Sidor

måndag 3 mars 2008

Det kan hända på en ort i Sverige

I duggregent begav jag mig i väg i förmiddags till ett möte kring synen på politik i ett utan ifrån perspektiv. Det gäller att inte fastna i egna tankebanor och därför försöker jag hela tiden att ta in den vardag som finns där ute. I dag fick jag ett helt batteri med frågor och tankar kring offentlig sektor och det privata näringslivet. Bland annat så kom skolfrågan upp och följande erfarenhet redovisas. ”När en rektor på en skola redan första dagen ger förutsättningarna för hela året och en annan levererar när halva tiden gått förstår man vart det barkar. Den ena skolan fungerar väldigt väl och den andra är mer eller mindre en katastrof. Vad gör då politiken jo, de tar en biträdande rektor från den skola som fungerar väl och belastar den rektor som gjort ett bra arbete med tyngre bördor, medan den rektor som inte lyckats hålls under armarna. Hade detta varit i ett företag hade de evidensbaserade metoderna från den skola som lyckats väl förts över på den skola som inte fungerade och samtidigt hade rektorn som lyckats med uppdraget fått ta över båda skolorna med en ledning för två skolor under sig. "

Inga kommentarer: