Sidor

söndag 18 april 2010

Debatt om var hjärtbyten ska få utföras

Hjärtbyte i Lund och Göteborg och inte längre på Karolinska i Stockholm har i dag varit temat på Kalla Fakta. På nätet har människor röstat på om detta är rätt eller fel. 23 % säger att det är rätt att koncentrera hjärtbytena så att de som opererar gör fler hjärtbyten och blir duktigare och duktigare. 77 % säger att det är fel och att hjärtbyten måste göras på Karolinska också.
http://www.tv4.se/1.1505065/2010/02/12/vad_tycker_du
I programmet träder en kvinna fram som bor i Stockholms området och som fått en vård som gör att hon i dag känner att hon kan tacka Karolinska för att hon är i livet.
Jävsituation i utredningen tas upp som svar på varför Karolinska inte fått hjärttrans-plantationer medan Lund har fått.
Det talas om 12 veckors väntetid i Skåne och det dubbla i Stockholm. Just i den delen av programmet tycker jag att man börjar närma sig en analys. Man börjar berätta att det finns samtal där det tackats nej till patienter och där man säger att organisationen inte riktigt är rustad i Stockholm som i de andra två städerna Göteborg och Lund. Detta skulle jag som tittare ha velat höra mer om är det så eller är det på något annat sätt? Oaktat var dessa operationer ska göras så är det väl just analysen och jämförelser av faktorer, varav patientsäkerhet är en, som är av intresse.
I min mening saknar jag delar i programmet som tar in perspektivet på vad som sker med patienter som t ex bor i Norrland. Så som resonemanget förs stundtals så skulle alla behöva bo kring sjukhuset som har hjärttransplantationer för att kunna klara sig som jag uppfattar inläggen. Med den ingången så skulle det i så fall tala för att vi skulle ha många fler ställen som utför hjärttransplantationer och därmed också färre operationer per sjukhus och det leder i så fall till ett mindre antal operationer. Det går då stick i stäv med att det är just att rigga för att vara duktig genom att hela tiden utföra operationer och att korta ner väntetider och utforma organisationer.
Det skulle också ha varit intressant att få höra patienter som blivit opererade i Lund och Göteborg uttala sig och det skulle varit intressant att få höra en hjärtpatient från Norrland berätta hur det är att inte ha sjukhuset nästgård. Dessutom skulle det vara intressant att ta in perspektivet på de gånger mycket sjuka patienter endast kan få sjukvård på en annan plats än i Sverige.Hur gör man då med operationer eller ska alla länder ha allting i svåra sjukdomsfall?

Inga kommentarer: