Sidor

onsdag 9 september 2009

Dags att ta bort bjälken ur ögat

I dag kan vi läsa om det möte som ägde rum på Ängelholms kommunhus angående sjukhuset i Ängelholm. Ett upprop var samlat för att överlämna namnunderskrifter för att Ängelholmssjukhus inte ska läggas ner och att det ska vara ett fullvärdigt akutsjukhus.
Båda dessa delar är fel. Ängelholms sjukhus går en framtid till mötes där man ska vara ett närsjukhus och till det ha specialist sjukvård i form av ögon och rygg. Allt detta ska samlas på den norra delen av sjukhusområdet, medan den södra blir öppen för nya möjligheter av sådan karaktär som kan vara bra att ha i anslutning till sjukvården. T ex kan man tänka sig apotek, optiker och andra delar som väl förknippas med sjukvården. Möjligheterna blir många. Detta koncept blir en variant av den gamla tanken på hälsostaden.
Socialdemokraterna vänder sig mot detta, och vill inte utveckla sjukvården i denna riktning. Då kan man fråga sig vad de vill istället. Den tanken är okänd.
Att inte Ängelholm är ett akutsjukhus beror på att det krävs ett underlag på 400000 invånare för att detta ska vara möjligt att genomföra.
Det finns en oro för avstånd, men vi glömmer lätt bort att det numera redan är i ambulansen som liv räddas vid t e x hjärt problem. Behandling påbörjas med andra ord redan vid hemmet.
Vi går också nya möjligheter till väga då röntgen och ekg utrustning kan tas med hem till patienten och därefter skickas resultatet in till en central. Det betyder att vi inte behöver och ska ha all utrustning utspridd på alla ställen. Tvärtom går vi mot mer och mer specialisering av sjukvården då en som ska utföra operationer/ingrepp blir proffs först då de utförs i större skala. Detta gynnar såväl patienten som sjukvården.
Jag tror verkligen på det koncept som nu läggs fram för Ängelholms sjukhus och tycker at det är mycket olyckligt att (S) inte delar uppfattningen utan funderar på att driva minoritets återremiss i beslutsärendet. Det är också olyckligt att myter sprids och att det förs fram en hel del snack om att det inte fungerar när sedan verkligheten är en annan. Det är viktigt att medborgarna och sjukhuspersonalen nu i alla delar får rätt information.
Detta inlägg gör jag med stort engagemang för sjukvårdsfrågor och en bakgrund i Region skåne.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Ann-Charlotte,
Du undrar vad (S) vill med Ängelholms sjukhus. Svaret på den frågan kan du läsa i HD: http://hd.se/ledare/2009/09/08/tveksam-utfoersaeljning/
Uno Aldegren Och BrittMarie Hansson lämnar tydligt besked i frågan i den artikeln. Det finns saker vi vänder oss mot i "Ängelholmsaffären". För det första har den borgerliga majoriten skött alla turer på ett mycket märkligt vis dialogen med personalen och Ängelholmarna har haft mycket för övrigt att önska. Dessutom vänder vi oss mot att Region Skåne ska bilda bolag tillsammans med det privata näringslivet.
Som Aldegren och Hansson skriver: "Vi ser även rent generellt med stor skepsis på att Region Skåne tar ekonomiska risker i kommersiella företag med verksamhet vid sidan av regionens egna ansvarsområden. Det finns en uppdelning i vårt samhälle där kommersiella företag tar ekonomiska risker i kommersiella projekt medan det offentliga förvaltar våra skattepengar med försiktighet för att få ut mesta möjliga välfärd för medborgarna. Den uppdelningen anser vi i grunden är ganska bra."

vänligen Heidi Laine Lundgren (S) i Region Skåne