Sidor

måndag 20 augusti 2007

Är det möjligt att vara riksdagsledamot med syfte att jävlas med människor?

I veckan som gått har jag suttit på skolbänken och praktiserat nya och gamla fraser på engelska i text och tal. På samma kurs fanns riksdagsledamöter från olika partier.
Det debatterades och diskuterades olika ämnen och frasen. ”De lurar människor” blev en intressant tankeväckare. Är det möjligt att vara ledamot med syfte att jävlas med människor? För mig är den tanken otänkbar och självklart arbetar riksdagsledamöter, oavsett parti, med medborgarnas bästa för ögonen. Vi har en tro på hur vi på bästa sätt kan förändra samhället på ett positivt sätt för medborgarna. Förändringar blir inte alltid som de är tänkta fullt ut och vissa saker omvärderas, men ingen har i mina ögon som mål att fördärva eller att vara elak.
Min direkta upplevelse av resonemanget blev att det finns en skillnad i denna syn, och därmed är vi också begränsade i dialogen redan innan vi ens har börjat diskutera och debattera.

A-C

Inga kommentarer: