Sidor

söndag 14 november 2010

Särskola och normalstörd

Särskolan är åter på tapeten. Skolinspektionen gör sina granskningar och nu har turen kommit till ett antal nya kommuner runt om i landet. Att ungdomarna saknar en eller flera av de utredningar som skolverket rekommenderar är tyvärr inte ovanligt. Barnen har utretts när de var små många gånger och sedan har livet rullat på. Har man en utvecklingsstörning så blir man inte ”frisk” men man kan träna sig och bli duktig i takt med att man utvecklas. Kanske har man en begåvning inom ett specifikt område som bild eller musik och graden av utvecklingsstörningen är självklart avgörande för hur man klarar av olika delar av skolgång och senare också skolgången. De som hamnar i fokus för utredningarna är personer som ligger och gränsar kring den punkt där ”normalbegåvningen” möter ”utvecklingsstörningen”.
En hel del problematik ligger enligt mitt sätt att se det i huset. Det avgör var du ska gå – om det ska vara i en särskola eller om det ska vara i en skola för ”normal” begåvade eller ”normal” störda om man så vill. Jag tycker det är ett mycket märkligt sätt att se på eleverna. Tänk om utgångspunkten istället vore eleven och vad denne kan tillgodogöra sig. Jag tror säkert att flera elever med utvecklingsstörning kan och ska gå i integrerad klass medan andra inte ska det. Någon elev skulle med all säkerhet kunna fixa sitt specialintresse i en ”normal” klass medan jag är övertygad om att en del elever skulle må bra av att få lov att gå i gruppen som innebär den gemenskap och trygghet som ofta särskoleklassen kan ge och där läsa efter grundskolans kursplan. Vi talar om formen men vem har sagt att du måste inrätta dig och inte kunna läsa båda skolformerna beroende av ämne? Är jag duktig i idrott så kan jag skaffa mig ett betyg i idrott från grundskolan och resten av betygen från särskolan. Här behövs det ett öppet synsätt.
När det lilla barnet vuxit upp och lämnar gymnasieskolan så kommer det att vara avgörande för dem att ha sina utlåtanden. Här bestäms nämligen ditt skyddsnät av vilken personkrets du tillhör. Den som skulle varit inskriven i särskolan men som aldrig blev det kommer inte att kunna få del av det skyddsnät som samhället berättigar till medan den som är inskriven men inte har fått chansen att utvecklas p.g.a. att någon sagt att du hör hemma i särskolan kommer att vara låst p.g.a. det beslutet och en sak till skrivs du ut för att du inte tillhörde så hör du inte hemma någonstans.
Det är viktigt att det blir rätt från början med att utredningarna görs och sedan att de återkommer under barnets uppväxt med jämna mellanrum för att se hur barnet utvecklas. Ofta har bara ett psykologsiktutlåtande skett för att omgivningen inte har velat stå för kostnaderna och det har varit svårt för familjerna att både ekonomiskt och rent praktiskt kunna få tid och möjlighet för nya tester.

Det är psykologiskt, medicinskt, pedagogiskt och socialtutlåtande vi talar om och som ska vara en hjälp för barnet, ungdomen på vägen genom livet.
Det händer att ungdomar inte blir inskrivna i särskolan förrän de är tonåringar p.g.a. olika skäl men det är en ren tragedi för den som ska få ett besked i den åldern. Det är då också en tragedi för den som ska vandra den andra vägen och helt plötsligt anses ”normal”begåvad efter att ha levt sitt liv fram till nu i en annan tro.

Inga kommentarer: