Sidor

torsdag 26 mars 2009

Läkares övertid

Jag tycker att det är bra att socialstyrelsen nu går in och tittar på övertids arbetet hos läkarna, med fokus på patientsäkerhet. Om övertid tas ut i pengar så blir det lite vila för läkarna. Tas all övertid ut i ledighet så får vi långa tider av ledighet när läkare inte arbetar och då får man en brist i kontinuitet för patienten. Svensk sjukvård måste hitta smarta lösningar för hur arbetet i vården bedrivs.

1 kommentar:

Lars sa...

Då jag själv arbetar som läkare är nog denna genomgång bra men min känsla är att de flesta av mina kollegor faktiskt bara arbetar 40 timmar i veckan, en del med barn lite mindre, en del barnlösa eller äldre kanske lite mera. På vissa kliniker (främst jourbundna) med mycket obekväma arbetstider och om de samtidigt är undrebemannade kan så kallade berg av "jourkomp" uppstå. Det gäller då att den som är schemaläggare ser till att lediga veckor läggs in i schemat tillräckligt ofta för att förhindra detta. Att göra detta till en politisk eller nationell fråga när det egentligen borde kunna lösas på kliniknivå tycker är lite märkligt. Speciellt när politiker som inte har en aning om hur verksamheter fungerar uttalar sig i media och skyller problemet på läkares arbetstider och ersättningsnivåer.