Sidor

onsdag 29 oktober 2008

Bygg en bank!

Det har varit en händelserik höst och finansutskottet har haft bråda dagar.
Företrädare för riksbanken, riksgäldskontoret och finansinspektionen har varit återkommande gäster på våra möten.
I dag har så Riksdagen beslutat om stabilitetsplanen för Sverige.
Socialdemokraterna påtalade vikten av att få in riksdagsledamöter i styrelsen för riksgälden för att få en stark styrelse. Vi som företräder de borgerliga partierna menar istället att det handlar om att en styrelse ska ha de kompetenser som den behöver för sitt uppdrag. Detta kan både inkludera som exkludera riksdagsledamöter beroende på vad styrelsen finner lämpligt medan (s) förslag leder till att styrelsen måste ta in riksdagsledamöter.
Alla ska med ropade (s) och därmed blir deras sätt att styra tvingande. Vår uppfattning är att göra det attraktivt för bankerna att gå med och därmed göra valet att delta.
Poängen är att skapa stabilitet i systemet medan vänstern verkar ha sett möjligheten att förstatliga och att ”bygga en bank” som en debattör uttryckte det hela.
Miljöpartiet svävar mellan blocken genom å ena sidan ställa krav som (s) och (v) samtidigt som de menar att banker inte ska behållas i statlig regi.
Mot slutet av debatten anmälde sig Leif Pagrotsky på talar listan och förkunnade att det var en sorgens dag likt en domedagsprofet. En våt filt lades över hela debatten som tidigare andats hopp och ett ljus i mörkret.

Inga kommentarer: