Sidor

torsdag 10 februari 2011

Tankar kring dagens utfrågning.

I dag har det varit utfrågning kring den Långtidsutredning som tagits fram.
Oskar Nordström Skans höll en mycket bra sammanfattande dragning kring betänkandets innehåll.
Knäckfrågor som inträdet på arbetsmarknaden och långtidsarbetslösheten lyftes.
Att få in ungdomar på arbetsmarknaden och att det också sker tidigare än i dag lyftes tillsammans med problematiken kring utanförskap och en hel del andra pusselbitar.
Utbildningsfrågorna och praktik alternativt lärlingsplatserna, som rekommenderas, engagerar mig mycket och det vore intressant att få höra hur de företagare som ska ta emot kommande arbetskraft resonerar kring frågan. Det har varit oerhört svårt att kunna tillgodose praktikplatser under en mycket lång tid och trenden måste vända.
Arbetsförmedlingens roll kontra kommunernas lyftes och vikten av att inte sätta likhetstecken mellan att ha sociala problem och att gå på försörjningsstöd och vise versa.
Från utskottens sida lyftes frågor kring jobbskatteavdrag, inflationsmål, marginaleffekter, obligatorisk a-kassa, män och kvinnor i statistik, validering, inträdet på arbetsmarknaden och mycket annat.
Ta gärna en titt på webben och/eller läs utredningen SOU2011:11

Inga kommentarer: