Sidor

söndag 18 mars 2012

Offentlig upphandling på tapeten

När moderaterna håller kommundagar finns det många olika seminarier att lyssna på. Ett av årets handlar om välfärd och offentlig upphandling. Jag sitter med i vår arbetsgrupp som ska titta på dessa frågor från olika perspektiv. Att tala med upphandlare, kommun- och landstingspolitiker är en del av informationsinsamlingen för min egen del. Det finns massor att lära av de svårigheter och lösningar som upphandlarna möter på området. I andra änden sitter företagen och svarar på anbuden och även de ser svårigheter med upphandlingar.
Anders Wijkman har regeringens uppdrag att leda och leverera en utredning på området. Det jag hört än så länge verkar stämma väl överens med vad jag själv hört. Kunskap och utbildning efterfrågas, konkurrensen behöver öka genom att fler företag vill vara med och lägga anbud, vilket i sin tur ställer krav på hur anbudsunderlag skrivs.
Under våren behandlar riksdagen också ett antal ärenden på upphandlingssidan. Ett sådant betänkande kommer att behandla en modernisering av regelverket.

Inga kommentarer: