Sidor

onsdag 16 februari 2011

Kvotering nej tack.

I dag kan vi alla läsa om kvotering till bolagsstyrelser. Själv tycker jag att det är en trist tanke. Det borde vara den mest naturliga sak i världen att utifrån kompetens göra valet och välja såväl kvinnor som män för att få en god balans i laget.
Själv skrev jag i Dagens Industri om att synliggöra de kvinnor som var överkvalificerade till regeringens mentorskap för att gå kurs i att bli styrelseledamot. Uppenbarligen så söker inte valberedningar på ett brett område, eftersom de ”inte finns”, i alla fall är de inte upptäckta vilket i sig säger en hel del om hur snäva tankarna fortfarande är.


I dagens SvD lyfts frågan om kvotering i EU upp.
”Kvoteringsfrågan har hamnat högt på den europeiska agendan. I januari röstade det franska parlamentet igenom en ny lag om kvinnlig representation i bolagsstyrelser, och i flera andra länder går debattens vågor höga. Nu hotar även EU-kommissionen med ny lagstiftning, men i Sverige är kvotering ännu inte aktuell.”

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/eu-lyfter-fram-kvoteringsfragan_5944711.svd#


På detta svarar Svenskt Näringslivs Maria Ludvigsson så här

” SvD Näringsliv fortsätter driva kvotering och har idag ett uppslag om EU och eventuella kvoteringsplaner. För det första finns det inget gemensamt förhållningssätt till kvotering i kommissionen än och därefter måste ärendet till Parlamentet. Något överhängande hot rent tidsmässigt är det inte fråga om.

För det andra har journalisten Negra Efendic´, som skrivit artikeln byggt sin artikel på helt felaktiga fakta. Hon anger att andelen kvinnor i svenska börsbolag minskar vilket alls inte stämmer. De korrekta siffrorna angående börsbolagens styrelser de senaste åren visar att andelen kvinnor ständigt ökar samt att andelen 2010 var 22 procent. Att som journalist driva politiska frågor är inte helt ovanligt, men att göra det på felaktiga grunder bör vara direkt kontraproduktivt. Rättelse är nu begärd och läses förhoppningsvis i morgondagens upplaga. ”

Inga kommentarer: