Sidor

onsdag 20 april 2011

Vi behöver fler möjligheter bortom referenser.I dag på DN debatt finns det en artikel om att nyanlända akademiker måste få fotfäste på svenska arbetsmarknad. I går träfade jag en kvinna som har en läkarbakgrund, och som fått in foten på tillfälliga praktikplatser om hon skriver på ett papper på att inte kräva tjänst efteråt. Detta har hon gjort för att kunna visa up sin kompetens och komma vidare. Referenser verkar som jag hör det vara ett skäl till att sålla bort söknade. Hur ska vi kunna ge människor en chans att visa vad de går för om vi sätter krav på referenser när det är just de som saknas. Hur många andra grupper utestängs p g a referenser? Detta tänker jag titta vidare på.

Inga kommentarer: