sig till dem som ska köpa. När så finanskrisen kom blev det tvärbroms på att köpa kapitalvaror, så som bilen är, och därför blev känningen inom bil tillverkningen extremt märkbar. Bilindustrin måste ändra på sina bilar. Det går inte att använda pengar för att de ska fortsätta tillverka de bilar de gör. Inte heller ska staten äga en bilindustri som inte fungerar på marknaden. Människor köper inte fler bilar för att staten äger fabriken. Det är andra åtgärder som ska till för att inte förlora kunnande och teknik i bilindustrin.
Socialdemokratiska inlägg som handlar om att regeringen dragit ner på komvux är också intressanta. När ska de begripa att när Sverige går bra så ska det ske en minskning på komvux för att människor ska i arbete och när det blir sämre tider så tillför regeringen utbildningsplatser, dock inte bara vilka som helst, utan styrda mot en arbetsmarknad dit människor ska ut i arbete.

torsdag 4 december 2008

Service A och O

Boken ”Det goda värdskapet” har följande rader på baksidan; ”I många år har jag bett människor omkring mig att berätta om senaste gången de fick ett mottagande utöver det vanliga.”
Nu har det hänt. Det händer för sällan men när det händer tycker jag att det förtjänar uppmärksamhet så att fler kan följa det goda exemplet.
På min resa ner till Skåne fick jag och alla andra en fantastigt trevlig information vid avfärd och en först klassig service i kontakt med personalen. Vi som var med kände att den här personalen har roligt på jobbet och de känner en glädje över att ge bra service till resenärerna. När vi gick av tackade jag för denna trevliga resa. Det kommer att bli en allt viktigare komponent i människors val hur vi blir bemötta och vilken service vi får.

onsdag 3 december 2008

De av oss som ville i Finansutskottet hade i eftermiddag möjlighet att sitta ner med delegationen från OECD. Nu är jag part i målet, men regeringens politik med sänkta skatter för med borgare, stimulans till ekonomin genom infrastruktursatsningar och att göra rätt saker vid rätt tillfälle framfördes som rätt metoder. Det går inte att skicka goda pengar efter dåliga lösningar.
Vi får väl se vilka frågor som ställs av vänstern till statsministern i morgon på frågestunden.

Offentlig upphandling

I dag har det varit en heldag om offentlig upphandling i Riksdagen. Jag fick egentligen bekräftat det som jag redan trodde, nämligen att det avgörande är beställaren och beställningen. Ex. om en skola är i behov av en viss sorts skrivböcker i pedagogiskt syfte och det är ekonomikontoret som tillfrågas om behovet, så har upphandlaren inte gjort sitt jobb.
Uppmaningen är att se till att ha en duktig upphandlare.

torsdag 27 november 2008

Läste Ann-Charlotte Marteus inlägg angående kontraktsskrivning i Expressen i dag.

Kontraktsskrivning sker på olika områden och i olika frågor för att tydliggöra vad som förväntas av den enskilde och vad denne kan förvänta sig tillbaka. I skolans värld skriver tre parter ( elev, lärare och föräldrar) på ett kontrakt om vad som ska göras, hur det ska göras och vem som gör vad. Var och en har en kopia och kan följa överenskommelsen längs vägen.

Moderaterna skriver om ett startkontrakt mellan staten och en enskild medborgare när det gäller att erbjuda arbetsmarknadsanpassad språkutbildning, validering av tidigare utbildning och yrkeserfarenheter och annat som underlättar vägen till ett arbete i det nya landet. Ett kontrakt i vilket det också ska framgå vad som förväntas av den nyanlände när det gäller deltagande i introduktionen.

Detta jämför Marteus med att som svensk sjukskriva sig från jobbet när man är bakfull. Ett dåligt beteende som aldrig kan försvaras och som inte har ett dugg med den andra saken att göra. Inte heller har det något med brottsbalken i lagstiftningen att göra.

torsdag 20 november 2008

Lissabonfördraget

Fortfarande nu i kväll debatteras Lissabon fördraget. Votering blir det efter debattens slut. Det är precis som i gamla tider då debatterna pågick till dess de var slut och därefter var det votering.

onsdag 19 november 2008

En kommentar till dagens budgetdebatt

Årets budget är inte förbrukad, vilket man skulle kunna tro av vänster debatten. Tvärtom har regeringen lagt ett antal tilläggsbudgetar denna höst, så som stabilitetsplanen, insättningsgarantin och nu i veckan tilläggsbudget 2 samt åtgärder för bättre kreditmöjligheter för företag (Almi och Svensk Exportkredit).
Östros använder gärna superlativ och hoppar över led då han beskriver regeringens politik.
Mikaela Valtersson verkar tro att utsläpp känner landsgränser och spär på lågkonjunkturen än värre. Vänsterpartiet med Ulla Andersson i spetsen vill höja skatter för människor som tjänar 18000 kronor och fritt spendera alla pengar utan tak i svensk ekonomi. Vi säger nej till oppositionens överutbud med fokus på långsiktighet och full sysselsättning.

söndag 16 november 2008

Den långsiktiga politiken

Vi sitter i samma utskott men ser inte lika på hur man ska hitta samhällslösningar. Monica Green (s) upplever jag har en mycket kortsiktig syn på åtgärder och ropar på mer pengar innan de som finns tagits i bruk fullt ut.
Här nedan följer några citat av Monica Green (s), från hennes blogg, och mina kommentarer. Hennes kommentarer i fetstil.

”Problemet är ju bara att när regeringen lade sin budget i september hade inte alla dessa varsel lagts.”

Men Monica Green, i årets budget finns det fortfarande pengar som nu används för att möta det som händer. Den budget som lades i september gäller för nästa år, och de pengarna har vi inte börjat använda ännu.

”Vid årsskiftet har inte de varslade ens blivit arbetslösa”.

Nej, och därför så klarar vi årets åtagande på de pengar som finns i årets budget. Nästa år finns det nya pengar och en ny budget som vi inte börjat använda ännu.

”Littorin borde väl någon gång erkänna att omskolning faktiskt leder till jobb. Han tycker AMS är fult därför han tagit bort sådana utbildningar.”

Snälla Monica Green, i en situation av att det tillkommer mer och mer jobb som det gör i en högkonjunktur så ska inte skattepengar användas för att skapa omskolningsplatser utan människor ska i arbete. Lediga arbeten ska matchas men arbetssökande. När sedan arbetsmarknaden vänder, yrken inte längre blir gångbara eller behöver kompletteras, då tillför man platser för omskolning.

”Det kommer att bli ett mycket mörkt 2009 om inte regeringen gör något mer än att påstå att allt som behöver göras är redan gjort.”


Regeringen använder nu årets innevarande pengar till att skapa åtgärder regionalt för att möta de behov som finns. I budgeten från september finns stora reformer för att med finanspolitik stimulera till arbete och utveckling. Regeringen kan också lägga tilläggsbudget som ger mer pengar till systemet.

Låt oss i alla fall följa arbetet som sker innan det underkänns!

torsdag 13 november 2008

I
I dag har det varit offentlig utfrågning med Riksbankschefen Stefan Ingves.
Riksbankschefen påpekade vikten av att alla länder nu vidtar åtgärder och att vi inte hamnar i ett läge där varje land drar sig hemåt. Med anledning av detta ställde jag frågan kring Det möte som ska hållas i Washington i helgen om den finansiella krisen. Där ska man diskutera åtgärder för att förhindra framtida finansiella kriser. Det är ju viktigt att man inte där nu återreglerar marknaden allt för kraftigt och på så viss stoppar utvecklingen.
Vill ni följa debbaten finns en länk ovan.

måndag 10 november 2008

Vad hände med Janne Carlssons SAS ?

I fredags blev jag stående på inrikesterminalen för incheckning ett tag. Under tiden hade jag möjlighet att följa de förbipasserandes resemönster och SAS personalens bemötande av de resande d.v.s. kunderna. Självklart kan man inte säga att detta gäller alla och alltid, men det finns ett mönster som förvånar och det gäller inte bara flygbolag. Det jag vill beskriva handlar om service och SAS får utgöra ett exempel på det som får mig att undra vad som hände och när det hände.
Alla resenärer ska nu lära sig att checka in på egen hand. Den som är snabb i tanken inser att detta kan ta sig olika uttryck. I den värld där jag vill vara kund säger personalen ” välkommen till SAS, vad kan jag stå till tjänst med?”. I den riktiga världen blir istället citatet ” Stopp vart ska du” och sedan följer en order om hur det hela ska gå till eller hur vi kunder borde ha gjort. När jag senare slog upp dagens industri så fanns det en skämtteckning nere på en vänstersida. På bilden fanns en lång kö till incheckningsdisken till ett annat bolag medan SAS inte hade någon kö alls. Damen i SAS luckan har en pratbubbla ovanför sig som säger ” de går snart i konkurs” och riktar sig till en annan SAS anställd angående kön hos det andra bolaget.
Jag är övertygad om att de företag som kommer att gå bra framöver är de som ger kunderna en upplevelse av service. Bemötande frågor är oftast de som leder till klagomål och som istället skulle kunna göra en sådan otrolig skillnad.
Jag kan varmt rekommendera boken ”Det goda samtalet” Konsten att få människor att känna sig välkomna av Jan Gunnarsson och Olle Blohm

onsdag 29 oktober 2008

Bygg en bank!

Det har varit en händelserik höst och finansutskottet har haft bråda dagar.
Företrädare för riksbanken, riksgäldskontoret och finansinspektionen har varit återkommande gäster på våra möten.
I dag har så Riksdagen beslutat om stabilitetsplanen för Sverige.
Socialdemokraterna påtalade vikten av att få in riksdagsledamöter i styrelsen för riksgälden för att få en stark styrelse. Vi som företräder de borgerliga partierna menar istället att det handlar om att en styrelse ska ha de kompetenser som den behöver för sitt uppdrag. Detta kan både inkludera som exkludera riksdagsledamöter beroende på vad styrelsen finner lämpligt medan (s) förslag leder till att styrelsen måste ta in riksdagsledamöter.
Alla ska med ropade (s) och därmed blir deras sätt att styra tvingande. Vår uppfattning är att göra det attraktivt för bankerna att gå med och därmed göra valet att delta.
Poängen är att skapa stabilitet i systemet medan vänstern verkar ha sett möjligheten att förstatliga och att ”bygga en bank” som en debattör uttryckte det hela.
Miljöpartiet svävar mellan blocken genom å ena sidan ställa krav som (s) och (v) samtidigt som de menar att banker inte ska behållas i statlig regi.
Mot slutet av debatten anmälde sig Leif Pagrotsky på talar listan och förkunnade att det var en sorgens dag likt en domedagsprofet. En våt filt lades över hela debatten som tidigare andats hopp och ett ljus i mörkret.

onsdag 1 oktober 2008

lördag 27 september 2008

Någon sa...

” i Göteborg kan du se den plats du ska till vid sidan om dig, men det är fysiskt omöjligt att komma dit därifrån du befinner dig”. Det går dock bättre och bättre för var gång tycker jag och denna gång var det snårigaste att ta sig förbi Bokmässans lokaler på väg in i staden. Väl där besökte jag debatthörnan och lyssnade på tre mycket intressanta inslag. Det första handlade om talböcker och olaga kopiering. Författarna på plats hävdade den kriminella delen och redovisade åsikten att allt ska beivras som kopieras på nätet. Politikerna å sin sida gav budskapet om det omöjliga i detta med en förbudstat där polisen är inne i varje enskilds dator. Ett samhälle som de hävdade icke var önskvärt även då de hävdade upphovsrätten. I publiken fanns en kvinna som ville förmedla den danska lagen som hon hävdade uppfyllde alla deltagarnas intressen, men då tog tiden slut.
En senare debatt handlade om FRA frågan, och efter torsdagens presskonferens med statsministern och försvarsministern hade frågorna självklart justerats. Politiska debattörer var Göran Pettersson (m) och Birgitta Olsson (fp). Med på scenen fanns också Britta Lejon, Ingvar Åkesson generaldirektör för FRA och journalisten Agneta Lindblom Hulthén, förbundsordförande för SJF. Fakta svar från Ingvar Åkesson varvades med dialoger kring säkerheten med att skicka email, Lagrådets roll, domstol istället för den tidigare föreslagna nämnden o s v.

lördag 13 september 2008

Kyoto


Tempel

Kyoto


Geisha utanför tempel.

Vägvisare i parken.Kyoto historisk tur.


Den Gyllende paviljongen. Ett tempel med en rogivande trädgård.

fredag 12 september 2008

Osaka


I går kväll avslutade vi dagen med ett besök på det nyöppnade IKEA i Osaka. I dag står besök på Otsuka Pharmaceuticals,Osaka Prefectural Research Institute for Industrial Development och Osaka Chambers of Commerce på programmet.

torsdag 11 september 2008

Toyota


En halv dag har vi tillbringat vid biltillverkningen i Nagoya. På bilden till höger en spelande robot.

Nagoya


blev totalförstört under kriget, vilket gör att alla husen är nya. På vägen hit läste vi på TT att det är skalv här i Japan.Skalvet på 7,6 är minst 70 mil bort. Här märks ingenting.

onsdag 10 september 2008

På väg


Till Nagoya för att besöka Toyota. Här kör tågen i 300 km i timmen. Inga olyckor har inträffat sedan starten 1964. Tåg som är fel i tid med mer än 10 sekunder gör att lokföraren får en prick. Två prickar gör att föraren får gå utbildning.

Börsen


Besökte vi på eftermiddagen och även Centralbanken.

Eknomi


I dag har vi besökt JP Morgan på förmiddagen.

tisdag 9 september 2008

Tokyo från ovan


Tomterna är dyra och därför bygger man högt. Här en bild från 37 våningen.

Ekonomi dag


I dag har vi träffat representanter från Över och Underhuset här i Tokyo. De sneglar på Sverige när de funderar på välfärd och ekonomi. Tv hade en omröstning där publiken fick rösta för det svenska eller det amerikanska systemet. Svenska systemet vann.

måndag 8 september 2008

Statistik i Japan


Handelsstatistiken visar minskning för Sveriges del i Japan men den säger inte att det beror på att handeln nu mer än tidigare går via annat land. Detta räknas inte in trotts att det är ett svenskt företag med produktion/lager utanför Sverige som säljer. Växelkursen är en annan orsak. Turism är en potential för utveckling.

söndag 7 september 2008

Tokyo


Många spännande byggnader finns här.

Tokyo


Japansk måltid består av många små rätter. Här syns ett exempel.

Tokyo


Vid kejsarens palats. Här fick vi också en historisk dragning av den kungliga familjen.

Tokyo vyTempelplatsen


Det är söndag och massor av människor på tempelområdet.

Shinto


Här syns sista utposten för rening innan templet. Vatten öses över händerna med en skopa.

Shinto


Shin betyder Gud och to betyder väg. På bilden syns ingången till Shinto tempel i Tokyo. Genom att passera tre ingångar renas man på vägen in. Porten kallas rosterline.

Kulturens dag


I dag har vi fått en lektion i japansk historia och religion. Det är Buddhism och Shinto som är de stora. I bakgrunden Asakusa.

lördag 6 september 2008

Tokyo


Finansutskottet besöker Japan för att på plats ta del av det ekonomiska läget här.Bilden är från Ginza. Namnet betyder plats av silver och har funnits i olika omgångar sedan 1600 talet.

onsdag 3 september 2008

Mp ett splittrat parti i EU frågan

I dag har Mikaela Waltersson och Ulf Holm båda miljöpartiet debatterat ja och nej till EU på tv 4. Holm tog upp tråden med att många röstar på miljöpartiet för att de är EU kritiska. I mina öron låter detta som om det är viktigt att säga nej tack till EU för att vinna röster, inte för att fundera på vilken politik man vill driva. Walterssons inlägg kändes väldigt bekant för mina egna öron. Nu hörs tongångar i stil med att det är viktigt att vara med och påverka istället för att stå utanför och tala om att man inte är nöjd med den politik som förs. Jag delar denna uppfattning fullt ut som ni förstår. Det ska bli spännande att följa (mp) i deras inre arbete med två läger som ska enas i EU frågan samtidigt som de ska synka ihop sin politik med socialdemokraterna, som också de är både för och mot EU, och vänsterpartiet.
Mp måste profilera en mer välfärdsvänlig miljöpolitik, men jag tror inte de lyckas bli så klimatsmarta som Alliansen.

lördag 23 augusti 2008

En dag med mycket smak

Den 23 augusti är Moderatkvinnornas dag. I år är temat kultur och i Skåne har vi tillbringat dagen i kulturstaden Lund. Under två timmar lyssnade vi på ett intressant föredrag om historiken bakom choklad. Det är inte en böna utan en frukt, den ska inte tuggas utan smälta i munnen för att smakerna ska framträda. Självklar ingick prover från olika länder och odlingar.
I våra flygblad talar vi om möjligheten med entreprenörskap i kulturens tecken och vi har skrivit om en kreativ skola.

torsdag 21 augusti 2008

Vem får arbeta var?

Uppenbarligen har Hillevi Larsson (s), riksdagsledamot från Malmö, för mycket tid. Hennes senaste utspel presenterades på morgonnyheterna. Hör och häpna! moderaterna har anlitat en reklambyrå under ett antal år. Nu visar det sig att en anställd där ska göra moderaternas EU kampanj och tjejen i fråga lär vara nära bekant till Carl Philip. Ska tjejen inte få jobbet? Ska moderaterna byta reklambyrå p.g.a. detta? Själv tycker jag det hela tyder på pinsam desperation att söka uppmärksamhet i media.

onsdag 20 augusti 2008

På familjecentralen

I dag har jag besökt en familjecentral hemma vid. Denna vecka var det första veckan efter semestersäsongen. Då har tiden varit en i veckan med resultatet att de haft ca 40 besökande. I dag var det en handfull åt gången. Föräldrar med mindre barn tittade in på förmiddagen och efter lunch kom de lite äldre. Det bokades tid för klädes bytar dagar och det diskuterade inskolning och förskolor. Här avhandlades alla ämnen från integration, till kollektiv åkande och boende till barns utveckling. På bilden är barnen i full gång med att lyssna till den ena killen som med hjälp av rekvisita berättar sagan om bockarna Bruse.
Den öppna förskolan innefattar även distriktssköterska och besök för de som ska skriva på föräldraskap.


lördag 16 augusti 2008

På resande fot

I går åkte jag hem från vår partikonferens
Under två dagar har moderaterna haft konferens inför höststarten och arbetsgrupper har presenterat några nya tankar för framtidens politik. Media har vid några tillfällen valt att ta upp en del förslag och presenterat för medborgarna.
På väg hem kom jag att fundera på jämställdhetsfrågor, ceder och bruk. När det gäller våra kommunikationer så är det allt mer sällan som jag upplever att det visas hänsyn. Det kan handla om allt från att komma först vid av- och påstigning till att ta sin väska.
I går höll en man en hel föreläsning för personalen innan påstigning för att få sittplatser för honom och sonen vid sidan av varandra. Samtidigt visste jag att det fanns personer som skulle vara glada bara de fick åka med flyget. På planet utspelade sig sedan den scenen att ett antal personer fick rotera för att dessa två skulle få sina platser. Inte ett ord utbytte de två, som tvingat andra att flytta runt, till varandra under hela resan utan de läste var och en sitt.

tisdag 29 juli 2008

Vad gör en riksdagsledamot då kammaren är stängd?

Värmen är tryckande och i Skåne är det 35 grader varmt. I arbetsrummet ligger papper på hög för sortering och plats i avfallskorgen. Ett par insändare ska besvaras och ett par nya ta form.
Ett och annat telefonsamtal med partikamrater angående planering blir det och emailen ska läsas och kommenteras.
I skuggan under eftermiddagen har jag diskuterat politik i min hemkommun.

torsdag 10 juli 2008

Kunskap vad kommer vi att behöva?


Detta diskuterades i dag. Utbildnings företaget Hyper Island gav mersmak.

Alliansens dag i Almedalen.


Längst bort i bild skymtar de fyra partiledarna i regeringen.

Silosen i Visbyhamn


Kommer precis från en debatt jag deltagit i om anhöriginvandring.

onsdag 9 juli 2008

Efter seminarie


Intervju med Schlingmann av svt.

Trygghet på gott eller ont,?.


Hur mycket vill vi ha trygghetsnarkomani och vara i statens händer jämfört att stå på egna ben? Vi kan mycket själva .och det är viktigt att inte göra avkall på de dgna möjligheterna.

tisdag 8 juli 2008

Efter Sahlin


Att få 30 minuter i Almedalen och då lägga halva tiden på vad moderaterna gör och inte gör verkar onekligen märkligt. Socialdemokraterna måste berätta mer om sig själva och mindre om andra.

Almedalen tisdag


Som vanligt en heldag med ett fantastiskt utbud av föredrag. Från företagarna till integration och miljö. Nu står vi här och väntar på vad Mona Sahlin ska tala om i kväll.

måndag 7 juli 2008

Svenskt Näringslivs ekonomiska seminarie.


Hur ser det ekonomiska läget ut? Hur hamnade vi där och vart är vi på väg?

Almegas seminarie


Den svenska modellen. Att utveckla tjänstesektorn. Dags att exportera välfärdstjänster.

söndag 6 juli 2008

Eftersnack med BjörklundFolkpartiet


Tydlighet i budskapen inte minst inom skolans område.

Moderater i AlmedalenPresentation av rapport


Regeringen har gjort mycket på utbudssidan. Åtgärderna har man fått in i en viktig tid. Nu uppmanas regeringen komma med efterfråge åtgärder.

Almedalen


I väntan på Folkpartiet.

lördag 5 juli 2008

På väg till Gotland


Politiker veckan