Sidor

onsdag 15 april 2009

VÅPEN i tid eller otid?

Med anledning av dagens debatt om vårbudgeten kan vi i DN läsa att ordförande för Lärarförbundet Eva-Lis Siren är besviken över att kommunerna inte får några extra pengar i år. Är det inte fel på mängden pengar regeringen ger så är det fel på tidpunkten. Kan det inte vara skäl att titta på hur läge ser ut? Följer vi de pengar som kommunerna fått så ser man att det är 2010 som det börjar bli problematiskt för dem d v s om de sköter sin ekonomi. Är det inte då smart att nu på våren 2009 inför budget planering i kommunerna gå ut och berätta att ni kommer att få pengar för kommande år som ni kan planera för. Eva-Lisa Siren säger vidare att det är just det kommunerna gör d v s planerar 2010 nu. Kanske kan det då vara en god idé att titta på hur olika kommuner väljer att göra med sin personal. Vi har ett stort antal lärare som inom en snar framtid lämnar skolan för pension, ska man då säga upp för att återanställa om ett år? Alla måste vara med och ta ansvar. Det kan också vara värt att veta att 17 % av kommunernas ekonomi kommer från staten och övriga 83 % har kommunerna själva via skatteintäkter och avgifter. Det är väl en bra uppmaning till kommunerna att också själva använda pengar inom sin egen budgetram på kärnverksamheter så som skola, omsorg och vård. http://www.dn.se/nyheter/sverige/lararforbundet-besvikna-pa-budgeten-1.844061

Inga kommentarer: