Sidor

onsdag 12 mars 2008

"det betyder något för mig att det går bra för dig"

detta sa Martin Ingvar i dag, då han berättade om sina tankar i dag.
Engagemanget är den största drivfaktorn som gör att barn och ungdomar lär sig och att pedagogerna gör ett bra jobb som de trivs med.
I dag har jag under två timmar lyssnat på Martin Ingvar angående inlärning och vårt skolsystem.
Det passade väldigt bra i tid, då Martin Ingvars debattartikel i DN i söndags fått stort gehör.
Skolor som lyckas med att påverka barnen i lästester använder enkla strategier och framgångskoncept så som uppmuntran ” det är roligt med matte” ”det är viktigt med läsning” till det läggs en på skolan gemensam syn på hur man ska gå till väga i studiecirkel, och bara den åtgärden gör att resultatet förbättras ytterliggare steg. När sedan tillämpning av att förse barnen individuellt med den knuff eller stimulans som behövs kommer resultaten att rassla till ännu en gång.

Inga kommentarer: