Sidor

måndag 6 april 2009

En vanlig måndag i Skåne

Är det en möjlighet eller en begränsning att få en brottsförebyggande påföljd att kunna vistas i frihet med en begränsning i vart man kan gå eller inte? Kan man begränsa en persons rörelseutrymme via en GPS för att personen ska ta rätt beslut? Baksidan av det myntet är att personens frihet inskränks till en viss del. Å andra sidan så kanske personen hittar bort från platser och umgänge som skapar problem. Denna fråga har vi vänt in och på i dag under ett möte i Landskrona.

Dagen fortsatte sedan med en diskussion kring skolutveckling i Helsingborg. Vilka redskap ger vi våra barn och ungdomar? Överensstämmer innehållet i skolans värld med den verklighet som ungdomar möter där ute? Hur gör man för att möta och väva ihop skola, fritid och arbetsliv till en helhet?

Dagen avrundades sedan med ett personligt möte kring politik och varför vissa väljer att sticka ut medan andra tycker det är bäst att hålla en ”neutral” linje. Därefter snabb förflyttning från en kommun till en annan under temat att samverka inom politiken. Ett internt politiskt möte i Perstorp.

Sist men inte minst så funderar jag på om den artikel jag fick publicerad på Min mening i Helsingborgs Dagblad i dag kommer att bemötas? Insändaren som behandlar temat kring sjukt barn och en skyldighet att införskaffa läkarintyg åttonde sjukdagen landar på utbudet på vårdcentraler. I fredags var jag på ett möte hos läkare i Helsingborg, där jag fick veta att de tagit emot föräldrar för intyg utanför lokalen ungefär som en drive in. Distriktssköterskorna på plats berättade att de sedan länge fixar sådana här intyg. Varför vet inte alla medborgare detta? Hur sprids information och vilken information sprids?

Inga kommentarer: