Sidor

onsdag 4 juni 2008

Sjukförsäkring – nya regler

I dag diskuteras sjukförsäkringen i Riksdagen. Hela syftet med rehabiliteringsreformen är att ersätta dagens system med långa passiva sjukskrivningar med tidiga och aktiva rehabiliteringsinsatser. Vi vill sänka trösklarna och göra det lättare att återgå i arbete.

I korthet så handlar det om att skapa en kortare väg till ett friskare liv. Där utgångspunkterna är;
Vi vill ha kortare väg till ett friskare liv.
Vi vill att människor ska våga försöka
Vi vill att arbetsgivare ska vilja anställa


Lo har i en sista desperat kampanj skickat ut brev till flera riksdagsledamöters grannar med en uppmaning att de ska försöka påverka dem. LO har försvarat sin kampanj trots mycket kritik.Så här står det att läsa på LO:s hemsida.”Förslaget är i grunden fel och djupt orättvist och vi vill väcka opinion.”

”Vågar de rösta nej till ett dåligt förslag?” undrar LO i brevet.
Det märkliga är också att LO i sitt brev inte har kontakt uppgifter så som telefonnummer eller annat dit brevmottagarna kan vända sig om de vill ha mer upplysning.Resultatet har blivit att grannar istället har reagerat mot brevet och har vänt sig till moderata riksdagsledamöter för att få svar på sina frågor. Brevet har med andra ord blivit ett väldigt bra tillfälle att förklara vad förändringarna innebär och vad de syftar till. Sjukförsäkringen som i dag ska voteras innehåller många möjligheter för den som i dag sitter fast i en sjukpension alternativt en sjukskrivning.
På radio hörde jag en man som sa ” det är benet jag har amputerat inte hjärnan”.

Inga kommentarer: