Sidor

onsdag 26 augusti 2009

Sveriges bästa skolkommun

Är titeln på den undersökning som Lärarförbundet nu genomför runt om i Sveriges kommuner. Jag tog en sådan enkät med hem i går när jag var i Hörby, efter ett besök på en förskola.
Jag tycker det är bra att Lärarförbundet sätter ljuset på skolfrågorna genom att engagera medborgare, tjänstemän och politiker till att fundera på hur det ser ut i den egna kommunen.
När jag läste enkäten så började jag en egen analys. Redan i början får jag veta att det bara gäller kommunala skolor på grundskolenivå. Varför då, blir min omedelbara tanke? Alla barn och ungdomar som bor i en kommun är ju kommunens barn och ansvar. Här kommer en hel del elever att falla utanför mätningarna.
Jag skulle också vilja ha svar på frågor som inte bara är förknippade till antal personer, meritvärden, utbildning och pengar. Dessa parametrar är klart lätta att mäta, då det går att sätta jämförande antal på dem. Det vore bra om diskussionen också kunde förflytta sig från de hårda värdena över till mjuka värden så som metoder i undervisningen, och hur arbetar skolan med förbättringar och smarta lösningar och hur utnyttjar man vardagen genom att tänka utanför klassrummets fyra väggar. Listan kan göras lång och jag menar att vi måste skala löken för att komma in till kärnan i utbildnings frågan.

Inga kommentarer: