Sidor

lördag 19 september 2009

Myter och sanning om sjukvård.

I dag skriver Christi Brorsson på debattsidan i Helsingborgs Dagblad om Ängelholmssjukhus.
Jag lämnar sjukhuset därhän i artikeln eftersom det finns en otroligt bra plan för att utveckla sjukhuset och möta framtiden på ett för medborgarna fantastiskt bra sätt, men vill bemöta en del av de påståenden som används i artikeln och som är både felaktiga och direkt skrämmande för medborgarna.
Att likna en centralisering av sjukvård vid hur man har det i kommunistiska stater är en märklig företeelse eftersom man bl.a. i Estland har fler sjukhus än vad vi har i Sverige på betydligt färre medborgare. Detta är en rest sedan Sovjettiden och landet behöver nu genomgå en struktur förändring för att skapa en sjukvård som motsvarar den befolkning man har. Detta är nödvändigt eftersom de som arbetar inom vården måste ha ett stort antal patienter för att kunna bli duktiga på det de gör d v s operera och sätta diagnos. Oavsett land så måste man antingen anpassa kostymen till det egna behovet alternativt ha kapacitet att sälja till andra. För det är både en dålig idé med för få patienter att behandla och kostsamt att ha för många sjukhus. Tanken här hemma är att se till att koncentrera olika delar av sjukvården för att det ska bli många operationer av samma sort så att man underhåller kunskapen och även för att inte behöva investera ny utrustning på många ställen då det genererar bättre nytta att ha dem på ett eller ett par ställen. Inte heller når Christi Brorsson framgång med att hålla en nedvärderande ton mot dem som inte i exakta termer resonerar kring sjukvård så som hon själv gör.
Bolagstiden som framställs som den bästa i Ängelholm var bra, men en bolagsform kan tas bort och skulle med all säkerhet tas bort av en annan majoritet, läs (S).
Att patienter vårdas på vägarna som skribenten tar upp som något negativ, är ju precis tvärtom en tidigare behandling som startar direkt då ambulans personalen når patienten i hemmet. I bilen finns sedan utrustning som gjort att många fler i dag kan överleva just p.g.a. att man inte väntar till dess man når sjukhuset. Färdvägen blir därmed inte heller avgörande så som förr i tiden. Lite sans och reson får det vara i det som skrivs. http://hd.se/ledare/2009/09/19/akutvaard-behoevs-i-aengelholm/

Inga kommentarer: