Sidor

tisdag 10 juni 2008

Skärpning Marie Granlund!

Nu på morgonen debatterades skriftliga omdömen i tv soffan. Skolminister Jan Björklund signalerar skriftliga omdömen för elever redan i åk 1 till hösten. Detta tycker jag är bra. Socialdemokraternas taleskvinna i skolfrågor, Marie Granlund, tycker detta är dåligt och talar om att elever inte ska behöva bli underkända i åk 1. Så ser inte jag på ett omdöme. Detta är ett besked till föräldrarna med tydlighet i hur det går för deras barn. Det är viktigt med både muntligt och skriftligt besked på hur det går. Elever som ännu inte har knäckt läs och skriv koden måste få signaler och dessa måste vara tydliga med en tydlig plan för hur man sedan ska gå till väga med träning i skolan och eventuellt i hemmet för att stötta och hjälpa eleven.Hur kan Marie Granlund vara emot att spelregler för att klara skolgången för den enskilda eleven ska undanhållas?

Inga kommentarer: