Sidor

torsdag 14 november 2013

Synen på kvinnor inom offentlig sektor...


Det är något märkligt med vänsterpartiets syn på anställningar inom den offentlig sektor. När Ann-Louise går in genom dörren på den offentliga vårdcentralen för att svar i telefon och möta patienter är det en undersköterska som lovordas, hennes arbetsinsatts värderas högt och hon trivs utomordentligt på jobbet. När samma Ann-Louise istället går in genom dörren på en vårdcentral som drivs privat och svarar i telefon och möter patienter blir hon plötsligt en undersköterska som utnyttjas och inte trivs på jobbet.
Jag anser att detta är en riktigt dålig förvanskning av verkligheten som vänsterpartiet driver.
Det positiva är att vi alla träffar tjejer som trivs på sina arbeten och som anser att de gör ett fantastiskt arbete oavsett vad det står på dörren.

Trotts Rossana Dinamarca och Jonas Sjöstedts påståenden så finns det en hel del kvinnor som faktiskt aktivt valt att arbeta på såväl friskolor som privata vårdcentraler och för privata arbetsgivare inom hemtjänsten. De säger också att de fått en bättre arbetsmiljö med mindre stress och mer trivsel. Äldre trivs och ungdomar gillar sin skola och patienter känner att de får ett bra bemötande på sin vårdcentral. Trotts detta driver vänsterpartiet på för att skrämma upp och fördärva för bra verksamheter genom att framställa dem som dåliga. Det finns bara ett enda syfte oavsett om människor själv har en annan syn så ska det inte finnas några alternativ i Vänsterpartiets värld. Vänsterpartiet är också det parti som från riksdagens talarstol och ut i olika politiska sammanhang hjälpt till att sprida myten och skrönan om kissblöjor. Ett fruktansvärt övertramp mot en hel arbetskår inom den kvinnodominerande offentliga sektorn och våra medborgare. Att väga kissblöjor är en del av svensk omsorg på äldreboenden, kommunala och privat drivna. Syftet är att den äldres tillvaro ska förbättras. Första dygnet i det nya hemmet prövas rätt inkontinensskydd ut, bland annat för att den äldre ska kunna sova ostört under natten. Ingenstans har jag hört talas om att  man återanvänder vägda blöjor, och inga pengar sparas. Metoden ett hjälpmedel för de äldre väl och ve, har vänts till att framställas som vanvård av äldre vilket är fel. Jag anser att detta har varit att gå för långt. Personal har anklagats och fått lida på sitt arbete och sina arbetsplatser. Samma personal som vänsterpartiet säger sig värna.
I dag har kvinnor fått flera olika arbetsgivare att ta anställning hos och därmed också möjlighet att välja sin arbetsplats och påverka sin lön.
Äldre, barn- och ungdomar samt patienter har fått möjligheter att välja hemtjänstpersonal, vårdcentral och skola.
Vår uppgift som politiker är att tillse att det finns uppföljning av verksamheterna och att de alla har ett bra innehåll för de som de är till för. Alla avarter av verksamheter ska alltid bekämpas, så gäller på alla områden i samhället, och så gäller även inom vård, skola och omsorg. Bra verksameter ska kunna fortleva och utvecklas oaktat om den är privat eller offentlig.  

Inga kommentarer: